ویدیو مارکتینگ چیست؟

محتوای متنی و تصویری به اندازه قبل نمیتوانند توجه مخاطبان رابه خودجلب کنند.گسترش شبکه‌های اجتماعی باعث شدمتخصصان متوجه شوند،افرادبه محتوای ویدئویی بیشترتوجه میکنند.گسترش ابزارلازم برای ساخت ویدئونیزباعث شد بسیاری افراددست به تولید محتوای ویدئویی حتی ازموضوعات ساده وروزمره زندگی بزنند.

اگردراین صفحه هستیدقطعا به اهمیت ویدئو مارکتینگ پی برده‌اید.پس باماهمراه باشید تامعایب ومزایای ویدئو مارکتینگ،انواع ویدئو ومراحل ساخت یک ویدئو ازاستراتژی تاانتها رابررسی کنیم.

ویدیومارکتینگ چیست؟

ویدئویکی ازانواع محتواست وبازاریابی ویدئویی استفاده ازویدئو برای افزایش آگاهی،ایجادتعامل بامخاطب وافزایش فروش است.ویدئو مارکتینگ بابازاریابی محتوایی همپوشانی داشته وبخشی ازدیجیتال مارکتینگ است.ویدئومارکتینگ بدلیل کارآیی بالاتبدیل به یک مهارت ضروری برای همه متخصصان مارکتینگ شده است.

تاریخچه ویدیو مارکتینگ

درمقاله‌ای ازوب سایت biteable میخوانیم:ویدئو مارکتینگ ازسال ۲۰۱۰بعنوان یک روش درمارکتینگ استفاده شد.تنها چهارسال بعدامکان استفاده ازاین روش بازاریابی برای کسب وکارهایی که بودجه کمتری داشتند،امکان پذیرشد.درگذشته نه چندان دور ویدئو مارکتینگ به بودجه‌ی زیادی نیازداشت اماامروزه تمامی کسب وکارها به لطف پیشرفت تکنولوژی ودردسترس بودن ابزارهای مختلف میتوانندازویدئو مارکتینگ استفاده کنند.

یک تبلیغ ویدیویی دربرابریک تبلیغ متنی کلیک بیشتری یالایک بیشتری میگیرد درحالیکه هزینه برای هرلایک یاکلیک کمترخواهدبود.پیشرفت شبکه‌های اجتماعی باعث شدبه ویدئو مارکتینگ توجه بیشتری شودزیرامتخصصان متوجه شدند محتوای ویدئویی نسبت به محتوای متنی وتصویری برای مخاطبان جذابتراست.

مزیتهای ویدیو مارکتینگ

اکثرافرادیک ویدئو کوتاه چنددقیقه‌ای رابه مطالعه یک مطلب که ممکن است بین ۱۵تا۲۰دقیقه طول بکشد ترجیح میدهند.این موضوع تنهایکی ازمزایای ویدئو مارکتینگ بخصوص برای مخاطب است.درادامه به بررسی سایرمزایا نیزمیپردازیم.

ویدئو نرخ تبدیل راافزایش میدهد.

بنظرHubSpotویدئو بایدبعنوان یک سرمایه‌گذاری تلقی شود.استفاده ازویدئو درلندینگ پیج میتواندتا۸۰ درصد،نرخ تبدیل راافزایش دهد!تماشای یک ویدئو میتواندکاملاًبررفتارخریدتأثیربگذارد ویک بازدیدکننده رامتقاعدبه خریدکند.انتقال احساسات از طریق ویدئو یک ابزارفروش قدرتمند است.

ویدئو یک بخش جذاب در کمپین‌های ایمیلی است.

همه ما روزانه ایمیل‌های تبلیغاتی بسیاری دریافت می‌کنیم ولی فقط برخی از آنها برای ما جالب هستند. فقط استفاده از “ویدئو” در عنوان موضوع می تواند نرخ باز شدن ایمیل را افزایش داده و نرخ لغو اشتراک را کاهش دهد. استفاده از ویدیو در ایمیل منجر به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نرخ کلیک می‌شود.

موتورهای جستجو ویدئو را دوست دارند.

موتورهای جستجو بهترین و جذابترین محتوا را برای مخاطبان نمایش می‌دهند. اگر ویدیوی خود را در YouTube ، آپارات و وب سایت خود قرار دهید، احتمال نمایش وب سایت شما در موتورهای جستجو افزایش می‌یابد.

ویدئو مارکتینگ اعتماد و اعتبار کسب می‌کند.

ویدئو بهترین روش برای برندینگ کسب و کار شماست و شما را قادر می سازد با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده و اعتماد آنها را جلب کنید. برای ۹۰ درصد کاربران، فیلم‌هایی از محصول، فرآیند خرید و تصمیم‌گیری را ساده‌تر می‌کنند. هرچه تعداد ویدیوهای بیشتری برای آموزش و اطلاع رسانی به مشتریان خود تهیه کنید، بیشتر به شما اعتماد خواهند کرد و اعتماد معادل افزایش فروش است.

ویدئو بیشتر توسط کاربران به اشتراک گذاشته می‌شود.

یکی از نشانه‌های موفقیت درمارکتینگ این است که مخاطبان محتوای شمارابه اشتراک گذاشته یابرای شمامحتواتولیدکنند.امروزعصرویدئوها ومحتواهای ویروسی است.یک ویدئوی جالب ومفیدبسرعت درشبکه‌های اجتماعی واینترنت پخش میشود.

معایب ویدیومارکتینگ

ویدئومارکتینگ همان طورکه مزایای زیادی دارد، معایبی هم دارد.درادامه برخی ازمهمترین معایب ویدئو مارکتینگ رامعرفی میکنیم.

سرعت لود پایین

سرعت اینترنت درکشورماپایین است.به همین دلیل ممکن است لودشدن یک ویدئو زمان نسبتاقابل توجهی طول بکشد.برخی افرادکم حوصله هستندونمی‌توانندمنتظرلودویدئو بمانند.شمابایدسعی کنید حجم ویدئو خودراباحفظ کیفیت ویدئو تا حدامکان پایین بیاورید.

سختی و زمانبربودن ساخت ویدئو

ایده‌پردازی،نوشتن متن یک ویدئو،فیلمبرداری و ویرایش همگی مراحل سختی هستندوزمان زیادی ازشماخواهندگرفت بخصوص اگردرهیچکدام از این مراحل حرفه‌ای نباشید.بهترین روش کمک گرفتن ازمتخصصان تولیدمحتوا،فیلمبرداری وادیت است تاویدئوی شمادرزمان کمتروباکیفیت بیشتری آماده شود.

مشکلات نمایش درکانالهای مختلف

ممکن است درشبکه‌های اجتماعی، وب سایت‌هایامرورگرهای مختلف برای نمایش ویدئوی خودبه مشکل بخورید.پس بهتراست نسخه‌های مختلفی ازنظرسایز وفرمت متناسب باهریک ازکانالهای انتشارمدنظرخودتهیه کنید.

انواع ویدیوها

ویدئوهاانواع مختلفی دارندوشما باتوجه به هدف،نیاز،شرایط وپرسونای کاربران بایدیکی ازانواع ویدئو راانتخاب کنید.درادامه برخی ازمحبوبترین انواع ویدئو رابه نقل ازhubspotمعرفی میکنیم.

دموها یامعرفی محصولات

ویدئوهای نمایشی نحوه عملکردمحصول شمارانشان میدهد.کارکردن بایک نرم افزار،جعبه گشایی معرفی یاآزمایش یک محصول ازاین نوع ویدئو است.

فیلمهای تجاری

ویدئوهای برندینگ یاتجاری معمولاً بعنوان بخشی ازیک کمپین تبلیغاتی بزرگتر ایجادمیشوند.هدف ویدئوهای تجاری ایجادآگاهی برند وجذب کاربراست.

ویدئواز رویدادها

آیاکسب وکارشما میزبان یک کنفرانس،میزگرد،خیریه یاهرنوع دیگری ازرویداداست؟شما میتوانیدازمصاحبه ها وارائه های جالب،گردهمایی و… ویدئو تهیه کرده ومنتشرکنید.

ویدئو مصاحبه های تخصصی

مصاحبه بامتخصصان درزمینه کسب وکارشما راهی عالی برای ایجاداعتماد درمخاطبان هدف است.اینفلوئنسرهای صنعت خودرابیابیدوباآنها مصاحبه کنید.

ویدئوهای آموزشی یانحوه انجام کارها

ازفیلمهای آموزشی میتوان برای آموزش مطالب جدیدوارزشمنداستفاده کرد.بخصوص اگرویدئوهادانش پایه موردنیازدرباره کسب و کارشما رابه مخاطب انتقال دهد.این ویدئوها حتی میتوانندتوسط تیمهای فروش وخدمات،هنگام کاربامشتریان استفاده شوند.

ویدئوهای توضیحی

این نوع ویدئو برای کمک به مخاطبان برای درک بهترنیازآنها به محصول یاخدمات شمااست.شمامیتوانیدیک ویدئو ازسفرشخصیتی خیالی که برای حل مشکل یانیازش ازمحصولات یاخدمات شمااستفاده میکند،بسازیدتامشتریان باآن همزاد پنداری کنند.

انیمیشنها

برخی مفاهیم به سختی درک میشوندیاامکان ساخت برخی ویدئوها وجودندارد.دراین صورت انیمیشن بهترین نوع ویدئو خواهدبود.به کمک این نوع محتوا میتوانیدبسادگی ودرقالب ویدئویی جذاب،مخاطبان راجذب کنید.

مطالعه موردی

مخاطبان شمامیخواهندبدانندآیامحصول شمامیتواندمشکلات آنهاراحل کند؟یکی ازبهترین راه‌ها برای اثبات،ساخت فیلمهای موردی ازرضایت مشتریان شماست.ازمشتریان خودبخواهید که چالشهایشان واینکه شماچگونه به آنهاکمک کردیدرا توضیح دهند.

ویدئوهای زنده

ویدئوهای زنده نرخ مشارکت بالاتری دارند،این ویدئوها باعث جلب اعتماد کاربران نیزمیشود.سعی کنید هرچند وقت یکبارمصاحبه‌ها،ارائه‌ها ورویدادها رابصورت زنده پخش کنید وبینندگان راتشویق کنید تاازشماسوال بپرسند یانظرات خود رابیان کنند.

استراتژی‌های ویدیو مارکتینگ درشبکه‌های اجتماعی

داشتن استراتژی برای بازاریابی ویدیویی چیزجدیدی نیست.شما بدون تحقیق وتعیین استراتژی هیچ کمپین بازاریابی رااجرانمیکنید زیرامطمئن هستید نتیجه خوبی نمیگیرید.این موضوع برای ویدئومارکتینگ نیزصادق است.استراتژی بازاریابی ویدئویی چیزی است که شماراراهنمایی میکندتابودجه،زمان بندی،فرایندهای تولیدو … رامشخص کنید.استراتژی ویدئومارکتینگ برای هرکانال میتواندمتفاوت باشد زیراپرسونای مخاطبان شبکه‌های اجتماعی وکانالهای مختلف باهم متفاوت هستند.درادامه درباره استراتژی بازاریابی ویدئویی محبوبترین شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنیم.در وب سایت lemonlightمیخوانیم:بطورکلی گامهای تدوین استراتژی ویدئومارکتینگ بصورت زیراست:

 • اهداف خود رامشخص کنید.
 • مخاطب هدف خودراپیداکنید.
 • مشخص کنیدچه داستانی رامیخواهیدبیان کنید.
 • خلاقیت داشته باشید.
 • برای تولیدوانتشارمحتواتقویم داشته باشید.
 • بودجه رامشخص کنید.

اینستاگرام

برای اینکه بتوانیدازویدئومارکتینگ دراینستاگرام بیشترین نتیجه رابگیریدبایدبه نکات زیرتوجه کنید:

 • ویدئوهای شمابایددریک قالب خاص طراحی وساخته شوند.بطوریکه مخاطبان درهرکانال دیگری ویدئو راببینند متوجه شونداین ویدئو برای کسب وکارشماست.
 • تقویم محتوایی داشته باشیدوهرویدئو رادرروز وساعت مناسب منتشرکنید.
 • به کمک ابزارهای اینستاگرام تجزیه وتحلیل کنیدتابه مروراستراتژی خود رابهبوددهید.
 • سعی کنیدبه کمک ویدئویک چهره انسانی به برندخودبدهید وبامخاطبان بخوبی ارتباط برقرارکنید.
 • مخاطبان خودرابخوبی بشناسید.
 • ویدئوهای شمابایدترکیبی ازویدئوهای آموزشی،معرفی خدمات ومحصولات وویدئوهای برندینگ باشد.
 • برای اینستاگرام سعی کنیدویدئوهای خودراکوتاه بسازید.
 • میتوانیدلینکهای خودرادرIGTVبه اشتراک بگذارید.
 • به ویدئوهای خود زیرنویس اضافه کنیدتاافرادناشنوا یاافرادیکه به هردلیلی نمیتوانندویدئو راباصداگوش کنند اززیرنویس استفاده کنند.

