چگونه یک برند منحصر به فرد ایجاد کنیم؟

چگونه یک برندمنحصر بفردایجاد کنیم؟

دواصطلاح “برند”و لوگو “معمولابصورت متقابل استفاده میشوند.امادرواقع لوگو نمادی ازیک کسب و کاراست وکلیت یک برند نیست.درحقیقت،ایجادیک لوگوتنها یک قدم کوچک به سمت توسعه یک برندو هویت تجاری آن است.

دردنیایی که میلیونها وچه بسا میلیاردهاکسب وکار وجوددارند وهمگی بدنبال کسب یک نام ونشان برای خودهستند،ساخت وتوسعه ی یک برندقوی،عامل مهمی است که کسب وکارها رااز رقیبهای خودمتمایز میکند.

متاسفانه وبرخلاف چیزی که مردم تصور میکنند،برندسازی براحتی گذاشتن یک نام روی کسب وکارو استفاده ازآن درهمه جا،نیست.

ریشه ی کلمه ی برندازآنجایی می آید که درقدیم دامداران بر روی دامهای خود علامتی راحک میکردندواین عمل brand نام داشت.حالاایده ی هویت تجاری تکامل یافته وعواملی بیشترازیک نام یانماد رادر برمیگیرد.

برند شما –بخشی اساسی ازهویت تجاری شما بعنوان نام یا نوعی ازمحصولات تولید شده توسط یک کسب وکارخاص، تعریف میشود.

هویت برند چیست؟

بطورکلی هویت یک برندساخته شده است ازارزشهای شما،نحوه ی ارائه محصول واحساسی که میخواهیدافرادهنگام تعامل باشما داشته باشند.

دراصل هویت برندشما،ماهیت کسب وکاروتعهدشمابه مشتریان است.

همانطورکه اس جف میگوید: “برند شما همان چیزی است که مردم درغیابتان در مورد شما میگویند.”

محصول شما تامدتها پس ازاینکه فروش آن انجام میشود نیزروی مشتری اثر میگذارد.برندیگ، فرآیند شکل پذیری این تاثیر است.

نمونه ای ازیک هویت برند.

وقتی نام کوکاکولا به گوشتان میخورد،احتمالااین لوگوی مشهور رابخاطرمی آورید.

شایدهم به فکرخرس قطبی،رنگ قرمز،کمپین به اشتراک گذاشتن یک کوکا یاتصویرهای کلاسیک و قدیمی روبان روی قوطی نوشابه بیفتید.دو موردوجود داردکه هویت برندکوکاکولارا تشکیل میدهد:

 • هویت برند کوکا کولا با یک لوگوی قرمزکه متنی درون آن نوشته شده است شروع میشود.رنگ قرمزباعث القای حس اعتماد به نفس درشخصی میشودکه درحال نوشیدن نوشابه است،طراحی نوشته ها نیزاحساس لذت رامنتقل میکنند.برای مثال،قهوه نوشیدنی است که شما صبح ها قبل ازکار مینوشید؛درحالیکه کوکاکولا نوشیدنی عصرانه ی شماست،درست زمانی که خسته ازکار هستید.این ظاهر برنداست.
 • کوکاکولا لوگوی خودرا روی بطریهای منحصربه فردچاپ میکند.(هیچ یک از نوشیدنی های دیگر، بطری شبیه به آن ندارند).به این شکل به مشتریان خود میگویدکه ازهرگونه تقلید دور هستندو ازاین طریق اعتبار واعتماد آنان راجلب میکند.

این همان چیزی است که برند کوکاکولا رامیسازد،والبته که فقط لوگوی آن دخیل نیست. درادامه به توضیح بیشترمیپردازیم.

چرا هویت سازی برند تااین اندازه مهم است؟

همانطورکه Purely Branded میگوید:”یک برند درذهن وقلب مشتریان به وجود می آید وشکل میگیرد.”بنابراین هویت برند برای حفظ آینده ی هرکسب وکاری ضروری است.

خب،حالااگربرند شما هم بیشترازیک لوگواست،بیاییدببینیم چگونه میشودازبرندهای بزرگ مثل کوکاکولا الهام بگیریم وآنها رادرکسب و کارخود رعایت کنیم؟درادامه چهارموردازمولفه های یک برند خوب و دلایل اهمیت آنها رابررسی میکنیم.

ظاهر کسب و کارشما

صرف نظر ازچشم اندازو اهداف کسب و کار،لوگوی برندشما،در واقع ظاهر تجارتتان رانشان میدهد.این لوگو علاوه برای آن که جالب بنظر میرسد،ارتباطی باهویت برندشما هم دارد.مردم میگویندکه این”تصویر”به معنای”نام شرکت شما”است.

تاثیر تبلیغات

هویت برندالگویی است که شما ازآن درتبلیغات خوداستفاده میکنید،این تبلیغات میتواند بصورت آنلاین، چاپی و یادریوتیوب باشد.یک برند به اعتبارنوع کسب و کار و ظاهر آن،بخوبی میتواند روی مشتریان تاثیر بگذاردو همچنین مشتریان بالقوه راترغیب به خرید کند.

ماموریت شرکت شما

وقتی هویتی رابرای برند خود ایجاد میکنید،به آن کسب وکارچیزی میدهید که به کمک آن به همگان نشان داده شده و به نوبه خودبه شرکت شما هدفی میدهد.همه ما میدانیم که شرکت ها ماموریت دارندتا هویت خود را به همگان بشناسانند خوب، اگر شما به برند خود هویت ندهید نمی توانید این گونه ماموریت هارا به درستی انجام دهید.

جذب مشتری جدید و حفظ افراد موجود

یک هویت تجاری -با ظاهر،اعتماد سازی و هدف – افرادی را جذب می کند که با آنچه برند شما ارائه می دهد موافق هستند.اما وقتی این افراد مشتری می شوند،همان برند به آن ها نیزهویت می بخشد. یک محصول خوب باعث جذب مشتری می شود،اما یک برندخوب طرفداران رابه خود جذب می کند.

اگر می خواهید کسب و کار شما به یک نام تجاری مشهور و محبوب تبدیل شود،مراحل زیردر ساختن یک هویت تجاری حرفه ای به شماکمک می کند.این مراحل اگرچه ساده به نظرمی رسند؛با این حال اجرای آن ها چندان ساده نخواهد بود.

چگونه می توان هویت برند را ایجاد کرد؟

 1. برای مخاطبان خود ، ارزش و رقابت به وجود آورید.
 2. آرم و الگویی را برای آن طراحی کنید.
 3. برای تبلیغ و نشان دادن برند خود در رسانه های اجتماعی از یکپارچگی زبانی استفاده کنید.
 4. بدانید از چه چیزی باید پرهیز کنید.
 5. بر روی برند خود نظارت داشته باشید تا هویت آن حفظ شود.
 • برای مخاطبان خود ،ارزش و رقابت به وجود آورید.

درست مانندهرجنبه دیگری در شروع یک کسب و کار،اولین قدم برای ایجاد هویت برند،تکمیل تحقیقات بازار است.شما باید پنج آیتم زیر را روشن و مشخص کنید.

مخاطبین

بر هیچ کس پوشیده نیست که افراد مختلف، سلیقه های مختلفی دارند. شما نمی توانید محصولی را که برای نوجوانان طراحی و تولید می کنید، به همان روش برای یک دانشجو هم هدف گذاری کنید. در نظر گرفتن آنچه مخاطبان از کسب و کار شما می خواهند، در تولید هویت یک برند نقش اساسی دارد.

ارزش ها و مزیت رقابتی
چه چیزی باعث می شود کسب و کار شما در صنعت خودتان بی نظیر باشد؟ چه چیزی می توانید به مصرف کنندگان خود پیشنهاد دهید که دیگران نتوانند آن را پیشنهاد دهند؟ دانستن مزیت رقابتی و تفاوت های شما، برای ایجاد یک برند موفق، ضروری است. در نظر گرفتن رقبا، به شما می آموزد که انجام کدام تکنیک های برندسازی برای شما کاربردی تر است.

ماموریت

اگرچه شما می دانید که کسب و کارتان چه چیزی را ارائه می دهد ، اما باید حتماً یک ماموریت روشن و مشخص داشته باشید که چشم انداز و اهداف شما را تعریف کند. به عبارت دیگر، هدف کسب و کار خود را بشناسید و در راستای آن ماموریت سازی کنید.

شخصیت

حتی اگر لزوماً یک شخص را برندسازی نمی کنید ، به این معنی نیست که نمی توانید برندخود را شخصی سازی کنید. ازطراحی ها،رنگ ها وتصاویراستفاده کنید تا نشانگر برندشما باشد. سپس این نمونه بصری که شخصی سازی شده است را به نمایش بگذارید:

آیا شما مانند Nike اعتماد به نفس بالا و سر و صداهای زیادی دارید؟یامثل Givenchy،حرفه ای وماهرهستید؟درهرصورت،حتماً برند خود رابعنوان راهی برای نشان دادن ویژگیهای کسب وکارخود توسعه دهید.

تحقیقات ممکن است خسته کننده باشد،اما هرچه بیشتر در مورد شغل خود بدانید، هویت برند شماقویترخواهد شد.

تجزیه وتحلیل SWOT

درنهایت ،تحلیل SWOT را برای درک بهتر برندتان انجام دهید.توجه به ویژگیهای برندبه شما کمک میکند تاخصوصیاتی را که میخواهید دربرند به تصویر بکشید پیدا کنید.SWOT مخفف عبارات زیراست:

نقاط قوت: ویژگیهای مثبت کسب وکارشما که مزیت بیشتری نسبت به رقبایتان ایجاد میکند.

نقاط ضعف: خصوصیاتی که به ضررکسب وکارشمااست.

فرصتها:تغییر و روند درصنعت شما که فرصت هایی را برای کسب وکارتان ایجاد میکند.

تهدیدها:عناصر موجود درمحیط یاصنعت که ممکن است مشکلاتی را برای کسب وکارشما ایجادکند.

 • بدانید ازچه چیزی بایدپرهیز کنید.

شما میتوانیدتمام مراحل ایجاد یک هویت قوی دربرند رادنبال کنید،اما اگر در انجام هر یک ازاقدامات زیراشتباهی انجام دهید، ممکن است برندشما باخطر روبرو شده و یاشکست بخورد.

به مشتریان خود پیامهای گیج کننده ندهید.

آنچه را میخواهید بگویید بدانیدواز زبان و تصاویر مناسب برای گفتن آن استفاده کنید.اگر مطلبی برای شما منطقی بنظر میرسد،به این معنا نیست که برای مشتریان نیزمنطقی خواهدبود.

ازرقبای خودکپی نکنید.

کسب وکارشما حتما رقیبهایی داردکه کالا هایی مشابه شمادارند یاخدماتی مثل شما ارائه میدهند.ممکن است بخواهید مانندرفتار آنها راانجام دهید،اما بایدبدانیدکه این رویه جوابگو نیست.آنچه که رقبا انجام میدهند رادرنظر بگیرید و بااستفاده ازخلاقیت خود،یک مزیت رقابتی و ویژگی منحصر بفرد ایجاد کنید.

ثبات بین رفتار آنلاین و آفلاین را از دست ندهید.

ممکن است محتوای چاپی شما کمی متفاوت ازحضورآنلاین شماباشد، امارنگ، نوع ،موضوع وپیام شماباید همگام باشد.

 •  طراحی یک آرم والگو برای برند

هنگامیکه بطورکامل روی کسب وکارخود شناخت پیداکردید،زمان آن رسیده است که برندخود رابیافرینید.به قول پل رند، طراح گرافیک :”طراحی، سفیر خاموش برند شماست”. درادامه آنچه که باید بدانیدرا برای شما بازگو میکنیم:

لوگو

اگرچه لوگو کلیت هویت برند نیست،اماعنصری اساسی درفرآیند برندسازی است وگویی قابل تشخیص ترین قسمت ازنام تجاری شماست.ازهمه وب سایت هاگرفته تاکارت ویزیت وتبلیغات آنلاین شمابااین لوگو دردرهم می آمیزد.به استفاده ازلوگو وکاربرد آن درمجموعه ی زیر دقت کنید،بیاید ویژگیهای آن راباهم بررسی کنیم:

فرمهای قابل توجه

اگرچه نشان تجاری شمابرای برندسازی ضروری است،اماتنها عنصرتقویت هویت برند نیست.محصول شما،بسته بندی ویاروشی که خدمات خود راارائه میدهید،همگی نقشی درهویت برندشمادارند.ارائه ی برند درقالبهای بصری به شما کمک میکند تاانسجام را در کسب وکار و حس آشنایی رادرمشتریان ایجادکنید.برای مثال خط های خمیده وطلایی مک دونالد را درنظربگیرید.برای خلق نمادین “M” ازفرم جالبی استفاده کرده اند که اکنون درسراسر جهان قابل تشخیص است.

خلق دستورالعمل

یکی ازمؤثرترین راه هابرای اطمینان ازرعایت اصول کسب وکاردرطراحی برند،ایجاد مجموعه ای ازدستورالعمل ها برای برنداست که همه کارها ونکات رامستند میکند.اسکایپ برندی است که کار شگفت انگیزی انجام داده ویک راهنمای برند واضح ومنسجم خلق کرده است که هرکسی میتواندازآن پیروی کند.این یکی از راه های توانمند سازی مشتریان و کمک گرفتن از آن ها برای اشتراک گذاری برند شما می باشد.

رنگ و نوع

یک پالت رنگ راهی برای تقویت برندشما است. رنگ ها این تنوع را در اختیارشما قرار می دهندتا بتوانیددر عین وفاداری به هویت، طرح های منحصر به فردی را برای کسب و کار خود خلق کنید.

در صورت عدم استفاده صحیح، طراحی رنگ و متن می تواند یک شمشیر دو لبه باشد. اگرچه طراحی  به صورت “ترکیب و مطابقت” این روزها رواج پیدا کرده است، اما این بدان معنی نیست که ترکیب کردن فونت ها لزوماً ایده خوبی برای کسب و کار شماست. در لوگوی خود، در وب سایت و هر سندی که کسب و کار شما ایجاد می کند (چاپی و دیجیتالی)، باید از تایپوگرافی استفاده مداوم داشته باشید. اگر به وب سایت نایک و تبلیغات آن نگاهی بیندازید، می بینید که همه جا همان سبک و نوع را حفظ کرده است.

قالب ها

شما به صورت روزانه ایمیل، نامه یا کارت ویزیت را برای مشتریان بالقوه خود ارسال می کنید. ایجاد قالب (حتی برای جزئیات مثل امضاهای ایمیل) باعث می شود تا کسب وکار و نگاه شما یکپارچه تر، معتبرتر و حرفه ای تر به نظر برسد.

ثبات

همانطور که پیش تر گفتیم، سازگاری همان چیزی است که می تواند هویت یک برند را خلق و یا نابود کند. از الگوهای فوق الذکر استفاده کنید و گزینه های طراحی برند را در همه زمینه های کسب و کار خود در نظر بگیرید تا یک هویت هماهنگ در برند ایجاد کنید.

انعطاف پذیری

ثبات بسیار مهم است، اما انعطاف پذیری نیز در جامعه ای که همیشه در حال تغییر و به دنبال بهترین چیز است، بسیار اهمیت دارد. انعطاف پذیری اجازه می دهد تا در کمپین های تبلیغاتی و ارائه ها، با انجام برخی تغییرات و خلاقیت بتوانید در مخاطبان خود علاقه ایجاد کنید. نکته اصلی، حفظ کلیت برند شماست (به عنوان مثال، طراحی کارت ویزیت خود و هیچ چیز دیگری را تغییر ندهید).

 • برای تبلیغ و نشان دادن برند خود در رسانه های اجتماعی از یکپارچگی زبانی استفاده کنید.

اکنون که برند خود را در کسب وکار خود خلق کرده اید و تمام اقدامات لازم برای توسعه آن را انجام داده اید، آماده ارائه ی برند در جامعه هستید.

و یکی از موفق ترین راه های تحقق این امر این است که برند شما تهیه محتوای با کیفیت داشته باشد. در کتاب الکترونیکی HubSpot Branding in the Inbound Age ، پاتریک شی می نویسد: “به هر حال ، محتوای شما همان برند شما به صورت آنلاین است. فروشگاه، بخش بازاریاب ، داستان شما و هر مطلبی که منتشر می کنید به نوعی بازتاب از برند شماست. بنابراین،  محتوای عالی = برند عالی؛ محتوای خسته کننده =  برند خسته کننده. “

زبان

از زبانی استفاده کنید که با شخصیت برند شما مطابقت داشته باشد. اگر برند شما سطح بالایی دارد، از زبان حرفه ای استفاده کنید. اگر برند شما چندان مدرنیته نیست، بیشتر زبان مکالمه محور داشته باشید. زبانی که شما از آن برای ارائه یک برند انتخاب می کنید، در کل کسب و کار یکپارچه خواهد شد، بنابراین مهم است که لحن، گفتار و زبان انتخابی خود به گونه ای انتخاب کنید تا با شخصیت برند شما مطابقت داشته باشد.

تبلیغات

طراحی تبلیغات، چه سنتی و چه دیجیتال، کارآمدترین روش برای معرفی برند شما به جهان و راهی برای ارائه ی پیام برند به مخاطبان کسب و کار شما است.

رسانه های اجتماعی

راه عالی دیگر برای برقراری ارتباط با مصرف کنندگان،رسانه های اجتماعی هستند.دراینترنت هزاران برنامه و پلتفرم اجتماعی برای انتشار و نمایش محتوای برند شما وجود دارد. نگاهی به صفحه ی کوکا کولا درفیسبوک و خلاقیت آن در عکسها و تایپوگرافی بیندازید.

رسانه اجتماعی درارتباط با مشتریان وایجاد علاقه در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اگر دریک توئیت یا پست فیسبوک یا اینستاگرام، اسمی از کسب و کار شما برده شود و یا شخصی شکایتی را مطرح کند،مطمئناً پاسخگویی کارآمد به مشتریان،اعتبار خوبی به برندشما میبخشد.

ارتباط و احساسات

مردم عاشق داستانها هستند.اگر بخواهیم دقیقتر بگوئیم مردم عاشق داستانهایی هستند که آنها را به شوق و هیجان می اندازد (از نظر عاطفی و احساسی).یک برند قوی میتواند ارتباط عاطفی با مشتریان برقرار کندو پایه واساس محکمی برای ایجاد رابطه پایدار بین برند و مشتریان باشد باشد.

 • بر روی برند خود نظارت داشته باشید تا هویت آن حفظ شود.

بدون نظارت وبررسی نتایج و عملکرد، نمی توان ازدرستی و کارآمدی رفتار های خوداطمینان حاصل کنید. از Google Analytics، نظرسنجی ها، نظرات، رسانه های اجتماعی و… استفاده کنید تا بر برند خود نظارت داشته باشید و از نحوه تعامل افراد با کسب و کارتان مطلع شوید. با انجام این کار می توانید در صورت نیاز تغییراتی در برند خود اعمال کنید و یا آن را اصلاح کنید.

کلام آخر

اگرچه خلق یک برند به یاد ماندنی نیاز به استفاده مداوم از تایپوگرافی، رنگ ها، تصاویر و زبان مناسب دارد، اما ارزش این سختی را دارد. هنگامی که مشتریان بلافاصله با دیدن برند شما، محصولات و خدماتتان را به خاطر می آورند، شما به بیش از یک نام و نماد تبدیل می شوید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *