سئو یوتیوب

سئو یوتیوب برای بهبودوکیفیت رتبه ویدئوهادرنتایج جستجوی خود یوتیوب وهمچنین گوگل ازاهمیت بسیاربالایی برخوردار است.یوتیوب بزرگترین وب سایت اشتراک‌گذاری ویدئو درجهان است.در سال 2019،یوتیوب بصورت میانگین ماهانه درحدود 2میلیاردکاربرفعال داشته است.بنابراین یوتیوب یکی ازمهمترین وپیشرفته ترین منابع رایگان برای کسب درآمد ازطریق اشتراک‌گذاری ویدئوو یاجذب کاربر وهمچنین بعنوان یک بک لینک برای وب سایت است.یوتیوب نیزهمچون گوگل یک موتورهای جستجوگر است.درواقع یوتیوب یک موتورهای جستجوگر ویدئو میباشدکه عملکردآن همچون نتایج سرچ ویدئویی درگوگل است.

آیاسئو یوتیوب اهمیت دارد؟

بطورمیانگین کاربران یوتیوب بیش از4میلیارد ساعت رادرطول یکماه صرف تماشای ویدئوهای یوتیوب میکنند.

باتوجه به این آمارها،یوتیوب یک منبع عالی وپربازدیدجهت تبلیغات رایگان درموردتجارت الکترونیک است.چراکه ازطریق آن میتوان روزانه به میلیون‌ها بیننده دسترسی داشت وارتباط برقرارکرد.

سئو وب سایت و بهینه‌سازی وب سایت یوتیوب برای افزایش میزان بازدید ازویدئوها،افزایش فالوورها وهمچنین درنتیجه رشد چشمگیر تجارت الکنرونیک ضروری است.

معرفی سئو درشبکه اجتماعی یوتیوب

برای افزایش شانس بیشتر دیده شدنومعروف شدن دریوتیوب باید تکنیکها ونکات مختلفی رادربهینه‌سازی وب سایت کانال یوتیوب خود درنظربگیرید.

روشهای سئو در یوتیوب مربط به ویدیو

 محتوای ویدئوها

موضوع ومحتوای انتخابی یکی ازمهمترین نکات برای جذب کاربران جدید وحفظ مخاطبین گذشته است.هرچه محتوای تولیدشده باارزشترباشد،میزان بازدیدکنندگان بیشترخواهدبود.

کیفیت ویدئوها

کیفیت تولیدوساختن فیلمها نیزازاهمیت بالایی برخورداراست.برای کاهش هزینه‌هاودرابتدای کارمیتوان ازموبایل‌های باقدرت فیلمبرداری خوب وحرفه ای استفاده کرد.وهمچنین میتوانید برای اینکار ازدوربینهای فیلم‌برداری و تجهیزات حرفه‌ای استفاده کنید تا نتایج کار عالی وفوق العاده شود.

زمان ویدئوها

بستگی بنوع کسب‌وکار که فرد داردو درآن فعالیت میکندوموضوعی که هرویدئو،زمان آن میتواندمتفاوت ومختلف باشد.

بااینحال برای بدست آوردن طول مناسب وخوب برای فیلمها میتوان به آنالیز وب سایت‌ های موفق رقیبان وآنالیزآماری کانال خود پرداخت.

پیداکردن کلمات کلیدی مناسب وحرفه ای

برای نوشتن عنوان (Title) ویدئوهابایدازکلمات کلیدی پرکاربرد ومرتبط باموضوع استفاده شود.

انتخاب کلمات کلیدی مناسب دریوتیوب کمی باگوگل متفاوت است.دریوتیوب معمولاًنام ویدئوهاباعبارت چگونه (how to) شروع میشود.

وهمچنین بهتراست ازکلمات کلیدی استفاده شود که هم موتورهای جستجوگر یوتیوب وهم موتورهای جستجوگر گوگل راهدف قراردهد.

برای انتخاب درست ومناسب کلمات کلیدی میتوان از وب سایت Ubersuggestاستفاده کرد.

ازطرفی دیگر میتوان ازایده‌های وب سایت‌ های رقیب نیزکمک گرفت.مثلاً ازکلمات کلیدی مورد استفاده آن ها ایده گرفت واستفاده کرد.

وهمچنین میتوانیدبرای پیداکردن کلمات کلیدی،مناسب ازپیشنهادات خود یوتیوب نیزاستفاده کنیدبرای اینکار میتوان ازنوار جستجو یاسرچ بار(search bar) یوتیوب استفاده کرد.

بهینه کردن عنوان (Title)ویدئوها

برای اینکاربایدعنوان ویدئو رابگونه‌ای بااستفاده ازکلمات کلیدی نوشت که به وسیله آن بحل یک مشکل ویارفع یک نیازازکاربران پرداخته شود.درحقیقت کاربربایدباخواندن آن عنوان جذب ویدئو شود.

استفاده کردن ازکلمات کلیدی درنوشتن توضیحات(Description)ویدئو

بایدازکلمات کلیدی درتوضیحات فیلمهااستفاده کردوهمچنین سعی کنیم کلمات کلیدی رابدون جلب توجه درابتدای توضیحات بنویسیم.

درقسمت توضیحات نیزتوسط رباتهای یوتیوب خزش (crawling) میشود.درنتیجه در صورت داشتن کلمات کلیدی مناسب درتوضیحات،رتبه بالاتری به ویدئو داده میشود.

بهینه‌سازی تگ‌ها (Tags)

تگها یکی ازبهترین ابزارها برای افزایش آماربازدیدویدئوها دریوتیوب هستند.

بایدازتگها به تعداد مناسب وکافی استفاده شود.درحد 10 تا 12 تگ برای هر ویدئو کافی ولازم است.وهمچنین میتوانیدازتگهای مرتبط باعنوان استفاده کرد.

اضافه کردن زیرنویس به ویدئوها

یوتیوب ازقابلیت نمایش زیرنویس پشتیبانی میکند.این قابلیت برای افراد ناشنوا یا کم‌شنوا درنظرگرفته شده است.

بدانیدکه زیرنویس‌ها توسط موتورهای جستجوگر قابل خزیدن(crawlable)است.این موضوع به معنای این است که اگراین قابلیت درنظر گرفته شود ودرویدئوها اززیرنویس استفاده شود،تأثیر چشمگیری بر بهبود سئو یوتیوب میگذارد.یوتیوب برای ویدئوهای بدون زیرنویس،بصورت اتوماتیک وحودکار اززیرنویس استفاده میکند،اما معمولاً خوب نیست.

بهینه کردن نام فایل ویدئویی

بهینه‌سازی نام فایل ویدئویی فیزیکی ازمواردی است که درسئو یوتیوب تأثیرگذارمیباشد.ازاین طریق میتوان به موتورهای جستجوگر یوتیوب فهماندکه موضوع ویدئو چیست.

مثلاًاگر نام فایل ویدئویی که درمورد نحوه پول‌دارشدن است،“gp607892.mp4”باشد،بایدتبدیل شودبه“how_to_make_money.mp4”.

ایجادیک تصویر بندانگشتی (Thumbnail) بسیارزیبا

تصویربندانگشتی (Thumbnail) تصویر کوچکی است که ازروی یک تصویراصلی یافریمی ازیک ویدئو ایجاد میشود.

تصویربندانگشتی به کاربران درفهماندن محتوای فایل تصویری موردنظرکمک میکند.

یک Thumbnail زیباو جذاب به معنای جذب بازدیدکننده بیشتر وهمچنین درنتیجه سئوبهتر است.

ایجاد لیست پخش (playlist)

ایجاد لیست پخش باعث باکیفیت شدن کانال میشود.به علاوه،ساختن یک لیست پخش غنی ازکلمات کلیدی تأثیرزیادی بربهبود سئو وب سایت دارد.

ناگفته نماندکه ایجادلیستهای پخش یکی از راه های موثرومفید برای افزایش ماندگاری کاربران و زمان بازدیدآنهااست.

روش های سئو یوتیوب مربوط به تعامل کاربران

افزایش مدت‌زمان تماشای ویدئوها توسط کاربران

یکی ازنکاتی مهم برای رتبه‌بندی ویدئوها توسط موتورهای جستجوگریوتیوب،زمان بازدیدکاربران است.

وبرای افزایش این زمان باید ویدئوهای بیشتر،باکیفیتتر وبازمان طولانیترتهیه شود.همچنین بایدموضوع انتخاب شده نیزمخاطب‌ پسندباشد.

برای آنالیز معیارهای مختلف بازدید میتوان ازاطلاعات خودیوتیوب استفاده کرد.برای اینکارباید واردآیکون کانال یوتیوب شدوCreator Studio راانتخاب کرد.سپس ازمنو سمت چپ روی بخش Analyticsکلیک کرد.

در آن جاآنالیزهای مختلفی وجود داردکه بااستفاده ازنتایج آن ها میتوان برای بهبود مدت زمان بازدیدازویدئوها،برنامه‌ریزی کرد.

مثلاًبرای آنالیز زمان بازدیدازویدئوها میتوان گزینه Watch time راانتخاب کرد.

نکته دیگربرای افزایش میزان زمان بازیداین است که درفیلمهاکمی زمان خریداری شود.میتوان ویدئوهای خودراباکمی تأخیر شروع کرد.

مثلاً درابتدای ویدئو به ارائه آماردرمورد موضوع پرداخته شود ویاویدئو راباطرح سؤالهای جذاب شروع کرد.

تشویق کاربران برای گذاشتن کامنت

یوتیوب هم چون گوگل درتلاش برای نمایش نتایج بهتربه کاربران خود است.

گذاشته شدن کامنت برای یک ویدئو یکی ازراه‌هایی است که یوتیوب متوجه میشودویدئو مورد نظر مفید و محبوب وجذاب است.

برای تشویق وجذب کاربران به کامنت‌گذاری میتوان ویدئو خود رابایک سؤال به پایان برسانید.

تشویق کاربران برای سابسکرایب (subscribe) کردن ویدئوها

سابسکرایب شدن ویدئو یک معیار بزرگ برای یوتیوب است که میزان ارزش کار فرد را نشان می‌دهد.

در واقع سابسکرایب یکی از فاکتورهایی است که الگوریتم‌های گوگل جهت رتبه‌بندی توجه ویژه‌ای به آن دارند.

اهمیت سابسکرایب از لایک شدن و کامنت‌گذاری بیشتر است. چرا که سابسکرایب به معنای این است که افراد به طور منظم ویدئوهای فرد را تماشا می‌کنند.

در نتیجه باید تمرکز بیشتری روی سابسکرایب شدن توسط مخاطبان گذاشت.

لینک‌سازی برای کانال یوتیوب

برای سئو بهتر یوتیوب، علاوه‌بر ویدئوها باید برای کانال یوتیوب نیز لینک‌سازی شود.

این کار به یوتیوب می‌فهماند که فرد در زمینه خود حرفه‌ای است. لینک‌سازی یکی از فاکتورهای مهم در رتبه‌بندی توسط یوتیوب است.

اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

یوتیوب یک کانال اجتماعی است. برای سئو بهتر و بازدید بیشتر از کانال و ویدئوها، ویدئوها باید در شبکه‌های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته شوند.

ارسال ایمیل به کاربران

ایمیل مارکتینگ یکی از روش‌های موثردر دیجیتال مارکتینگ است. در واقع با این کار می‌توان در لحظه به تعداد زیادی از کاربران ایمیل زد و آنها را جذب کانال و ویدئو کرد.

Embed کردن ویدئو

Embed کردن با upload کردن تفاوت دارد. آپلود کردن به معنای بارگذاری فایل در یک مکان است. ولی Embed کردن به معنای این است که ویدئو خود را در یک سایت سوم مثلاً یوتیوب بارگذاری کرده و سپس با استفاده از کدی که یوتیوب برای Embed کردن فایل به می‌دهد می‌توان آن فیلم را مثلاً در وب‌سایت نمایش داد.

به وسیله Embed کردن می‌توان ویدئوها را در معرض دید افراد بیشتری قرار داد. همچنین از این طریق می‌توان تعامل کاربران را بیشتر کرد.

می‌توان فیلم‌های خود را در جاهای مختلفی Embed کرد. یکی از بهترین مکان‌ها برای استفاده از این قابلیت، وب‌سایت است.

دریافت بک لینک از کانال‌های دیگر یوتیوب

ممکن است تبلیغ شدن توسط کانال‌های دیگر دشوار باشد، اما تأثیر چشمگیری بر سئو کانال یوتیوب و افزایش میزان بازدید دارد.

البته این ریپورتاژ بهتر است از طریق سایت‌های مرتبط با تجارت فرد صورت بگیرد.

انجام مصاحبه در کانال‌های دیگر

این روش نیز برای گرفتن بک لینک و جذب مخاطب از کانال‌های تبلیغاتی دارای بازدیدکنندگان زیاد، مفید است.

ابزارهای سئو یوتیوب

در راه موفقیت همیشه باید اطلاعات گذشته را تجزیه و تحلیل کرد.آنالیزکردن داده‌ها یکی از نکات حائز اهمیت جهت برنامه‌ریزی برای آینده است.

در اینجا نیز به چند نمونه از بهترین ابزارهای مناسب برای سئو یوتیوب اشاره می‌کنیم:

Ahrefs Keyword Explorer
Canva
HubSpot Content Strategy
VidIQ Vision
TubeBuddy
Cyfe

سخن پایانی

یوتیوب بزرگترین کانال اجتماعی اشتراک‌گذار فیلم در دنیا و دومین وب‌سایت پر بازدید جهان است.

البته درحال حاضر یوتیوب در ایران به دلیل قوانین داخلی فیلتر است. در عوض می‌توانید از شبکه‌های اشتراک‌گذاری ویدئو داخلی همچون آپارات استفاده کنید.

در هرصورت همچون گوگل و سایر موتورهای جستجوگرو حتی آپارات، کانال یوتیوب نیز در بخش‌های مختلف خود به سئووب سایت نیاز دارد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *