بک لینک

نتایج جستجوی ارگانیک چیست؟

جستجو ارگانیک به معنای جستجوی طبیعی است که مقصود آن نتایجی هست که بدون هزینه کردن وتنها بارعایت کردن سئو وب سایت، در صفحات نتایج موتورهای جستجوگر مانند گوگل قرارگرفتند. مشاهده کردن نتایج جستجوی ارگانیک، به مواردی مانندارتباط صفحه با کلمات جستجو شده توسط کاربر، اعتبار دامنه وب سایت وسایرمعیار …

بیشتر بخوانید »

انواع لینک بیلدینگ

همان طور که قبلا مطرح کردیم،امروزه کیفیت لینک وانواع لینک بیلدینگ اهمیت بسیارزیادی برای موتورهای جستجوگر پیداکرده اند زیراگوگل مجازاتهای مختلفی رابرای وب سایت هایی که لینک باکیفیت پایین یااسپم تهیه میکننددرنظر می گیرد. بنابراین شرکتهای مطرح سعی میکنندکه بااستفاده ازروشهای کلاه سفید،لینک بیلدینگ کنند.قبلاًدر زمینه لینک بیلدینگ، سئو کاران …

بیشتر بخوانید »

خرید و فروش لینک مجازات دارد؟

آیا فروش لینک باعث مجازات سایت شما می شود؟ بله اگر گرفتار شوید!(منظور این است که دردامی که گوگل همیشه برای مجازات دیگران پهن کرده است گرفتارشوید) درواقع شما میتوانید لینک هارابه هرمقدارکه بخواهید بفروشیدامابرای درامان ماندن ازخشم گوگل rel=nofollowرابه لینکها اضافه نمایید.یا این کاررانکنید ومنتظرازدست دادن رنک خوددربعضی قسمتهاباشید …

بیشتر بخوانید »

لینک بیلدینگ چیست و اهمیت آن؟

فرقی نمی کند که اخیراً با لینک بیلدینگ آشنا شده باشید یا اینکه مدتی است که مشغول ساخت لینک برای وب سایت خود باشید، مطمئن باشید با مطالعۀ این راهنما اطلاعاتی جدید به دست خواهید آورد. چشم انداز سئو و لینک بیلدینگ همیشه در حال تغییر است و امروزه، ایجاد …

بیشتر بخوانید »

عوامل موثر در رتبه گوگل چیست؟

هیچ شکی نیست که تمام کسانیکه درفضای آنلاین فعال هستند،میخواهندبدانندکه کدام عوامل وفاکتورهای سئو باقرارگیری یک وب سایت دررتبه اول گوگل رابطه مستقیم دارند؟خوشبختانه وب‌سایت بک لینکو به دادمارسیده است وبرای یافتن پاسخِ سوالاتی که دراین زمینه وجوددارد،بتازگی یک میلیون مورد ازنتایج جستجو درگوگل راموردبررسی وتحلیل قرارداده است.خبربهتراینکه آنهاتحقیق آنهافقط …

بیشتر بخوانید »

چگونه بک لینک ایجاد کنیم؟

بک لینک درکنارتولیدمحتوای باکیفیت،دوفاکتوراساسی درسئو وب سایت محسوب میگردندکه میتواننددرگرفتن رتبه بالای هر وب سایت،نقش فزاینده‌ای داشته باشند.باتوجه به اینکه بسیاری ازسئوکاران ویاحتی صاحبان وب سایت،به بک لینک توجه نمیکننددراین مقاله به سوال پاسخ میدهیم که بک لینک چیست وچگونه بک لینک ایجاد کنیم؟ و اینکه چگونه می‌توانیم با ساخت …

بیشتر بخوانید »

چرا خرید بک لینک اشتباه است؟

تقریباتمام وبمستران درحال حاضرازتاثیرمنفی خریدبک لینک برسئو وب سایت وکسب لینکهای زیادی ونامناسب مطلع هستند.یکی ازسوالات رایجی که مطرح میشوداین است که،“خریدبک لینک از وب سایت هاباپیج رنک بالاچه تاثیری دارد؟گوگل چگونه متوجه پولی بودن آن خواهدشد؟” پاسخ به این سوال کاربسیارراحتی است،خریدبک لینک کاردرستی نیست!اگربدنبال کسب جایگاه مناسب درنتایج …

بیشتر بخوانید »

اهمیت C Class ip بک لینک برای سئو

اهمیت بک لینک وارزش آن برکسی پوشیده نیست. تقریباتمامی افرادیکه ازدر زمینه سئو وب سایت سررشته ای دارندزمان زیادی راصرف یادگیری فنون بک لینک ونحوه های پیاده سازی آن می کنند. ازاین رو اطلاع روشهای جدیدایجاد بک لینک به اولین دغدغه های سئوکاران تبدیل شده است. وقتی صحبت ازجایگاه C …

بیشتر بخوانید »

ارزش دادن به محتوا با اشتراک گذاری و گرفتن بک لینک آن

بک لینک یکی ازفاکتورهای مفید در سئو وب سایت هست. برای ساخت بک لینک روشهای مختلفی ارائه وپیشنهاد شده است که هرکدام دارای مزایا ومعایبی هستند ودرزمانهای خاصی کاربرددارند. اگر شمامحتوای با کیفیت تولیدمیکنید اماتعداد بسیارکمی بازدیددریافت میکنید، به کمپین توسعه محتوا توجه ویژه ای داشته باشید. حتمانگاهی به لینک …

بیشتر بخوانید »

آیا پارک دامنه روی سئو وب سایت موثر است؟

به نظرمیرسدکه استفاده ازتکنیک دامنه های پارک شده برای سئو وب سایت مفیداست وکاربران می توانندراحت باآدرسهای متفاوت وارد وب سایت شوند واستفاده کننداما برخلاف تصوری که اغلب ازاین تکنیک دارندبدانید که اینکار برای سئو وب سایت شماضرردارد با اینکار درواقع شمایک کپی از وب سایت خودبه همراه تمامی اطلاعات …

بیشتر بخوانید »