سئو وب سایت چیست؟

چگونگی کارایی سئو وب سایت

سئو وب سایت  یا SEO مخفف کلمه Search Engine Optimization است، فارسی آن می شود: بهینه سازی وب سایت برای موتور های جستجوگر است.

بهینه سازی موتور های جستجوگر که به اختصار سئو وب سایت گفته میشود به کلیه فعالیت هایی اشاره داردکه باهدف ایجاد ترافیک طبیعی وبا کیفیت برای وب سایت ازطریق لیست جستجوی موتورهای جستجوگر صورت میگیرد.

درخصوص سئو وب سایت وعملکرد مناسب وب سایت شما دراین زمینه بایدبه چند نکته حیاتی ومهم توجه داشته باشید:

 • مورد توجه موتورهای جستجوگر باشید.
 • محتوای باارزشی را برای وب سایت خود تولیدکنید.
 • ازطریق لینک دادن به وب سایت های دیگر ودریافت لینک از آن ها اعتبار خودرا افزایش دهید.

زمانی که همه این اقدامات راانجام دهید میتوان گفت که شما عملکردمناسبی را در زمینه ی سئو وب سایت دارید ومی توانید رتبه بندی وب سایت خودرا بهبوددهید.

دراین مطلب در وب سایت سی به صورت گام به گام روند بهینه سازی و سئو راخواهید آموخت.

سئو یعنی شروع درآمد ازکسب وکار شما دراینترنت وچیدن استراتژی برای شروع کسب و کار در آینده است.

سئو وب سایت شامل تمامی اقداماتی است که برای افزایش ترافیک طبیعی وباکیفیت وب سایت ازطریق لیست نتایج موتور های جستجوگر صورت می گیرد.

منظور ازترافیک باکیفیت وب سایت ورود تمامی کاربرانی است که باتجارت شما ارتباط نزدیکی دارند وشما میتوانید به سادگی آن ها رابه مشتریان خود تبدیل کنید.

که به اصطلاح به آن نرخ تبدیل کاربران به مشتری (conversion rate) می گویند.

به زبان خودمانی یعنی ساختار وب سایت رابگونه ای بچینیم که هم برای کاربران وهم برای موتورهای جستجوگر گوگل، خوش آیند وقابل درک باشد.

محتوای موجود دراین ساختار باید بگونه ای باشد که الگوریتم های موتور های جستجوگر گوگل است.

آن چه رابرای رتبه دهی نیازداشته باشند رادریافت کنند.

باپیشرفت تکنولوژی درجامعه، امروزه افراد برای انجام دادن بیشترکارهای خود (مثل خرید کردن، گرفتن ویزیت پزشک،گرفتن مشاوره از وکیل و …) ازاینترنت استفاده می ­کنند، بایدبه فکر آنلاین کردن کسب­ و کار خودباشید.

یک مثال و مفهوم از سئو وب سایت به زبان ساده :

شمامحصولاتی برای فروش دارید! فرض کنید شمایک مغازه دار هستید یاارائه دهنده یک نوع ازخدمات هستید (مثلا : وکیل یادکتر یا تعمیرکار و… ) ویا یک شرکت دارید وبه دنبال فروش محصولات خود هستید، اولین کاراین است که بازاریاب هایی بایداستخدام کنید تابتوانند محصولات شمارا تبلیغ کنند وشما به درآمدبرسید ! (حالا بماندکه نحوه کار بازاریاب های شماچگونه است ویامحصولاتی که فروخته شده نقدا مبالغش به حساب شما درآخر به راحتی می رسد یاخیر .)

واگر به دنبال تبلیغات وسیع باشیدحتما بایدبدانید که چه هزینه های زیادی رابرای تبلیغ محصول ویا خدمات خود بایدصرف کنید.

ومهم تر ازهمه این که شمامحدود هستید !! چرا ؟ چون دریک منطقه خاص می توانید فعالیت کنید!

پس اگربه فکر ارتقائ برند وفروش بیشترهستید باید درمرحله اول یک وب سایت طراحی کنید.

بعد ازآن وب سایت شما سئو می شود وبه صدر موتور های جستجوگر همانند گوگل می آید واز سراسر کشور وحتی درکل دنیا برند ومحصول شماتوسط کاربران هدف دیده می شود .

این یعنی فروش چندین برابر!! پس متوجه شدید که کار سئو چیست.

 

چگونگی بازاریابی سئو وب سایت

چون سئو روشی است که باآن به مشتریان هدف خوددسترسی پیدا میکنیم، میتوان سئو وب سایت راروشی برای بازاریابی دانست.

روشی که به آن بازاریابی درون گرا گفته میشود.

بازاریابی سئو یعنی شمابا استفاده ازروش ها وترفندهای سئو، ازطریق موتور های جستجوگر به مشتریان خوددسترسی پیداکنید.

بیاید مفهوم سئو را بیشتر باز کنیم.

 

 crawling در سئو وب سایت

موتورهای جستجوگر گوگل برای رتبه دادن به صفحات ابتداباید آنها راکشف کند.

موتورهای جستجو گر گوگل برای کشف صفحات ازیک سری برنامه کامپیوتری به اسم خزنده crawler یاربات استفاده میکند.

این ربات هابرای شناسایی تغییرات صفحات قدیمی وکشف صفحات جدید، کل وب را میخزند.

به این ربات ها یاخزنده ها، عنکبوت یا spider هم گفته میشود.

 

فهرست بندی یا indexing سئو وب سایت

اطلاعات صفحات شناسایی شده توسط ربات های موتورهای جستجو گر گوگل سپس واردچندین دیتابیس بسیاربزرگ گوگل شده ودر آن جا براساس الگوریتم هایی طبقه بندی میشوند.

یک راه ساده برای این که بفهمیدصفحه شما توسط موتورهای جستجو گر گوگل ایندکس شده یانه، واردکردن عبارت site: درپشت آدرس صفحه موردنظر وجستجوی آن درگوگل است. بصورت زیر:

Site:website30.ir/what-is-seo/

اگرنتیجه ای به شمانمایش داده شد، یعنی موتورهای جستجوگر گوگل صفحه موردنظر راایندکس کرده. درغیر اینصورت بایدمنتظر ربات گوگل بنشیند.

 

فاکتور های مهم در سئو وب سایت

موتورهای جستجو گر گوگل از یکسری الگوریتم استفاده می کند.

الگوریتم رامانند یک کامپیوتر یاماشین حساب پیشرفته درنظر بگیریدکه تعداد زیادی ورودی میگیرد وبا یکسری فرمول، محاسبه میکند که یک صفحه چه کیفیتی دارد.

سپس هرالگوریتم خروجی خودرا واردیک الگوریتم دیگر به نام الگوریتم هسته گوگل میکند واین الگوریتم تعیین میکند که هر صفحه چه رتبه بندی ورنکنیگی Ranking بایدداشته باشد.

این ورودی هامواردی مانندمحتوای صفحه، تیتر وعنوان صفحه، لینک های موجود درصفحه، رفتار کاربران داخل صفحه و …است.

به این ورودی ها فاکتورهای سئو میگویند و ازطریق ربات های موتورهای جستجو گر گوگل دراختیار الگورتیم های گوگل قرار میگیرند.

برای رتبه گرفتن درصفحه ی جستجو بایدحداکثر این فاکتور هانسبت به رقبای شمارا داشته باشید.

کاریک متخصص سئو این است که این فاکتور ها را به موتورهای جستجو گر گوگل بخوراند!

می توان این فاکتور ها رادر سه دسته عمومی قرارداد.

 

ارتباط یا Relevancy در سئو وب سایت

هرصفحه برای این که رتبه بگیردباید با عبارت جستجو شده مرتبط باشد. البته عبارت “عبارت جستجو شده” خیلی درست نیست.

در واقع چیزی که درست است، انگیزه جستجو است.

فرض کنیدکاربران صندلی ماشین راجستجو می کنند. موتورهای جستجو گر گوگل بایدبه کاربر کدام یک از موارد رانشان دهد؟

صفحاتی ازفروشگاه های اینترنتی درباره “صندلی ماشین کودک”

چندپست وبلاگی درباره راهنمای خرید“صندلی ماشین کودک”

صفحاتی ازفروشگاه های اینترنتی که لوازم خودرو را میفروشد.

موتورهای جستجو گر گوگل براساس جستجو های قبلی شما ودیگر کاربران، مکان وزمان جستجوی شما، وعبارت جستجو شده شما، حدس می زندکه به دنبال کدام یک ازموارد بالاهستید.

در واقع موتورهای جستجو گر گوگل انگیزه شمارا حدس می زند. انگیزه شمامی تواند خریدکالا باشد.

یاتحقیق درباره کالایی خاص باشد، یاآیا به دنبال وب سایت خاصی می گردید.

البته انگیزه های سرچ ازاین مواردهم بیشتر است.

غیر ازانگیزه، گوگل به مکان شماهم نگاه میکند. گوگل میبیند که آیاشما درشیراز هستید، یاتهران یانیویورک است.

براین اساس ممکن است یکسری کسب وکار های مرتبط باجستجوی شمارا به صورت نقشه درصفحه ی جستجو نشان دهد.

حتی جستجو های قبلی شخص شمانیزممکن است روی نشان دادن نتایج به شماتاثیر داشته باشد.

موتورهای جستجو گر گوگل برای این که بفهمدکه صفحه ی شما مربوط به کدام انگیزه است به یکسری مواردنگاه میکند.

چند تا ازاین موارد المان های درون صفحه هستند. مواردی مثل:

عنوان یا تایتل صفحه، هدینگ های موجود در صفحه، متن داخل صفحه، لینک های موجود در صفحه، لینک هایی که از دیگر صفحات آن سایت یا دیگر سایت ها به این صفحه داده شده، تصاویر تگ آلت تصاویر. متن دور تصاویر و ویدئوها و…

موتورهای جستجو گر گوگل دراین مواردبه دنبال نشانه‌هایی ازانگیزه کاربران Search Intent ازعبارت سرچ شده میگردد. این نشانه هابیشتربه وجود کلمات وعبارات مربوط میشود. عباراتی که دقیقامنطبق یاهم معنا با عبارت جستجوشده هستند. به این کلمات و عبارات، کلمات کلیدی گفته میشود.

 

اعتماد Trust در سئو وب سایت

موتورهای جستجو گر گوگل به جزء ارتباط واعتبار، نگاه میکند که آیاصفحه ای که قراراست به کاربران نمایش داده شود، قابل اعتماد است یاخیر.

مثلا اگرشما به دنبال خبرهای دست اول درمورد بیماری خاصی باشید، هرچقدر هم وب سایت شمادارای اعتبار یاارتباط کافی باآن بیماری باشد، موتورهای جستجو گر گوگل وب سایت های خبری معتبریا وب سایت های مربوط به دولت ها رانمایش میدهد.

یکی ازمواردی که اعتمادیک وب سایت را ازنظر موتورهای جستجو گر گوگل زیاد میکند، لینک های ورودی به وب سایت هستند.

اگرشما ازیک وب سایت قابل اعتمادلینک داشته باشید، اعتماد یاتراست صفحه های وب سایت شمابالا می رود.

شما بایدسه فاکتور ارتباط، اتوریتی وتراست را ازسه جنبه برای گوگل محیاکنید.

این سه جنبه یاشاخه سئو، سئو تکنیکال، سئو داخلی و سئو خارجی هستند.

 

اعتبار Authority در سئو وب سایت

داشتن ارتباط برای رتبه گرفتن صفحه کافی نیست.

این صفحه بایدبه چشم گوگل والگورتیم اعتبارسنجی آن (یعنی pagerank) معتبر یادارای اتوریتی به نظربرسد.

برای این که مفهوم اعتبار رابیشتر متوجه شوید، به تعدادصفحات وب یکسری منبع ذخیره آب درارتفاعات متعدد درنظر بگیرید.

حالابیایید این منبع ها رابا لوله به هم متصل کنید. این لوله ها همان لینک ها درسطح وب هستند.

جریان آب بین این منابع آب شروع میشود وبعضی منبع ها پرتر ازبقیه می شوند.

حالاهر چه یک منبع تعدادلوله های بیشتری داشته باشد (تعدادلینک های بیشتر) وبه منابع بزرگتری متصل باشد (از وب سایت های معتبرتری لینک داشته باشد)، پر ترمیشود.

به این ترتیب اعتباربرای صفحات ایجاد میشود.

موتورهای جستجو گر گوگل ازیک فرمول بندی خاصی که درطول زمان تغییرهم کرده، برای اعتباردادن به صفحات ازطریق لینک ها استفاده میکند.

ازهمان ابتدا، لینک هاپایه الگورتیم های موتورهای جستجو گر گوگل راتشکیل میدادند.

گوگل ازطریق همین لینک ها صفحات جدیدرا پیدا میکند.

به اینصورت که گوگل یکسری خزنده (بصورت برنامه کامپیوتری) داردکه از یکسری وب سایت های Seed شروع میکند، وبه تمام لینک های موجودکه میرسد، واردصفحات میشود وصفحات جدید راکشف میکند.

موتورهای جستجو گر گوگل درطول یکسال بارها وبارها صفحات وب رامیخزد. به دوهدف عمده:

1- تااگر صفحه جدیدی ایجادشد یاتغییر کرد، آن راکشف و دردیتا سنترهای عظیمش ثبت وفهرست بندی کند.

2- هدف بعدی فهمیدن ارتباط ومیزان اعتباریک صفحه است.

گوگل ازطریق متن لینک یا anchor text به موضوع صفحه ای که لینک به آن واردشده، پی میبرد.

وهمان طورکه بالاترگفته شد، گوگل ازطریق لینک ها میزان اعتمادپذیری یک صفحه را نیزاندازه گیری میکند.

چون بصورت مداوم لینک بین صفحات ایجاد وپاک میشود، میزان ارتباط واعتبار صفحات نیزتغییر میکند.

برای همین موتورهای جستجو گر گوگل بار هابه صفحات مختلف سر میزند.

 سئو تکنیکال چیست؟

سئو تکنیکال شامل تمام کار های فنی مربوط به چیدن ساختار، سرعت، ساختن URL های صفحات و …است.

سئو تکنیکال بستراصلی وب سایت شما را میسازد.

در سئو تکنیکال مطمئن می شوید URL های شما برای گوگل قابل فهم، صفحات شمادسترس پذیر وکدهای شمابهینه شده وسبک هستند.

 

سئو داخلی چیست؟

سئو داخلی (سئو روی صفحه، آن پیج یا on-page) تمام کار هایی است که مربوط میشود به قابل فهم کردن وب سایت شمابرای موتورهای جستجو گر گوگل است.

اینکار ها یعنی تولیدمحتوایی که مطابق باانگیزه کاربران بوده ومحتوای موردانتظار او رابرآورده کند.

هم چنین هدینگ ها وتمام تصاویرشامل کلمات وعباراتی باشدکه باکلمه وعبارت هدف شمامتناسب باشد.

کلمه وعبارت هدف شماهمان عبارتی است که اصطلاحا به آن کلمه کلیدی یا keyword میگویند وشما میخواهید باآن رتبه بگیرید.

عکسهای صفحه بایددارای خاصیتی به نام تگ alt باشند.

این تگ به ربات ها واسکرین خوان ها کمک میکند که منظورعکس رابهتر درک کنند.

چون موتورهای جستجو گر گوگل فعلا نمیتواند فقط بانگاه کردن به عکس بگویدکه موضوع عکس چیست!

هم چنین مهم ترین موردیعنی عنوان صفحه شماباید دارای عبارت کلیدی شماباشد.

لینک های داخلی هم چنین جزء مواردی هستندکه باید درصفحات وب سایت خودبگنجانید، به اینصورت که ازمحتواهای مرتبط وباکلمات مرتبط به محتوای خودلینک دهید تامنظور صفحه شمابه گوگل کاملا شناسایی شود.

 

سئو خارجی چیست؟

سئو خارجی یا آف پیج به تمامی کارهایی گفته میشودکه خارج از وب سایت شمابرای معتبر وقابل اعتماد ساختن وب سایت شماانجام میشود.

یکی ازعمده ترین این فعالیت هااجرای تخصصی لینک بیلدینگ است.

فعالیت درشبکه های اجتماعی واجرای تبلیغات کلیکی وبنری درجهت فروش وبرندینگ، نقش زیادی در سئو  شمابازی میکند.

البته تمامی فعالیتهای سئو خارجی به خصوص لینک بیلدینگ هرساله درحال تغییرهستند وافرادی که خودرا متخصص سئو میدانند بایدمدام درحال اجرای تست باشند تابتوانند بهترین روش برای اجرای لینک بیلدینگ راپیدا کنند. این تست ها گاها هزینه برهستند.

دقت کنیدکه تمام فرآیندهای سئو باید درجهت افزایش فروش وبیزینس پلن یاطرح تجاری شماباشد.

یعنی ساختار وب سایت ومحتوای موجوددر وب سایت وحتی سئو خارجی شماباید بگونه‌ای باشدکه فروش شمارا افزایش دهد.

متخصصین سئو ازسه طریق یا تکنیک وب سایت را سئو میکنند:

سئو کلاه سفید، سئو کلاه سیاه، سئو کلاه خاکستری.

 

سئو کلاه سفید چیست؟

سئو کلاه سفید یعنی این که شمابدون توجه به مطالب ومفاهیم موجوددر وب، به توصیه های گوگل درمورد سئو گوش کنید و وب سایت را ازنظر دسترس پذیری برای گوگل قابل خزیدن کنید، و محتوایی بنویسید که کاربران راشگفت زده کند. دراین بین برای دیده شدنتان، به تبلیغات وبرندینگ بپردازید.

 

سئو کلاه سیاه چیست؟

سئو کلاه سیاه یعنی این که تمام تلاش خودتان رابکنید که الگورتیم های گوگل رادور بزنید ودر کم ترین زمان ممکن، به نتیجه برسید.

در سئو کلاه سیاه شمابااستفاده ازتکنیک های سئو که ازنظر گوگل ممنوع است، سعی دررتبه گرفتن میکنید. تکنیک هایی مانند:

لینک سازی ازطریق دریافت وپرداخت پول، کلاوکینگ، ریدایرکت های مخفی، و…

هرکاری که باعث شودرنکینگ گوگل رادستکاری کنید جزء سئو کلاه سیاه دسته بندی میشود.

 

سئو کلاه خاکستری چیست؟

در سئو کلاه خاکستری شماسعی میکنید تامی توانید براساس تحلیل وبودجه خودتمام قوانین گوگل رارعایت کنید.

اما میدانیدکه بدون انجام کارهای کلاه سیاه نمیتوانید، درزمان کم به رتبه دلخواه خودبرسید.

برای همین که گاه ازطریق تکنیک هایی سعی می کنیدکارهای کلاه سیاه خودمانند لینک بیلدینگ را ازگوگل مخفی کنید.

چون می دانید مجازات اینکار پنالتی وحذف از نتایج موتورهای جستجو گر گوگل است.

چون این تکنیک بین سئو کلاه سفید وکلاه سیاه قرار میگیرد به آن سئو کلاه خاکستری میگویند.

اکثر متخصصین سئو دراین قسمت قرار میگیرند.

 

نکته های مهم در سئو وب سایت

شایدهیچ علم وهنری مانند سئو دارای نکته وترفند نباشد.

درواقع سئو شامل رعایت یکسری قوانین موتور های جستجو گر گوگل واجرای روش هایی برای بهترفهماندن محتوای صفحات وب سایت به موتور های جستجو گر گوگل است.

این نکات آن قدرزیاد هستندکه ازحوصله این مقاله خارج هستند.

 

خدمات سئو وب سایت چیست؟

خدمات سئو شامل تمامی جنبه های سئو میشود.

یک متخصص سئو  هم میتواندبه شما خدمات سئو داخلی، سئو خارجی یا سئو تکنیکال دهد.

هم چنین ممکن است شمافقط یکی ازاین خدمات رالازم داشته باشید.

مثلا سئو خارجی که یکی ازتخصصی ترین جنبه های سئو محسوب میشود.

به غیر ازاین جنبه ها، ممکن است شمافقط خدمات حسابرسی سئو SEO Audit رابخواهید.

حسابرسی سئو یعنی این که یک لیست کامل ازاشکالات ونقاط قوت سئو شمارا بصورت گزارش در اختیارشما قراردهند.

هم چنین ممکن است برخی متخصصان سئو دربعضی ازجنبه ها بیشتر واردباشند ودر برخی دیگر کمتر باشند.

 

اصول مهم در سئو وب سایت

اصول سئو شامل تمام مفاهیمی است که بایدبرای سئو اجراکنید.

مفاهیمی که قبل ازاین که دست بردن به کیبورد بایدبدانید.

قبل ازهرکاری بایدهدف کسب وکار خودرا بشناسید، آیاشما به دنبال فروش بیشترهستید یابازدید بیشتر؟

مشتریان شماچه افرادی هستند؟

آیا ازطبقه متوسط هستند یاکسانی هستند که صرفابه دنبال کالای لوکس میگردند؟

مشتریان شمابه چه زبانی جستجو میکنند؟

آیامشتریان شما درزمینه گردشگری احتمال اینکه باجستجوی کلمه هتل به خریدار تبدیل شوند بیشتراست؟

یااگر باکلمه هتل های مشهد، یاهتل های لوکس مشهد، یاهتل های لوکس نزدیک حرم امام رضاجستجو کنند؟

بعد ازاین، مهم ترین اصل ازاصول سئو این است که شمابرای تمام نیازهای مشتریان خودبتوانید صفحات جداگانه داشته باشید.

طوری که این صفحات باتوجه به قدرت وب سایت شما، بایکدیگر تداخلی نداشته باشند.

اصل اساسی بعدی این است که دراین صفحات، بتوانیدمحتوای موردنظر کاربران خودرا تامین کنید.

طوری که برای یافتن جواب مجبورنباشد، دکمه برگشت مرورگر رابزند.

شما بااجرا کردن این چنداصل ساده، نصف مسیر سئو رارفته اید.

 

چگونگی تعیین قیمت سئو وب سایت

قیمت سئو بستگی به پارامترهای زیادی دارد. مهمترین آن میزان رقابت حوزه شما درصفحه ی نتایج موتورهای جستجوگر گوگل است.

یعنی هرچه برای گرفتن رتبه بیشتر، نیازبه هزینه وتخصص وزمان بیشتری داشته باشید، هزینه وقیمت سئو بیشتراست.

 

قوانین مهم در سئو وب سایت

یادگیری قوانین سئو مانندهر علم وفن دیگری نیازمند صرف وقت ومهمتر ازآن اشتیاق است.

برای این که دراین حرفه به تخصص بیشتری برسید، بایدقوانین را اجرا وتست کنید.

برای آموزش سئو بهترین کارمطالعه وبعد تست وآزمایش آنها روی یک وب سایت است.

آموزش حرفه ای سئو هم چنین ازطریق شرکت در لاس های آموزش سئو ، وبینارهای تخصصی سئو ، مطالعه مقالات آموزش سئو  وهم چنین کارآموزشدن در یک شرکت سئو امکانپذیراست.

 

عملکرد های مهم در داشتن سئو وب سایت حرفه ای

برای اینکه وب سایت شماعملکرد خوبی درزمینه سئو داشته باشدلازم است تابه چند نکته کلیدی وبسیارمهم توجه داشته باشید:

 • وب سایت شما باید مورد علاقه موتورهای جستجو باشد.
 • حاوی مطالب ارزشمندی درباره موضوعاتی که مد نظر شما برای رتبه بندی در موتورهای جستجو است باشد.
 • ازطریق لینک سازی با وب سایت های دیگراعتبار بالایی برای وب سایت خودبه وجودبیاورید.

شایداین سوال برای شماهم پیش آمده باشدکه این نکات برای بهبود سئو چگونه تعیین میشوند؟

درپاسخ به این سوال بایدگفت که موتور های جستجوگر گوگل به آنچه که برای کاربران وب سایت ها مهم است ارزش اهمیت میدهند وسعی میکنند این موارد رادر الگوریتم های جستجو خودرعایت کنند.

بنابراین میتوان گفت این نکات باتوجه به الگوریتم های موتورهای جستجو گر گوگل و درنتیجه خواسته ی کاربران موتورهای جستجوگر تعیین میشوند.

موفقیت در سئو یک شبه بدست نمی آید.

سئو به میزان زیادی نیازمندصبر، پشتکار وسخت کوشی است وباید دقت داشته باشیدکه هیچگاه به اتمام نمیرسد.

موتور های جستجوگر گوگل به صورت دائمی الگوریتم های خودرا تغییر میدهند ودرنتیجه ممکن است درصورت بی توجهی وکم کاری شمابرخی ازرقبا به راحتی دررتبه های بهتری نسبت به شماقرارگیرند.

ممکن است این سوال برای شمابه وجود بیایدکه آیاراه میانبری برای سئو وجوددارد که درمدت زمان کوتاه ترنتیجه دهد؟

روش هایی برای سئو وجوددارند که بصورت غیرقانونی میباشند ومعمولا سئو کلاه سیاه نامیده میشوند.

بااستفاده ازاین روش ها شمامیتوانید نتیجه دلخواه خودرا درمدت زمان کوتاه تری دریافت کنید.

اماهرگز توصیه نمیکنم که ازاین روش هااستفاده کنیدچرا که این روش یک استراتژی پایدار برای سئو شمانخواهد بود.

وممکن است درآینده موتور های جستجو گر گوگل باشناسایی این مسئله وب سایت شمارا جریمه کنند.

ایجاد وب سایت حرفه ای برای موتور های جستجو گر گوگل

باتوجه به توضیحاتی که تابه این جای مطلب ارائه دادم احتمالاشما هم متوجه شده ایدکه اولین گام برای موفقیت در سئو این است که اطمینان حاصل کنید وب سایت شمامورد علاقه موتورهای جستجو گر گوگل میباشد.

این به آن معنا است که موتور های جستجو گر گوگل بایدبتوانند صفحات وب سایت شمارا به راحتی پیداکرده وبه محتوای آنهادسترسی پیداکنند.

برای موفقیت در سئو اطمینان حاصل کنیدکه تمامی صفحات وب سایت شمابه خوبی لینک سازی شده اند.

درغیر اینصورت برای موتور های جستجوگر گوگل بسیارسخت است که صفحات وب سایت شمارا پیداکرده وآن ها راارزش گذاری کنند.

بیشترین لینک سازی رادرصفحات اصلی وب سایت خودداشته باشید و به خاطر داشته باشید که لینک سازی بین صفحاتی که بیشترین ارتباط رابا یکدیگردارند بسیار ارزشمندتر از لینک سازی بین صفحات بی ربط است.

پیدا کردن صفحات وب سایت توسط موتور های جستجو گر گوگل

موتورهای جستجو گر گوگل دارای ربات هایی میباشند که به اصطلاح خزنده نامیده میشوند.

این ربات ها بطور مداوم صفحات وب سایت های مختلف راجستجو میکنند.

روندکار این ربات هابراساس دنبال کردن لینک ها وتجزیه وتحلیل نقشه XML وب سایت میباشد.

نقشه XML وب سایت درواقع یک فایل فرمت بندی شده است که شامل تمامی صفحاتی از وب سایت شمامیباشد که شماعلاقه دارید تا موتورهای جستجو گر مانند گوگل آن هارا ایندکس کنند.

نقشه XML وب سایت تنهاتوسط موتورهای جستجو گر گوگل مورد استفاده قرار میگیرد.

برای اینکه از بروزرسانی دستی این فایل بعدازتغییرات خودداری کنید اطمینان حاصل کنیدکه این فایل بعدازهر تغییر بصورت کاملا خودکار بروزرسانی میشود تامشکلی دراین خصوص برای وب سایت شمابه وجودنیاید.

خزنده های موتور های جستجو گر گوگل صفحات وب سایت رامانند آن چیزی که کاربران میبینند درک نمیکنند.

آن هاسورس کد صفحه وب سایت شمارا جستجو میکنند تامتوجه شوندکه چه چیزهایی داخل آن وجوددارد وساختار آن به چه شکلی است.

بنابراین برای ساخت صفحات وب سایت خودنباید تنهابه تصاویر، فریم ها وجاوا اسکریپت تکیه کنید چراکه آنها نمیتوانند زمینه ای رامشابه متن معمولی ارائه دهند.

اگر چه گوگل میتواند جاوا اسکریپت رااجرا کند امااستفاده ازآن یک روش بسیارناکارآمد برای درک یک صفحه توسط موتور های جستجو گر گوگل میباشد.

بطورکلی صفحاتی که مبتنی بر HTML طراحی وساخته شده اند میتوانند عملکرد بهتری رانسبت به صفحاتی که مبتنی بررقبای HTML مانند جاوا اسکریپت طراحی شده اندارائه دهند.

ایجاد آدرس های کوتاه و واضح در وب سایت

یکی ازنکات مهم برای سئو وب سایت این است که یک ساختارواحد را برای URL های خودانتخاب کرده وبه آن پایبندباشید.

سعی کنید URL های خودرا تاحد ممکن کوتاه نگهدارید واطمینان حاصل کنیدکه ساختار آن هابرای کاربران معنی دار وقابل درک است.

انجام اینکار باعث بهبودتجربه کاربری شده وبه شما کمک میکند تابتوانید ازبروز مشکلات مربوط به محتوای تکراری نیزدر وب سایت خودجلوگیری کنید.

مثالی که درزیر ارائه دادم یک مثال ازیک URL خوب ومناسب برای وب سایت است:

https://www.example.com/iphone-9

به مثال زیرتوجه کنید، این مثال نشان دهنده یک URL نامناسب است:

https://www.example.com/index.php?productID=83666

اگرشما قصدکلیک روی این URL ها راداشته باشید کدام یک رابرای کلیک کردن انتخاب میکنید؟

تجربه کاربری و تاثیرات بر سئو وب سایت

تجربه کاربری (UX) نقش بسیارمهمی را در سئو ایفا میکند.

توجه داشته باشیدکه این مسئله کاملامنطقی است چراکه اگرکاربران تجربه خوبی نسبت به وب سایت شمانداشته باشند موتور های جستجو گر گوگل نیز وب سایت شمارا یک وب سایت نامناسب شناسایی کرده ودرنتیجه این مسئله تاثیرمنفی روی سئو شمامیگذارد.

همه ی مادوست داریم که وارد وب سایت هایی شویم که به سرعت بارگذاری میشوند.

بنابراین اطمینان حاصل کنیدکه سرعت بارگذاری وب سایت شمابالا است.

درحالت ایده آل وب سایت شماباید درکمتر ازیک ثانیه بارگذاری شوداما اگراین زمان کمتر ازدوثانیه باشد نیزقابل قبول خواهدبود.

هر چه سرعت بارگذاری وب سایت بیشترباشد شما میتوانیدتاثیر مثبتی روی کاربران گذاشته ودرنتیجه تجربه کاربری وب سایت شمابهبود پیدامیکند.

همه ی ما از وب سایت هایی که استفاده ازآن ها در گوشی های هوشمند سخت است متنفرهستیم.

بنابراین اطمینان حاصل کنیدکه طراحی وب سایت شمابصورت ریسپانسیو است ومناسب برای استفاده درگوشی های هوشمند میباشد.

اگردر موردقابلیت استفاده از وب سایت تان درگوشی های هوشمند اطمینان نداریدمی توانید ازابزار تست سازگاری باگوشی های هوشمند گوگل برای بررسی این مسئله استفاده کنید.

تاجای ممکن سعی کنید کمتر ازتبلیغات وپاپ آپ هادر وب سایت خود استفاده کنید.

این تبلیغات به هیچ وجه برای کاربران جذاب نیستند ومیتوانند تاثیرمنفی روی تجربه کاربری وب سایت شماداشته باشند.

بنابراین برای بهبود سئو خود به شماپیشنهاد میکنم ازتبلیغات اذیت کننده در وب سایت خوداستفاده نکنید.

تولید محتوا حرفه ای برای وب سایت

موردبسیار مهم دیگری که برای رتبه بندی بهترکلمات کلیدی وب سایت خوددر موتور های جستجو گر گوگل به آن نیازدارید محتوای ارزشمند برای صفحات وب سایت است.

این محتواباید هم برای کاربران و هم برای موتور های جستجو گر گوگل جذاب وارزشمندباشد.

محتوای ارزشمند به شمااین امکان رامیدهد تامشتریان شمابعد ازمطالعه ازبخش تماس باما در وب سایت باشما ارتباط برقرارکرده و میتواند به میزان زیادی روی سئو شمانیز تاثیرگذار باشدو باعث افزایش لینک های ورودی واشتراک گذاری درشبکه های اجتماعی شود.

زمانی که صحبت ازمحتوایی میشودکه برای موتور های جستجو گر گوگل بهینه سازی شده است منظوراین است که برای موتور های جستجو گر گوگل کاملاواضح باشد که محتوای شماچیست وبرای چه کلمات کلیدی نوشته شده است.

حال ممکن است این سوال برای شمابه وجود بیایدکه کلمات کلیدی چیست وچگونه تعیین میشود؟

درادامه به بررسی این موضوع خواهم پرداخت.

نکته های اساسی در یافتن کلمات کلیدی

تحقیق درباره کلمات کلیدی مناسب سئو ازکجا آغاز میشود؟

احتمالاشرکت وکسب و کارشما برای رسیدن به موفقیت اهداف خاصی رادنبال میکند وقصد دستیابی به آن هارا دارد.

بنابراین استراتژی سئو شماباید ازاین اهداف پشتیبانی کند.

علاوه براین شما در وب سایت خودمخاطبانی داریدکه باید روی آن ها نیزتمرکز کنید.

برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب بایدبه سوالات ونکات زیرتوجه داشته باشید:

 • مخاطبان هدف شمابیشتر روی چه کلمات کلیدی تمرکزکرده واز آن ها استفاده میکنند؟
 • کاربران شماهنگام جستجوی کلمات کلیدی خاص چه هدفی دارند؟ آیاکاربران به دنبال خریدیااستفاده ازخدمات هستند یاتنها قصدافزایش اطلاعات خودرا دارند؟
 • آیاواقعا کاربران موتورهای جستجو گر گوگل کلمات کلیدی مدنظر شمارا جستجو میکنند؟
 • باتوجه به رقابت موجودمیان کسب وکار شمابا سایرکسب وکارها آیا رتبه بندی سایت برای این کلمات کلیدی واقع بینانه است؟

درفاز تحقیق برای کلمات کلیدی شماباید به تمامی این سوالات پاسخ دهید.

نتیجه پاسخ دادن به این سوالات لیستی ازکلمات کلیدی مناسب برای سئو شما خواهدبود که میتوانید ازآن ها برای بهینه سازی وب سایت خوداستفاده کنید.

استفاده از کلمات کلیدی در صفحات وب سایت

استراتژی کلمات کلیدی وب سایت شمادقیقا توصیف میکند که چگونه میخواهید از کلمات کلیدی که ازبخش تحقیق درباره کلمات کلیدی انتخاب کرده اید رادر صفحات وب سایت خودمورد استفاده قراردهید.

انجام اینکار به موتور های جستجوگر گوگل کمک میکند تادرک درستی ازکلمات کلیدی موردنظر شما دریک صفحه وب سایت پیداکنند.

ابتداباید ارتباط بین کلمات کلیدی مختلف وصفحات وب سایت خودرا پیداکنید وکلمات کلیدی متناسب رابرای هرصفحه انتخاب کنید.

اگرمجموعه ای ازکلمات کلیدی معنای مشابهی راارائه میدهند میتوانید تمامی آن ها رابرای یک صفحه انتخاب کنید.

برای انجام اینکار بایداین واقعیت را درنظر بگیرید که کلمات کلیدی پرطرفدار در سئو باید درصفحات قدرتمند شماقرارگیرند.

به عنوان مثال صفحه اصلی وب سایت میتواند یک مثال خوب ازصفحات قدرتمند وب سایت باشد.

بعد ازآنکه برای هرصفحه از وب سایت خودکلمات کلیدی مناسب راانتخاب کردید بایدتعداد کلمات کلیدی که برای هرصفحه استفاده میکنید راانتخاب کنید.

به عنوان یک قاعده کلی در سئو درنظر داشته باشیدکه صفحاتی که دارای محتوای کمی هستندرا فقط برای یک یا دوکلمه کلیدی بهینه سازی کنید.

صفحاتی که بیش از 500کلمه دارند رااغلب میتوان برای 5 تا 10 کلمه کلیدی بهینه سازی کرد.

ازجمله مهمترین نقاطی ازصفحه که باید درآن ازکلمات کلیدی استفاده کنید میتوان به اطلاعات متا، هدینگ ها، بدنه اصلی محتوا ولینک های صفحه اشاره کرد.

زمانی که صحبت ازاطلاعات متا در سئو میشود تگ عنوان وتوضیحات متا میباشد.

شما درهر یک ازاین دو بخش میتوانید ازکلمات کلیدی به شکل درستی استفاده کرده وبهترین نتیجه رادر سئو دریافت کنید.

استفاده از عناوین در سئو وب سایت

تگ عنوان مدت هاست که به عنوان یکی ازمهمترین فاکتورها درالگوریتم های موتورهای جستجو گر گوگل و سئو شناخته میشود.

این تگ موضوع اصلی صفحه وب سایت رابصورت کاملا خلاصه توصیف میکند.

تگ عنوان چیزی شبیه به قطعه کد زیراست:

این تگ در تب های مرورگر نمایش داده میشود اما مهمتر ازآن این است که درصفحات نتایج موتورهای جستجو گر گوگل نمایش داده میشود وکاربران میتوانند عنوان اصلی وب سایت شما رامشاهده کنند.

برای اینکه عنوانی که شمابرای صفحه خودانتخاب کرده اید توسط موتور های جستجو گر گوگل برای کاربران نمایش داده شونداطمینان حاصل کنیدکه عنوان شماارتباط خوبی باصفحه دارد وطول آن بین 30 کاراکتر( 285 پیکسل) تا60 کاراکتر( 575 پیکسل) باشد وازکلمات کلیدی صفحه نیز درآن استفاده کرده باشید.

توضیحات متا در سئو وب سایت

توضیحات متا وب سایت درواقع خلاصه ای ازمحتوای صفحه وب سایت شمارا دریک یا دو خط به کاربران و موتورهای جستجو گر گوگل ارائه میدهد.

این توضیحات درواقع آنچه که کاربران باید ازاین صفحه از وب سایت شماانتظار داشته باشند راتوصیف میکند.

اگر چه این توضیحات عامل مهمی درالگوریتم های موتور های جستجو گر گوگل نیستند امانقش بسیارمهمی درنرخ کلیک وب سایت شمادارند.

کاربران بامشاهده این توضیحات درلیست نتایج موتور های جستجو گر گوگل تصمیم میگیرند که روی لینک وب سایت شما یارقبای شما کلیک کنند.

بنابراین توضیحات متا نیز در سئو ازاهمیت بالایی برخورداراست ومهم است که سعی کنید بادقت بیشتری این توضیحات رابرای صفحات وب سایت خودبنویسید.

نکات مهم توضیحات متا در سئو وب سایت

توضیحات متای یک صفحات احتمالا چیزی شبیه به مثال زیراست:

برای اطمینان ازاینکه موتور های جستجو گر گوگل توضیحات متایی که شمابرای صفحه وب سایت خوددر نظر گرفته اید رابطور کامل درلیست نتایج خودنشان دهند بایدبه چند نکته مهم توجه داشته باشید:

 1. اولین نکته این است که سعی کنیدتوضیحات متا کاملامرتبط باصفحه ی وب سایت شماباشند و ازکلمات کلیدی نیزبه درستی دراین توضیحات استفاده کرده باشید.
 2. این توضیحات باید درکل وب سایت شمامنحصر به فردباشند.
 3. طول توضیحات متا برای یک صفحه حداقل باید70 کاراکتر یا430 پیکسل باشد.
 4. طول توضیحات متادر سئو حداکثرباید 10 کاراکتریا 920 پیکسل باشد.

بارعایت کردن این نکات ساده میتوانید بهترین توضیحات متا رابرای صفحات وب سایت خودبنویسید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *