نقشه سایت چیست؟

نقشه سایت XML(زبان نشانه گذاری قابل توسعه)درواقع یک فایل متنی حاوی تمام آدرسهای موجود در وب سایت شماست. هم چنین نقشه وب سایت(سایت مپ) شمامیتواند اطلاعات متا هرآدرس از وب سایت مانند آخرین بروزرسانی،میزان اهمیت ونحوه ارتباط آن باصفحات دیگر رانیزشامل شود.وجود نقشه وب سایت ربات موتورهای جستجوگرمانند گوگل راراهنمایی میکند تاصفحات وب سایت شما رابصورت بهترشناسایی کرده و هم چنین ازایجاد صفحات جدیدوتغییرات درصفحات قدیمی شمامطلع شود.

هیچ تضمینی وجود ندارد که با ساخت نقشه وب سایت XML صفحات شمابهتر ایندکس شوند،ولی با داشتن نقشه وب سایت یا سایت مپ شانس بیشتری خواهید داشت.

ساخت نقشه سایت XML

معانی برچسبهای استفاده شده در نقشه وب سایت

<urlset> نقشه سایت با این برچسب شروع وخاتمه مییابد.

<url> محتوای لینک هرصفحه دراین برچسب قرارمیگیرد ودر واقع یک برچسب مادر است.

<loc> این برچسب آدرس دقیق هرصفحه ازوب سایت شما رادر خود جای میدهد.

<lastmod> اطلاعات مربوط به آخرین تغییرات صفحه دراین برچسب قرارمیگیردکه به فرمت YYYY-MM-DDتاریخ دهی میشود.

<changefreq> این برچسب از نقشه سایت شما اطلاعاتی درمورد بازه زمانی تغییرات درصفحه مورد نظر راارئه میدهد.

<priority> میزان اهمیت صفحه درنقشه سایت شما رامشخص میکند که مقدار آن میتواند دربازه 0.0 تا 1.0باشد.

نکات:

1-برچسب <loc> اجباری بوده وبرچسبهای <lastmod> ،<changefreq> و<priority> اختیاری هستند.

2-فایل نقشه وب سایت شماباید روی هاست و پوشه اصلی فایلها قرارگیرد.

3- تمام آدرسها در نقشه وب سایت بایدمربوط به یک دامنه باشند.

4- حداکثر طول مجازبرای یک آدرس 2048 کاراکتراست.

5- بنظر میرسد که با تنظیم<changefreq> و <priority> میتوان موتورهای جستجوگر را وادار به بررسی روزانه سایت خود کنید، اینکار به هیچ عنوان توصیه نمیشودزیرا اگرگوگل متوجه غیرواقعی بودن آن شود،کل فایل نقشه وب سایت شما رانادیده خواهد گرفت.

فایل فهرست نقشه وب سایت چیست؟

گاهی باتوجه به تعداد زیادصفحات و موضوعات یک سایت ساخت چند نقشه سایت لازم میشود. در اینصورت فایل مربوط به هرنقشه سایت بایددر یک فایل ایندکس نقشه سایت(Sitemap index file)لیست شود.

اگرسایت شمابیش از5000 صفحه دارد یاسایزفایل نقشه سایت شما بیش از10 مگابایت است،استفاده ازچند فایل نقشه سایت ضرورت مییابد. در اینصورت به فایل ایندکس نقشه سایت نیزنیاز دارید.البته میتوانید بااستفاده ازgzip حجم فایل وپهنای باند مورد نیاز راکاهش دهید ولی مطمئن شوید که سایز فایل نقشه سایت شما بعداز فشرده سازی کمتر از10 مگابایت باشد.

فایل ایندکس نقشه سایت

درفایل ایندکس زمان احتمالی تغییرات برای هرفایل نقشه وب سایت شما به وسیله برچسب<lastmod> مشخص میشود.

معانی تگهای استفاده شده درنمایه نقشه وب سایت

<sitemapindex> ایندکس نقشه سایت با این برچسب باز وبسته میشود.

<sitemap> این برچسب اطلاعات مربوط به هرنقشه وب سایت را درخود جای میدهد.

هرفایل ایندکس میتواند تا50000 فایل نقشه وب سایت را درشامل شود.

نقشه وب سایت XML ازچه فایلهایی پشتیبانی میکند؟

گوگل میتواند پسوندهای متفاوتی رادر هرنقشه وب سایت شناسایی کند.این امربستگی به محتویات هر وب سایت دارد وشمابااستفاده ازنقشه وب سایت کار رابرای موتورهای جستجوگرراحت میکنید.نقشه وب سایت XML پسوندهای HTML، Video، Image، Mobile و News راپشتیبانی میکند.

آموزش ساختن نقشه وب سایت

لینکهای زیرساخت نقشه وب سایت رابرای شمابسیارآسان میکنند،البته اگراز سیستمهای مدیریت محتوامانند وردپرس وجوملابرای وب سایت خوداستفاده میکنید افزونه‌های مناسبی دراختیارخواهید داشت.

اگرازوردپرس استفاده میکنید پیشنهاد میکنیم ازفیلم آموزش افزونه Google XML SItemapsنیزبهره ببرید.

 • Enarion phpSitemapsNG
 • Google Sitemap Generator
 • XML-Sitemaps

لیست زیر نمونه‌ای ازافزونه‌های ساخت نقشه وب سایت برای سیستمهای مدیریت محتوا رادراختیار شما قرارمیدهد:

 • ML Sitemap – ASP.NET
 • XML Sitemap – Drupal
 • XML Sitemap – OS Commerce
 • XML Sitemap – WordPress
 • XML Sitemap – Joomla
 • XML Sitemap – Plone

پس از ساخت نقشه وب سایت میتوانیدبااستفاده ازابزارهای زیردرستی المان‌ها وبرچسبهای آن رابررسی کنید:

 • XML Sitemaps
 • Google Sitemap Validator
 • XChecker

قبل ازمعرفی نقشه وب سایت خودبه گوگل میتوانیدازبخش Optimization وقسمت Sitemaps درGoogle Webmaster Tools ازعملکرد درست نقشه وب سایت خود مطمئن شوید.برای اینکار بافشردن دکمه قرمزرنگ Add/Test Sitemap درسمت راست صفحه و وارد کردن آدرس نقشه وب سایت خودمانند تصویر زیرگوگل فایل شمارا بررسی کرده وتعدادصفحات معرفی شده توسط آن رابه شما نشان میدهد.

معرفی نقشه سایت به گوگل

توجه کنیدکه همین دکمه علاوه بر بررسی برای معرفی نقشه وب سایت به گوگل نیزاستفاده میشود،علاوه براین شما میتوانید باقرار دادن کد زیر در فایل robots.txt خود نقشه وب سایت رابه گوگل معرفی کنید.

Sitemap: http://example.com/sitemap.xml

هربار که تغییری در نقشه وب سایت خودایجادکردید بااستفاده ازهمان دکمه Add/Test Sitemap گوگل راازتغییرات آن مطلع کنید.

اهمیت نقشه وب سایت زمانی مشخص میشودکه تعداد صفحات وب سایت شمابسیارزیاد بوده وارزش محتوایی آنهابایکدیگر متفاوت باشد.بطورمثال اگربخش مقالات تکنولوژی ازمقالات بازی وسرگرمی برای شما مهم تراست،میتوانید این تفاوت رابه وسیله نقشه وب سایت به وبمستر خودمعرفی کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *