API چیست و در چه موارد هایی کاربرد دارد؟

اگربخواهیم به سوال API چیست پاسخ دهیم خیلی خوب است که بایک مقدمه شروع کنیم، چند مثال بزنیم وبعد به صورت خاص درباره‌ی API صحبت کنیم.

فرض کنید که شما اتومبیل شما دچاریک مشکل می شود وشما به یک مکانیک مراجعه می کنید. مکانیک برای اینکه بتواندماشین شما راتعمیر کند، نیازبه یکسری وسایل دارد، برای مثال شما رابرای خرید لنت ترمز به یک مغازه می فرستد، برای خرید روغن موتوربه یک مغازه‌ی دیگر و… . درواقع کسب وکارهای دیگر به آن مکانیک کمک می کنند که کارخودش رابهتر انجام دهد وتمام کند.

یا به عنوان مثال دیگرفرض کنید که شماصاحب یک وب سایت هستید ومی خواهید درمنوی کناری وب سایت‌ تان اطلاعات آب وهوا و یااوقات شرعی را نمایش دهید. نکته‌ای که وجوددارد این است که خود شما به صورت مستقیم به این اطلاعات دسترسی ندارید ونمی دانید که آب و هوا درشهرهای مختلف ایران به چه صورت است.

برای داشتن این امکان در وب سایت‌ تان، شمااز وب سایت دیگری استفاده می کنید واین امکان را در وب سایت خودنمایش میدهید. در واقع یک وب سایت دیگر به شماکمک می کند و اطلاعات آب و هوا، اوقات شرعی و… رابه شما می دهد که شمادر وب سایت‌ خود نمایش دهید.

 

رابط برنامه نویسی نرم افزار کاربردی یا API چیست؟

API مخفف رابط کاربردی برنامه‌ نویسی بوده ومجموعه‌ای ازپروتکل‌هایی است که به منظور ساخت و یکپارچه‌ سازی نرم‌افزار استفاده میشود. API اجازه می‌دهد تامحصول یاخدمات شما باسایر محصولات و خدمات دیگر، ارتباط برقرار کند بدون اینکه بداندچطور آنها برنامه‌ نویسی شده‌اند. این امر میتواند توسعه‌ی برنامه، صرفه‌جویی دروقت وهزینه رابرای شما آسان کند. هنگامی که محصولات ونرم‌افزارهای جدیدی را طراحی کرده و آن هارا مدیریت میکنید، API به شما انعطاف‌ پذیری وآزادی عمل می‌دهد وفرصت‌هایی برای ایده‌های جدید فراهم میکند.

API مخفف کلمه”Application Programing Interface” به معنای رابط برنامه‌نویسی کاربردی است. واسطه‌ای نرم‌افزاری است که به دوبرنامه اجازه می‌دهد که بایکدیگر ارتباط داشته باشند. هربارکه از یک برنامه مثل اینستاگرام استفاده میکنید یایک پیام ارسال می‌کنید و یا حتی وضعیت تلفن خود را بررسی می‌کنید، در حقیقت از یک API استفاده می‌کنید.

API های عمومی ارزش تجاری منحصر به‌فردی دارند چون می‌توانند چگونگی اتصال شما با شرکای خود وهم چنین کسب درآمدبالقوه ازسایر داده‌ها راساده‌تر کرده و آن هارا گسترش دهند. API گوگل مپ یک نمونه‌ی محبوب به حساب می‌آید.

به‌ طورخلاصه API ها این امکان رابه شما میدهند که ضمن حفظ امنیت وکنترل، بتوانید دسترسی به منابع خود راباز کنید. تمام امنیت API در مورد نحوه‌ی مدیریت خوب آن است. اتصال به APIها را میتوان با ایجاد برنامه‌هایی که داده یاعملکردی رابااستفاده از همین API ها درمعرض مصرف قرار گرفتند، بایک پلتفرم ادغام‌شده‌ی توزیع‌کننده که همه چیز رابه هم متصل میکند، انجام داد.

 

تاریخچه‌ ی کوتاهی از API

APIها دقیقامدت زمان کوتاهی قبل ازرایانه‌های شخصی به‌وجودآمدند. درآن زمان یک API به عنوان کتابخانه‌ای برای سیستم عامل‌ها مورداستفاده قرار میگرفت. API ها معمولا به‌صورت محلی کارمیکردند و گاهی اوقات هم پیام‌ها رابین اصلی‌ها منتقل میکردند. پس ازگذشت نزدیک به ۳۰ سال APIها ازمحیط محلی خود خارج شده و دراوایل سال ۲۰۰۰ آن ها درحال تبدیل شدن به یک فناوری مهم از راه دور بودند.

 

کاربردهای استفاده از API

درادامه، چند نمونه از APIهای معروفی را آورده‌ایم که از پروتکل‌ها و خصیصه‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، اسناد آن‌ها را بررسی کنید.

API .1 گوگل مپ
برکسی پوشیده نیست که موتورهای جستجوگر گوگل درمیان غول‌های فناوری قراردارد وآن‌ها استانداردهایی را درنحوه عملکرد سایرشرکت‌ها تعیین کرده‌اند. اکثر وب‌سایت‌هایی که نقشه یکپارچه دارند، از ای‌پی‌آی Google Maps استفاده میکنند. به‌عنوان مثال، ای‌پی‌آی Google’s Directions ازدرخواست HTTP برای برگرداندن مسیرهایی بافرمت XML یا JSON بین مکان‌های جغرافیایی استفاده میکند.

Weather API .2
Weather API ارائه‌دهنده رایگان موقعیت جغرافیایی واطلاعات آب‌ و‌هوا باتعداد زیادی ای‌پی‌آی مختلف ازپیش‌بینی آب‌و‌هوا، جستجوی IP، ورزش، نجوم، موقعیت جغرافیایی ومنطقه زمانی است. بااستفاده از JSON/XML RESTful API دسترسی به داده‌های جغرافیایی و آب‌ و‌هوا فراهم میشود. توسعه‌ دهندگان میتوانند از HTTP یا HTTPS برای درخواست API استفاده کنند. آنان مستندات دقیقی رادرباره نحوه استفاده ازهمه API‌های خود در اختیار توسعه‌ دهندگان دیگرقرار میدهند.

Saber Air Availability .3
Saber Air Availability نوعی Saber SOAP API است که برای جستجوی پروازها واطلاعات در دسترس مربوط به تاریخ‌ ها ومبدأها ومقصدهای معین استفاده میشود. از‌ آنجا‌ که این ای‌پی‌آی از نوع API SOAP است، از XML به‌عنوان فرمت تبادل داده وازپروتکل‌های HTTP یا HTTPS برای درخواست‌ها استفاده میکند.

 

مثالی از API

هنگامیکه ازیک برنامه در تلفن همراه خوداستفاده میکنید واینترنت گوشی روشن باشد، برنامه به اینترنت وصل شده وداده‌ها رابه یک سرور ارسال میکند. سپس سرورآن داده را بازیابی وتفسیر کرده وآن را به گوشی شماارسال میکند. حال آن برنامه داده‌های دریافتی راتفسیر کرده واطلاعات موردنظر خودرا به روشی که قابل خواندن باشد، به شماارائه میدهد.

این همان چیزی است که یک API دارد و همه‌ی آن ها از طریق API اتفاق می‌افتد. برای درک بهتر موضوع مثالی می‌زنیم. تصور کنید که در یک رستوران روی یک میز نشسته‌اید که روی آن منو قرار دارد. آشپزخانه بخشی از این سیستم است که غذای شما را آماده می‌کند. در اینجا مشااهده می‌کنیم که چیزی بین شما و آشپزخانه وجود ندارد که ارتباط‌تان با یکدیگر را برقرار کرده تا غذای شما را آماده کنند.

اینجاست که پیش‌خدمت وارد می‌شود. در اصل پیش‌خدمت همان API است که درخواست شما را می‌گیرد و به آشپزخانه اطلاع می‌دهد تا چه غذایی آماده کنند. سپس پیش‌خدمت برگشته و پاسخ را به شما که همان غذا است را به شما تحویل می‌دهد.

 

 

مزایا استفاده و کاربرد از API چیست؟

بااستفاده از APIها می‌ توانید برنامه‌های Cloud-native وزیرساخت‌ های داخلی رابه هم متصل کنید وداده‌های خود را باسایر مشتریان و کاربران بیرونی به اشتراک بگذارید. API‌های عمومی (public)، ارزش کسب‌ و کاری منحصر به‌ فردی دارند؛ زیرا، می‌ توانند نحوه‌ی ارتباط باشریکان و هم چنین کسب درآمد بالقوه از داده‌ ها راساده‌تر کنند. مثلا API نقشه گوگل، نمونه‌ی محبوبی ازیک API عمومی به حساب می‌آید.

به عنوان مثال، یک شرکت توزیع کتاب راتصور کنید. توزیع‌ کننده‌ی کتاب میتواند باتوسعه‌ی یک برنامه ابری، اجازه دهد تاکارکنان کتاب‌ فروشی دردسترس بودن کتاب‌ ها را با توزیع‌ کننده بررسی کنند؛ اما، توسعه‌ی کامل این برنامه ممکن است به هزینه‌ی زیاد، پلتفرم خاص یاتوسعه‌ی طولانی‌ مدت ونگهداری مداوم نیازداشته باشد.

اما درحالتی دیگر، توزیع‌ کننده‌ی کتاب می‌ تواند از API های عمومی جهت بررسی میزان موجودی کتاب استفاده کند. این روش مزیت‌ های زیادی دارد:

دسترسی به داده‌ ها از طریق API به کارکنان کتاب‌ فروشی کمک می‌ کند تابه اطلاعات مربوط به موجودی کتاب‌ ها درمکان‌ های مشخص دسترسی داشته باشند.
توزیع‌ کننده‌ی کتاب نیز میتواند بدون تاثیرگذاری برروند انجام برنامه، درسیستم‌ های داخلی خودتغییراتی ایجادکند.
بااستفاده از API‌ عمومی، توسعه‌ دهندگان میتوانند برنامه‌ هایی رابرای توزیع‌ کننده‌ی کتاب، فروشنده‌ی کتاب، خریدارکتاب یادیگر اشخاص ثالث طراحی کنند تاامکان جستجو یادسترسی به کتاب‌ های مورد نظربه راحتی فراهم شود. این امرمی‌ تواند باعث فروش بیشتر یافرصت‌ های کسب‌ وکاری دیگر شود.
به طور خلاصه، API‌ ها این امکان رابه شما می‌ دهندتا ضمن حفظ امنیت وکنترل، بتوانید امکان دسترسی به منابع خودرا برای دیگران فراهم کنید. میزان امنیت API به نحوه‌ی مدیریت خوب آن بستگی داردو استفاده ازیک درگاه API به حفظ امنیت APIها کمک می‌ کند. اتصال به API‌ ها وایجاد برنامه‌ هایی که داده‌ یاعملکردی را درمعرض نمایش استفاده قرارمی‌ دهند، به کمک یک پلتفرم یکپارچه‌ی توزیع که همه چیز را(از جمله سیستم‌های قدیمی و اینترنت اشیا) به هم متصل میکند، قابل انجام است.

 

جمع‌ بندی کلی

اگرعلاوه‌ بر اززاویه توسعه نرم‌ افزار، اززاویه تجاری نیز به ای‌پی‌آی نگاه کنیم، نقش آنها بطور چشم گیری هر روز پررنگ‌ ترمی‌شود. براساس گزارش Fourth State of API Integration، در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۸۳ درصد ازکاربران ادغام API را برای کسب‌ وکار وزیرساخت‌های IT خود «بسیارحیاتی» می‌دانستند. دراین زمینه، دووظیفه اصلی تصمیم‌گیرندگان وتوسعه دهندگان «انتخاب API متناسب بانیاز های تجاری شرکت‌ ها» و«درک نحوه استفاده مؤثر ازآن» است.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *