تکنیکهای عنوان نویسی

حتمابرای شماهم اتفاق افتاده است که وارد وب سایت‌ هایی شوید وشروع به خواندن مقالات کنید.احتملاشما را هم باعنوانهای جذاب جادو کرده‌اند!تحقیقات معتبر نشان میدهد که یک عنوان جذاب میتواند مخاطبین وب سایت شما راچندین برابرکند.برای مهارت درعنوان نویسی جذاب،باید باتکنیکهای آن آشنا شویدکه دراین مقاله مورد بحث قرارگرفته است.

تیتریاعنوان نویسی چیست؟

حتما تا‌بحال باسرچ کردن،وارد گوگل شده و وب سایت‌ های زیادی رامشاهده کردید که همه آنها دارای یک جمله یاعبارت درابتدای خود هستند.یا پستهایی که دراینستاگرام حالت اسلایدی دارندرادیده‌ایدکه صفحه اول آنهارامعمولا یک جمله کوتاه تشکیل میدهد.همچنین احتمالا چشمتان به کتابهای زیادی خورده است که روی جلدآنها،عبارت جذابی داشته باشد.تمامی این مواردیکه گفته شد،یک عنوان هستند که شمادرطول روزبا آنهادرگیرهستید.بصورت خلاصه عنوان یاتیتر،جمله یاعبارتی است که درابتدای یک محتوا(مقاله، ویدئو، کتاب و عکس) دیده میشود.
شاید درابتدافکرکنید که عنوان نویسی کارساده وپیش‌ پا‌افتاده‌ای است.اما توجه داشته باشید که اگر تیترنویسی کارراحت وساده ای بود،درعنوان مطلب،ازواژه تکنیک استفاده نمیکردیم.کلمه تکنیک زمانی استفاده میشودکه یک کار،اصول وقواعد خاص خودش رادارد.به همین دلیل،یکی ازچالشهای بسیاری ازتولیدکنندگان محتوا،نوشتن یک عنوان جذاب است.اگراین مطلب راتاانتها مطالعه کنید،هنرعنوان نویسی راخواهید آموخت.

آیاعنوان نویسی اهمیت دارد؟

1-جذب بازدید‌‎ کننده به وب سایت

تاکنون برایتان اتفاق اقتاده است که بادیدن ویترین یک مغازه،تصمیم بگیرید که واردآن مغازه شوید؟ عنوانِ محتوای شما،حکم همان ویترینِ مغازه رادارد.اگر شما هنرتیترنویسی را خوب یادداشته باشید، عنوانهایی خواهیدنوشت که مخاطب نمیتواند آنهارانادیده بگیرید.دراینصورت خواننده وارد وب سایت شماشده واین همان اتفاقی است که شمابدنبال وقوع آن هستید.

2-مهارت درعنوان نویسی

اگر دارای وب سایتی هستید،حتمامیدانیدکه تنها راه بدست آوردند دلِ گوگل،موفقیت در سئو وب سایت است.ابتدا بایدبدانیدکه اولین موردیکه موتورهای جستجوگر آن رابررسی میکند،عنوان شما است. گوگل دوست داردکه باخواندن تیترشما،متوجه شود که درمقاله چه خبراست.یعنی عنوان شما بایدبامتن اصلیتان ارتباط معنایی داشته باشد.دقت کنید که منظو ازعنوان نویسی در وب سایت،همان Seo title است که باتگh1 مشخص شده ودرنتایج گوگل نمایش داده میشود.البته بهتر است بدانیدکه مهارت درعنوان نویسی موجب بهبود درسئو وب سایت میشود.

3-کاربران راسردرگم نکنید.

عنوان،به نوعی نماینده محتوای شما است وبایدبه بهترین شکل،کل متن رادرقالب چندکلمه خلاصه کرد.این همان کاری است که شما به عنوان تولیدکننده محتوا،بایدآن رایاد گرفته وانجام دهید.مخاطب شما باخواندن تیتر،متوجه میشودکه شما درموردچه چیزی مطلب نوشته‌اید.دراین هنگام،چندلحظه‌ای باخودفکرمیکندکه به خواندن این محتوا نیازداردیانه؟البته مادرعنوان نویسی بایدکاری کنیم که مخاطب همان چندلحظه راهم فکرنکند!یعنی تیتر رابه اندازه‌ای حرفه‌ای وجذاب بنویسیم که مخاطب به محض خواندن آن،وارد وب سایت شود.

روشهای عنوان نویسی چیست؟

1-ساده ودقیق بنویسید.

بعنوان یک تولیدکننده محتوا،بایدبه شما بگویم که هنرنویسندگی،درساده‌نویسی است.فکرنکنید که باگفتن کلمات ثقیل یاقلمبه‌سلمبه،کاربرراعاشق خود میکنید.خواننده دوست داردکه وارد وب سایت شده و درکمترین زمان،به اطلاعات موردنیازخود دست پیداکند.ازاین رو پیشنهاد میشودکه ساده‌نویسی رانه تنها درعنوان،بلکه درکل محتوای خودرعایت کنید.به دو نمونه زیردقت کنید:

2-تعادل رارعایت کنید.

اندازه عنوان نبایدخیلی کوتاه باشدکه پیام اصلی رابه کاربرنرساند.همچنین نبایدآنقدر طولانی باشدکه قسمتی ازآن درنتایج نشان داده نشود.استفاده از60 تا70 کاراکتر برای نوشتن یک عنوان جذاب و حرفه‌ای مناسب است.عنوان شمابایدپیام اصلی محتوا رارسانده وازسوی دیگربایدبه اندازه کافی تأثیرگذارباشد.

3-کاربران خود را بترسانید.

ترس واقعا احساس عجیبی است ومابرای رهایی ازآن،حاضریم هرکاری انجام دهیم.مثلا اگرکسی به شما بگوید که باخوردن فلان ماده غذایی سرطان میگیرید؛احتملا خوردن آن راکم یامتوقف میکنید.شما هم میتوانیدحس ترس را دردل کاربران خودایجاد کنید.در واقع غیرمستقیم به آنها میگوییدکه اگر محتوای شما رانخوانند،چیزمهمی را از دست خواهند داد یااینکه درآینده دچار مشکل خواهند شد.

4-کنجکاوی کاربررابرانگیزید.

مغزانسان بگونه‌ای طراحی شده که دوست داردبه جواب سؤالات خودبرسد.همان زمانیکه سؤالی ذهن شما رادرگیرکرده وبرای پاسخ به آن گوگل رازیر و رو میکنید.درعنوان نویسی هم باید بااینکار،حس کنجکاوی کاربررا قلقلک دهید.دراین حالت کاربربه وب سایت شماوارد شده تاجواب سوال ایجاد شده درذهنش را پیدا کند.

5- به کاربران وعده حل مشکلاتشان رادهید.

برای استفاده ازاین تکنیک،بایدقول برآورده شدنِ مشکل رادرعنوان،به کاربردهید.مثلا به همین تیتری که من برای این مقاله نوشتم دقت کنید.یکی از مشکلاتِ نویسندگان وب سایت،این است که محتوای آنها کلیک نمیخورد.من ضمنِ ارتباط دادن این مشکل باعنوان نویسی،به آنها قول داده‌ام که باخواندن این مطلب، دیگراین دغدغه را نخواهند داشت.اما قبل از هر چیز شما باید کاربرخود رابشناسید.یعنی تحقیق کنیدکه مخاطبین شماچه دغدغه‌ها،نیاز‌ها ومشکلاتی را دارند؟

6- ازعدد و درصد در عنوان نویسی استفاده کنید.

تحقیقات روانشناسی نشان داده است که اعداد توجه انسان‌ها را به خود جلب می‌کند. زمانی که شما در عنوان خود از عدد استفاده می‌کنید، مخاطب حس خوبی با محتوای شما برقرار می‌کند. به همین جهت عناوینی که در ابتدای آن‌ها عدد وجود دارد، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در ضمن استفاده از درصد را به هیچ عنوان فراموش نکنید. ما در زندگی روزمره خود نیز در بیشتر اوقات و برای ساده کردن موضوع، از درصد استفاده می‌کنیم. اعداد و درصد‌ها نشان از قاطعیت و تسلط شما به متنی است که نوشته‌اید.
نکته:سعی کنید که اعداد را اول جمله آورده و همچنین بدانید که محبوبیت اعداد فرد از زوج بیشتر است.

7- کابران تنبلی را دوست دارند.

دوست دارم به جای جمله «انسان‌ها به تنبلی علاقه دارند»، بگویم که آن‌ها تمایل دارند که کارها را در مدت زمان کمتری انجام دهند. در هنگام نوشتن عنوان، به مخاطب وعده بدهید که باخواندن محتوای شما، در زمانش صرفه جویی خواهدکرد. مسلما هیچ‌کس بدش نمی‌آید که کارهای خود را زودتر انجام داده و وقت بیشتری برای خود داشته باشد.

8- از پسوند«ترین»استفاده کنید.

همه ما علاقه داریم بدانیم که رتبه اول‌ها چه کسانی یا چه چیزهایی هستند. مثلا پرفروش‌ترین فیلم امسال کدام بوده است؟ پولسازترین بازیگر ایران چه فردی است؟ بدمزه‌ترین غذای جهان کدام است؟ اگر دقت کنید تمامی این موارد، داری پسوند «ترین» در ساختار خود هستند. در واقع این پسوند، برتری را می‌رساند که برای خوانندگان بسیار جالب است.

9- تجربیات شخصی،ازروش‌های محبوب عنوان نویسی

از ویژگی‌های انسان این است که دوست دارد در مورد تجربیات دیگران بداند. اینکه آن فرد برای انجام آن کار چقدر زمان گذاشته و از همه مهم‌تر چگونه به موفقیت رسیده است؟ بد نیست شما هم از این روش، برای نوشتن عنوان مقاله جذاب خود استفاده کنید. البته دقت کنید که از خودتان داستان سرایی نکنید و حرفی بزنید که واقعا انجام داده‌اید.

10- «چگونه» بگویید ودل مخاطب را به دست آورید.

در هنگام عنوان نویسی محتوا، استفاده از کلمه استفهامی «چگونه» را فراموش نکنید. تیتر‌هایی که با «چگونه» شروع می‌شوند، محبوبیت زیادی داشته وبسیارکلیک‌خورهستند.مخاطب باخواندن این کلمه، متوجه میشودکه قراراست یک مطلب کاملا آموزنده رامطالعه کند.اگردقت کنیددر این مقاله، مثالهای زیادی در این مورد گفته ایم.

نکات مهم وکاربردی برای عنوان نویسی ارزشمندچیست؟

● ازکلمه کلیدی درعنوان استفاده کرده وسعی کنید که آن رادراول عبارت قراردهید.
● درهنگام نوشتن عنوان،ازکلمات مختصر وکوتاه استفاده نکنید.مثلاًبکاربردن کلمه آجا،بجای«ارتس جمهوری اسلامی ایران».
● عنوان راچندین بار بخوانید وچک کنیدکه آیاکلمات اضافی درآن وجود دارد؟یعنی حرفها یاکلماتی که بودیانبود آنها تأثیری درعنوان شماندارد.
● بعدازنوشتن عنوان،آن رابادقت بخوانیدومطمئن شویدکه درآن غلط املایی وجودنداشته باشد.وقتی شما درعنوان خود غلط املایی داشته باشید؛اعتبارمقاله شمانزد کاربر زیرسؤال خواهد رفت.
● یکیدیگرازتکنیکهای عنوان نویسی،استفاده ازتاریخ است.مثلاً عنوان «آموزش اینستاگرام مارکتینگ -آپدیت 2021» برای شما جذاب نیست؟
● نام بردن ازافرادمشهور،یکیدیگراز روشهای نوشتن یک عنوان جذاب است.مانند«7رازموفقیت ازنظربیل گیتس».
● بعنوان نکته پایانی،به شماپیشنهاد میکنم که قبل ازانتشارمطلب،خودتان چندبارعنوان رابخوانید.اگرخود شما باخواندن عنوان ترغیب شدید؛میتوانیدامیدوارباشیدکه خوانندگان نیزباعنوان شماارتباط برقرار کنند.

سخن آخر

مهارت درعنوان نویسی مرزباریکی است که مشخص میکند وب سایت شماموفق خواهدشد یانه؟به همین جهت انتظارمیشودکه حتما زمانی رابرای حرفه‌ای شدن دراینکار اختصاص دهید.ازنظربرخی ازتولید کنندگان محتوا،شما بانوشتن یک عنوان جذاب،50%از راه رارفته‌اید.بدیهی است که باتوجه به این موضوع،بایدبرای نوشتن یک عنوان جذاب وقت بگذارید.برای اینکارنیز دروهله اول بایدباروشهای عنوان نویسی  آشنا شده وبعد ازآن فقط بایدتمرین کنید.
آیاشما هم درعنوان نویسی مشکل دارید؟بنظرشما چه تکنیکهای عنوان نویسی دیگری وجود دارد که دراین مقاله ذکر نشده است.لطفا نظرات خود را با ما درمیان بگذارید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *