بایگانی/آرشیو برچسب ها : کسب درآمد

کاربرد CRM  در کسب و کار شما چیست؟

کاربرد CRM  در کسب و کار شما CRM  مخفف عبارت Customer Relationship Management است. CRM تعامل بین یک کسب وکار ومشتریان(وبه خصوص مشتریان بالقوه) رابرای بهبودارتباط باآن ها، ایجادسود بیشتر وکاهش هزینه های تبلیغات، مدیریت میکند. اساساًیک سیستم CRM به شرکت هاکمک میکند تابامشتریان ارتباط برقرارکرده، فرآیند فروش راساده کنند …

بیشتر بخوانید »

چطور می توانیم کسب و کار جدید را شروع کنیم؟

اگربه فکراین هستیدکه یک کسب وکار و یاتجارتی رابرای خودراه اندازی کنید، حتماباید توصیه هایی رادرنظر داشته باشید. دراین مقاله نمیتوانید بدون راهنمایی پیش روید زیراصد درصد سردرگم می شوید. حال دراین مورد راه کارهایی رابه شمامعرفی میکنیم که میتوانید ازطریق آن یک کسب وکار کوچک را راه اندازی کنید. …

بیشتر بخوانید »

درباره ی بازاریابی پیامکی بیشتر بدانیم

باتوجه به تعدادکاربران بسیارزیاد تلفنهای همراه میتوان مخاطبان بازاریابی پیامکی راتخمین زد. هرروز به تعداداین کاربران اضافه میشود وهر روز بازار این تبلیغات نیزگسترده تر می شود. بازاریابی پیامکی از زمانیکه استفاده از موبایل هارایج شد روی کارآمد وکم کم جای تراکت ها و تبلیغات تلویزیونی راگرفت. این اتفاق هم …

بیشتر بخوانید »

چگونه یک برند منحصر به فرد ایجاد کنیم؟

چگونه یک برندمنحصر بفردایجاد کنیم؟ دواصطلاح “برند”و لوگو “معمولابصورت متقابل استفاده میشوند.امادرواقع لوگو نمادی ازیک کسب و کاراست وکلیت یک برند نیست.درحقیقت،ایجادیک لوگوتنها یک قدم کوچک به سمت توسعه یک برندو هویت تجاری آن است. دردنیایی که میلیونها وچه بسا میلیاردهاکسب وکار وجوددارند وهمگی بدنبال کسب یک نام ونشان برای …

بیشتر بخوانید »

بازاریابی کلامی چیست؟

دیجیتال مارکتینگ ابزارهای بسیارزیادی رابرای شروع ورشدکسب‌وکارها دراختیاربیزینسها قرارمیدهد.یکی ازاین ابزارها،بازاریابی کلامی،شفاهی یااصطلاحابازاریابی دهان به دهان میباشد. بسیاری ازافرادبرای اعتمادبه یک بیزنس واستفاده ازمحصولات وخدمات آن،بنظرات وتوصیه‌های دوستان وآشنایان خودبیشتراهمیت داده واعتماد میکنند.این بازاریابی ازطریق دهان به دهان،ساده‌ترین وکم هزینه‌ترین نوع تبلیغات محسوب میشود. بازاریابی شفاهی چیست؟ دربازاریابی شفاهی،‌مشتریانی که …

بیشتر بخوانید »

بهترین محصولات برای فروش اینترنتی

مدل ونوع خریدکردن امروزه کمی درمقایسه باسالهای گذشته تغییرکرده است.ترافیک،پرمشغله بودن افرادو …باعث شده تابیشترمردم به سمت خریداینترنتی روی بیاورند.بسیاری ازافرادترجیح میدهندبه جای اینکه برای خریدلباس،ساعت و …درترافیک خیابانهای شهربمانندیابدنبال جای پارک ماشین باشند،خریدخودرا بصورت اینترنتی ثبت کنندوکالای موردنظرخودشان رادرب منزل تحویل بگیرند. وب‌ سایت‌ ها،پیج‌های اینستاگرام و… ویترین فروشگاه‌های …

بیشتر بخوانید »

GTMETRIX چیست؟تاثیر آن بر کسب وکار انلاین

دراین مقاله،کارباجی تی متریکس وبهبودسرعت وب سایت،پس ازطراحی وب سایت،آموزش داده میشود.اینکه جی تی متریکس چیست،چگونه میتوان به تحلیل جی تی متریکس پرداخت وبخشهای مختلف آن معرفی میگردد. جی تی متریکس چیست؟ باتوجه به گزارشات گوگل طی سالهای گذشته مبنی براینکه سرعت صفحه،عامل دیگری در رتبه‌بندی‌های نتایج جستجو است،بیش ازقبل …

بیشتر بخوانید »

راهبرد هایی برای افزایش فروش

قیمت گذاری(Pricing)میتواندکاری سخت وچالش‌برانگیزباشد.هیچ راه فراری هم ازآن نیست.درنهایت همه مامجبورهستیم برای محصولات وخدمات خودقیمت بگذاریم.پس سوال این است که چگونه میتوانیم  اینکاررابه بهترین نحوانجام دهیم؟جواب احتمالاًبرای شماهم مشخص است:مابایدوضعیت بازار،مشتریان ورقبارابدرستی ارزیابی کنیم،هزینه های خودرابشناسیم وبراساس این اطلاعات تصمیم خودرابگیریم. هیچ فرمول جادویی ای هم وجودنداردکه بخواهیم براساس آن …

بیشتر بخوانید »

PPC چیست؟

بسیارواضح است! پرداخت به ازای هرکلیک (Pay Per Click) . تبلیغات PPC (Pay Per Click) ازروش های خوب تبلیغات بوده وهستند. تبلیغات موتورهای جستجوگر گوگل که درنتایج جستجو ظاهر میشود خوداز سیستم PPC (Pay Per Click) استفاده میکند. یعنی به ازای هر کلیکی که روی تبلیغ میشود، ازمشتری پول کسر …

بیشتر بخوانید »