انواع لینک بیلدینگ

همان طور که قبلا مطرح کردیم،امروزه کیفیت لینک وانواع لینک بیلدینگ اهمیت بسیارزیادی برای موتورهای جستجوگر پیداکرده اند زیراگوگل مجازاتهای مختلفی رابرای وب سایت هایی که لینک باکیفیت پایین یااسپم تهیه میکننددرنظر می گیرد. بنابراین شرکتهای مطرح سعی میکنندکه بااستفاده ازروشهای کلاه سفید،لینک بیلدینگ کنند.قبلاًدر زمینه لینک بیلدینگ، سئو کاران میتوانستند ریسک پذیر باشند ودرمواقع لازم بر روی لبۀ تیغ حرکت کنند.روشهای لینک سازی مانند ثبت لینک در مقالات وفهرست های راهنما معمولاً توسط متخصصان سئو وب سایت پیشنهاد میشد زیرااین تکنیکها واستراتژی به خوبی قابل اجرا بودند.اگر این روشها به درستی وخوبی انجام میشدند،خطر کمی وب سایت راتهدید میکرد.اما امروزه همه چیز تغییرکرده است.بامعرفی بروزرسانی الگوریتم پنگوئن،گوگل وب سایت هایی که خارج از چارچوب قوانین آن لینک بیلدینگ میکنندرا بشدت مجازات میکند.در این مقاله،مادربارۀ انواع لینک بیلدینگ برای شما عزیزان صحبت میکنیم:لینک هایی که برای تولیدشان باید تمرکز کنید،لینک هایی که بهتر است از ساختنشان شان پرهیز کنید.

سعی وتلاش برای لینک گرفتن از وب سایت ها

برای معرفی انواع لینک بیلدینگ درابتداباید سراغ لینک های واقعی وطبیعی برویم.این نوع لینک برای متخصصان سئو وب سایت بسیار حیاتی است.اساساً این نوع لینک ها، لینک هایی هستندکه شما برای آنها تلاشی نکرده ایدواز سوی وب سایت های دیگر به شما داده شده اند.این روش ازلینک سازی بسیارموثرتر ازتماس گرفتن بادیگران و درخواست لینک از آنهاست.بااین حال،شما بایدبه دیگران دلایلی بدهید تا لینک شمارا درون وب سایت خود قرار دهندوباید کاری کنید تا وبلاگ نویسان مختلف از ویژگی های سایت شما آگاه شوند.نمونه ای  ازاین دلایل خوب ومناسب میتواند تولید محتوای غنی و باارزشی باشد که جدیداخلق کرده اید وآن رادراختیار چند وبلاگ اصلی فعال درزمینه تجاریتان قرارداده اید.مطمئناً ازاین طریق وبلاگ نویس های بسیاری به طور طبیعی باشما ومحتوای ارزشمندتان آشنا میشوند.انجام این کار میتواند سخت و زمان بَرباشد وبه همین خاطراست که این نوع لینک ها ازاهمیت بالایی برخوردارهستند.هم چنین این نوع لینک بیلدینگ،همان چیزی است که گوگل ازآن به عنوان نمونه خوب ومناسب یاد میکند. نمونه هایی که در مدت زمانی معین (هرچند طولانی) تاثیر بسیار عمیقی بر رتبۀ وب سایت ها خواهند گذاشت.

درخواست لینک گرفتن از مدیران وب سایت ها

احتمالاًمیتوان گفت این روش متداولترین تکنیک لینک بیلدینگ است که شمابه عنوان یک متخصص سئو وب سایت انجام میدهید،به خصوص اگربه تازگی باسئو وب سایت آشنا شده باشید.دراین روش شما به صورت کاملاً مستقیم بامدیران وب سایت ها ووبلاگها تماس میگیرید وازآنها تقاضا میکنیدلینک شما دروب سایتشان قرار دهند.دراین روش نیز مانندروش قبل به دلایلی نیازخواهید داشت تاوب سایتتان رالینک کنند.مسلماً شمابایدباافرادی تماس بگیریدکه درحوزه تجاری شمافعالیت دارند.مثلاًاگر وب سایت تان در زمینه پوشاک فعالیت میکند،از وب سایت هایی که در زمینه دیجیتال فعالیت دارند نخواهیدباشما همکاری کنند.این کار نه تنها تاثیر چندانی بر سئو وب سایت شما ندارد،بلکه صاحبان وب سایت های هدفتان رانیزسردرگم میکند.

ساختن لینک ها در انواع وب سایت ها

ماازچه نوع لینک هایی حرف می زنیم؟لینک های Self-Created یا Non-Editorial،لینک هایی هستندکه شما خودتان در وب سایت دیگران قرارمیدید.این لینک ها میتواندبر روی قسمت دیدگاه های یک وبلاگ یاپُست های فروم ها ایجاد شود.گوگل این نوع لینک بیلدینگ رادوست ندارد زیرابیشتراوقات همراه با سئوی کلاه سیاه انجام می شود. سئوی کلاه سیاه معمولاً زمانی صورت میگیرد که فردی میخواهد موتور جستجوگر را دوربزند.دراین هنگام نویسنده سعی میکندمطلبی که حاوی اطلاعات ارزشمندی نیست را به عنوان محتوایی مرتبط و مهم به گوگل معرفی کند.بامعرفی آپدیت پنگوئن درسال 2012،گوگل این نوع لینک هارا بی ارزش میشمارد وحتی جرایمی رابرایش درنظر میگیرد.از آنجایی که این لینک ها توسط صاحبان وب سایت ها برایتان ساخته نمیشوند،طبیعتاً موتورهای جستجوگر اهمیت کمتری برای این لینک ها قائل اند.درگذشته،این نوع لینک بیلدینگ برای سئوی بعضی وب سایت ها مفیدبود،اما امروزه برای استفاده از این روش باید بسیار هوشمندانه انجام داد.برخی از مثالهای این روش عبارتند از:

  •  قسمت نظرات وبلاگی که تنظیم نشده باشند.
  •  مقالات منتشر شده در وب سایت های خبری همراه با متن دقیق برای لینک
  •  مقالات معرفی شده در فهرست‌های راهنما
  •  امضای موجود در پروفایل کاربران مهمان
  •  وب سایت های تبلیغاتی
  •  ویجت هایی که امکان لینک بیلدینگ در آنها وجود دارد
  •  لینک های موجود درتصاویر و اینفوگرافیک
  • کتاب کاربران مهمان
  • وب سایت های راهنما
  • لینک موجود در امضای فروم ها

روش ها و انواع لینک بیلدینگ که برای وب سایت خود ایجاد میکنید بایدبراساس فعالیتهای لینک بیلدینگ موجود باشد،امادرنهایت بایدازروشهای لینک سازی غیرازروش لینک بیلدینگ طبیعی مدیر وب سایت پرهیزکنید ودرعوض،برروی تاکتیک هایی تمرکز کنیدکه برارزش وب سایت وتجارت شما می افزایند.در چنین شرایطی است که وب سایت های معتبراز وجود شما آگاه خواهند شد و برای شمابه صورت طبیعی لینک خواهند ساخت.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *