هشتگ اینستاگرام چیست؟ استفاده های آن

هشتگ نویسی

برای نوشتن صحیح هشتگ ، نیازبه ابزار یامهارت خاصی ندارد. فقط کافی است علامت مربع رابگذارید ودرادامه کلمه یاعبارت موردنظرتان رابنویسید. اماچند نکته راباید در هشتگ نویسی رعایت کنید.

 • میان علامت مربع وکلمه یاعبارت موردنظرتان، فاصله ای نباشد. بعنوان مثال #فالوجت صحیح است. اما# فالوجت غلط است.
 • اگربرای هشتگ گذاری، ازعبارتی میخواهیداستفاده کنید که میان کلمات آن فاصله است،برای فاصله میان آنها ازخط فاصله (Dash) استفاده کنید. مثل #هشتگ_چیست
 • سعی کنید تاحدامکان عبارتی که استفاده میکنید کوتاه باشد. چراکه هم بخاطرسپردنش راحتتر است وهم راحتتر سرچ میشود.
 • از هشتگ های پرطرفدار بیش تراستفاده کنید.
 • ازعبارتهای ساده استفاده کنیدکه یادآوری شان برای کاربران دیگرراحت باشد.

چگونگی تگ کردن در اینستاگرام

بایددر مورد هشتگ ها هم توضیح کوچیکی دهیم. هشتگ اینستاگرام عجیب و جالب است. چون هم میتواند باعث ایجادیک استراتژی برای اینستاگرام شماشودو هم میتواند باعث ازبین رفتن آن شود! بله درست متوجه شدید. شماباید دراستفاده از هشتگ‌ها دقت کنید واگر درست ازآنها استفاده کنید، پست‌های شما بازدید ولایک بیش تری دریافت میکنند. امااگر درست ازآنها استفاده نکنید، به پست خودتان (که ممکن است شخصی یادرمورد کسب وکارتان باشد) آسیب میزنید واین حتی میتواند باعث یکسری محدودیتها ازطرف اینستاگرام هم شود.

برای این که بتوانید از هشتگ ها بدرستی استفاده کنید وبتوانید بااینکار باعث پیشرفت پست های خود شوید وتاثیر آنها را ببینید، باید بدانیدکه هشتگ چیست. این که چطوری کار میکند ومزایا ومعایب آن را بشناسید. این گونه درواقع شماتکنیک استفاده از هشتگ رویاد میگیرید وباعث ایجادیک استراتژی قوی برای پست های خود میشوید. خب بایدبگم که مقاله درستی رابرای مطالعه انتخاب کردید، چون ما قصدداریم تمامی نکات را در مورد هشتگ رابرای شما توضیح دهیم!

هشتگ اینستاگرام چیست؟

هشتگ در اینستاگرام رازیاد شنیدید، اماشاید هنوزندانید که هشتگ چیست وچه کاربردی دارد. هشتگ در اینستاگرام راهی میان براست برای اینکه محتوایتان رابدست مخاطب برسانید. اگر تاکنون، هنوزاز هشتگ ها استفاده نمیکرده اید، اکنون وقت آن رسیده که باقدرت هشتگ گذاری آشناشوید.

هشتگ، ابزاری است که این روزها درشبکه های اجتماعی ازآن استفاده میشود. هشتگ، درواقع عبارت یاکلمه ای است که درکنار علامت مربع یاPound Sign (#) می آید. جالب است بدانید درگذشته، هشتگ دربرنامه نویسی PDP-11 کاربردداشته است. امروزه هم این ابزاربسیار ساده، درشبکه های اجتماعی نقش نوعی دسته بندی راایفا میکند. شمابا هشتگ گذاری برروی پست واستوریهای خودتان میتوانید نوع ودسته محتوای خودتان را مشخص کنیدو اینستاگرام باتوجه به هشتگ‌ها میتواند شمارا بیشتر نشان دهدمخصوصا به مخاطب‌هایی که هشتگ‌های شمارا سرچ میکنند.اماچطور بایدازآن استفاده کنیم؟

هشتگ ترکیبی ازحروف، اعداد ویاشکلک هست که قبل ازآن نماد #میاد. اسم این نماد hashاست .هشتگ ها را حتما دیدید!مثلاً #بدون_فیلتر یا NoFilter#. از هشتگ برای دسته بندی محتوا واین که بتوان راحتتر محتوا راجستجو کرد، استفاده می شود. این نکته رادقت کنیدکه بعد ازنماد #، بین کلمات هیچوقت فاصله گذاشته نمیشود.

مثال:
به این مثال هادقت کنید: LaborDay# یا Labor_Day#.اگربه مثال دوم دقت کنیدمی بینید که از _ بجای فاصله استفاده شده است. درفارسی هم حتماًبه این نکته دقت کنید ورعایت کنید. هشتگ ها قابل کلیک هستند. اگر کسی روی هشتگ اینستاگرام کلیک کند یایک هشتگ را در اینستاگرام جستجو کند، صفحه ای برایش به نمایش گذاشته می شودکه همه پستهای هشتگ زده شده بامحوریت و موضوعات همان هشتگ را میتوانید ببینید.

ضرورت استفاده از هشتگ در اینستاگرام

هشتگ ها یکی ازروشهای مهم برای گسترش مخاطب در اینستاگرام هستند. وقتی از هشتگ استفاده میکنیند، پست شما در صفحه مربوط به آن هشتگ ظاهر می شود. اگراز هشتگی که درStory خودتان است استفاده کنید، در هشتگ مربوط به Story قرارمیگیرد که در صفحه هشتگ هم وجوددارد.
هم چنین، هشتگ ها قابلیت دنبال(follow) کردن دارند، یعنی که همه میتوانند پست هشتگ شمارا درصفحه (feed) خودشان ببینند. حتی اگرفالوور شمانباشند! قابلیت جالبی است، نه؟! هشتگ های اینستاگرام میتوانند یک روش عالی برای ایجادارتباط بین افراد وکسب وکارها درفضای مجازی باشند. بنابراین انگیزه برای همکاری باکسب وکار شما بوجود می آید. مثلاً بعلت پاندمی کرونا وتغییر روش کار مردم درسال 2020، نایک لس آنجلس از هشتگ playinside# برای ایجادانگیزه و وادارکردن مردم به فعالیت درخانه‌های خودشان استفاده کردند.

دسته بندی هشتگ ها در اینستاگرام:

هشتگ های محصول یا خدمات: این کلمات کلیدی اساسی برای توصیف محصول یاخدمات شما هستند،مثل #کیف_دستی یا #نوار_غواصی
هشتگ های نیچ (Niche): این هشتگ ها یک کمی خاصتر هستند. درواقع نشان می دهندکه تخصص شماچه جایگاهی در آن حیطه دارد. مثال travelblogger# یا foodblogger#
هشتگ های انجمن صنعت اینستاگرام: انجمن ها در اینستاگرام حضوردارند واین هشتگ هابه شما کمک میکند تاآنها راپیدا کنید وعضو آن ها شوید. مثلاً gardenersofinstagram# یا craftersofinstgram#
هشتگ های ویژه یک رویداد یا فصل: این مواردمیتوانند به تعطیلات یافصول واقعی مثل #تابستان(یا summer#) اشاره کنند، یامیتوانند برای رویدادهایی مثل #نوروز،#عید یاHalloween# و Christmas# و غیره استفاده شوند.
هشتگ های موقعیت مکانی: حتی اگردر پست اینستاگرام خودتان مکان جغرافیایی خودتان راتگ کرده باشید، بازهم میتوانید ازیک هشتگ که به مکان شمااشاره دارداستفاده کنید. مثال #بازار_بزرگ_تهران، #پل_خواجو_اصفهان یا vancouvercraftbeer ،#londoneats#.
هشتگ های روزانه: هرروزی هشتگ خاص خودش را دارد. مثال MondayBlues# یا#شنبه_خر_است.
هشتگ های مربوطه: این هشتگ ها میتوانند شامل هشتگ محصولات، هشتگ های ویژه و هشتگ های جوامع مختلف در اینستاگرام باشند. درواقع این هشتگ ها عباراتی هستندکه مردم در اینستاگرام برای ارتباط باجامعه‌های موجود درفضای مجازی از آنها استفاده می کنند. مثل amwriting# یا shewhowanders#.
هشتگ های مخفف: معروفترین هشتگ مخفف که مطمئن هستم همه شما آن را دیده اید #TBT برای Throwback Thursday است. از هشتگ های مخفف معروف دیگر میتوانیم به #OOTD برای لباس روز که درواقع outfit of the day است وFBF# جمعه‌ای که گدشت که flashback Friday هست و YOLO# برای شمافقط یکبار زندگی میکنیدکه معنی you only live once است، اشاره کنیم.
هشتگ های ایموجی: این هشتگ ها میتوانند بصورت خودکارشکلک هایی مانند #  یاکلمات یاعباراتی که درکنار شکلک هابه آن هامتصل شدند مثل  sunglasses# را شامل می شود.

تعداد استفاده از هشتگ در اینستاگرام

شما میتوانید حداکثر از30 هشتگ دریک پست و10 هشتگ دریک Story استفاده کنید. اگر سعی کنیدبیش ترازاین تعداد هشتگ استفاده کنید، پست یااستوری شمامنتشر نمی شود. اینکه گفتیم شما بهتره برای پست های خود از هشتگ استفاده کنیدبه این معنی نیست که هرتعداد هشتگ که خواستیداستفاده کنید. صرفاًتعداد زیاد هشتگ هم خوب نیست. اتفاق نظراین است که حدوداً11 تا هشتگ برای شروع تعداد خوبی است . امامیانگین مناسب تعداد هشتگ برای استفاده در اینستاگرام بین 1 تا3 است. ولی این که چه تعداد هشتگ وبخصوص چه هشتگی برای پست شما مناسب است ، چیزی که خودتان باید امتحان کنید ومتوجه شوید.

فواید استفاده از هشتگ در اینستاگرام

استفاده از هشتگ در اینستاگرام مزیتهای فراوانی برای صاحبان کسب‌ وکارهادارد که ازمهمترین آنها میتوانیم به مواردزیر اشاره کنیم:

۱. شناخته شدن

اکثر افرادامروزه از هشتگ اینستاگرام برای پیداکردن مطالب مختلف درباره ی موضوعی مشخص استفاده میکنند. بعنوان مثال، کاربری که به سئو وب سایت علاقه دارد، هشتگ #سئو رادنبال میکند؛ زیرااز پیداکردن ودنبال‌کردن پیج های مختلف راحتتراست وسریعتر به محتوایی که نیازدارد، دست پیدامیکند. آیامیخواهید چنین مخاطبانی را ازدست دهید؟

درواقع، شمامیتوانید بااستفاده از هشتگ مناسب ومرتبط باموضوع کسب‌ وکارتان جلوی چشم مخاطبی ظاهرشویدکه به محصول یاخدمتتان علاقه یانیازدارد. به همین خاطر، هشتگ در اینستاگرام به شما درایجاد وافزایش آگاهی ازبرند کمک میکند.

عدم استفاده از هشتگ در اینستاگرام باعث میشودکه محتوایتان درمیان هزاران پست گم شود. به همان فروشگاه کتابی فکرکنید که هزاران کتاب باموضوع‌های متفاوت رادرکنار هم به شماارائه میکند. پیدا کردن کتاب موردنظرتان درچنین شرایطی آسان است؟ بی‌شک، خیر!به همین خاطر، سعی کنیدمخاطب هدف تان رابااستفاده از هشتگ به سمت خودهدایت کنید.

۲.شناختن درست بازار و رقیبان

شماباید بدانید رقیب شماکیست، چه چیزی ارائه میکند وچگونه تبلیغ میکند. باتجزیه‌ وتحلیل رقبا متوجه میشویدکه برای رسیدن به هدف تان بایدچه مسیری راانتخاب کنید. هشتگ‌ به شماکمک میکندتا بازار راراحت‌ تررصد کنید وشکافهای موجود راشناسایی کنید.

کافی است روی هشتگ‌ های مرتبط باموضوع کسب‌ وکارتان کلیک کنید وبرترین پست‌ هارا بررسی کنید. تجزیه‌ وتحلیل پست‌های برترهر هشتگ به شماکمک میکند تابفهمید آیارقبایتان توانسته‌اند به نیاز مخاطب هدف تان پاسخ دهند یاخیر. ازطرفی، اغلب هشتگ‌ها عمرکوتاهی دارند وپس ازمدتی ازدور خارج میشوند. بابررسی هشتگ‌ها متوجه میشویدکه درحال حاضر، استفاده ازچه هشتگی به نفع کسب‌ وکارتان است.

۳. دستیابی به فکر و ایده عالی

ازتحقیق کلمات کلیدی برای یافتن بهترین کلمه‌های کلیدی در سئو وب سایت استفاده میشود. از هشتگ هم میتوانیدبرای شناسایی ایده‌های جدیدبرای تولید محتوا درشبکه‌های اجتماعی بهره ببرید. هشتگ‌ های محبوب وپرکاربرد رالیست کنید وسپس پستهای برترهر کدام رابررسی کنید.

شمابابررسی نتایج تحقیق خودمتوجه خواهیدشد که مخاطبتان ازچه محتوایی بیش تراستقبال میکند. ازطرفی، میفهمیدکه بهتراست محتوایتان رادرچه قالبی ارائه کنید. بعنوان مثال، ممکن است مخاطب هدف تان بیش ازهرچیزی به محتواهای ویدیویی واکنش نشان دهد. شماهم چنین میتوانید هشتگ‌ های مشابه ومرتبط راهنگام بررسی پستهای برترشناسایی کنید. این هشتگ‌ هابه شماکمک میکنند تا به تعدادبیش تری از کاربران هدف دست پیداکنید.

۴. تاثیر کمپین‌ های تبلیغاتی

این روزها، اکثر کمپینهای تبلیغاتی به یک هشتگ گره خورده‌اند؛زیرا هشتگ‌ها به صاحبان کسب‌ وکاراجازه میدهند تاکمپینی موفق وهدفمند راتجربه کنند. هشتگ رامیتوان تاحدودی تبلیغات دهان‌ به‌دهان در نظرگرفت؛ زیراهنگامیکه شماکمپین خودرا همراه با هشتگ مشخصی اجرا میکنید، فالوورهای شماآن را درپست‌ هایشان بکار میبرند وپس ازآن فالوورهای آنها ازکمپین تان مطلع میشوند وازهمان هشتگ استفاده میکنند. نمیتوان پیش‌بینی کرداین زنجیره درچه نقطه‌ای قطع میشود؛ بنابراین شما میتوانید پیام خودرا باکمک هشتگ براحتی وبدون هیچ هزینه‌ای درشبکه‌های اجتماعی دست‌ بدست کنید.

جستجو کردن چندین هشتگ در اینستاگرام (multiple hashtags)

سادهترین راه برای جستجوی چندین هشتگ در اینستاگرام، تنظیم جریان های جستجو در یک ابزار شنود اجتماعی مثل Hootsuite برای ردیابی هشتگ های مورد علاقه شما است. بنابراین، میتوانید تمام محتوای مربوطه را دریک صفحه ببینید، بدون این که مجبورباشید هر کدام را بصورت جستجوی هشتگ فردی اینستاگرام، جستجو کنید. پروفایل های تجاری اینستاگرام میتوانند درهر دوره هفت روزه، حداکثر 30جستجوی هشتگ منحصر بفرد انجام دهند.

هشتگ های پرکاربرد در اینستاگرام

شاید نمیدانستید، اماشما بااستفاده از هشتگ پرکاربرد مناسب بامحتویات پست خودتان میتوانید بازدیدکننده‌های بیش تری برای پست خودتان بوجود آورید(البته درصورتی که حساب کاربریتان عمومی باشد). اینجا، پراستفاده ترین هشتگ های اینستاگرام را برای شما در نظر گرفته ایم تاشما هم درصورت تمایل از آنهااستفاده کنید:

 • (love (1.824B posts#
 • (instagood (1.143B posts#
 • 0fashion (807.1M posts#
 • (photooftheday (792.4M posts#
 • (beautiful (657.4M posts#
 • (art (643.6M posts#
 • (happy (576.9M posts#
 • (photography (575.9M posts#
 • (picoftheday (569.4M posts#
 • (cute (564.9M posts#
 • (follow (557.8M posts#
 • (tbt (534.5M posts#
 • (followme (526.4M posts#
 • (nature (520.7M posts#
 • (like4like (515.0M posts#
 • (travel (494.6M posts#
 • (instagram (475.6M posts#
 • (repost (469.1M posts#
 • (style (469.0M posts#
 • (summer (452.4M posts#
 • (instadaily (439.5M posts#
 • (selfie (421.8M posts#
 • (me (420.0M posts#
 • (friends (395.8M posts#
 • (fitness (393.8M posts#

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *