افزونه های محبوب مرورگر(Firefox)

بااینکه مرورگرکروم محبوبیت زیادی بین برنامه‌نویسان دارد.امامرورگرفایرفاکس هنوز هم محبوبیت خودراازدست نداده است وبسیاری ازاشخاص ازآن استفاده میکنند.دراین مطلب به۸ افزونه برترفایرفاکس اشاره خواهیم کردتاتجربه کاربری خوبی رابرای شما به ارمغان آورد.

افزونه‌های مرورگرFireFox

بطورکلی فایرفاکس یک انتخاب خوب وعالی برای طراحان وب است که باافزونه‌های زیادی،کاررابرای همه آسانترکرده است.بسیاری ازافزونه‌های مفیدوکاربردی درسطح وب وجوددارد.امابهترین افزونه فایرفاکس که بتواند به یک طراح وب یاتوسعه دهنده وب کمک کند،رادرادامه بررسی خواهیم کرد.

۱-پلاگینWeb Developer

افزونهWeb Developerبرای بسیاری از طراحان وب آشناست ویکی ازقویترین افزونه‌ها برای طراحی وب سایت است.این افزونه یک نوارابزار ومنو باابزارهای مختلف به فایرفاکس شمااضافه میکندکه میتوان از آنهابرای تغییر درCSS,Htmlومشاهده تغییرات درحین کار،ویرایش وحذف کوکی‌ها،ویرایش فرمها،غیرفعالکردن تصاویر،بررسیValidateبودن صفحه و …رااستفاده کرد.

۲-افزونهFirebug

Firebugیک افزونه‌ ایده‌­آل است که ابزارهای توسعه وب فراوانی راهنگام مروردراختیارکاربرمیگذارد.این افزونه برای توسعه‌ وب ضروری است.بااستفاده ازاین افزونه‌ فایرفاکس،شماقادربه تعمیر،ویرایش ونظارت برCSS ،HTMLو جاوا اسکریپت درهرصفحه‌ای از وب خواهید بود.Firebugبسیارشبیه ابزارهای توسعه‌دهنده وب فایرفاکس است.اگرچه میتوان گفت Firebugدرمقایسه باسایرابزارهای توسعه‌دهنده استاندارد، یک ابزارکاربرپسندتر میباشد.

۳-افزونهMeasureIt

این افزونه درواقع یک خط کش است که درمرورگرفایرفاکس اضافه میشودوبه وسیله آن میتوانیدهرعنصری رابرروی صفحه وب،بدون هیچ زحمتی درواحدپیکسل اندازه‌گیری کنید.این افزونه محبوب،عناصروب را درابعادپیکسل اندازه میگیرد.باتوجه به همین هدف ساده،MeasureItمسیری به شما میدهدکه میتوان آن رادرهرصفحه‌ای ازوب برای اندازه‌گیری آیتمها مورداستفاده قرارداد.

۴-پلاگینHTML Validator

یکیدیگرازافزونه‌هاHTMLValidatorاست که تاییداعتبارHTMLرادرون مرورگراضافه میکندوتعدادخطاهایHTMLدرون یک صفحه رادرقالب آیکون درنواروضعیت نشان میدهد.این افزونه سریع،به شماکمک میکندتا مطمئن شوید HTML شمابخوبی شکل گرفته است.اگرمیخواهید تأیید اعتبار کدخود رابگیرید،بایداین افزونه را امتحان کنید.

هنگام بررسی منبع HTMLصفحه براحتی میتوانیدجزئیات خطاها راببینید.HTML Validatorصفحات رابرای انطباق استانداردها بررسی میکندواگرچیزی وجودداردکه مناسب نیست،دلایل رابه شمانشان میدهد تابتوانیدکدرابروزکنید.

۵-پلاگینFireQuery

این افزونه عمدتاًبرای کمک به توسعه‌دهندگان جی‌کوئری ازطریق پیشرفتهای جی‌کوئری ایجاد شده است.این افزونه باFirebugادغام شده است وعباراتjQueryدرقالب Firebug ConsoleوDOMارائه شده‌اند.

اگرشمایک کاربرفایرفاکس هستید،ممکن است متوجه شوید که بسیاری ازافزونه‌هاوویژگیهای موجود،بدلایل مختلف به شماکمک میکنند.به‌ویژه هنگامیکه بحث توسعه وب وطراحی به میان می‌آید.

۶-افزونهFireShot

افزونه FireShotیک افزونه بسیارمحبوب فایرفاکسی است که به طراح وب اجازه گرفتن اسکرین‌شات ازصفحات وب بصورت کامل یاقسمتی ازصفحه رامیدهد.این افزونه فقط یک ابزاراسکرین‌شات نیست.بلکه یک نوارابزارکامل برای ویرایش اسکرین‌شات واضافه کردن متنهاوفایلهای گرافیکی درتصویراست.

۷-افزونهSeoQuake

افزونه SeoQuakeبه طراحان وب دربهینه‌سازی صفحات وب خود برای موتورهای جستجوگرکمک میکند.این افزونه اطلاعاتی رانظیر رتبه‌بندیهای مختلف درسرویسهای گوناگون رابصورت یک نواردرپایین مرورگر نمایش میدهدکه گزینه‌های مختلفی برای کاردارد.

۸-پلاگینGhostery

این افزونه یکی ازبهترین برنامه‌های مرورگرغیر‌قابل ردیابی وپر‌طرفداراست.این افزونه فوق‌العاده به کاربران امکان نمایش ردیاب‌ها،پیکسل‌هاویاهرچیزنصب‌شده درهر وب‌ سایتی رامیدهد.

Ghostery به کاربران خوداجازه میدهدشبکه‌های تبلیغاتی،ردیاب‌ها وجلوه‌های همه آژانسهای شناخته شده رامسدودکنند.این افزونه فوق‌العاده به شماامکان گرفتن تصمیمات مهمی رادرخصوص انتخاب داده‌هایی که میخواهیدباوب‌ سایت‌ های بازدیدشده به اشتراک بگذارید میدهدوتجربه مرورسریع وامن رابرای شماتضمین میکند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *