ارسال ایمیل با لاراول با استفاده ازsmtp

ارسال ایمیل یکی ازاصلیترین قابلیتهایی است که بعدازخرید سرویس میزبانی وب سایت مناسب بایدموردتوجه صاحبان کسب وکارها قراربگیرد. چراکه ایمیل یک راه ارتباطی بسیارمناسب میان مدیران وب سایت هاوکاربران است که میتواننداطلاعات مختلفی ازجمله لینک ثبت نام،تغییررمز و… راازطریق آن ارسال ودریافت کنند. گاهاًنیز مشاهده میشودکه وب سایت های مختلف ازاین راه ارتباطی برای ارسال خبرنامه واخباراصلی وموارداین چنینی نیزاستفاده میکنند. بطورمعمول وب سایت هایی که بااستفاده اززبان برنامه نویسی php طراحی شده اندازPhpmailer برای ارسال ودریافت ایمیل استفاده میکنندکه متاسفانه این مسیرامنیت مناسبی رانداشته ومیتواند باارسال ودریافت ایمیلهای اسپم برای افرادمشکل سازشود.

باتوجه به اینکه امنیت بسیاربالایی رابرای اینکار نیازدارند. ایمنترین روش ارسال ایمیل با(smtp)است. بااستفاده ازاین روش علاوه براینکه امنیت سرویس‌ های شماافزایش پیدامیکند، میتواندسرعت کار رانیز بالا ببرد ودرمدت زمان کوتاه، کارهای مربوط به ارسال ایمیل راانجام خواهدشد.

درهمین راستابسیاری ازافراد بدنبال راه کاری هستند تابتوانندارسال ایمیل بالاراول رادر امنترین حالت ممکن داشته باشند.روش ایمنی که میتوانداز آن برای رفع مشکل ارسال ایمیل بالاراول استفاده کرد،ارسال ایمیل درلاراول ازطریق smtp است. دراین مقاله تصمیم داریم آموزش ارسال ایمیل با لاراول ازطریق smtp رادراختیار شماهمراهان عزیز قراردهیم تابتوانید درکنارافزایش امنیت اطلاعات خود، درسریعترین حالت ممکن ایمیلهای خود راارسال ودریافت کنید.

 ارسال ایمیل در لاراول

لاراول یک فریم ورک تحت وب است وبه کاربران خوداین امکان رامیدهد تابه کمک زبان برنامه نویسی پی اچ پی برنامه ها وساختارهای موردنظر خودرا طراحی وتولید کنند. این فریم ورک بدلیل قابلیتهای منحصر بفردی که دارد درمیان برنامه نویسان ازمحبوبیت بسیاربالایی برخورداراست ودرواقع به یکی ازانتخابهای اصلی آن هاتبدیل شده است. یکی ازاین بخشهای اصلی هرcms ایمیل است که مدیریت ارتباط بامشتریان ازطریق آن صورت میگیرد.

بسیاری ازمواقع بدلیل استفاده از (phpmailer)درهنگام ارسال ودریافت ایمیل محتوای اسپم افزایش پیدامیکند. همین موضوع میتواندباعث بروزمشکلات امنیتی شود.پس بهترین روش استفاده ازسرور (smtp) برای ارسال ودریافت ایمیل است.بااین سرویس میتوانید خیلی ساده وبدون هیچ مشکلی ایمیل‌ هارادریافت نمایید وبرای ارسال ایمیل نیزمشکل خاصی نخواهیدداشت.

درادامه این مقاله آموزش ارسال ایمیل درلاراول با (smtp) را به صورت گام به گام به شما آموزش خواهیم داد تا بتوانید بدون مشکل ایمیل های خود را ارسال کرده یا در صورت داشتن هرگونه مشکل در زمینه ارسال ایمیل از طریق phpmailer از این قابلیت برای رفع مشکل ارسال ایمیل با لاراول بهره ببرید.

در نظر داشته باشید قبل از هر اقدامی می بایست در هاست خود یک اکانت ایمیل ایجاد نمایید:

آموزش ارسال ایمیل با لاراول از طریق smtp

برای دریافت وارسال ایمیل با (smtp)درلاراول آموزش زیررا دنبال کنید:

۱- ابتداشما بایدوارد کنترل پنل هاست یاسی پنل شوید وپنل مدیریتی وب سایت خودرا بدست بگیرید.

۲- درادامه ازطریق منو Files زیرمنو File Manager راانتخاب نمایید.

 

 

۳- دراین جاصفحه مربوط به File Manager هاست وجود دارد که بایدوارد مسیر Public_htmlشوید وسپس روی فایل env. کلیک راست کنیدتامنوهای مختلف مربوط به این فایل رابه شمانمایش داده شود.در ادامه نیزازمیان گزینه های مختلفی که نمایش داده میشود، گزینه Edit راانتخاب کنید تاامکان ویرایش این فایل برای شمافراهم شود.

 

 

۴- زمانیکه فایل واردحالت ویرایش شدباید درآن بدنبال یک بخش مشخص به اسم ایمیل باشید. اطلاعاتی که ازقبل وجوددارد راپاک کنید واطلاعات جدید وموردنظر خودرا واردکنید. این اطلاعات وتنظیمات جدید شامل:

  • MAIL_MAILER=smtp
  • MAIL_HOST=mailhog
  • MAIL_PORT=1025: این قسمت برای نوشتن پورت ایمیل میباشد.بهتراست ازپورت ۵۸۷ استفاده نمایید.
  • MAIL_USERNAME=null: نام کاربری همان آدرس ایمیل شمااست عبارت null راباآن جایگزین کنید.
  • MAIL_PASSWORD=null: پسوردایمیل خودرا واردکنید.
  • MAIL_ENCRYPTION=null: شیوه رمزنگاری که درزیرمشخص شده واردکنید.
  • اگرمی خواهیدکه ازشیوه رمزنگاری  SSL/TLS استفاده نماییدباید MAIL_PORT رابرروی ۴۶۵ قراردهید واگر میخواهید ازحالت None-SSL استفاده نماییدباید MAIL_PORT راروی ۵۸۷ قراردهید.
  • MAIL_FROM_ADDRESS=null: دراین قسمت آدرس ایمیل خودرا وارد نمایید.
  • MAIL_FROM_NAME=”${APP_NAME}”

 

اکنون شمامیتوانید ازطریق بخش Email Accounts وگزینه Connect Devices قرارگرفته دررو بروی آدرس ایمیل موردنظر خودرا، اطلاعاتی که بایدجایگزین مقادیرپش فرض عنوان شده کنیدرا مشاهده کنید وبعد ازواردکردن اطلاعات موردنظر باکلیک روی دکمه Save Changes تغییرات اعمال شده راذخیره کنید.

درنظرداشته باشید که درصورت استفاده ازحالت رمزنگاری شده باSSL/TLS لازم است MAIL_PORT راروی 465 ودرصورت استفاده ازحالت None-SSL نیزبایدMAIL_PORT راروی 587 قراردهید.

 

۵-درگام بعدی شمامیتوانید فرآیندارسال ایمیل درلاراول از طریق smtp را انجام دهید.به همین خاطرمیتوانید باکلیک روی گزینه Check Email واردمیل باکس ایمیل موردنظر خودشوید.

 

 

۶- دراینجا همانندتصویر زیرروی گزینه Open کلیک نمایید تاازطریق roundcube میل باکس به شمانمایش داده شود.

7-حال آدرس ایمیل مقصد،محتوای ایمیل موردنظر وسایر مواردرا واردکرده ودرنهایت روی دکمه Send کلیک نمایید.

۸- ایمیل شمابه سادگی ارسال میشود وبه فردمورد نظرخواهدرسید.

حتی دربرخی سرورهامدیران محدودیتهایی راقرار میدهندکه ارسال ودریافت ایمیل ازطریق php mailer امکانپذیرنباشد به اینصورت امنیت وب سایت خودرا افزایش میدهند.هم چنین درمیان ایمیل‌ هاخبری از اسپم نخواهدبود.

به همین دلیل نیزافرادباید تنظیمات لازم برای ارسال ایمیل ازطریق smtp راروی هاست خودفعال کنندتابتوانند فرآیندارسال ودریافت ایمیل رابدون مشکل دنبال نمایند. تاهمه چیز به بهترین نحوممکن وباامنیت بالاپیش برود.بافعال کردن smtp برروی لاراول نیزارسال ودریافت راباسرعت بیشتر وامنیت بهتری درجریان خواهدبود. بااستفاده ازاین قابلیت شمامیتوانید براحتی فرآیندارسال ایمیل درلاراول رادنبال کرده و خیالتان درخصوص ارسال ودریافت ایمیل راحت باشد. امیدواریم که مطالعه مطلب آموزش ارسال ایمیل بالاراول ازطریق smtp برای شمامفید بوده باشد.

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *