pop up چیست؟

پاپ آپ نوعی تبلیغات آنلاین است که معمولاًدر پنجره‌ای کوچکتر وجدا ازصفحه اصلی بازمیشوند ودر معرض دیدکاربران قرار میگیرد. این پنجره‌ها اکثراوقات شامل یک پیشنهاد یاتبلیغ است که بطورناگهانی روی صفحه نمایش ظاهرمیشود تاتوجه کاربان ر رابه خودش جلب کند. مطمئن هستیم که الان متوجه شده‌ایدکه درباره چه پیام‌هایی صحبت میکنیم، چون روزی چند بارجلوی چشمتان قرارمیگیرد.

دقت کنیدکه اسم این تبلیغات دراصل پاپ آپ نیست وبه آن عمل ظاهرشدن ناگهانی پاپ آپ میگویند؛ اسم پنجره‌های ظاهرشده مودال یاهمان ماژول فارسی، صفحات بینابینی واین گونه چیزها است. امادر ایران همه را پاپ آپ میگوییم، پس زیادروی اسمش حساس نشوید!

تبلیغات پاپ آپ هیچ اندازه استانداردی ندارند، گاهی بصورت یک پنجره کوچک درگوشه صفحه ظاهرمیشوند؛ گاهی هم تمام‌ صفحه هستند وکامل روی صفحه‌ای که درحال خواندن آن هستیدرا میگیرد.

درمقدمه گفتیم که این پیام‌ها درعین این که میتوانندحاوی پیشنهادهای جذابی باشند، میتوانند تجربه کاربری رانابودکنند! حتی سازنده این ماژول‌ها هم خودش به این قضیه معترف هست!

درواقع تبلیغات پاپ آپ یک مدل از تبلیغات آنلاین میباشدکه تمرکزاصلی آن برروی جذب ترافیک بیشتربرای وب سایت‌ هااست. این نوع تبلیغات بااستفاده ازجاوا اسکریپت دریک یک باکس درون وب‌ سایت ما نمایش داده میشود.

البته پاپ آپ روش دیگری نیزدارد. این روش دوم، صفحه وب‌ سایت شمابصورت یک پنجره جدیدمرورگر نمایش داده خواهدشد. این روش به هیچ عنوان توصیه نمیشود وموضوع بحث مادراین مقاله نیست.

این نوع تبلیغات دیجیتال درمیان وبمستران ومدیران وب سایت‌ ها، کاملاًپر‌طرفدار است اماآن چنان مورداستقبال کاربران عادی قرارنگرفته است. کاربران ومخاطبان همیشه سعی میکنند ازشر این نوع تبلیغات خلاص شوند وآنها راغیر‌فعال کنند؛ چراکه این مدل از تبلیغات درزمان ومکان نامناسب به کاربران نمایش داده میشود وازهمین رومعمولاً کاربران بدون تماشای تصویرتبلیغ ویا متن آن، تبلیغات پاپ آپ رامیبندند.

پاپ آپ همان پنجره مزاحمی هست (برای مبتدی ها) که وقتی روی بخشی ازیک وب سایت یایک لینک کلیک میکنید بازمیشود و وب سایت دیگری رانشان میدهد وکاربران غیرحرفه ای اینترنت نمیفهمند چه خبرشده است ولی کاربران حرفه ای اینترنت سریعاآن را میبندند.

تا کی وب ایرانی باید قربانی پاپ آپ های مزاحم باشد؟

فراموش نکنید درکشور های دیگرهم پاپ آپ استفاده میشود ومختص ایران نیست. ما چون وب سایت های غیرفارسی که مطالعه میکنیم، معمولا معتبر ومعروف هستند، و پاپ آپ ندارندفکر میکنیم کل وب سایت های خارجی پاپ آپ ندارند. امااکثر وب سایت های خارجی مرتبط بادانلود وآپلود، وب سایت های تبلیغاتی، وب سایت های بامحتوای غیراخلاقی و وب سایت های کوجک یاکم اعتبارکشورهای دیگر، از پاپ آپ استفاده میکنند. اماما چون در وب سایت های محلی کشورهای دیگرنیستیم ممکن است فکرکنیم پاپ آپ فقط درکشور ماخیلی زیاداست. پاپ آپ تازمانیکه کاربران غیر حرفه ای درسطح وب جهان وجوددارد توجیه اقتصادی دارد.

اماخارجی ها (منظورکشورهای توسعه یافته است) یک فرق عمده باما دارندکه درادامه به آنها میپردازیم.

ازنظر من پاپ آپ تنهادو کاربرد داردکه بازهم توجیه پذیر نیست:

یک وب سایت پربازدیددارید واز وب سایت های دیگرهزینه میگیرید که پاپ آپ آنهارا قراردهید. دراینجا یک منبع درآمداست که برای کاربرانتان مزاحمت ایجادکنید وپول بگیرید. به نظر شخصی من این پول که از حاصل آزاردیگران به دست می آیدتوجیه شرعی واخلاقی ندارد!
یک وب سایت کم بازدیددارید ومیخواهید با پاپ آپ رتبه الکسای آن رابه شدت پایین بیاورید وسپس به انسانهای ساده لوح بگویید، الکسای من راببین! چقدر پربازدید هستم! وسپس تبلیغ انسان های ساده رابا دریافت وجه در وب سایت تان قراردهید که این درآمد همچون مبتنی بردروغ است توجیه اخلاقی ندارد.
پاپ آپ هیچ ربطی به رتبه و رنکینگ شما در نتایج گوگل ندارد!

پس ازبرداشته شدن پاپ آپ، رتبه الکسای وب سایت مجددابالا میرود(بدتر میشود)
پاپ آپ فقط موجب دفع بازدیدکننده از وب سایت شمامیشود که تاحدودی درصورتی که موتورهای جستجو گر گوگل هوشمندترشود، ممکن است بتواندبه عنوان فاکتور منفی برای خریدار یافروشنده آن قرار دهدکه درزمان نگارش این مطلب، تاحدودی به خصوص برای پنجره های new tab میتواند تشخیص دهد وبه شمااخطار داده میشود:
While we were indexing your webpages, we detected that some of your pages were using techniques that are outside our Webmaster Guidelines.

Specifically, we detected sneaky redirects on your site that are conditionally redirecting users based upon their country. This means that some of your visitors are redirected to other sites instead of being able to view your site’s content, and these other sites have little relevance to the content of your site’s pages.

(هنگامی که صفحات وب شما را نمایه می‌کردیم، متوجه شدیم که برخی از صفحات شما از تکنیک‌هایی استفاده می‌کنند که خارج از دستورالعمل‌های وبمستر ما هستند.

به طور خاص، ما تغییر مسیرهای یواشکی را در سایت شما شناسایی کردیم که به طور مشروط کاربران را بر اساس کشورشان هدایت می کنند. این بدان معناست که برخی از بازدیدکنندگان شما به جای اینکه بتوانند محتوای سایت شما را مشاهده کنند به سایت های دیگر هدایت می شوند و این سایت های دیگر ارتباط کمی با محتوای صفحات سایت شما دارند.)

اماراجع به تفاوت سایر کشور ها با ما در استفاده از پاپ اپ:

درجامعه ما، متاسفانه استفاده از پاپ آپ برای وبمستران (صاحبان وب سایت ها) جاافتاده است.آنها فکرمیکنند استفاده از پاپ آپ در سئو وب سایت وکسب رتبه خوب در موتورهای جستجو گر گوگل مفید است. فرق ماایرانی ها دراین است که پاپ آپ رایک وسلیه خوب ومفید میدانیم. اما سایرجوامع، پاپ آپ راوسیله ای برای کسب درآمد ازکاربران غیرحرفه ای می دانند. جوامع دیگرتبلیغ این که با پاپ آپ رتبه خودرا بهبوددهید رانمیکنند!

و سوالی که اینجا ازتمامی هموطنان خوبم دارم:

صرف اینکه پاپ آپ ،الکسای شمارا پایین بیاورد (بهترکند) خوشحال کننده است؟ آیا فقط ازیک عدد خوشتان می آید؟ وقتی پایین رفتن این عدد(رتبه الکسا) هیچ سودی ندارد وتمام بازدیدکنندگان وب سایت شمازورکی وارد وب سایت شماشده اند ویابلافاصله آن رابسته اند، دلیل شمابرای استفاده ازآن چیست؟  آیایک وسواس وذوق کاذب است برای کاهش یک عدد؟ چراباید خودمان راگول بزنیم؟

خواهشمندم هیچوقت پاپ آپ دیگران را در وب سایت های دیگر نگذارید و خودتان هم پاپ آپ خودتان رادر وب سایت های دیگرقرار ندهید ودیگران راهم به اینکار (پرهیز از پاپ آپ) تشویق کنید. درپایان شما را دعوت میکنم که روی مرورگر کروم خود افزونه javascript popup blocker رانصب کنید وبه همه توصیه کنیدکه ازاین افزونه وهرافزونه ای برای مقابله با پاپ آپ استفاده کنند.

دربعضی وب سایت‌ ها ازلحظه‌ای که وارد وب سایت میشوید تاوقتی کارتان تمام میشود ونیت می‌کنید که وب سایت راترک کنید، ازدر ودیوار وب سایت آگهی بیرون می‌آید. ازسمت چپ یک پیام بیرون میزند، ازبالا یک نوارتبلیغاتی ناگهان پایین می‌افتد، وقتی خیالتان راحت میشودکه دیگرهمه چی امن وامان است ودرحال خواندن مقاله هستید، یک پیام ازوسط صفحه بازمیشود که بیابه ماامتیاز بده!!

تازه وقتی درحال فرارهستید ومیخواهید صفحه راببندید وبروید، یک پنجره دیگر بازمیشود که پیشنهادمیدهد در وب سایت عضوشوید! بدتر ازاین هم مگرمیشود؟

اماصبرکنید!

هیچ چیز آنقدربدنیست، تاوقتیکه ازآن بداستفاده شود. همین پاپ آپ‌ های مزاحم میتوانندبیشترین نرخ تبدیل راداشته باشند. پس قبل ازقضاوت ادامه مقاله رابخوانید تااین نوع ازآگهی‌ها‌ رابه شما معرفی کنیم وازخوبی‌ها وبدیهایشان بگوییم.

 

 

سازنده pop up از مردم عذرخواهی کرد!

دراواسط دهه 1990، ایتن زاکرمن به عنوان یک طراح وبرنامه‌نویس در tripod.com، روی طرحی کارمیکرد که براساس صفحه‌ای که کاربران به آن واردشده یک تبلیغ هدفمند به اونشان دهد.

این برنامه‌نویس تبلیغات پاپ آپ رامعرفی کرد وخیلی زوداین تبلیغات فراگیر شد؛ جالب است بدانیدکه آقای زاکرمن بعدازمدتی به خاطر این اختراعش عذرخواهی کرد واعتراف کردکه این منفورترین ابزارتبلیغات است!

بنظرمیرسد که وب سایت‌های مختلف با پاپ آپ‌ های بی‌ربط ومزاحم حسابی روی اعصاب زاکرمن راه رفته‌اند وگرنه تبلیغات پاپ آپ اگردست استفاده شودیکی ازآگهی‌هایی است که کلیک بسیاری میگیردو توجه خواننده راجلب میکند. قبول ندارید؟ الان بایک مثال به شماتوضیح میدهم که آنهاچقدر میتواند مفید وجذاب باشد!

تبلیغات پاپ آپ همیشه منفور نیست

فرض کنیدکه میخواهید درباره رپورتاژ اطلاعات کسب کنید وازنوشتن تا انتشار آن را یاد بگیرید. اول راه در موتورهای جستجو گر گوگل سرچ میکنید «سئو وب سایت چیست؟» و مقاله ای به چشمتان میخورد. وارد مقاله میشوید وشروع به خواندن میکنید.

همان طورکه اسکرول میکنید، ناگهان یک ماژول جداگانه روی صفحه بازمیشودکه کتاب رایگان سئو وب سایت رابه شماپیشنهاد میدهدکه از چیستی تانوشتن وانتشار را بطورکامل به شماآموزش میدهد. مگرشما دنبال همین نبودید؟ حالا خیلی راحت کتاب رایگان رادانلود کرده وسر فرصت آن رامطالعه میکنید.

این میشودیک تبلیغ پاپ آپ به موقع که کاربران رااز جستجوهای متوالی وخسته‌کننده که هرتکه‌اش راباید در وب سایتی بخواندبی‌نیاز میکند.

پس خوب ومفید بودن پاپ آپ بستگی به این داردکه شما درجای مناسب، بامحتوای مناسب ومرتبط باصفحه‌ای که کاربران درآن حضوردارد، این تبلیغات رااستفاده کنید.

 

 

 

انواع مختلف تبلیغات در pop up

تبلیغات پاپ آپ براساس زمان اجرابه 4 دسته تقسیم میشوندکه هرکدام برای پیام‌ها وپیشنهادات خاصی استفاده میشوند؛ درادامه این 4 دسته رامعرفی میکنیم.

 

pop up هنگام ورود

این پیام درست درلحظه‌ای ورود کاربران به وب سایت نمایش داده میشود وتمام صفحه راپوشش میدهد تامخاطب آن رابخواند. این یعنی که آگهی ورودی قبل ازاین که تصویرصفحه ی وب سایت تان راببیند ظاهر میشود.

اگرقصد دارید سرزده کاربران راغافلگیر کنید تاطعم مزاحمت رابچشد، پاپ آپ ورودبهترین گزینه برای اینکاراست! به نظر، آقای زاکرمن بایدبرای این یکی یک عذرخواهی جداگانه ازعموم میکرد.

بنابراین شماباید درانتخاب این یکی خیلی مواظب باشیدچون ریسک بالایی دارد.

فرض کنید کاربران برای خواندن یک مقاله به وب سایت شماآمده، هنوزصفحه لودنشده، پیامی میبیند که نوشته بیا ودرخبرنامه ماعضو شو! در صورتیکه هنوزندیده در وب سایت شماچه خبر است واصلاً محتوای شمابه کارش می‌آید یانه!

این موضوع ممکن است که تجربه کاربری بدی رابرای کاربران رقم بزندحواستان باشدکه یک تجربه ناگهانی بد درهنگام ورود، ممکن است به یک خروج ناگهانی هم تبدیل شود ومسلماً دوست نداریدکه این اتفاق بیفتد.

پس کجا ازاین پیام‌ها استفاده کنیم؟

پیامهایی که دراول ورود برای privacy یاتایید سن کاربران (برای وب سایت‌ هایی که محدودیت سنی دارند) به کاربران نشان داده میشود، یکی ازکاربردهای به جای پاپ آپ‌ های ورودی هستند.

 

pop up هنگام خروج

پاپ آپ های خروجی تقریباًشبیه ورودی‌ها هستند وشاید به همان اندازه تنفرآمیز! امابدانید که به شدت قدرتمند هستند! چون بعضی‌هایشان میتوانند کاربران راازرفتن منصرف کنند ودرصفحه شما نگهدارند! چی ازاین بهتر است؟

دقت کنید وقتیکه خواننده وبلاگ شما درحال خواندن یک مطلب مفیداست، تمرکزش روی همان مطلب است، ممکن است اطراف صفحه رانبیند وبه لینک بالای صفحه، دموی محصول وبقیه مقالاتتان توجه نکند؛ طبیعی هم است آنهافعلاٌ خواننده هستند، نه خریدار!

امابا یک آگهی که موقع رفتنشان از وب سایت ظاهرمیشود، راحت توجه آنها راجلب میکنید. چگونه؟

درست درلحظه‌ای که کاربران میخواهد از وب سایت خارج شود و گوگل آنالیتیکس یک بانس ریت پایتان حساب کند، بایک پیشنهاد اورا تشویق به ماندن میکنید وحتی ممکن است پیشنهادشما آن قدرجذاب باشدکه به مشتری تبدیل شود! حالا آنالیتیکس به جای بانس ریت یک convertion برایتان ثبت میکند.

درواقع هدف آگهی‌ های خروجی این است که به کاربران بگویند: «یک لحظه صبرکن، من یک دلیل برای موندن بهت میدم، کاری میکنم که بیشتر بامن تعامل داشته باشی!

 

pop up کلیکی

دراین روش وقتی کاربران روی لینکی کلیک میکند، قبل ازاینکه به صفحه جدیدوارد شود، ماژول برایش نمایش داده میشود. بهتراست که این پیام مرتبط باصفحه مقصدباشد تابیشترین تأثیر راداشته باشد.

درست است که پاپ‌ آپ کلیکی‌ گاهی کاربران راغافلگیر میکنند ومزاحم هستنداما این نکته رابدانید که معمولاً نرخ تبدیل خوبی دارد! تعجب نکنید، دلیلش این است که کاربرانتان قبلاًبه موضوع موردنظر علاقه نشان داده وشما میتوانید ازاین فرصت برای ارائه پیشنهادات خوداستفاده کنید.

برای همین بیشتر فروشگاه‌های الکترونیکی ازاین روش برای نشان دادن محصولتشان استفاده میکنند که درقالب یک اسلاید یاویدئو است. بیاییدیک مثال بزنیم:

مثلاًشما وارددیجی‌کالا شده‌اید وقصد خرید کفش ورزشی رادارید. وقتی میخواهید روی لینک دسته ورزشی‌ها کلیک کنید، یک پاپ آپ بازمیشود که کفش‌های تخفیف خورده عالی رابه شماپیشنهاد میدهد! آیااول به آنها نگاهی نمی‌اندازید؟

دومین دلیل برای قدرتمندبودن کلیکی‌ها این است که کاربران رادر صفحه‌ای که هست نگه‌ میدارد. مثلاًوسط مقاله پیشنهاد میکنید، ایبوک رایگان جدید رادانلود کند. کاربران روی لینک کلیک می‌کند! به جای این که به صفحه دیگری فرستاده شود، یک کادربرایش بازمیشود که باگرفتن ایمیل کتاب رابه اوتحویل میدهد.

در صورتیکه اگرمیخواست به صفحه دیگری برود وباز به صفحه اصلی برگردد، کمی کارسخت میشدولی حالا بایک کلیک کتاب دانلود میشود.

پس بدنیست دربعضی مواقع پاپ‌ آپ‌ هاجایگزین صفحات فرودشوند، مگراینکه نیازباشد اطلاعات زیادی به کاربران بدهید.

ودلیل سوم قدرتش این است که تنهازمانی بازمیشوند که کاربران خودش درخواست کند، البته به شرطی کی که پیام نمایش داده شده بی‌ربط به موضوع درخواست کاربران نباشد.

 

اسکرول pop up

این نوع آگهی زمانی به کاربران نمایش داده میشودکه صفحه رااسکرول کند. شما مشخص میکنید درکدام قسمت، پنجره جدید بازشود.

مثلاًاگر میخواهید به اوپیشنهاد دهید تادر خبرنامه عضوشود، بهتراست بگذاریدبه انتهای صفحه برسدو بعد پاپ آپ شود.

یامثلاً کاربران درحال خواندن مقاله سئو است، وقتی به قسمت لینک سازی رسید، پاپ آپ کتاب لینک‌‌ سازی برایش نمایش داده شود.

 

pop up برحسب زمان

این پیام زمانی نشان داده میشودکه کاربران وارد وب سایت شماشود ومدت زمانی رادر آن جابماند. میتوانید مشخص کنیدکه درثانیه 20ام، 40 ام یا60 ام ماژول تبلیغ برایش بازشود. ازاین به بعدمیتوانید تست کنیدکه درکدام زمان بیشترین نرخ تبدیل راداشته‌اید.

بعضی از وب سایت‌ ها گفته‌اندکه زمان نشان دادن آگهی درصفحات وبلاگ زیر 40 ثانیه (ازلحظه ورود کاربران) ودرصفحات محصول بالای 60 ثانیه نباشد.

 

استفاده از pop up در وب سایت خود

اگربخواهید یک از پاپ آپ ها در وب سایت خودقراردهید، اولین راه این است که ازصفر کدنویسی کنیدو بابرنامه‌نویسی به سیستم بفهمانید که این کدکجا وچگونه اجراشود.

راه بعدی استفاده ازویجت‌هایی است که اینکار را برای شماانجام می‌دهند، مثلاًویجت Elfsight یا Mailchimp دونمونه ازاین ابزارهاهستند که میتوانید پاپ آپ خودرا ازطریق آن طراحی واجراکنید.

 

نکاتی که تبلیغات pop up باید رعایت کنیم؟

اگرمیخواهید پاپ آپ موثری داشته باشید حتماً 4 قانون زیر رارعایت کنید.

زمان نمایش این تبلیغ برای بازدیدکننده بسیارمهم است، اگرخیلی سریع هنگام ورود کاربران آگهی شمانمایش داده شود، چون هنوزنمیداند داستان چیست، ممکن است دکمه خروج رابزند وبه کارخودش ادامه دهد. اگرهم خیلی دیرنمایش داده شود، ممکن است کاربران صفحه راترک کرده باشد وشمافرصت انجام اینکار را ازدست بدهید.
پاپ آپ راطوری طراحی کنیدکه کاربران بتواندراحت آن راببندد؛ یعنی دکمه خروج ماژول طراحی‌ شده بایدمشخص وواضح باشد. هیچکس دوست نداردوقت گرانبهایش راصرف پیداکردن دکمه ضربدر صفحه کند.
یک پنجره چند بارظاهر میشود؟ اگرتبلیغ شمابیش ازیک بار برای هر کاربران نمایش داده شود، مراقب باشید! چون ممکن است بامزاحمتتان کاربران راعصبانی کنید وفراریشان بدهید.
دکمه Call To Actionn یافراخوان عمل (کاری که ازکاربران میخواهید انجام دهد) آگهی شماباید توجه کاربران رابه خودش جلب کند ویک متن عالی داشته باشد.
تست، تست، تست! هیچ چیز به اندازه آزمایش کردن دراین روش جواب نمیدهد! اگر پاپ آپ شماهمیشه نادیده گرفته میشود، آن راتغییر دهید. بله، میگوییم آزمایش کنید، چون مدلی که دریک شرکت یا وب سایت دیگرنتیجه بخش بوده ممکن است برای شماجواب ندهد. اگرهم امکان تست واندازه‌گیری ندارید، بهتراست کلاًاز پاپ‌ آپ‌ ها استفاده نکنید.

 

تاثیرات pop up بر روی سئو وب سایت چگونه است؟

موتورهای جستجو گر گوگل معمولاًدرباره یک موضوع خاص اظهار نظرهای رسمی نمیکندولی راجع به پاپ آپ موضع خودش رامعلوم کرده است ودریک متن رسمی گفته است که راجع به این ماژول‌هاچگونه فکرمیکند.

موتورهای جستجوگر گوگل میگوید، به کاربران احترام بگذارید وکاری کنیدراحت به محتوادسترسی داشته باشند ومحتوایی که جستجوکرده راپیدا کنند. روی همین حساب، وب سایت‌ هایی که ازتبلیغات بینابینی (interstitials) درموبایل استفاده میکنند، جریمه میکند. بگذاریداول ببینیم منظور موتورهای جستجو گر گوگل چیست؟ پیام بینابینی یک پاپ‌ آپ تمام صفحه‌ است که قبل محتوای اصلی ظاهرمیشود.

می‌بینید؟ موتورهای جستجوگر گوگل در موردهمه پاپ‌ آپ‌ها صحبت نکرده وباآن دسته‌ای مشکل داردکه موقع بازشدن صفحه فرودنمایش داده میشوند، آن ‌هم درست زمانیکه کاربران ازصفحه جستجووارد شده‌است وهنوز ازمحتوای اصلی خبرندارد.

موتورهای جستجوگر گوگل درراهنمای خودحرفی ازمسائل زیرنیاورده است:

پاپ آپ‌هایی که دردسکتاپ وتبلت نمایش داده میشوند.
پاپ آپ‌های کوچکی که فضای متناسبی ازصفحه رااشغال میکنند.
پاپ‌ آپ هایی که مسئولیتهای قانونی رااجرا میکنند، مثل سوال درمورد کوکی‌ها، امنیت وتایید سن قانونی کاربران
پنجره‌های که بلافاصله بازنمیشوند.

 

تاثیرات pop up روی سئو وب سایت

شاید این آگهی‌هامستقیم روی سئو وب سایت تأثیرنداشته باشد، چون موتورهای جستجوگر گوگل آن رابه عنوان محتوای وب سایت شماحساب نمیکند امابا تغییریکسری ازفاکتورها ردپایش را در سئو وب سایت به‌جا میگذارد. درادامه تأثیرآن را درچند عامل مهم سئو وب سایت توضیح میدهیم.

 

تجربه کاربری چیست؟

درست است که مارکترها و وبمستران علاقه زیادی به تبلیغات پاپ آپ وکسب درآمد ازاین راه دارندولی متاسفانه کاربران نظرشان برعکس است؛ طبق نظرسنجی‌ها 70درصد ازکاربران ازاین آگهی‌ها متنفرند.

میدانیدکه دربیشتر الگوریتم‌های گوگل رفتارکاربران حرف اول رامیزند و کاربران اذیت شدنش رابا رفتارش در وب نشان میدهد.

مثلاًفرض کنید کاربران وارد وب سایت شمامیشود، همان لحظه ی اول بایک پیام ازاو میخواهیدکه در وب سایت شماثبت نام کند! اگرظاهر شدن این پیام برای کاربران آزاردهنده باشد، ممکن است وب سایت راترک کند وبه صفحه جستجو برگردد. اگراین اتفاق بارهابرای بقیه افرادمختلف تکرارشود ازنظر موتورهای جستجوگر گوگل شمانتوانسته‌اید نیاز کاربران رابرطرف کنید، پس زیادمورد اعتمادنیستید.

به غیراز این یک تجربه کاربری بداز وب سایت شمادر ذهن کاربران شکل میگیرد وامکان دارد دیگربه وب سایت شمابرنگردد.

 

سرعت وب سایت

درمقاله سرعت وب سایت گفتیم که موتورهای جستجو گر گوگل چندسالی است که براهمیت سرعت بارگذاری صفحات تأکیدمیکند وتحقیقات زیادی دراین رابطه منتشرکرده است. حتی ابزار google page speed insight رادر اختیاروبمستران گذاشته تا سرعت بارگیری صفحه آن‌ها را ارزیابی و بهینه‌سازی کنند.

پاپ‌ آپ‌ هازمان بارگذاری وب سایت رابیشتر میکنند، به خصوص اگرتصاویر سنگین یاانیمشنی درآن قرارداده باشید.

 

نتیجه نهایی

حالادیگر میدانید که پاپ آپ‌ هامانند یک شمشیر دولبه هستند؛ هم میتوانند به شدت مزاحم وروی اعصاب باشند وتمام برنامه‌های وب سایت تان رابه هم بریزند؛ هم میتوانند کاربران راجذب کنند ونرخ تبدیل بالایی بگیرند؛ همه چیزبستگی به این داردکه کجا، چه زمانی وباچه محتوایی استفاده شوند.

اگرتصمیم دارید، از پاپ آپ استفاده کنید، امیدواریم این مقاله کمک کندکه راه درست رابروید تابهترین نتیجه رابگیرید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *