آشنایی با انواع هاست وب سایت

هاستینگ چیست ؟

هاست (Host)ویاهاستینگ به فضایی گفته میشوندکه درآن اطلاعات وفایلهای وب‌ سایت شمابارگذاری میشوند.که دراین مقاله شماراباانواع میزبانی وب سایت آشناخواهیم کردتابتوانیددرزمان خریدهاست سرویس موردنظرخودرابهترانتخاب نمایید.خدمات هاست به یک حساب کاربری بامشخصات وحجم فضای دیسک مشخص دریک سرورامن ومطمئن روی شبکه اینترنت درمراکزداده درجهان گفته می شودکه می توان دراین حساب کاربری سرویسهای گوناگوتی ازمیزبانی وب سایت تاایمیل و … دریافت نمایید.برای حضوردرفضای مجازی وب سایت علاوه بر طراحی وب سایت نیازبه خریدسرویس هاست ازشرکت های میزبان رادارید.هاست وب سایت روی سرورهادرمراکزداده یادیتاسنترهانگه داری می شوندوعمده سرور هاازدوسیستم عامل لینوکس و ویندوزاستفاده مینمایند.هاست لینوکس احتمالااززبان های برنامه نویسی (PHP)وهاست ویندوزاززبان های برنامه نویسی (ASP)پشتیبانی مینمایند.سرورلینوکس مبتنی برسیستم عامل رایگان لینوکس میباشدواین سرویس ازامنیت بسیار بالاتری برخورداراست زیرا بیشتر وب سایت های بزرگ ومهم وب برای خدمات هاستینگ خودازسرورلینوکس استفاده مینمایند.درادامه  انواع خدمات هاست رابرای شماتوضیح می دهیم.

دسته بندی انواع هاستینگ

۱.هاست اشتراکی – میزبانی وب اشتراکی (Shared Web Hosting)

هاست اشتراکی نوعی ازمیزبانی وب سایت ازجمله اقتصادیترین نوع روشهای وب هاستینگ است.دراین روش چندین وب سایت روی یک سرورمستقر هستندکه تعدادآن هاممکن است به هزاران وب سایت برسند.گفتنی است که این روش به میزبانی مجازی یامیزبانی مشتق شده نیزشناخته شده است.بیشترین وب سایت‌ هادراینترنت ازاین سرویس استفاده مینمایند.این سرویس می تواندمدیریت شده یا مدیریت نشده باشدکه سرویس مدیریت شده آن پشتیبانی بهتری ارائه میدهند.

۲.نمایندگی هاست-نمایندگی میزبانی وب (Reseller Web Hosting)

دراین روش میزان مشخصی ازهارد دیسک وپهنای باندسرورمیزبان وبی که وب سایت شماروی آن قرارداردازطرف شخصی به شماتخصیص داده می شوند.درواقع شمامی توانیدخودمنابع تخصیص داده شده رابصورت خوردبطوررایگان یادرقبال دریافت هزینه به شخص سومی واگذار نمایید.

۳.هاست وب رایگان-میزبانی وب رایگان (Free Web Hosting)

دراین روش نوع میزبانی بصورت رایگان بمنظورجنبه های تبلیغاتی ارائه میشوندکه این روش بیشترمناسب افرادمبتدی ویاافرادی است که پول کافی برای خریدیک حساب هاست اشتراکی وب راندارند.البته این روش بامحدودیتهای زیادی درزمینه نرم افزار،پهنای باند،فضای دیسک و … همراه است.

۴. هاست مجازی – میزبانی سرور مجازی (VPS)

دراین روش ازمیزبانی یک سرورواحدوجودداردکه ازطریق نرم افزارهای مجازی سازی به چندسرورمجازی تقسیم میشوندکه ازدیدکاربرمثل یک سروراختصاصی است که درانحصارمشتری قراردارد.دراین روش هرسرورمجازی مثل یک رایانه است که ازنظرفیزیکی تکه تکه شده وهرتکه برای احتیاجات یک مشتری خاص تخصیص داده شده است،یک سرورشخصی مجازی میتواندمدیریت شده ومدیریت نشده باشد.

۵. میزبانی وب اختصاصی -هاست اختصاصی(Dedicated Web Hosting)

دراین روش یک سروربه مشتری تخصیص داده میشوندکه برخلاف روش اشتراکی درواقع فقط وب سایت مشتری روی آن قرارداردومشتری واقعاتنهافردی است که ازسرور وب استفاده میکند.درمیزبانی اختصاصی کارهایی مانندراه اندازی مجدد،نصب سیستم عامل و… به عهده خودمشتری است.بیشتر وب سایت های بزرگ ازسرورهای اختصاصی استفاده مینمایندکه این قابلیت راداشته باشندتاهرکاری میخواهندباسرورهای خودانجام دهند.

۶.فضای هاست-میزبانی سرور(Collocation Web Hosting)

میزبانی درمحل شرکت تقریباشبیه به میزبانی اختصاصی است،بااین تفاوت که مشتری مالک سرورمیشود.راه اندازی این سروربصورت فیزیکی درمحل کاربرودرقفسه (rack)آن هاصورت میگیرد.این سرویس ممکن است ازبقیه ی روشهاگرانترباشدامابدلیل دراختیاربودن سخت افزارممکن است فوایدی نیزداشته باشند.

۷. هاست ابری – میزبانی وب ابری (Cloud Web Hosting)

دراین روش که باگذشت زمان ازمحبوبترین روشهابحساب می آید وب سایت مشتری همیشه دراوج است.این میزبانی جدولی نیزمعروف است.درروش هاست ابری همواره چندین سروردرحال کارکردن هستندکه همواره حداقل یک سروربرای تحمل باردردسترس است.بطورمثال زمانیکه مشتری بقدرت محاسباتی بیشتری نیازداردمیتواندفوراآن راازابربگیردالبته بعدازپایان یافتن کارمنابع اشغال شده آزادمیشود.

۸. هاست خوشه ای- میزبانی خوشه ای (Cluster Web Hosting)

دراین روش شباهت بسیار زیادی باروش ابری دارد.به این منظورکه بدلیل استفاده ازسرورهای به اصطلاح خوشه ای ازکارافتادگی وب سایت هیچ گاه رخ نمی دهندزیرادرزمان ازکارافتادگی یکی ازسرورها سروردیگربکارافتاده وترافیک به سمت آن سرورروانه میکنند.این روش ازسرویس هاست،امکاناتی مانندکنترل امنیت،توازن بارومنابع داده ای حیاتی وب سایت بابهره‌وری وافزونگی بسیار بالاتری رادراختیار مشتری قرارمیدهد.

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد. گروه آموزشی وب سایت 30 با آماده سازی وب سایت 30 دات آی آر، و جمع آوری و ارائه مقالات و آموزش های تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ را راه اندازی کرد. در حال حاضر گروه آموزشی وب سایت 30، به پشتیبانی و لطف کاربران و وبمستران محترم و ارزشمند خود به یکی از مراجع برتر در صنعت دیجیتال مارکتینگ تبدیل شده است، و این باعث افتخارمان است که در کشور عزیزمان ایران هر چه در توان داریم و از دستمان بر می آید را انجام دهیم تا به مقالات و آموزش های داخلی و بین المللی حرفه ای تر ، آپدیت و بروز تر ارائه دهیم و به افراد بیشتری کمک کنیم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *