چگونه وضعیت فعالیت خود را در اینستاگرام پنهان کنیم؟

اینستاگرام اخیرایک گزینه جدیداضافه کرده است که بدیگرکاربران اجازه میدهدکه ببینند آخرین باری که شمادرپیامهای مستقیم خودفعال بوده اید،چه زمانی بوده است.اگرشمانخواهیدبدیگرافراد برروی این کره اجازه دهیدکه بدانندشمادرهر دقیقه ازروز چکاری انجام میدهید،میتوانیداین گزینه راخیلی به آسانی غیرفعال کنید.

چطورمیتوانیدوضعیت فعالیت خودرادراینستاگرام پنهان کنید.

ابتدابرنامه ی اینستگرام رابازکنید،سپس به پروفایل خودبرویدوبرروی آخرین آیکون درستونnavigation ضربه بزنید.

 

به Settings menuبروید وبرروی iOSضربه بزنیدودرکناردکمه “Edit profile”یک آیکون چرخ مانندکوچک قراردارد.دراندروید،3دکمه رادرقسمت بالای سمت راست ضربه بزنید.

ازآنجا،به قسمت پایین“Settings”برویدوشما درآنجا این گزینه رابابرچسب“Show Activity Status.”پیدامیکنیدآن راغیرفعال کنید.

قابل ذکراست که اگرشمابخواهید وضعیت فعالیت خودراپنهان کنید،درعین حال شمانیزنمیتوانید وضعیت کاربران دیگر رامشاهده کنید.من حدس میزنم که اینستاگرام میخواهداین مسئله یک مسئله ی دوطرفه باشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *