تبلیغات مختلف در شبکه های اجتماعی

تبلیغات شبکه های اجتماعی یاهمان (Social Media Advertising) یکی ازروش‌های معرفی کسب ­و­کار های مختلف دردنیای دیجیتال امروزی هست. این تبلیغات بااستفاده ازتکنیک‌های مختلفی همانند برگزاری نمایشگاه ها وکمپین‌های مختلف ویااستفاده ازاینفلوئنسرها و… روی پلتفرم‌های گوناگون تبلیغاتی، مشتری خودرا جذب میکنند. امروزه رفتارانسان وسبک زندگی او را به سمت فضای دیجیتال می کشاند ودراین بین شبکه­ های اجتماعی نقش پررنگی رادارند. بهتراست بدانید طبق گزارش های سازمان اینترنت جهانی، 58 میلیون و 700 هزارنفر ازمردم ایران کاربران اینترنت هستند، ازاین رو شبکه های اجتماعی فرصت عالی برای برندهای تجاری شمافراهم کرده اندتا ازطریق اینترنت ورسانه های اجتماعی بتوانندکاربران راجذب کرده ودرآمدی به درست آوردند؛ اما پیش ازشروع تبلیغات شبکه اجتماعی، خواندن این مقاله را ازدست ندهید. این مقاله به اطلاعات شما برای تبلیغات شبکه اجتماعی کمک می کند.

درحالیکه هزاران استراتژی در تبلیغات شبکه اجتماعی مختلف وجوددارد. تبلیغات شبکه اجتماعی باهدف قراردادن شبکه های اجتماعی، تبلیغاتی هست که درپلتفرم های شبکه های اجتماعی به کاربران ارائه می شود.

شبکه های اجتماعی ازاطلاعات کاربران برای ارائه تبلیغات بسیارمرتبط براساس تعاملات درون یک بسترخاص استفاده میکنند. دربسیاری ازموارد، هنگامی که بازارهدف بامشخصات جمعیتی یک پلتفرم اجتماعی هم سو باشد، تبلیغات شبکه اجتماعی میتواند باهزینه ی کمتر، افزایش بسیار زیادی درمشتری سازی وفروش ایجاد نماید.

 

ویژگی های تبلیغات شبکه های اجتماعی

چرا تبلیغات شبکه های اجتماعی بهترین شرط تبلیغاتی شمابرای بازگشت سریع به بازاراست؟

بیشتر کانال هابرای تولید ROIبه زمان قابل توجهی نیازدارند. برای مثال، بازاریابی تولید محتوا بعداز این که توانست بازدهی بک لینک و سئو وب سایت رابه دست آورد، باگذشت زمان بهترین عملکرد را دارد.

برخی ازکانال ها سریع نتیجه می دهند، اما مدام نیستند. برای مثال، بازاریابی اینفلوئنسر میتواند ازنظر فروش باتلاش کم و هزینه بسیار بالا نتایج سریع تری کسب نماید. امااین نتایج باگذشت زمان ادامه پیدا نمیکنند. درعوض، شمافروش خود رابه ازای هرپست واغلب باهر بارارسال، کمتر می کنید.

برخی ازکانال ها ثابت هستند، اماورود به آنها زمان براست. برای مثال، AdWords میتواند نتایج مطابق بابرند شماایجاد نماید، اماتسلط برآن وکسب جایگاه خاص مدت زمانی طول می کشد.

همچنین با تبلیغات شبکه های اجتماعی، میتوانید ازاولین روزی که وب سایت شمافعال است، فروش مداوم داشته باشید.

برای وب سایت های تجارت الکترونیکی مدرن، توانایی ورودسریع ومداوم مشتریان جدیدیک معامله بزرگ هست.

حتی اگر درفروش اولیه نتوانید به درآمدخالص مثبت دست پیدا کنید، مراجعه بازاریابی ازطریق ایمیل وحفظ مشتری میتواند بازده بسیار زیادی داشته باشد.

دراین مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چگونه میتوانید به واسطه ی تبلیغات شبکه های اجتماعی، فروش مداوم برای وب سایت خودایجاد نمایید.

برخی ازتاکتیک ها ونکات پیشرفته برای شماره گیری درکمپین های خود راارائه خواهم داد وبه شما می آموزیم که چگونه بدون ازدست دادن ذهنیت، تبلیغات چندکانال را بطورمؤثر مدیریت نمایید.

یکی ازنکات عالی وجذاب درمورد تبلیغات شبکه های اجتماعی این است که توانایی شما دراندازه گیری تقریباً محدودیتی ندارد.

لازم نیست منتظرباشید که کسی کلمات کلیدی موردنظر شما را جستجو نماید.

نیازی ندارید که منتظر باشیدتا شخصی تبلیغات شما رااجرا نماید یاوبلاگ شما را بخواند.

اگرمیخواهید دریک روز به 100،000 فالوور واقعی برسید، میتوانیداین که کدام شبکه اجتماعی راانتخاب نماییدبه 3 فاکتور اساسی بستگی دارد:

در جاییکه کاربران هدف شمابیشترین تمرکز رادارند (میزان استفاده، گروه وغیره)

درجاییکه کاربران هدف شما بیشتر دردسترس هستند (شبکه های های ترجیحی، هدف گذاری تبلیغات وغیره)

درجاییکه کاربران هدف شمابیشترین فعالیت رابا تبلیغات اینترنتی داشته باشند.

موفقیت در شبکه های اجتماعی مستلزم مداوم و مستمر کار کردن است.

شماباید یک پیشنهاد جذاب و حرفه ای ازطریق یک شبکه ی حرفه ای به کاربرانی ارائه دهید که واقعاًآن راجذاب میدانند، والبته درمکانی که آن کاربران واقعاً این تبلیغات را ببینند.

هنگامیکه عنصر تبلیغات را اضافه می کنید، بایدبستری راپیدا کنیدکه کاربران بطور فعال با تبلیغات پولی درگیر شوند.

بیایید نگاهی دقیق به آنچه که هر یک از این 6 پلتفرم ارائه میدن، تا به شما کمک کنن در مورد ارزش سرمایه گذاری و وقت خود تصمیم گیری کنین، بندازیم.

مزایای تبلیغات از طریق شبکه های اجتماعی شامل موارد زیر است:

 • افزایش فروش و رونق کسب و کار شما
  استفاده از تولید محتوای حرفه ای برای تبلیغات خود
  کاربران هدف شما افراد جدید و وفادار باشد.
  مسابقه ای ترتیب دهید برای تشویق کاربران هدف خود

 

 

تبلیغات در Facebook

فیسبوک شبکه جهانی شبکه ی اجتماعی می باشد.فیسبوک بابیش از 2میلیارد کاربران خود ماهیانه، میزبان بیش ازیک چهارم جمعیت جهان است وفرصتی عالی را برای تبلیغات بازاریابی فراهم میکند تا بتوانید تقریباًبرای همه کاربران  در دسترس باشد.

 

زمانی که نوبت به تجارت الکترونیکی می رسد، فیسبوک در تولیدکاربران بهتر عمل می کند.

رایج ترین مدل مورداستفاده برای اجرای تبلیغات فیسبوک، هدایت مستقیم به یک صفحه فرود باقابلیت مشتری سازی بالااست که انواع مختلفی ازیک آهنربا جذب مشتری یامحصول بسته نرم افزاری رایگان را ارائه می دهد.

مثال های متداول محتوای کمپین های تبلیغاتی شبکه های اجتماعی عبارت است از:

 • Whitepapers
 • Ebooks
 • Product coupons
 • Sitewide discount
 • Limited-time offers
 • Giveaways
 • Free shipping

سپس میتوانید بااستفاده ازیک جوابگوی خودکارهدفمند، این سرنخ ها راپرورش دهید تابابرند ومحصولات شماآشنا شوند.

بسیاری ازبرندهای تجارت الکترونیکی ازپیشنهادات محصول همراه ارسال به خانه وکسب درآمد سریع استفاده می نمایند.

فیسبوک امکان هدف گیری پیشرفته تری رانسبت به سایرپلتفرم های تبلیغاتی روی زمین فراهم می کند.

تبلیغ کنندگان می توانند براساس مکان وموقعیت،وظایف خود، سلایق، فعالیتهای گذشته وبسیاری از فاکتور های ارزشمند دیگر را هدف قرار دهند.

 

تکنیک های تبلیغات Facebook

تبلیغات دقیقاًیکسانی رابرای همه ی کاربران هدف خوداجرا نکنید. تبلیغات جستجوگر و هدف گذاری مجددشما بایدمنحصر بفرد باشد و تبلیغات شمابرای هرقسمت “interest” یاعلاقه ی کاربران بایدمتناسب باآن کاربران باشد.

برای داشتن اطلاعات ازبرند وآموزش کاربران درمورد محصولات خود، از تبلیغات مربوط به جستجوی آینده استفاده نمایید وسپس بااستفاده از تبلیغات هدفگذاری مجدد معامله رابا کاربران هدفی که قبلاً علاقه خود را نشان داده اند، تنظیم نمایید.

تبلیغات هدفگذاری مجدد برای یک مجموعه ی هدفمند و تهاجمی فوق العاده می باشد.

استفاده از آیکون ها در تبلیغات حتی دربین برندهای بزرگتر ومداوم درحال گسترش می باشد. آنها می توانند با CTR بالاتربسیار مفید تر باشند، امامانند همه ی راه کارها، برای اطمینان باید امتحان شوند.

همیشه آزمایش کنید! خسته کننده بودن تبلیغات یک چالش همیشگی در فیسبوک است، وبهتراست هر 2هفته یکباربگردید و تبلیغات جدید راآزمایش نمایید.

کاربران بسیارجذاب و حرفه ای برای بسیاری از تبلیغ کنندگان مهم هستند. آنها مایل هستندکه برای جستجوی بسیارخوب کار کنند.

بااین موضاعات، اگر میتوانید ازاینکار جلوگیری کنید، بایستی مواظب باشیدکه هدفمندی اضافی را دربالای صفحه های زیبا قرار ندهید. شما درمعرض خطر کمترشدن دسترسی بالقوه وازدست دادن کاربران ارزشمند خود هستید.

 

نتایج تبلیغات Facebook

کاربران BigCommerce بااستفاده از Ecommerce Insights میتوانند باسرعت لیستی ازبالاترین گروه کاربران AOV وبالاترین LTV خودرا صادر نمایند وسپس از آنها برای یافتن موارد جالب در Facebook استفاده نمایید. انجام دادن این کار 5دقیقه طول میکشد.

 

 

 

تبلیغات در Instagram

اینستاگرام اکنون دارای بیش از 500میلیون کاربران فعال ماهیانه هست ویکی ازبالاترین میزان تعامل کاربران در شبکه های اجتماعی رابه خود جلب میکند،60 درصد بیش تراز فیسبوک و 2000 درصدبیش تراز توییتر می باشد.

البته اینستاگرام پلتفرم های تصاویر و فیلم های با حجم بالا و بسیار سنگین می باشد.

به این ترتیب، فروشندگان محصولاتی که ازنظر بصری هستند ، میتوانند شبکه های تصویری را درکمپین های خود جای دهند، دراین کانال شبکه های اجتماعی بالاترین بازدهی را دارند.

هم چنین لازم به ذکر است که پایگاه کاربران اینستاگرام به شدت درمحدوده ی 18-29 وکمی بیشترنسبت به زنان و اقلیت ها قرار دارد.

اگر هریک یاهمه ی این ویژگی ها با کاربران هدف شما یاشخصیت خریدار هم جهت باشد، قطعاً اینستاگرام بهترین انتخاب تبلیغات برای کسب و کار اینترنتی شماخواهدبود.

برخلاف پستهای ارگانیک، میتوان تبلیغات اینستاگرام رامستقیماً به یک صفحه ی محصول یاصفحه اصلی دیگرلینک داد واین امر موجب تعامل مستقیم بامحصولات وخدمات شما می شود.

 

تکنیک های تبلیغات Instagram

ابتدا باید برروی کاربران هدف خود تمرکز کنید. این کاربران هدف میتوانند کاربرانی باشندکه ازطریق ردیابی پیکسل،لیست ایمیل، لیست دنبال کنندگان یاروش دیگر تشکیل شده اند.

لیست کاربرانی هدفی که درگذشته باشما درارتباط بودن، بیشترین عملکرد را دارد.

زمانی که آماده گسترش کاربران هدف گذشته ی خود هستید، کاربران ظاهری بایدتوقف بعدی شما باشند. الگوریتم های Facebook / Instagram دریافتن مخاطبان مشابه بسیارخوب عمل می کندکه به تبلیغات شماپاسخ خواهندداد.

از تصویر های سفارشی کاربران واقعی استفاده نمایید. تصویرهای بی کیفیت در اینستاگرام کار نمیکنند.

پیشنهادهای خود راغیرقابل مقاومت کنید. طبیعت بصری اینستاگرام خریدغیرعادی رابه سطح بالاتری می رساند، امااگر پیشنهادقانع کننده ای ارائه ندهید، تبلیغات شما بسیار موثر نخواهدبود.

از هشتگ ها استفاده کنید. آنها به نوعی یک شوخی هستند، اما اینستاگرام توسط هشتگ ها هدایت می شود، وآنها روش عالی  و موثر برای ارتباط داشتن با کاربران هدف خود هستند.

 

 

تبلیغات twitter

توییتر انقلاب جدیدی دراخبار و سانه های جدید ایجاد کرده است ودسترسی عالی رابرای کاربران هدف خود فراهم کرده است تا بتوانند موثر واقع شوند و ارتباط داشته باشند.

این پلتفرم با 338 میلیون کاربران فعال ماهیانه، همچنان یکی از جذاب ترین پلتفرم های شبکه های اجتماعی به حساب می آید.

در حقیقت تبلیغات توییتر نیست که اهمیت داشته باشد … برخلاف فیسبوک، توییتر هنوزیک شبکه ی مناسب برای تعامل ارگانیک هست.

برندها برای رسیدن به هدف خودنیازی به پرداخت پول ندارند، این موضوع حتی درهنگام اجرای تبلیغات پولی ارزش پلتفرم راافزایش می دهد.

بطورمتوسط، کاربران توییتر در ماه 6.9 برابرخرید آنلاین انجام میدهند، درحالیکه غیرکاربران ماهانه فقط 4.3 برابر خرید آنلاین انجام مر دهند.

اخبار بسیار عالی برای کسب و کار های کوچکتر وجود دارد: توییتر گزارش داده که 60٪ کاربران از SMB خرید خود را انجام می دهند.

امروزه فروشگاه های اینترنتی از تبلیغات توییتر دردرجه ی اول برای آگاهی ازبرند وتبلیغ محصول ها و خدمات ویژه ای برای مشتری سازی مستقیم استفاده می نمایند.

متداول ترین مدل تبلیغات، کارتهای وب سایت توییتر است که میزبان زیر 100حرف هستن وانواع متنوعی از شبکه های عالی رانمایش می دهند.

 

تکنیک های تبلیغات در twitter

 • از تصاویر زیبا وجذاب به کار ببریدکه زمینه رابه بیننده ارائه دهد، مرتبط بابرندشما باشد و جلب توجه نماید. Rich media در توییتر قابل بحث نیست.
 • بامحصول ها وخدمات خود یاآهنرباهای جذب مشتری که برای تبلیغ انتخاب میکنید، میتوانید هدف بسیاری از کاربران قراربگیرید. توییتر به رویکردمتمرکزتری نسبت به کانال های دیگر نیاز دارد.
 • از CTA “الان بخرید” برای هدایت گرمتر به یک وب سایت تجارت الکترونیکی استفاده نمایید.
 • بازهم، اطمینان داشته باشیدکه این فراخوان برای اقدام آنها رابه صفحه محصولات با تبلیغات ویاتخفیف تبلیغاتی یاسایر پیشنهادات جذب مشتری می شود.
 • تعامل کاربران رامستقیماً درآگهی ها ایجاد نمایید. توییتر درارتباط مستقیم بین برندها ومصرف کنندگان بسیارعالی هست. در کمپین های تبلیغاتی خود ازاین مزیت استفاده نمایید.
 • اولویت بندی اختصار: درآگهی ، صفحه ی فرود، نسخه پیشنهادی وغیره توییتر همه چیز درباره اختصار هست.

 

تبلیغات پینترست

پینترست بسیار عالی است. بصری است، مانند اینستاگرام، امابرخلاف اینستاگرام، بسیارمورد توجه کاربران قرارگرفته است و 81٪ ازکاربران آن خانم می باشند.

این برنامه عالی و شگفت انگیز 177 میلیون کاربر ماهانه فعال دارد.

پینترست بطورگسترده بعنوان یک بستر بسیار قدرتمندبرای فروش تجارت الکترونیکی شناخته می شود.

تعاملات درآن بسیار زیاداست. تصویرها بیشتر حول خلق محصول سفارشی ساخته می شوند.

کاربران عمداً ازاین پلتفرم برای یافتن وخرید محصولات و خدمات بسیار حرفه ای استفاده میکنند.

پین های تبلیغاتی باتابلوهای پینترست مخلوط شده ومانند بعضی ازپلتفرم های دیگر موجب پرت شدن ومعافیت کاربران احتمالی پینترست نمی شود.

آمارجمعیتی پینترست نشان می دهد محصولاتی که برای کاربران هدف قرارگرفته اند ، بسیار عالی بابستر تبلیغاتی خودعمل خواهندکرد وداده های مطالعه موردی این موضوع راتأیید می کنند.

به خصوص خرده فروشان تجارت الکترونیکی ارزش موتورهای جستجوگر باارزش وهدفمند پینترست را تمایل دارند واز تبلیغات آن برای شناختن نام برند ومحصولات خوداستفاده می نمایند.

این فرآیند باانتخاب پین باعملکرد بسیار بالا وارتقاء آن براساس تعامل یابازدید ازفروشگاه شما انجام می شود.

سپس پین های تبلیغاتی درموقعیت های مرتبط تری درتابلوهای پینترست قرارمی گیرند وبرای کاربرانی که درحال نتایج جستجوی کلمات و عبارات کلیدی مرتبط بابرند شما یاموارد مرتبط دیگرهستند، بسیار قابل مشاهده خواهندبود.

 

تکنیک های تبلیغات پینترست

کاربران به سرعت پشت سرهم صدها پین راجستجو می نمایند. اگرمیخواهید موردتوجه قرار بگیرید، بایداز طریق خلاقیت خالص یاجلب توجه خلاقانه ، برجسته شوید.

روی روندها متمرکز شوید. رقیب ها به دنبال چه چیزی هستند؟ چه نتایج جستجوهایی ترند شده اند؟ چه محصولات وخدماتی مورد پسند هستند؟

با اطرافیان خود درتعامل باشید. ازطرفداران خودتشکر کنید وازپاسخ ها برای گسترش کاربران هدف خود واستفاده از کاربران بیشتر استفاده نمایید.

همیشه جزئیات را در نظر بگیرید. پینترست اساساً یک موتور جستجوگر می باشد. توضیحات مفصل وطولانی راباکلمات کلیدی وهشتگ اضافه نمایید.

درمورد جاییکه پین ​​های شمابه هم لینک دارند، بادقت عمل کنید. مقصدکلیک تعیین خواهدکرد که آیاشما کلیک راهدر می دهید یاآن رابه یک فروش تبدیل می کنید.

 

 

تبلیغات لینکدین

لینکدین یکی دیگر ازپلتفرمهای اجتماعی منحصر بفرداست که اساساً حول بازار B2B فعالیت دارد.

لینکدین ماهانه 238 میلیون کاربران فعال را به خود اختصاص داده است. که بطورمساوی بین کاربران آقاو خانم تقسیم شده است. 62٪ از کاربران درمحدوده سنی 31-65 قرارمی گیرند.

لینکدین برنامه ای هست که شمامی توانید بیشترین درآمدمتوسط یکبار مصرف را به دست آوردید.

این پلتفرم هم چنین جایی هست که مایل هستید بالاترین کیفیت رابه خصوص درصنایع خاص پیدا نمایید.

برخلاف بیشتر پلتفرم های اجتماعی که در تبلیغات B2C کهارت دارند، لینکدین برای تبلیغات B2B وکمپینهای مختلف بازاریابی شبکه های اجتماعی کاملاً حرفه ای هست.

درواقع ، صنایعی که بیشترین موفقیت رادر تبلیغات لینکدین به دست می آورند. شامل استخدام کنندگان، تحصیلات متوسطه ومحصولات وخدمات سطح بالای B2B می باشد.

 

تکنیک های تبلیغات در لینکدین

عملکردآگهی ها را ازنظر قانونی پیگیری کرده وهرگونه تبلیغ راکه بانرخ کلیک 0.11٪ (CTR) انجام می شود، فراموش کنید. اگرنزدیک به 2٪ یابالاتر رسیده اند، مقایسه کنید!

درحالیکه هدف قراردادن تبلیغات لینکدین امکان دارد درکنار فیسبوک جوان به نظر برسد، توانایی هدفگذاری روی شرکت، اندازه شرکت، عنوان ها، مکان و موقعیت، سن، تحصیلات ومهارتها می تواندبرای اهداف B2B بسیار مفید و هدفمند باشد.

کاربران لینکدین کپی کوتاه تر وتبلیغاتی مهمتر ازهمتایان فیسبوک خود راترجیح می دهند.

روی مشکلات وچالش های حرفه ای تمرکز نمایید. همه تلاش می کنند جلو بیفتند. آیا می توانید به آنها کمک نمایید؟

بیشتر ارزش لینکدین درگروه های آن نهفته است. با تبلیغات وکمپین های تبلیغاتی خودبه دنبال راه هایی برای رسیدن به آن گروه ها و دسته ها باشید.

 

تبلیغات در اسنپ چت

اسنپ چت یکی دیگر ازپلتفرم های جدید به حساب می آیدکه با 303 میلیون کاربر فعال ماهانه بعنوان یک نیروی رقابتی درصحنه ظاهر می شوند.

درحالیکه بایستی بررسی کردآیا این شرکت تسلیم فشارویدیوی اجتماعی اینستاگرام خواهدشد یاخیر، این پلتفرم یک بستر تبلیغاتی مناسب باپایگاه کاربری فعال وبا ارزش است.

درحقیقت فقط یک آماربرای دانستن ارزش اسنپ چت وجوددارد.

درهرروز، اسنپ چت توسط 43درصد ازتمامی افراد19-35 ساله ایالات متحده مورداستفاده قرار میگیرد. آن جاست که اسنپ چت ارزشمند خواهد بود.

 

تبلیغات تلگرام

باوجود تعدادبسیار زیادی از شبکه های اجتماعی گوناگون، میتوانید تلگرام رایکی از عالی ترین وگسترده ترین شبکه های اجتماعی به شمار آورد.

واما ویژگی های آن:

ساده و راحت بودن، امنیت بسیار بالا وحفظ حریم خصوصی، سرعت عالی، پلتفرم های بسیارمتنوع، امکانات منحصربه فرد مانند کانال وربات ها همگی دلایل برتری تلگرام نسبت به شبکه های اجتماعی دیگر می باشد.

 

انواع مختلف تبلیغات تلگرامی

 • تبلیغات بازدیدی: شمایک محتوای تولیدشده شامل تصاویر یا فیلم ها ومتن ها را درکانال های پربازدید قرار میدهید. دراین نوع تبلیغات معمولا براساس تعداد بازدید هرپست هزینه پرداخت میکنید. تعدادبازدید ها درقسمت پایینی پست مشخص میشود. توجه داشته باشیدکه به دلیل زیاد پست های تبلیغاتی حتما ازمطالب و تصویر های جذاب و حرفه ای استفاده نماییدکه کاربران مورد توجه قرار می دهد.
 • تبلیغات کلیلی در تلگرام :این نوع تبلیغات نیز براساس تعداددفعاتی که کاربران برروی لینک درج شده در پست کلیک میکند محاسبه می شود. تبلیغات کلیکی راهی موثربرای هدایت کاربران به صفحه ی موردنظرشما میباشد.نوع شمارش این لینک ها ازطریق ابزارهایی صورت میگیردکه لینک را کوتاه می نماید وشما ازاین لینک کوتاه شده استفاده میکنید.
 • افزایش کاربران تلگرام :خرید وافزایش ممبر میتواند درنگاه اول اعتمادکاربران جدید راجلب کند اما دقت داشته باشیدکه عضو گیری بصورت عادی بسیارپربازده تر ازخرید اعضاء میباشد چراکه تشخیص کاربران واقعی مشکل است.اماافزایش اعضای واقعی تکنیک هایی همانند لینک سازی وساخت پست های جذاب درکانال های پربازدید دیگرنیز دارد. این روش قطعا مفید تر خواهد بود.
 • تبلیغات به واسطه ی گروه های تخصصی : گروهی ازافراد بافعالیت های خود درزمینه های مختلف توانسته اندتوجه بسیاری از کاربران را جلب کنند. استفاده ازاین افراد میتواند موجب پیشرفت وجلب اعتمادکاربران شود.هزینه ی این نوع تبلیغ نسبت به سایر تبلیغات در تلگرام بالاتراست وبهتراست کسب وکارهای بزرگ ازآن استفاده نمایند.
 • تبلیغات در کانال‌های پر مخاطب :انتخاب این کانال ها کمی سخت وپیچیده است زیرا هرکانالی که تعداد بسیار زیادی عضودارد لزومابرای شما بهترنیست زیراشما باید به دنبال کانالی باکیفیت وبااعضای نزدیک به بازارهدف خودباشید. در انتخاب کانال های پربازدید براساس نیاز خود بادقت عمل کنید.
 • ساخت ربات تلگرام :استفاده ازربات های تلگرامی بسیار آسان است امااگربخواهید امکاناتی نظیردرگاه بانکی به آن اضافه نمایید نیازمند یادگیری بیشتر خواهیدبود. این ربات هابسیار کاربردی و هدفمندهستند وشما میتوانید در پیشرفت کسب وکارتان ازآن هااستفاده نمایید.

 

 

 

 

 

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *