سرور چیست و چه کاربردی دارد؟

تعریف سرور چیست؟

درذهن بسیاری ازافراد معنی سرور درزمان خریدسرویس های میزبانی یا سرور بسیارپررنگ شده وتبدیل به یک چالش بزرگ برای آن هاخواهدبود. به همین دلیل اساس این مقاله برروی پرسش سرور چیست ودر ادامه کاربرد سرور آماده شده است.

استفاده ازواژه “سرور” درمباحث کامپیوتری ازتئوری صف بندی نشات گرفته شده است، که به اواسط قرن ۲۰ باز میگردد ودرمقاله ای که نمادگذاری Kendall رامعرفی کرده، مورداستفاده قرارگرفته است. در مقاله های قدیمی تر، نظیرErlang (1909)، واژه های محسوس تری همانند“اپراتورهای تلفن” استفاده شده اند.

درمحاسبات کامپیوتری، تاریخ استفاده ازلغت “سرور” حداقل به RFC 5 (1969)(یکی ازاولین مستنداتی که ARPANET (اینترنت قدیمی) راتعریف کرد) برمی گردد ودرمقابل واژه “کاربر” قرارداد ودونوع میزبان رااز هم متمایز می کند: “سرور- میزبان” و“کاربر- میزبان” استفاده ازلغت “خدمت رسانی” درمقابل “سرور- میزبان” و“کاربر- میزبان” نیزبه مستندات قدیمی ازجمله RFC 4 برمی گردد.

درفرهنگ اصطلاحات کامپیوتری “جارگون”، سرور رابصورت حس مشترکی ازیک فرآیند که سرویس یاخدماتی رامعمولاً ازراه دوربرای درخواست هاارائه میدهد، تعریف شده است که درنسخه (۱.۱.۰) سال 1981آمده است.سرور نوعی DAEMON است که خدماتی رابرای درخواست دهنده ارائه میدهند، که غالباًاین خدمات به کامپیوتری به غیراز کامپیوتری که سرور روی آن اجرامیشود ارسال میشود.

سرور (Server) به کامپیوترهایی گفته میشودکه ازپایداری بسیار بالایی برخوردار هستند وباداشتن منابع بسیار بالایی میتوانند بعنوان سیستم سرویس دهنده مورداستفاده قراربگیرند. سرور، کامپیوتری است که همیشه روشن و دردسترس است وبواسطه یکسری ملزومات این قابلیت راداردکه یک یاچندین وب سایت رامیزبانی کند. سرورها معمولا درمکانی بانام دیتاسنتر (Datacenter) نگهداری میشوند.
زمانی که دسترسی Server تنهامحدود به یک شبکه داخلی باشدبه آن سرور تحت شبکه گفته میشود وبه این معنااست که کامپیوترهای موجوددر شبکه میتوانند ازآن فرمان بگیرند وهمه نیازهای تحت شبکه ای خودرا تامین نمایند. بصورت کلی درداخل شبکه سرور میتواندنقش تمام سیستم های دیگر را مشخص کند. درصورتیکه شبکه ها گسترده ترمی شود وکامپیوترهای مختلفی ازطریق اینترنت به هم متصل می شوند و همیشه روشن ودر دسترس هستند به آن ها سرورهای اینترنتی گفته میشوندکه قادرهستند درهر زمانی ازشبانه روز اطلاعات موردنیاز راارائه دهند.

کاربرد سرور با عنوان مثال

بعنوان مثال، همان گونه که میدانید مرورگرهای مختلفی ازجمله کروم، موزیلا، فایرفاکس، اپراو… وجوددارند که شمامیتوانید ازآن ها استفاده نمایید. زمانی که شمادرمرورگر خود (بعنوان مثال مرورگر کروم) بدنبال موضوعی هستید، دراین حالت درخواست خودرا به مرورگرداده واین مرورگر به سرور مربوطه ارجاع کرده واطلاعات وداده های لازم را ازآن گرفته وبه شماتحویل میدهد.

 

 

 

منابع سخت افزاری سرور چگونه است؟

باتوجه به این که حالامیتوانید براحتی پاسخی برای سوال سرور یعنی چه داشته باشید، بدنیست ازمبحث دیگری یادکنیم که به چیستی منابع سخت افزاری یک سرور اشاره می کند. سوال اصلی این است که منابع سخت افزاری سرور وتنظیمات سرور چیست وچگونه انجام میشود؟

سرور ازقطعات سخت‌افزاری خاصی تشکیل شده ‌است که بالاترین پردازش وعملکرد ازآن هاانتظار میرود. عموما سرورها ازپردازنده‌ای قدرت مندباچندین عددهسته فیزیکی ومجازی، RAM بالا وهارد‌دیسک با فضای ذخیره‌سازی چندترابایتی، تشکیل میشوند.

باتوجه به این میزان قدرت وعملکرد، سرور میبایست درفضایی نگه داری شودکه بدون هیچگونه اختلال وقطعی بصورت ۲۴ ساعته روشن وبه اینترنت وصل باشد. کاربرد سرور باتوجه به این ساختارو پاسخ گویی به درخواستهای متعددکاربران، معنا مییابد.

معنای دیتاسنتر چیست؟

درشبکه اینترنت یکی ازمهمترین فاکتورهابه هنگام دریافت خدمات، سرور یک پایداری محسوب میشود. پس ازاین درمقاله ای باعنوان دیتا سنتر چیست بامفهوم آن آشنا شده ایم امادراین جا نیزبه صورت اجمالی اشاره ای خواهیم کرد.

مکان های ویژه‌ای درسراسر دنیا بانام دیتاسنتر یاهمان مرکز داده، جهت نگه داری از سرور ها احداث میشوندکه تمرکز آنها برروی کیفیت شبکه، پشتیبانی قطعات ونرم‌افزارهای موردنیازاست. این مراکزداده به صورت تخصصی، شرایط رابرای استفاده از سرورها به دورازقطعی ومشکلات دیگر، فراهم می‌آورند.

هنگامی که اقدام به تهیه سرور کردید نکات بسیار زیادی راباید مورد توجه قرار دهید، اعتبار وتخصص شرکت ارائه دهنده یکی ازآنها است، در صورت عدم توجه احتمال نامناسب بودن بستر پشتیبانی و هم چنین پهنای باند بوجود می‌آید، درروش Collocate بدلیل این که شرایط جایگذاری مناسب برای سرور وجودندارد یک اتاق سرور یا دیتاسنتر بمنظور نگه داری ازآن تعبیه میشود تاعملیات اتصال داده درآن محدوده انجام شود وبااستفاده ازیک ریموت ازراه دور قابلیت دسترسی خواهدداشت.

تمامی نیازهای کاربر اعم از Ram ، CPU، Hard و همین طورنصب نرم افزار های لازمه وسیستم عامل توسط خوداو خریداری وباتوجه به خواسته هایش نصب میشود. نگهداری از سرور وتامین اینترنت، پهنای باند وبرق لازم در دیتاسنتر برعهده شرکت‌ هاستینگ خواهدبود، دیتاسنتر هزینه تمامی این پشتیبانی وخدمات را ازکاربران دریافت خواهدکرد.

 

سیستم عامل سرور چیست ؟

سرور ها دارای نرم افزار وسیستم عامل های مختص بخودهستند که برروی این کامپیوترها نصب میشود. ازاین جمله سیستم‌ عامل‌‌ سرور میتوان به سیستم عاملهای توزیع های مختلف سرور لینوکس و ویندوز اشاره کرد.

همچنین براساس ساختاری، به هنگام خرید سرور اختصاصی خارج بایدبدانید که سرورها به سه دسته Tower ،Rack و Blade دسته بندی میشوندکه Rack و Blade بیشتردرمحیط ها وشبکه های بسیار بزرگ مانند ISP هااستفاده میشوند. این سرورها بایدبطور شبانه روزی کارکنند. به همین دلیل برای مراقبت وخنک کردن آن هابهترین روش ها به کارگرفته میشود.

به همین دلیل درهنگام نصب سیستم عامل سرور بایدبه کاربرد سرور ونرم افزارهایی که برروی آن نصب شده است توجه داشته باشید. Windows Server نمونه ای است که میتوان دراینجا به آن اشاره کرد.

 

سیستم عامل‌های مختلف سرور

سیستم عامل های سرور به صورت زیر دسته بندی می شود:

 • لینوکس: تمامی توزیعات لینوکس همانند CentOS، Debian و…
 • ویندوز: تمامی نسخه‌های مختلف ویندوز مانند Windows Server 2012، windows Server2016 و یا نسخه‌های قدیمی ۲۰۰۸
 • مجازی‌ساز: نرم‌افزار مجازی‌ سازVmware ESX و Hyper-v ، KVM و…

 

ویژگی های مختلف سرور

 • منحصر بودن منابع های سخت‌افزاری
 • قابلیت افزایش وارتقا دادن سخت‌افزار سرور
 • اتصال مدام و پیوسته به اینترنت
 • سرعت و عملکردبسیار بالا وقوی
 • قدرت پردازش کردن وقدرت محاسباتی سریع
 • امنیت بسیاربالا
 • امکان پیاده‌سازی Raid نرم‌افزاری وسخت‌افزاری، برروی سرور

 

انواع مختلف سرور از نظر داشتن تخصیص منابع

حالکه بامفهوم عبارت منظوراز سرور چیست آشناشدید اکنون به بررسی کاربرد سرور میپردازیم سرورها جهت ارائه خدمات به کاربران به چنددسته سرور اشتراکی، سرور مجازی و سرور اختصاصی، تقسیم‌ بندی میشوندکه نحوه تخصیص منابع آنها، متفاوت است.

۱- سرور اشتراکی

برروی سرور اشتراکی باتوجه به نوع کاربردی که داردتعدادی وب سایت، دیتابیس یا میل دامین تعریف شده‌اند که درلحظه، پاسخگوی درخواستهای بسیاری ازکاربران خواهندبود. همانگونه که ازنام یک سرور اشتراکی میتوان فهمید، منابع آن اعم ازپردازنده، پهنای باند، فضای ذخیره‌سازی و… طبق تعریف های مدیر سرور بین کاربران بااشتراک فضای سرور ایجاد میشود.

۲- سرور VDS

مقایس بزرگتر بامنابع اختصاصی‌تر ازیک سرویس اشتراکی است که ازطریق “مجازی‌سازها” تقسیم منابع یک سرور اختصاصی میزبان به چندماشین، صورت میپذیرد. باتوجه به اختصاصی بودن منابع این ماشین‌ها، تعداد وب‌ سایت‌ هایی که برروی سرور میزبان ایجادمیشوند از وب سایت‌های سرور اشتراکی کم ترخواهندبود.

۳- سرور اختصاصی

شرکتهای بزرگ و وب سایت‌ های پربازدیدی همانند فروشگاه‌های آنلاین، نیازبه منابعی بیش ازیک ماشین مجازی خواهندداشت. کاربران این دسته سرویس‌ها، در پردازنده RAM، فضای دخیره‌سازی اطلاعات، جایگاه قرارگیری در رک و پهنای باند بر روی یک سرور، کاملا اختصاصی میزبانی می‌شوند.

درایران، سرورهای اختصاصی به دو دسته‌ی عمده سرور اختصاصی ایران و سرور اختصاصی خارج کشور دسته بندی می‌شوند. تفاوت این دو موردعموما محدود به موقعیت جغرافیایی آنهامیشود که درچه محل و دیتاسنتری، میزبانی می‌شوند.

 

تنظیمات مناسب یک سرور

همان گونه که خود شما هم میدانید، سرور یک کامپیوتر قدرت مند وهمیشه روشن میباشدکه ازیکسری منابع سخت افزاری ونرم افزاری تشکیل شده است ونیاز به تنظیمات ونگهداری دارد. درواقع، میتوان بااجرای تنظیمات مناسب برای سرور، به نوعی ساختار آن رامعماری کرد واستفاده بهتری ازمنابع آن برد. بعبارت دیگر، بااستفاده ازتنظیمات سرور، نحوه برقراری ارتباط ومیزان دسترسی کاربران به منابع سرور رامشخص می کنیم. دراین جا چند مورد ازروش های تنظیمات سرور را خدمت شما بیان می کنیم:

 •  ساده ترین شکل تنظیمات یک سرور، این است که تمامی منابع آن شامل برنامه نرم‌افزاری، پایگاه داده و…  رادر یک محیط قراردهید. دراین روش که به سرعت قابل اجرااست، کاربر ارتباط مستقیمی با سرور دارد.البته عیب یابی این نوع تنظیم کمی مشکل میباشد.
 •  میتوان پایگاه داده را ازروی اینترنت جداکرد وارتباط کاربران باآن را ازطریق یک برنامه سرور برقرار کرد. باانجام دادن اینکار امنیت ومحافظت ازبانک اطلاعاتی داده هاافزایش می یابد. ازطرفی، اگرپهنای باند و سایرشرایط مناسب برای برقراری ارتباط بین سرور پایگاه داده و سرور برنامه وجودنداشته باشد باعث عملکرد ضعیفی خواهد شد.
 • نوع دیگری از تنظیمات یک سرور، استفاده کردن از لود بالانسرمی باشد. اگربخواهید چندین برنامه رابرروی یک دامنه ارائه دهید، این روش بسیارمناسب خواهدبود. البته، اگر لود بالانسر که رابط بین کاربران ومحیط اصلی سرور است، کارنکند، عملکردبرنامه وارائه دادن خدمات مختل میشود.
 • تکثیر پایگاه داده، روش دیگری میباشد.که ساختاراین روش، شباهت بسیار زیادی به روش قبلی (لود بالانسر) دارد. بااین تفاوت که برای هر سرور، یک پایگاه داده قابل خواندن تکثیرمیشود. بروز رسانی پایگاه داده (نوشتن)، ازطریق سروری که بعنوان Master مشخص شده است، انجام می‌ گیردو امکان خواندن برای سایر سرورها وجوددارد. بنابراین، بانقص در سرور Master عمل بروز رسانی پایگاه داده، به تعویق می‌افتد.

 

ایده ترین تنظیمات یک سرور

تنظیمات گفته شده دربالا هرکدام مزایا ومعایب های مخصوص به خودشان رادارند. به طورکلی، دربعضی ازمدل های سرور، نیازبه منابع وتجهیزات بیش تری درطرف سرویس گیرنده می باشدکه باعث افزایش هزینه هامی شود. ازطرفی، هنگامی که بخش بسیار زیادی از اطلاعات رادرطرف سرویس دهنده قراردهیم، نیازکمتری به توسعه قطعات سخت افزاری مانند: هارد، سی پی یو و… برای ذخیره کردن و پردازش داده هاداریم وبیش تراین منابع سخت افزاری، درمحل سرویس دهنده تأمین می شود. بنابراین، درپاسخ به سوال: مناسب ترین روش تنظیمات یک سرور چیست؟ میتوانید بطورخلاصه اینو پاسخ دهید: انتخاب روشی منحصر بفردکه درتمامی شرایط کاری بهترین باشد، کمی دشوار وشاید هم غیرممکن باشد، اما میتوانید بابهره گیری ازراهنمایی های متخصصان دراین زمینه وبا توجه به شرایط مختلف محل کار، مناسبترین و بهترین تنظیمات را برای سرور خود مدنظر داشته باشید.

 

پروکسی سرور چیست ؟

در جواب به پروکسی سرور چیست بایدگفت بعنوان یک رابط بین Server اصلی و Client، اطلاعات راازطرفین گرفته وپس از چک کردن، به گیرنده ارسال میکنند.

نکاتی که هنگام انتخاب سرور مناسب باید رعایت کنیم.

هنگام انتخاب کردن سرور مناسب، چندین نکته وجوددارد که بایدآنها رارعایت کنیم. پیکربندی سخت افزاری، زیرساخت شبکه واینترنت قدرتمند، قابلیت‌ های امنیتی وحفاظت ازاطلاعات مواردی هستندکه بایدبه آنها، اهمیت بسیاری دهیم. نکته ی مهم دیگر، کاربرد های سرور است واین که برای برآورده کردن چه نیازی باچه منابعی، سرور تهیه میشود. قبل ازانتخاب کردن سرور، ویژگیهای خاص آن‌راارزیابی نماییدتا درقبال هزینه ای که پرداخت کردید، سروری مناسب وکاربردی تهیه نمایید.

 

 

 

 

انواع مختلف سرور و کاربردهای آن

سرور اشتراکی به چه معنا است؟

سرور اشتراکی منابع اختصاصی ندارد ودارای محدودیت سخت افزاری می باشد. در حقیقت وجودچندین هاست برروی یک سرور باعث میشود که تداخل در وب سایت ها ایجاد کندبه این معنی است که اگر یک وب سایت دارای مشکل باشد برروی الباقی وب سایت ها نیزتاثیرگذار خواهد بود.

مشترک بودن آن ها درمیان کاربران موجب کاهش امنیت ومحدودشدن منابع خواهدشد به همین خاطر سرور اشتراکی برای موسسات وشرکتهای بسیاربزرگ مناسب نیست وبیش تر بمنظورصرف جویی برای موسسات تازه ونوپا وکسب وکارهای کوچک پیشنهاد میشد.

سرور مجازی به چه معنا است؟

(virtual private server) ویاهمان سرور مجازی بواسطه نرم افزارهای مجازی به بخشهای کوچک تری دسته بندی می‌شودکه هریک ازاین بخشها به همراه سیستم عامل وبرنامه های خودبصورت اختصاصی اجرا میشوند. منابع آن هاباتوجه به نوع مجازی‌ بودن آن میتواند بصورت اختصاصی ویا اشتراکی باشد.

اهمیت به سخت افزار نیزبسیار مورداهمیت است. نمونه مجازی حدفاصل میان انواع اشتراکی واختصاصی میباشد وبه منابع وسیعتری نیزدسترسی دارد. تعداد وب سایت‌هایی که برروی سرویس‌دهنده ویا وب واقع میشوند، به مراتب کم تراز وب های موجود دراشتراکی میباشد وبه همین خاطراست که فضای بیش تری رانیز دراختیار خوددارد.

سرور اختصاصی به چه معنا است؟

خب اگرشما جزء آن دسته ازافرادی هستیدکه دارای وب سایت‌ های بزرگ همراه بابازدید خیلی زیادهستید ویاشرکت‌ وموسسات بسیاربزرگی رااداره میکنید، به منابع بسیاری نیازپیدا خواهیدکرد ازجمله این منابع: امنیت بسیاربالا، سرعت ‌بسیار بالا، پهنای باند ودسترسی خوب بمنظورنصب نرم‌افزار ویا بوجودآوردن تغییرات، خواهیدداشت.

کاربران دارای سرورهای اختصاصی درفضای دخیره‌سازی، پهنای باند وهمین طورپردازنده بصورت اختصاصی میزبانی خواهندشد. انتخاب این نوع برای افرادی که بدنبال توسعه وب سایت وبرنامه هامیباشند گزینه بسیار مناسبی خواهدبود، عدم محدودیت درایجاد تغییرات ونصب نرم افزار ها وپاسخگویی به آن ها ازویژگیهای این نوع سرور میباشد.

وظایف مربوط یک سرور

وظایف یک سرور، به اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی وتوزیع کار میباشد. یک کامپیوتر سرور میتواندبرنامه های کامپیوتری خودرا نیزبه خوبی مدیریت کند؛ بسته به سناریو، این وظیفه میتواندبخشی ازیک عمل متقابل ویا یک قابلیت فنی ساده باشد. جدول زیر سناریوهای مختلفی که از سرور استفاده میکنند رانمایش میدهد.

نوع سرور هدف کاربران
سرور کاربردی برنامه های میزبان وب (برنامه های کامپیوتری که دریک مرورگر وب اجرا میشوند) بدون آن که نیازی به نصب یک نسخه ازآن برروی کامپیوترهای کاربران باشد،به کاربران درشبکه امکان اجرا واستفاده ازآنها رامیدهد. برخلاف نام این سرورها نیازی نیست که آن هابخشی از وب گسترده جهانی باشند وهرشبکه محلی میتواند این عمل را انجام دهد. کامپیوترها با یک مرورگر وب
سرور کاتالوگ یک اندیس ویا جدول ازاطلاعات رانگهداری میکند تابتوان آن اطلاعات رادریک شبکه گسترده بزرگ پیداکرد. مواردی هم چون کامپیوترها،کاربران، فایلهای به اشتراک گذاشته شده برروی سرورهای فایل وبرنامه های وب. سرورهای دایرکتوری (راهنما) و سرورهای اسامی نمونه هایی از سرورهای کاتالوگ هستند. هربرنامه کامپیوتری که نیازبه یافتن چیزی برروی شبکه داشته باشد، مثلاًعضوی ازدامنه تلاش میکند تاوارد شبکه شود، یک کاربر ایمیل بدنبال یک آدرس ایمیل است ویایک کاربر درجستجوی یک فایل می باشد.
سرور ارتباطاتی حفظ محیط لازم دریک انتهای خط ارتباطی (کاربر و یادستگاه ها) بمنظوریافتن دیگرنقاط ارتباطی وبرقراری ارتباط باآنها. بسته به بازبودن وپارامترهای امنیتی شبکه، این سرور میتواندشامل یک مجموعه ازنقاط ارتباطی ویک سرویس تشخیص وجودارتباط باشد. نقاط انتهایی یک ارتباط

(کاربران یا دستگاه ها)

سرور محاسباتی حجم بسیاربالایی ازمنابع محاسباتی به ویژه CPU و RAM رادرشبکه به اشتراک میگذارد.بعضی از شرکتها و یاسازمانها برای کارهای خود ازمحاسبات زیاد ومختلفی استفاده میکنند. این حجم بسیار بالا ازمحاسبات موجب میشود که تابرای مدیریت بهتراین محاسبات، لازم شود که تاآنها یک سرور محاسباتی رااجاره کنند وکارهای مختلف خودرا برروی آن انجام دهند. هربرنامه کامپیوتری که به توان CPU و RAM بیش تری رانسبت به آن چه یک کامپیوتر شخصی قادربه ارائه آن است، نیازدارد.
سرور پایگاه داده نگهداری وبه اشتراک گذاری هرشکل ازپایگاه داده (سازماندهی مجموعه های داده بامشخصه های ازپیش تعریف شده که میتواند دریک جدول نمایش داده شود) برروی یک شبکه صفحه های گسترده، نرم افزارحسابداری، نرم افزارمدیریت مالی یابه طور مجازی هربرنامه کامپیوتری که ازداده های سازمان یافته بویژه درحجم های بالااستفاده میکند.
سرور فکس یک یاچنددستگاه فکس رابرروی یک شبکه به اشتراک میگذارد، به این ترتیب محدودیتهای دسترسی فیزیکی ازبین میرود. هر فردی که فکس راارسال ویا دریافت میکند
سرور فایل این نوع سرور، یکی از اصلی ترین وساده‌ترین انواع سرورها، جهت اشتراک فایل می باشد.فایلها، پوشه ها وفضای ذخیره سازی آنها رابرروی یک شبکه به اشتراک میگذارد. کامپیوترهای موجود درشبکه، همان کاربرانی هستنداگرچه برنامه های محلی نیز میتوانند حکم کاربران راداشته باشند.
سرور بازی کامپیوترهای مختلف یادستگاه های بازی مختلف رابرای انجام بازی های چندنفره فعال میکنند.سرور بازی نوعی از Application Server است. و همان گونه که ازنامش مشخص است، کاربرد سرور گیم فقط برای نصب بازی برروی سرور است وکاربران متصل به شبکه میتوانندبا برقراری ارتباط با Game سرور ازبازی استفاده نمایند. کامپیوترهای شخصی یاکنسول های بازی
سرور ایمیل به همان روشی که اداره پست، ارتباط میان کاربران را ازطریق نامه ممکن میسازد این سرور امکان برقراری ارتباط ایمیلی رامیسر میکند. ارسال کنندگان و دریافت کنندگان ایمیل
سرور رسانه تصاویر یااصوات دیجیتالی رابرروی یک شبکه ازطریق جریان رسانه ای به اشتراک میگذارد (انتقال محتوای فایل صوتی یاتصویری باامکان شنیدن یامشاهده درجابه جای دانلودکردن یک فایل حجیم). کامپیوترهای شخصی مجهزبه یک صفحه نمایش ویک بلندگو
سرور چاپ یک یاچنددستگاه چاپ رابرروی شبکه به اشتراک میگذارد، بنابراین محدودیتهای دسترسی فیزیکی از بین میرود. کامپیوترهایی که نیازبه چاپ چیزی دارند
سرور صوتی برنامه های کامپیوتری یک کامپیوتر رافعال میسازد تااصوات رابطور انفرادی یابصورت اشتراکی، ضبط وپخش کند. برنامه های کامپیوتری کامپیوترمشابه
سرور پروکسی به عنوان یک واسطه بین کاربران و سرور عمل کرده وترافیک ورودی ازجانب کاربران راتأیید وبه سرور ارسال مینماید. دلایل انجام چنین کاری عبارت است ازکنترل محتوا وفیلترکردن، بهبود عملکرد ترافیک، جلوگیری ازدسترسی غیر مجاز به شبکه یامسیریابی ساده ترافیک برروی شبکه های بزرگ وپیچیده هر کامپیوتر شبکه شده
سرور وب این نوع سرور درراه‌اندازی وب‌ سایت‌ ها و هاستینگ کاربرددارد.صفحات میزبان وب. یک سرور وب، سروری است که وب گسترده جهانی راممکن میسازد. هر وب سایت دارای یک یاچند سرور وب است. کامپیوترهای دارای یک مرورگر وب

 

سخن نهایی

دراین مقاله شرکت سعی داشتیم شما را با مفهوم سرور واهمیت آن درکیفیت پاسخگویی به کاربران داشته است آشنا کنیم، سرور درزبان مابه معنی ارائه دهنده سرویس است، وسعی بر پاسخگویی به تام نیازهای کاربران رادارد، هرچند که اینهاهمه احتیاج به آشنایی اولیه باانواع کاربردهای آن دارد. هم چنین شرکت مابا سال ها تجربه دراین زمینه به همراه تیم متخصص و حرفه ای پشتیبانی ومشاوره در صدد ارائه خدمات باکیفیت به شما عزیزان خواهدبود تابا افزایش اعتمادشما کاربران عزیز نیازهای مربوطه را برطرف نماید.

 

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *