طراحی وب سایت چیست؟

تاریخچه طراحی وب سایت

طراحی وب سایت یا وب دیزاین Web-Design به مراحل طراحی وساخت یک پایگاه اینترنتی جهت اطلاع‌رسانی،معرفی شرکت وارائه محصولات آن گفته میشود. طراحی وب‌ سایت یک پروسه است که از لایه‌ سازی صفحات وب،تولیدمحتوا،طراحی گرافیکی ورعایت اصول سئو وب سایت تشکیل شده است. پیش ازبررسی مراحل طراحی وب سایت،به مختصری ازتاریخچه طراحی وب سایت  میپردازیم.

تکنولوژی اینترنت و وب سایت‌ های اینترنتی عمرچندانی ندارند،نخستین صفحه‌ی وب جهان درسال 1991توسط تیم برنرز لی (Tim Berners-Lee) ایجاد ودردسترس عموم قرارگرفت، این وب سایت بسیار ساده بود وتنهااز چند متن وچندین لینک ساخته شده بود،جالب است بدانیداین صفحه هنوزهم دراین آدرس دردسترس است.حالکه کمی باتاریخچه‌ی وب ونحوه‌ی شکلگیری نخستین وب سایت‌ هاآشنا شدیم وقت آن است که واردجزئیات اصلی شده وببینیم چگونه میتوان یک وب سایت ایجادکرد.

مهمترین پیش‌نیازورود به دنیای طراحی وب سایت وبرنامه‌ نویسی آشنایی نسبتاخوب بازبان انگلیسی است، چراکه بسیاری ازمنابع عالی بخصوص درزمینه‌ی آی‌تی وتکنولوژی به زبان انگلیسی دردسترس بوده وشما بادانستن زبان انگلیسی میتوانیدقبل ازهرکس دیگری ازاین منابع باکیفیت بهره‌مندشوید،پس دراولین قدم سعی کنیدزبان انگلیسی خودراتقویت کنید.

اهمیت شرکت مایکروسافت در پیشرفت وب سایت ها

درسال ۲۰۰۰میلادی شرکت مایکروسافت بامعرفی اولین نسخه ازمرورگر Internet Explore برای سیستم عامل مک انقلاب بزرگی درمرورگر های اینترنتی و طراحی وب سایت های اینترنتی به راه انداخت. اولین نسخه ازمرورگر Internet Explore بصورت کامل ازHTML 4.1 وCSS 1 پشتیبانی میکردکه این خودپیشرفت عظیمی بود. این راهم خدمت شما عزیزان عرض کنیم که اولین مرورگری که بصورت کامل از تصاویر بافرمت PNG پشتیبانی میکردهمین مرورگربود.

وب دیزاین چیست؟

طراحی وب سایت، وب دیزاین یا WEB-DESIGN به مراحل ساخت و طراحی یک وب سایت وساخت یک پایگاه اینترنتی برای ارائه خدمات محصولات ویامعرفی یک شرکت یااطلاع رسانی گفته میشود.

مراحل طراحی وب سایت

در واقع طراحی سایت شامل ۴ مرحله اصلی میشودکه درادامه هرمرحله رابصورت کامل توضیح میدهیم:

طراحی وایر فریم وب سایت

درمرحله اول از طراحی وب سایت باید باتوجه به نیازهای مشتری ونوع وب سایت ابتدایک نمای کلی از وب سایت را طراحی کرد ویک نقشه کلی ازصفحات وب سایت واین که جایگاه وچیدمان المانها وعناصر مختلف راتعیین کردبه این مرحله از طراحی وب سایت به اصطلاح طراحی وایر فریم گفته میشود.

طراحی گرافیک وب سایت

بعدازاین که در مرحله طراحی وایر فریم محل قرارگیری عناصر وب سایت مشخص شدحالا نوبت به طراحی گرافیک وب سایت میرسد. منظوراز طراحی گرافیک وب سایت این است که بااستفاده ازنرم افزار های مخصوص اینکاربه طراحی وایر فریم رنگ ولعاب داده وباتوجه به نوع کسب وکاراینترنتی که قراراست با وب سایت راه اندازی شودرنگبندی و گرافیک وب سایت طراحی میشود.

کدنویسی و برنامه نویسی وب سایت

بعد ازطی شدن مراحل طراحی وایرفریم و طراحی گرافیک وب سایت نوبت به مرحله برنامه نویسی وب سایت میرسد.درمرحله برنامه نویسی وب سایت هم باتوجه به نیازهای مشتری ومدل وب سایتی که قراراست طراحی شودمیتوان روشهای مختلفی رابرای بخش مدیریت وب سایت انجام داد.برای اینمنظور میتوان از سیستمهای مدیریت محتوا مانند: وردپرس استفاده کرد یااین که یک فریم ورک اختصاصی از صفربرنامه نویسی کرد. تصمیم این که این بخش ازکدام مورداستفاده شودبیش تربه بحث هزینه ها ونیازمشتری برمیگردد که براساس این فاکتورها بایدتصمیم گیری شود.

راه اندازی طراحی وب سایت

بعدازانجام سه مرحله قبل ازمراحل طراحی وب سایت به مرحله آخرکار یعنی راه اندازی وب سایت دربسترجهانی اینترنت که درهرنقطه ازجهان قابل دسترسی باشد. درمرحله آخربعد ازتهیه یک هاست مناسب وانتخاب یک نام دامنه مناسب وب سایت راپیکربندی کرده ودردسترس عموم قرارخواهدگرفت.

وظایف طراح وب سایت

همانگون که مراحل یک طراحی وب سایت رادرقسمت قبل خواندید وظایف یک طراح وب سایت به این بستگی داردکه مسئولیت انجام کدام قسمت رابرعهده گرفته است. درواقع برای راه اندازی یک وب سایت حرفه ای به دوتیم یاشخص نیازهست،یک تیم برای طراحی بخش Front-end یاهمان شکل وظاهر وب سایت وتیم یاشخصی دیگربرای بخش Back-end که شامل کدهای سمت سرور یاهمان طراحی و ساخت قسمت مدیریت وب سایت است. درادامه وظایف هرکدام ازتیمهای فرانت اند کار وبک اندکار رابصورت کامل شرح میدهیم.

وظایف یک فرانت اند Front-end کار برای طراحی وب سایت

فرانت اند وب سایت شامل تمامی بخشها وکدهای وب سایت است که درمعرض دیدعموم قراردارند وتمامی ویژگیهای ظاهری یک وب سایت توسط تیم یافرد فرانت اند کارطراحی وساخته میشود. درواقع تمام قسمتهای یک وب سایت که توسط بازدید کنندگان قابل دیدن است بخش فرانت اند وب سایت نام دارد.

برای طراحی وتوسعه ظاهر یاهمان Front-end یک وب سایت نیازبه برنامه نویسی به زبانهای HTML , CSS , JAVA-SCRIPT است ویک توسعه دهنده Front-end کارباید به این زبانهاتسلط کافی داشته باشد.البته معمولادر پروژه های بزرگ وبرای وب سایت هایی که گرافیک درآن اهمیت ویژه ای دارداز یک گرافیک کارهم برای طراحی قسمتهای گرافیکی مانندآیکون های وب سایت، تصاویربخشهای مختلف و تنظیم ورنگبندی وب سایت استفاده میشود.

وظایف یک بک اند Back-end کار برای طراحی وب سایت

درابتدابزارید یک توضیح مختصر راجع به بک اند یک وب سایت داشته باشیم:درحقیقت تمامی کدهای سمت سرور وکدهایی که توسط کاربران وب سایت قابل دیدن نیست کدهای بک اندیا Back-end نامیده میشوند. توسعه دهنده بک اند Back-end یک تیم یاشخص است که مسئولیت کدنویسی ساختار وستونهای اصلی یک وب سایت رابردوش دارد. درواقع تمامی امکانات وعملکردهای یک وب سایت بایددر بخش بک اند وب سایت کدنویسی شوند. معمولابرای طراحی وبرنامه نویسی بخش Back-end بک اند وب سایت اززبانهای برنامه نویسی Python، ASP و PHP استفاده میشود.

انواع طراحی وب سایت

وب سایت هابه دو دسته ی وب سایت استاتیک و وب سایت داینامیک دسته بندی میشوند:

طراحی وب سایت استاتیک

در طراحی وب سایت استاتیک،یک فایل متمایز به ازای هرصفحه وب سایت روی سرورذخیره میشود وهربارکه این صفحه موردنیازباشد، مجددااز سروربازخوانی میشود وبرای کاربرنمایش داده میشود.از مزایای اینگونه طراحی وب سایت که تاسال ۲۰۱۵محبوبیت داشت، آسانی طراحی صفحات استاتیک وامنیت بسیار بالای آن برای سرورهای آن دوره بود.پس ازگذشت زمان باارائه سرورهای ارزان قیمت‌ وبالا رفتن تکنولوژی امنیت سرور،کم کم این طراحی جای خودرابه طراحی وب سایت داینامیک (پویا)داد.البته هنوزهم درتمام وب سایت‌ های داینامیک،بخشهایی با طراحی استاتیک ایجادمیشوند ودرواقع تمام وب سایت هاچندبخش استاتیک در طراحی خوددارند.

طراحی وب سایت داینامیک

صفحات داینامیک وب سایت بگونه‌ای طراحی میشوندکه خودصفحه ثابت،امامحتوای آن متغیرباشد. ساختاراین صفحات توسط یک اپلیکیشن سرورکه اسکریپت‌های سمت سرور رافراوری میکند،ایجاد میشود. درواقع محتوای چنین صفحاتی باتوجه به جستجوی کاربر،ایجاد میشوند.این به این معنی است که محتوای صفحه بخودی خودروی سروروجود ندارد وبافراخوانی چنین محتوایی ازیک صفحه وب سایت داینامیک، این صفحه روی سرورایجادشده وبرای کاربر فرستاده میشود.دریک وب سایت داینامیک،صفحات معمولامحتوای موردنیازخود را ازیک دیتابیس درBack-end فرا خوانی میکنند.توسعه اولیه صفحات داینامیک وب سایت مستقیم درزبانهایی مثل PHP، Perl یا ASP صورت میگرفت.

فرق بین وب سایت‌های استاتیک و داینامیک

اصولا به وب سایت‌هایی که احتیاجی به تغییرات زیادی ندارند ومعمولا تمام المانهای سازنده‌ی آنهاثابت بوده ومدام بروزرسانی نمیشود یک وب سایت استاتیک (Static) یاایستا میگوییم.بعنوان مثال وب سایت‌ های تک صفحه‌ای،برخی ازلندینگ‌ پیجها،صفحات ساده‌ی معرفی ودرکل تمام وب سایت‌ هایی که حاوی محتوای ثابتی بوده واحتیاج چندانی به ویرایش ندارندمیتوانند بصورت استاتیک ایجادشوند، پیاده‌سازی اینگونه وب سایت‌ هاپیچیدگی چندانی نداشته وتنهابااستفاده ازمواردیکه تابه اینجایادگرفتیم قابل اجرا وپیاده‌سازی هستند.

اماسایر وب سایت‌ ها،بعنوان مثال وب سایت‌ های محتوامحور،شبکه‌های اجتماعی،انجمنها و… که مدام درحال بروزرسانی وویرایش هستندرا وب سایت‌های داینامیک (Dynamic) مینامند،درحقیقت اگر بخواهیم علت این موضوع رابررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسیدکه بروزرسانی چنین وب سایت‌ هایی به روش وب سایت‌ های استاتیک کاری طاقت‌فرسا وتقریبا غیرممکن است.به همین دلیل سیستم‌ هایی طراحی شدکه کارویرایش و بروزرسانی راازطریق یک پنل مدیریت دراختیار صاحب وب سایت قراردهد، تقریبااکثر وب سایت‌ های امروزی که باآنهاسرو کارداریم جزو وب سایت‌ های داینامیک محسوب میشوند.

مشاغل مرتبط با طراحی سایت چیست؟
به غیرازتیم توسعه دهنده وطراح وب سایت ،افراد وشغلهای زیادی هستندکه بایدبرای موفقیت یک وب سایت تلاش کنندتا وب سایت موردنظر درکسب وکاراینترنتی خودموفق شود وبه درآمدهای بالادست یابد. زمانیکه میخواهیدیک کسب وکارآنلاین راه اندازی کنیدبه غیر ازاینکه بایدیک وب سایت حرفه ای وخوب طراحی کنیدباید برای رسیدن به درآمداینترنتی بامشاغل زیادی درارتباط باشید. درادامه سعی کردیم برخی ازمهم ترین این مشاغل رابرای شمالیست کنیم:

 • گرافیست کار:
  شمابرای طراحی بخشهای گرافیکی وب سایت همانندلوگو،دکمه ها،بنرهای تبلیغاتی به یک گرافیست ماهرنیازدارید.
 • دیجیتال مارکتر:
  برای داشتن یک استراتژی عالی وحرفه ای برای رقابت بارقبای اصلی خوددرکسب و کاراینترنتی باید بایک متخصص دیجیتال مارکتینگ مشاوره کنید تابتوانیدبیش ترین فروش را ازترافیک وب سایت خودداشته باشید.
 • متخصص تولید محتوا:
  برای حضور پررنگ شمادربازار کاریتان بایدحتما ازیک متخصص تولید محتوا استفاده کنید تابااستفاده ازتولید محتوای جذاب بتوانیداز موتورهای جستجوگر ترافیک زیادی رادریافت نمایید.
 • متخصص سئو وب سایت:
  کسب وکار اینترنتی بدون داشتن استراتژیهای سئو محکوم به شکست است بنابراین توصیه میشودحتما ازتجربیات یک متخصص سئو برای وب سایت خوداستفاده نمایید.
 • طراح رابط کاربری:
  اگرمیخواهیدیک وب سایت حرفه ای وپرمخاطب داشته باشید ودرمیان رقبای خودیک سر وگردن بالاترباشید حتماازیک طراح رابط کاربری حرفه ای استفاده کنید. همانگونه که دیدیدموفقیت درکسب وکار اینترنتی تنهابه طراحی یک وب سایت محدودنمیشود وبرای این که بتوانیددربازارهای آنلاین جایگاه خوبی کسب کنیدباید ازتمامی تخصصهای بالادرکنار یک دیگراستفاده نمایید.

ایجاد طراحی وب سایت حرفه ای

علاوه برعناصر اصلی طراحی وب سایت زیبا وبصری جذاب میکند، یک وب سایت بایدهمیشه کاربرنهایی رادرنظربگیرد. باتوجه به عوامل زیر میتوان کاربر پسندی وب رابه دست آورد.

۱- نویگیشن Navigation:

معماری وب سایت، منوها وسایرابزارهای نویگیشن در طراحی وب سایت باتوجه به چگونگی جستجوکاربران ایجادمیشوند. هدف این است که به کاربرکمک کندتابه سهولت، وبایافتن کارآمداطلاعات موردنیاز خود،در وب سایت حرکت کند.

۲-چندرسانه ای Multimedia:

محرکهای ویدئویی وصوتی مرتبط در طراحی وب سایت  میتواندبه کاربران کمک کند تااطلاعات رابدست آورند وبراحتی وسریع مفهوم راتوسعه دهند.این میتواندبازدید کنندگان راتشویق به صرف وقت بیش تر درصفحه وب سایت کند.

۳-سازگاری Compatibility:

برای افزایش بازدیداز وب سایت، صفحه وبی راطراحی کنید تادرمرورگر ها وسیستم عاملهای مختلف به همان اندازه عملکردخوبی داشته باشید.

۴-فناوری Technology:

پیشرفت درفناوری به طراحان این آزادی رامیدهدکه بتوانندحرکت ونوآوری رااضافه کنند و طراحی وب سایت راهمیشه تازه،پویا وحرفه ای میسازد.

۵-تعاملی Interactive:

باافزودن کادرهای تفسیر ونظرسنجی در طراحی وب سایت ، مشارکت فعال کاربرراافزایش دهید. بااستفاده ازفرمهای ایمیل وثبت نام درخبرنامه،کاربران راازبازدیدکنندگان به مشتری تبدیل کنید.

 

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد. گروه آموزشی وب سایت 30 با آماده سازی وب سایت 30 دات آی آر، و جمع آوری و ارائه مقالات و آموزش های تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ را راه اندازی کرد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *