میزبانی وب سایت

VPS چیست؟

اگرصاحب وب سایتی هستیدکه بزرگ است وامکان استفاده ازهاست درآن وجود ندارد واین توانایی رانداریدکه سرور اختصاصی برای خودتهیه کنید، پلن VPSمی توان یکی ازبهترین راه حل ها دانست. زمانی که شمابه وب سایت های فروش سرورمراجعه می کنید،گزینه های بسیار زیادی برای شماوجود دارد که هرکدام مزایای خاص خودش …

بیشتر بخوانید »

سرور bigbluebutton چیست؟

شایداین سوال برای خیلی ازافرادمطرح شده باشد. بخصوص باشیوع ویروس کرونا،برتعداد کلاسهای مجازی وغیرحضوری افزوده شده است. درهمین راستاشاهد تولیدبرنامه های مختلفی هستیم که به شمااین امکان رامیدهد تابتوانید وب کنفرانس ها وکلاسهای آنلاین رابه بهترین شکل ممکن برگزارکنید. یکی ازاین برنامه ها bigbluebutton نام داردکه درواقع ابزاری برای برگزاری …

بیشتر بخوانید »

پهنای باند چیست؟

درابتدایی ترین تعریف، پهنای باند میزان ترافیک وداده ای راکه میتواند بین وب سایت ،کاربران واینترنت ADSL پرسرعت شمامنتقل شود ،توصیف میکند. شرکتهای میزبان وب حداکثرسطح پهنای باند رابرای انواع بسته های میزبانی خودارائه میدهند. هنگام مشاهده یک وب سایت میزبانی، غالبانشانه های مشخصی برای تشخیص آن هایی که ازسه …

بیشتر بخوانید »