لینکدین

برای استراتژی ویدئو مارکتینگ درلینکدین بایدهدف خود رامشخص کنید.سپس باتوجه به مخاطبان خود،هدف وبودجه بهترین استراتژی راطراحی کنید.

 توجه را ازابتداجلب کنید

چندثانیه اول فیلم شمابسیارمهم است.بایدبتواندتوجه مخاطبان راازهمان ابتداجلب کند.توجه بعدازحدود۱۰ثانیه کاهش مییابد،به همین دلیل مهم است که اطلاعات ضروری را درابتدای ویدئو قرارداده وپیام خود را در۱۰ثانیه اول برسانید.

کوتاه وشیرین بیان کنید

هیچ قانون خاصی درباره طول ایده آل ویدیو وجوددرلینکدین وجود ندارد.بااینحال بهتراست تبلیغات ویدیویی خود راکوتاه بسازید.طبق گزارشLinkedIn،موفقترین ویدئوهاحدود۱۵ثانیه هستند.ولی لینکدین توصیه میکندهنگام ایجادتبلیغات ویدیویی برای برندینگ،طول آن را تا۳۰ ثانیه افزایش دهید.

حرفه ای شدن رادرنظربگیرید

اگرکیفیت ویدئوی شمابااستانداردهای صنعت مطابقت نداشته باشد،تلاش شما بی نتیجه خواهدبود.امروزه حتی تلفنهای هوشمند بادوربین خوب میتوانندفیلمهای باکیفیتی بگیرندوابزارهای زیادی برای ادیت ویدئووجود دارد.اما بایدبخوبی به فیلمبرداری وعکاسی باموبایل وادیت باابزارهامسلط شوید.

یوتیوب

تحقیقات

البته این اولین قدم برای هرگونه استراتژی،تحقیق است.هنگام تدوین استراتژی بازاریابی YouTubeبهترین کاری که بایدانجام دهیداین است که ببینیدرقبای شما درحال انجام چکاری هستند.آنهاچه نوع محتوای ویدئویی تولیدمیکنند؟محتوای ویدئویی آنهاچقدرموفق است؟

محتوای مفیدوخلاقانه ایجادکنید

هنگام ایجادمحتوابرایYouTubeباید درنظربگیرید که چرا افراد بیش از هر نوع محتوای دیگر با محتوای ویدئویی تعامل دارند؟ به این دلیل اینکه آنها ویدئو را جذابتر از وبلاگ‌ها، کاغذهای سفید و کتاب‌های الکترونیکی می‌دانند. نکته مهم که باید در نظر داشته باشید این است که ویدئوی شما علاوه بر مفید بودن باید جذاب و سرگرم کننده نیز باشد.

لینک به وب سایت

لینک از یوتیوب به وب سایت یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش ترافیک به وب سایت شما است. این کار را می‌توان به دو صورت انجام داد: شما می توانید پیوندی را در کادر توضیحات خود در زیر ویدیو اضافه کنید یا در حاشیه ویدئوهای خود آدرس وب سایت را بنویسید.

صبور باشید

تولید ویدئوهای یوتیوب می‌تواند وقت و هزینه زیادی صرف کند. از ایده پردازی، فیلمبرداری، ساخت، ادیت، دکور و … همگی نیاز به وقت، دقت و هزینه دارند. به همین دلیل باید صبور باشید تا موفق شوید.

توییتر

تعیین هدف

تعیین هدف برای ویدئو مارکتینگ در توییتر بسیار مهم است تا انتظارات خود را برای موفقیت تعیین کنید. برخی از اهداف متداول دیگر بازاریابان ویدیویی:

 • افزایش فالوئرهای توییتر
 • شناخت مشتریان و طرفداران
 • جذب ترافیک به سمت سایت

ارزش افزوده برند شما

توییتر بسیار پرسر وصدااست.محتوای ویدئویی شما چه چیزی را به جریان توییتر خواهد آورد؟ محتوای ویدئویی شما چه ارزشی دارد؟ نمونه‌هایی از موضوعاتی که برندها در توییتر به اشتراک می‌گذارند به صورت زیر است:

 • تعامل با مشتریان و خدمات به مشتریان
 • به اشتراک گذاشتن یک داستان تکان دهنده یا حقایق ارزشمند
 • تبلیغات محصول یا خدمات

چه نوع محتوای ویدیویی را در توییتر منتشر کنیم؟

هنگامی که اهداف برند خود را برای توییتر تعیین کردید، می‌توانید تصمیم بگیرید که کدام ویدیوها باید استفاده شوند. محتوای ویدیویی که در توییتر به اشتراک می‌گذارید باید مربوط به برند شما باشد یا به نحوی باعث آگاهی از برند شما شود. ویدئو در توییتر به صورت ویروسی منتشر می‌شود به شرطی که موضوع خوب و جذابی انتخاب کنید.

ساختار یک ویدیو

مراحل ساخت ویدیو

در ادامه مراحل ساخت یک ویدئو را بررسی می‌کنیم:

 • ابتدا باید هدف خود را از ویدئو مشخص کنید.
 • سپس با توجه به هدف خود باید ایده پردازی کنید.
 • بعد از ایده پردازی باید داستان کلی ویدئو، شخصیت‌ها، موسیقی متن و … مشخص شوند.
 • در قدم بعدی باید دکور خود را برای ویدئو درست کنید. اگر لازم است یک دکور جذاب بزنید یا از پرده سبز استفاده کنید.
 • حالا نوبت به انتخاب شخصیت‌ها، انتخاب لباس، گریم و … می‌رسد البته این موارد ضروری نیست اما انتخاب‌های مناسب و ظاهر آراسته کمک می‌کند ویدئو جذابتر شود.
 • در نهایت باید فیلمبرداری را شروع کنید. برای فیلمبرداری می‌توانید از یک گروه حرفه‌ای کمک بگیرید یا حتی خودتان با ابزار ساده‌تر فیلمبرداری را انجام دهید.
 • در قدم بعدی ویدئو باید ادیت شود، برخی قسمت‌ها حذف می‌شوند، برخی افکت‌ها اضافه می‌شوند، موسیقی روی ویدئو اضافه می‌شود و …
 • در مرحله آخر از ویدئو خروجی مناسب گرفته می‌شود.

توجه داشته باشید تمامی مراحل تا انتشار باید بر طبق یک تقویم محتوایی پیش برود تا محتوای ویدئویی در بهترین زمان منتشر شود.

انواع نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری ویدیو مارکتینگ

برای ساخت بهترین ویدئوها باید با بهترین ابزار کار کنید. در ادامه برخی از بهترین نرم افزارهای ادیت ویدئو را معرفی می‌کنیم.

MPEG Streamclip

به کمک این نرم افزار به راحتی می‌توانید چندین فیلم مختلف را کنار هم قرار داده و ویرایش کنید. این نرم افزار از فرمت‌های مختلفی پشتیبانی کرده و امکانات لازم برای ادیت ویدئوهای پیچیده را دارد.

ادوبی پرمیر پرو

ادوبی پرمیر یک ابزار برای ادیت حرفه‌ای حتی ادیت فیلم‌های بلند است. این نرم افزار از فرمت‌های گوناگونی پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید ادوبی پرمیر را روی ویندوز نصب کنید و از امکانات زیر بهره‌مند شوید:

 • می‌توانید همزمان چند پروژه مختلف را با هم پیش ببرید.
 • صدا، رنگ و سایر موارد پیچیده را اصلاح کرده و کیفیت ببخشید.
 • به کمک فضای ابری، از هر دستگاهی می‌توانید به پروژه‌های خود دسترسی داشته باشید.
 • و …

پرومودات کام

این پلتفرم نسخه مناسب وب، موبایل و کامپیوتر را دارد و شما به راحتی می‌توانید ویدئوهای خود را ادیت کنید. امکان ویرایش حرفه‌ای به‌خصوص برای ویدئوهای تبلیغاتی با این ابزار وجود دارد. از امکانات این ابزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • امکان اصلاح و ویرایش صوت
 • قابلیت جدا کردن یا تلفیق فریم‌ها
 • قابلیت اضافه کردن لوگو و متن در ویدئوها
 • امکان هماهنگ کردن سرعت پخش فریم‌های مختلف
 • امکان ضبط ویدئو
 • و …

لایت وورکز

این نرم افزار که در سیستم عامل‌های مک، ویندوز و لینوکس قابل استفاده است، قابلیت ویرایش انواع ویدئو را دارد. نسخه رایگان لایت وورکز می‌تواند به بیشتر نیازهای شما پاسخ دهد. شما با این نرم افزار می‌توانید:

 • فیلم را با دقت بسیار بالا ویرایش کنید.
 • ویرایش فیلم‌های چند دوربینه با این نرم افزار میسر است.
 • انواع فرمت‌های ویدئویی به‌خصوص فرمت مناسب یوتیوب را پشتیبانی می‌کند.
 • آموزش‌های بسیاری برای کار با لایت وورکز در سطح وب وجود دارد.

کاین مستر

کاین مستر یک اپلیکیشن محبوب برای ادیت ویدئو است. این اپلیکیشن قابل نصب روی انواع گوشی با رابط کاربری ساده بیشترین امکانات را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به کمک این اپ می‌توانید با گوشی خود به راحتی ویدئوها را ادیت کنید.

 • امکان ویرایش هر فریم
 • امکان اعمال انواع افکت‌ها
 • امکان استفاده از پرده سبز
 • و …

بودجه لازم برای ویدیو مارکتینگ

تعیین بودجه بستگی به استراتژی کلی بازاریابی کسب و کار بستگی دارد. اگر کسب و کار شما باید در شبکه‌هایی مثل اینستاگرام و یوتیوب قطعا بودجه ویدئو مارکتینگ باید بالا باشد.

در نهایت باید گفت امروزه ابزار رایگان زیادی وجود دارد و شما برای شروع ویدئو مارکتینگ نیاز به بودجه بالایی نخواهید داشت. پس بهتر است کار خود را شروع کنید و به مرور بودجه را افزایش دهید و به کار خود کیفیت ببخشید.

کلام آخر

ویدئو مارکتینگ آسان نیست. برعکس می‌تواند سخت و پر از چالش باشد. حتی ممکن است اولین ویدئوهای شما زیاد جالب باشند ولی باید شروع کنید. به مرور پیشرفت خواهید کرد و متوجه خواهید شد ویدئو مارکتینگ چقدر در برندینگ موثر است. پس وقت آن است که بازاریابی ویدیویی را به استراتژی محتوای خود اضافه کنید. یک استراتژی ارائه دهید و سپس با ایجاد محتوا در سریعترین زمان آن استراتژی را اجرا کنید. در نهایت نتایج خود را اندازه گیری کنید.

سوالات متداول

ویدئو مارکتینگ چیست؟

ویدئویکی ازانواع محتواست وویدئو مارکتینگ روشی برای استفاده ازانواع ویدئو برای اهداف بازاریابی مثل برندینگ یاجذب مخاطب وافزایش فروش است.

بهترین ابزارهای ویدئو مارکتینگ چیست؟

ابزارهای مختلفی برای کامپیوتر وگوشی وجوددارندکه میتوانیداستفاده کنید.ازبهترین ابزارهای گوشی کاین مستروازبهترین پلتفرمها ونرم افزارهامیتوان به ادوبی پرمیر ولایت وورکز رانام برد.

چراویدئو مارکتینگ مهم است؟

گسترش شبکه‌های اجتماعی نشان دادمخاطبان به ویدئو توجه بیشتری نشان میدهندزیراویدئو جذابتر وسرگرم کننده‌تراست.بعلاوه دیدن ویدئوی کوتاه ساده‌ترازمطالعه یک مقاله است.

ازکجاویدئو مارکتینگ راشروع کنیم؟

سعی کنید یک تقویم محتوایی آماده کنیدوباتوجه به اهدافتان ایده پردازی کنید.درابتداممکن است کیفیت کاربالانباشیدامابه مرورتاثیر ویدئو مارکتینگ رادرکسب وکارخودخواهیددید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *