بالابردن بازدید وب سایت بدون لینک سازی- قسمت دوم

دراین مقاله به ادامه مبحث بالا بردن بازدید وب سایت بدون استفاده از لینک سازی میپردازیم…

به کار گیری درست و صحیح کلمات کلیدی

شمامیتوانید سئو وب سایت (SEO) خود رابسادگی باطبقه بندی کلمات کلیدی خودبهبود ببخشید تاتمایل وطرزفکر کاربران رادرک کنید.

 

 

بله، کلمات کلیدی هنوزهم به سئو وب سایت (SEO) مرتبط است اماشما بایدپا رافراتر ازآن بگذارید زیراالگوریتم هامینگ برد گوگل میتواند به آسانی مرتبط بودن واعتباریک صفحه از وب سایت راتشخیص دهد. بخاطرداشته باشید هربهبودی که گوگل درالگوریتمهای خود ایجاد میکند به کاربران کمک میکند چیزی که بدنبالش هستندرا راحتتر پیداکنند.

قصدکلمات کلیدی یاقصدکاربران یکی از ۴ستون اصلی درپژوهش کلمات کلیدی موثراست.

 

این که کاربربرای چه منظوری ازکلمات کلیدی استفاده میکند بسیارمهم است. براساس یافته های وب سایت Search Engine Land، کاربراساساً بدنبال انجام کاری است ،کاربر دوست دارد درمورد موضوعی اطلاعاتی به دست آورد یابه جایی برود ویاکاری انجام دهد(یا هر سه مورد).

اگرمحصول یاخدماتی رابه فروش میرسانید، بخاطرداشته باشیدکه کلمات کلیدی باپیشوند یاپسوند“خرید“،بیش ترین جستجوها رادر میان کاربران داشته است.

هنگامیکه درنوشتن متن خودعلاوه برکلمات کلیدی قصدکاربر درمورداین کلمات رامدنظر قرار میدهید، نتایج بهتری دریافت خواهید کرد. بعنوان مثال زمانیکه جستجویی برای برنامه های کاهش وزن انجام میدهید، گوگل ازفاکتورهای رتبه بندی بسیاری برای یافتن محتوای مرتبط، عمیق ومفیداستفاده میکند.

زمانیکه برای کلمات کلیدی مدنظر خودمحتوایی تولید میکنید، میتوانید آن رابصورت لیست برترین هادربیاورید. بعنوان مثال” نقدو بررسی دستگاههای کتابخوان آمازون”:

 

میتوانید سه مورد ازبهترین نظرات وبررسی های کاربران دستگاههای کتابخوان آمازون را در نظر بگیرید.

ویا میتوانید بهترین بررسی های انجام شده درمورد کتابخوان الکترونیکی آمازون به دست آورید.

دراینصورت کاربران قادرخواهندبود تفاوت موجودبین دستگاههای کتابخوان رادرک کنند وخریدهوشمندانه ای داشته باشند.مثلاً جستجوی “کتاب‌خوان آمازون کیندل Paperwhite”،جستجوی بسیارجزئی تر وتخصصی تری است. مطمئناًفردی که این عبارت را جستجو میکند، تنوع محصولات کتاب خوان رامیداند ومحصول خودرا انتخاب کرده است.عناوین مطلب شماممکن است شبیه عناوین زیرباشد:

 • بررسی کتابخوان آمازون کیندل Paperwhite:پنج قابلیت قابل توجه
 • چگونه یک کتابخوان آمازون کیندل پیپروایت بخریم؟ بررسی ها ورتبه بندیها
 • ازکجا میتوان یک کتابخوان آمازون کیندل پیپروایت تهیه کرد؟ بررسی ها وتخفیفها

استفاده از اسلاید شیرها

همان طورکه میدانید وب سایت SlideShare.net غول بازاریابی محتوامحسوب میشود. این وب سایت یکی ازمحبوبترین وقابل اعتمادترین وب سایت هایی است که دراینترنت وجوددارد. وب سایت اسلایدشیر ازقدرت یوتیوب و PowerPoint برای ارزش بخشیدن به محتوای شمااستفاده میکند.

 

علیرغم برورزسانی الگوریتم گوگل، اسلایدشیر هنوزهم بقدرت خودباقی است ورشد تاثیرآن هم چنان ادامه دارد.اگربتوانید ازاین اسلایدهادرمحتوای خوداستفاده کنید، شما میتوانید بااستفاده از اسلایدشیرها ترافیک بسیارخوبی از موتورهای جستجوگر بدست خواهید آورد.

ازآن جاییکه مغزانسان اطلاعات بصری را ۶۰۰۰۰ بار سریعتر ازمتن ساده پردازش میکند، شما میتوانید بااستفاده ازاسلایدهای با کیفیت کاربران راتحت تاثیر قراردهید. یکی از وب سایت هایی که ازاین گزینه بخوبی استفاده کرده، وب سایت Traffic Generation Cafe  است .“آناهافمن” مدیراین وب سایت به خوبی میداندکه چگونه باید ازعناصر چندرسانه ای برای افزایش ارزش پستهای خود ونیز بدست آوردن ترافیک بیش تراستفاده کند.

 

اوپس ازایجاد نه اسلایدشیر وقراردادن آن درپستهای وبلاگ خودبه نتایج جالبی دست یافته است:

 • افزایش بازدیدکننده از۰ به ۲۴۳۰۰۰ بازدیدکننده درعرض ۳۰ روز
 • اختصاص دادن صفحه اول گوگل به وب سایت خود
 • بدست آوردن ۱۴۰۰۰ کلیک برای وبلاگ
 • بدست آوردن بیش از ۴۰۰ طرفدار در فیسبوک

 

شمامیتوانیدبرای اهداف مختلف از اسلایدشیراستفاده کنید:

 • بدست آوردن ترافیک هدف مندومفید
 • بهبودرتبه بندی وب سایت درموتورهای جستجوگر
 • ساخت لیست ایمیل
 • بهبود روند برندسازی
 • رشد شبکه آنلاین خود

خوب حالاتصورکنید تمامی مزایای گفته شده دریک محتوا کناریک دیگرجمع شود. باقراردادن این اسلایدها درداخل محتوا،ازدیگر رقبای خودمتمایز خواهیدبود. گوگل نیز بخاطرتلاشهای زیادی که انجام داده ایدبه شما پاداش میدهد. برای قراردادن اسلایدهادر محتوای خوداین مراحل رادنبال کنید:

 

مرحله اول: ابتدا به سایت SlideShare بروید. کلمه کلیدی خودراوارد کنید تابا فایلهای مرتبط آشناشوید.

 

 

مرحله دوم: فایل موردنظر خودرا انتخاب کنید وبرروی آن کلیک نمایید.محتوای آن رابدقت بخوانید.

 

 

مرحله سوم: کدمخصوص راکپی کنید ودرپست خود Paste کنید.

 

 

استفاده از وب سایت به درد بخور برای لینک دادن

اهمیت این موضوع بسادگی قابل بیان نیست. بااستفاده از بک لینک های معتبر وقوی امکان بدست آوردن ترافیک تا ۲۱۴درصد افزایش پیدامیکند.

 

 

شمامیتوانید به وب سایت های معتبر لینک دهید،ترافیک زیادی برایشان ارسال کنید ودرمقابل ترافیک طبیعی خودرابهبود ببخشید. باید بدانیدکه لینک دادن به وب سایت های معتبر بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، وضعیت برندشما رابهبود میبخشد.

 

فراموش نکنیدکه وب سایت شمابرای چه چیزی طراحی شده است.هدف اصلی ونهایی شمامتصل کردن صفحات وب به یک دیگرو نیزکمک به کاربران برای یافتن محتوای مفیداست. این نکته دقیقاًدلیل بوجودآمدن گوگل است.

یکی از وب سایت های معتبری که برای هرکلمه کلیدی رتبه ای دارد، وب سایت ویکی پدیااست. این وب سایت بخوبی اهمیت سئووب سایت داخلی هم چون لینک های داخلی ولینک دهی معتبررا درک کرده است. لینک دادن به صفحات داخلی وب سایت زمانی موثرخواهدبود که شروع به لینک دادن به وب سایت های معتبرکنید. این دقیقاهمان چیزی است که وب سایت ویکی پدیا رااز دیگر وب سایت هامتمایزکرده است وموفقیت زیادی برای این وب سایت بوجودآورده است.

 

بطورخلاصه، زمانیکه فرآیند لینک دهی به وب سایت های معتبر ومرتبط راآغاز میکنید، قادرخواهیدبود بطورطبیعی لینک هایی را برای وب سایت خودبدست آورید. سایرافرادنیز بتدریج به شمالینک میدهند، محتوای شمارا به اشتراک میگذارند وحتی آدرس وب سایت شمارا درلیست ایمیل خودمنتشر میکنند.

برای ساخت لیست محتوای خود را  آپدیت کنید

بروزرسانی محتوای موجودیکی ازروشهای معروف دراستراتژی محتوااست که به افزایش ترافیک وبهبودرتبه بندی وب سایت کمک میکند. دراین شرایط، معمولامحتوایی که در وب سایت وجوددارد بروزرسانی میشود تااستفاده ازآن برای کاربران راحتتر وبهتر باشد.“برایان دین”بنیانگذار وب سایت Backlinko، بااین رویکردتوانسته است نرخ تبدیل وب سایت خودرا از۰٫۵۴ درصد به ۴٫۸۲ درصدافزایش دهد.

زمانیکه بروزرسانی محتوای خودرا آغازکردید، گوگل نیزبه آن توجه میکند زیرانرخ تعامل بامحتوای موجودافزایش پیدامیکند. اگر برای استفاده ازاین استراتژی آماده هستید، مراحل زیررا دنبال کنید:

مرحله اول: در گوگل بدنبال موضوعات وایده های قدیمی باشیدکه میتوانید آن رابهبود ببخشید. در وب سایت گوگل کلمه کلیدی مورد نظرخود راتایپ کنید وسپس تاریخ رابه آن بیفزایید، بعنوان مثال “بازاریابی ازطریق شبکه های اجتماعی درسال ۲۰۱۰”.

نتایج بدست آمده راتجزیه وتحلیل کنید.اگر محتوای جالبی پیداکردیدکه نیازبه بازنویسی داردآن رایادداشت کنید. مثلاًدر وب سایت Social Media Examiner  وجوددارد که ۶سال پیش منتشرشده ولی درآن زمان محبوب بوده است. باوجودتمامی تغییراتی که در حوزه شبکه های اجتماعی و سئو وب سایت (SEO) ایجادشده است میتوانید محتوای موجودرا ازنو وباتوجه به نیازهای امروزی بازنویسی کنید وآن رابروزرسانی نمایید.

 

مرحله دوم: بدنبال اطلاعاتی باشیدکه درحال حاضر بدرد بخوراست. بعداز این که محتوای قدیمی راپیداکردید، مرحله بعدی انجام تحقیق برروی اطلاعات آن ومطابقت بانیازهای امروزی است. این اطلاعات درارتقا وبروزرسانی محتوا به شماکمک خواهدکرد.

بعنوان مثال درگذشته قرارگرفتن در ۱۰رتبه برتر گوگل کارسختی نبود،تنها کافی بود برروی چندکلمه کلیدی مانور میدادیم. این دقیقاً تفاوت سئو وب سایت (SEO) درگذشته والان است. تفاوتی که روز بروز درحال افزایش است.

 

مثال ۱: برای این که بتوانیدآخرین اطلاعات رادرمورد موضوع خود بدست آورید،از گوگل استفاده کنید. ابتداکلمه کلیدی مدنظرخود راتایپ کنید وسال وماه آن رادرانتها به آن اضافه کنید. مثلاعبارت گوگل پاندا دسامبر ۲۰۱۴ راتایپ کنید.

 

درتصویر بالا،میتوانید آخرین اطلاعات موجود درمورد پاندا وسایر الگوریتم هارا بدست آورید. فرقی نمیکند که چه درزمینه ای فعالیت دارید، همیشه میتوانید مقاله ای قدیمی پیداکنید وآن رابهبودببخشید.

 

مثال ۲: روش موثردیگر برای بدست آوردن آخرین اطلاعات درموردموضوعات حوزه تخصصی شما،استفاده از وب سایت آمازون است. بایدبدانید نویسندگان درچند سال اخیر (یاحتی چندماه اخیر)چه مطالبی درموردموضوع شمامنتشر کرده اند.

 

خوب فرض کنید میخواهید مقاله ای درمورد اتوماسیون بازاریابی بنویسید.مطمئناً دوست داریدمحتوای شمامانند یک ویروس درهمه جامنتشرشود، ترافیک زیادی وارد وب سایت کند ورتبه وب سایت شمارابهبود ببخشد.

برای این کار به وب سایت آمازون بروید وموضوع خودرابه همراه ۲۰۱۵ تایپ کنید(مثلا اتوماسیون بازاریابی ۲۰۱۵)موتورهای جستجوگر آمازون هزاران کتاب درمورد موضوع انتخابی شماپیشنهاد میکند.

 

حالابرروی کتاب موردنظر کلیک کنید. هدف شمامطالعه فهرست کتاب ومقدمه آن است.این کارنیاز به صرف هزینه ندارد.

 

درمرحله بعدی بایدازمحتوای موجودایده بگیرید. این کارنیز بسیارساده است. کافی است نسخه پیش نمایش کتاب راانتخاب کنید.

 

این روش یکی ازبهترین روشهابرای نوشتن محتوای عمیق برای بهدست آوردن ترافیک وب سایت است. درمورد طولانی بودن محتوای خودنگران نباشید. وب سایت serpIQ بیش از ۲۰۰۰۰نتیجه جستجوی موتورهای جستجوگر راتجزیه وتحلیل کرده است. این یافته هانشان میدهد صفحاتی که رتبه بندی خوبی در نتایج گوگل دارند بیش تراز ۲۰۰۰کلمه محتوا دارند.

 

 

همان طورکه میدانید وبلاگ نویسی یکی ازبهترین روشها برای بدست آوردن مشتریان آنلاین است. براساس مطالعات وب سایت HubSpot، وبلاگ نویسی تجاری فعال، ۶٫۹برابربازدید کننده بیش تری نسبت به سایرروشها کسب میکند.

زمانیکه بطورمداوم محتوای مفید در وبلاگ یا وب سایت خودمنتشر میکنید، افرادنیز آن رابه اشتراک خواهندگذاشت وزمانی رابرای مطالعه آن صرف خواهندکرد. این دقیقاهمان تعاملی است که صاحبان وب سایت بدنبال آن هستند. گوگل نیززمان بازدیداز وب سایت را بدقت پیگیری میکند.

اگربه استراتژی محتوای خودپایبند باشید، پس ازمدتی جایگاه خوبی دررتبه بندی گوگل برای کلمات کلیدی طولانی (دم دراز)پیدا خواهیدکرد واین مورداصلاً به لینک سازی وابسته نیست.

 

 

مرحله سوم: سرتیتر وعنوان مناسب انتخاب کنید.زمانیکه درحال بروزرسانی وارتقای محتوا هستید،عناوین جذاب بنویسید. این کار شمارا مطمئن میسازدکه کاربران برروی محتوای شما کلیک میکنند، مقدمه رامیخوانند، درصفحه موردنظر باقی میمانند ودرنهایت عضو خبرنامه شما میشوند.

یکی ازمهمترین بخشیهایی که به هنگام نوشتن یک محتوا بایدمدنظر قرارگیرد، عنوان یاهمان تیتراست. یک تحقیق نشان میدهدکه ۸۰% افراددرابتدا عنوان رامیخوانند و۲۰% درصد ازافراد درابتدای کارکل مقاله رامطالعه میکنند.

 

 

وب سایت Upworthy نیزدریافته است که عناوین مناسب وجذاب، ۱۶%ترافیک بیش تری تولید میکند. زمانیکه میخواهید عناوین جذاب ومفید بنویسیدموارد زیررامد نظر داشته باشید:

 

 • عنوان شماباید کم تر از ۵۵ کاراکتر باشد.
 • ازاعدادنیز درعنوان خوداستفاده کنید. اضافه کردن اعداد به عناوین میتواند۳۶% کلیک بیش تری تولیدکند.
 • کلمه کلیدی اصلی که میخواهیدبا آن رتبه ای داشته باشید رادرعنوان پُست خودذکرکنید.
 • قبل ازبکار بردن کلمه کلیدی درعنوان، هدف و نیت آن رادرک کنید.

برای مثال، عبارت “از کجا می توان کیندل فایر را بصورت آنلاین خریداری کرد؟”

تنهایک دلیل برای جستجوی این کلیدواژه وجوددارد. افرادیکه این عبارت راجستجو میکنند میخواهند یک محصول رابصورت آنلاین خریداری کنند، نه بصورت حضوری.

مثال دیگر، “عبارت کلیدی بررسی دوربین های ضد آب DSLR” است.

 

این کاربران نیز بدنبال تفاوتهای موجود دردوربین های ضدآب DSLR هستند.این دسته ازکاربران محصول رادرهمان لحظه خریداری نمیکنند زیراانتخاب خودرا هنوزقطعی نکرده اند.

یک عنوان پرمفهوم  بهترازیک عنوان چشمگیر است. بعنوان مثال مقاله ای باعنوان “چگونگی راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی” بازدید کننده بیش تری رانسبت به مقاله ای باعنوان “چگونه ازفروشگاه خود درآمد میلیونی داشته باشیم؟” دارد.

برای انتخاب عنوان سعی کنید بصورت”معلوم وفاعلی”بنویسید، نه “مجهول ومفعولی”. بعنوان مثال عنوان”چگونه درعرض ۳۰روز ترافیک بیش تری به سمت وب سایت جذب کنیم؟ ” بهترازعنوان “بدست آوردن ترافیک طبیعی ازطریق محتوا در۳۰ روز”است.

نتیجه نهایی

بااستفاده ازعنوان های مناسب وجذاب به همراه محتوای حرفه ای، میتوانید ترافیک ثابتی ازطریق موتورهای جستجوگر بدست آورید. تمرکزخود رابرروی بهینه سازی محتوا قراردهید تاافراد آن هارا بپسندند. مشکلی را ازکاربران خودحل کنید وبه ربات گوگل کمک کنید محتوای شمارا براحتی پیداکند.

بدون استفاده از لینک هاممکن است بهبودرتبه بندی گوگل کارآسانی نباشد بخصوص اگربرای لینک هاارزش زیادی قائل باشیداما این کارکاملا امکانپذیر است.اگربتوانید چندمورد ازاستراتژیهای بیان شده دراین مقاله رابدرستی بکارببرید،افزایش قابل توجهی در ترافیک طبیعی خودمشاهده خواهیدکرد بخصوص اگرکاربران رادرفعالیتهای وب سایت خوددرگیرکنید. دراین شرایط قادرخواهیدبود بانس ریت خودراکاهش دهید وسرعت وب  سایت خودرا بیش ترکنید.

اگراین مطلب توانسته تاحدی به شماکمک کند،آن رابادوستان خودبه اشتراک گذاریدتاآن هانیزبتوانند ازمحتوای آن استفاده کنند. هم چنین،اگر تصور میکنید که مانکته ای رادراین مقاله ازقلم انداخته ایم خوشحال میشویم که آن رابه ماگوشزد کنیر. ماباآغوشی بازاز نظرات شماعزیزان استفاده میکنیم ودرصورت امکان آن هارااعمال میکنیم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *