بازاریابی کلامی چیست؟

دیجیتال مارکتینگ ابزارهای بسیارزیادی رابرای شروع ورشدکسب‌وکارها دراختیاربیزینسها قرارمیدهد.یکی ازاین ابزارها،بازاریابی کلامی،شفاهی یااصطلاحابازاریابی دهان به دهان میباشد.

بسیاری ازافرادبرای اعتمادبه یک بیزنس واستفاده ازمحصولات وخدمات آن،بنظرات وتوصیه‌های دوستان وآشنایان خودبیشتراهمیت داده واعتماد میکنند.این بازاریابی ازطریق دهان به دهان،ساده‌ترین وکم هزینه‌ترین نوع تبلیغات محسوب میشود.

بازاریابی شفاهی چیست؟

دربازاریابی شفاهی،‌مشتریانی که ازکسب‌وکار،محصول،خدمات،یارویدادی راضی بوده‌اند،ازرضایتمندیشان به دیگران میگویند.تبلیغ دهان به دهان یکی ازمورداطمینانترین نوع ازشیوه‌های تبلیغات است.زیرا افرادیکه ازتبلیغ آن بیزنس،هیچ نوع نفع شخصی نمیبرند.اماباهربارتوصیه‌ی کالایاخدمات آن بیزنس،ازاعتبارخودشان به بیزنس میبخشندونوعی بازاریابی انجام میدهند.

امروزه باپیشرفت دیجیتال واینترنت،بازاریابی کلامی بستر جدیدی برای فعالیت پیداکرده‌است.درواقع بازاریابی درشبکه‌های اجتماعی موجب تغییربازاریابی کلامی شده ‌است.

همچنین بایدتوجه داشت که اگرخدماتی ازیک بیزنس بدباشد ورضایت مصرف‌کننده رادرپی نداشته باشد.درواقع یک امتیازمنفی دریافت میکند وممکن است که آن شخص مصرف‌کننده درگفتگویی به آن بیزنس نظرمنفی دهد.اینگونه باعث میشودکه شخص دوم گفتگوبسراغ شمانیاید.همانطورکه افراد پیشنهادهای مثبت دوستان اعتمادمیکنند،به همان میزان هم به پیشنهادهای منفی اعتمادمیکنند.

فاکتوراصلی موفقیت دربازاریابی دهان به دهان،کیفیت خدمات است.

تکنیکهایی برای اثرگذاری بازاریابی کلامی

۱-ازمشتریهایتان درخواست نوشتن بازخورد وامتیازدهی کنید.

یکی ازروشهای راه‌اندازی بازاریابی دهان به دهان بادرخواست نوشتن بررسی وامتیازدهی صورت میگیرد.درست است که شایدکارکوچک بنظربرسدولی تاثیرات ارزشمندی رابه همراه دارد.بااینکار85% مشتریان به بررسی‌های آنلاین نوشته شده توسط خریداران محصول به همان اندازه پیشنهادات دهان به دهان نزدیکانشان،اعتمادمیکنند.

بازخوردهای آنلاین نوشته شده شبیه به افرادپیشنهاددهنده مجازی عمل میکنندوجمع کردن این بازخوردها ارزش بسیارزیادی بالایی دارد.اگرنمی­دانیدبه چه صورت ازمشتریانتان درخواست بازخوردکنید، میتوانید ازروشهای زیرکمک بگیرید:

  • ارسال ایمیل بعدازخرید وپیشنهادتخفیف درخریدهای آینده به ازای نوشتن بارخورد
  • ارسال یک ایمیل خودمانی وپرسیدن موارد مثل اینکه چقدرازخریدمحصول لذت میبرد وچطورمی­توانید محصول رابهبودببخشید
  • بازخورد وپیام گذاشتن رادر وب سایت تامیتوانیدساده ودسترس قراردهید.

۲- کاربران رابه تولیدمحتواتشویق کنید.

این ایده‌ای است که پشت تولیدمحتواتوسط کاربران(user generated content)میباشد.درحال حاضر بعنوان یک استراتژی مدرن بازاریابی دهان به دهان توسط برندهااجرامیشود.

به همین دلیل است که بازاریابی شبکه‌های اجتماعی وبازاریابی افرادتاثیرگذار دراین فرایندبسیارمهم هستندوابزارقدرتمندی برای کسب‌و‌کارهافراهم کرده‌اند.

تولیدمحتواتوسط کاربران ابزارقدرتمندی هم برای افزایش آگاهی ازبرند وهم تاثیرگذاری درخرید به حساب می آید.درواقع 85%ازکاربران شبکه های اجتماعی اعتقاددارندبه محتواتولید شده توسط کاربران بیشترازمحتوای برندها وبازاریابی سنتی اعتماددارند.

اگرشما بتوانیدمحصولات خود رادرشبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید،مطمئن باشیدبازاریابی دهان به دهان راه خودش رابازکرده است.

۳-ازقدرت افرادتاثیرگذار استفاده کنید

بازاریابی افرادتاثیرگذار(Influencer marketing)به شکل فزاینده ای درحال رشداست وقدرت خارق‌العاده ازخودنشان داده است وشمابانگاه به شبکه‌های اجتماعی میتوانیدتاثیرات این نوع بازاریابی راببینید. مردم اینفلوئنسرها رادوست دارند وبه محصولاتی که آن‌ها پیشنهاد میکنند،اعتماددارند.فقط بایدبکوشیدتااینفلوئنسرهای مناسب برندومحصول خودتان راانتخاب کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *