آموزش حذف حساب کاربری تلگرام

آیا اطلاع دارید که پاک کردن یا همان برای دیلیت اکانت تلگرام چه مراحلی را باید طی کنید؟بهتر است که بدانیدبیش از یک روش برای پاک کردن اکانت تلگرام وجوددارد. مادر این مقاله قصد داریم بصورت جامع وکاربردی درمورد خدف اکانت تلگرام نکاتی رابه شما بازگو کنیم. البته دقت داشته باشیدکه حتما بایستی تمام مراحل ذکر می کنیم دراین مقاله رابه مرحله به مرحله انجام دهید. تادرنهایت، اکانت شمادر تلگرام باموفقیت حذف شود. البته بایستی تمام مراحل را به ترتیب انجام دهید تا به نتیجه ای که مد نظر دارید برسید.

نکاتی که باید رعایت کنیم عبارتند از:

همان گونه که میدانید تلگرام یکی از شبکه های اجتماعی هست که قابلیت نصب شدن برروی موبایل و ویندوز را هم داشته و باعث شده که اکثر کاربران ارتباط نزدیکتری با همدیگر داشته باشند.این شبکه اجتماعی توانمندیهای بسیاری داشته وکاربران خیلی زیادی درسرار جهان عضو این شبکه اجتماعی هستند. بااین که چندین سالی هست که از تولیداین شبکه اجتماعی گذشته ولی بروز رسانی هایی که هرچند مدت یکبار از تلگرام شاهد آن هستیم به مرور زمان به نصب تعداد کاربران این شبکه اجتماعی عالی بر روی تلفن همراه ها اضافه می شود. اگر تصمیم دارید دیلیت اکانت سریع تلگرام راانجام دهید بایستی بدانیدکه این شبکه اجتماعی همانند واس اپ نبوده ونمیتوانید ازداخل خودبرنامه برای حذف کردن حساب کاربریتان اقدام کنید. پیش ازآنکه به آموزش دیلیت اکانت تگرام بپردازیم، بهتر است به نکاتی دقت داشته باشید :

 • همان گونه که قبلا گفته شد، پاک کردن دیلیت اکانت تلگرام ازداخل خود برنامه امکانپذیر نمی باشد.
 • برای حذف حساب تلگرام بایداز طریق مرورگر تلف همراه ویامرورگر کامپیوتر ولپ تاپ خود اقدام نمایید.
 • پس ازپاک کردن اکانت در تلگرام تمامی پیام هایی که دراین شبکه اجتماعی انجام داده اید پاک می کند، اگر مایل هستید که به هریک ازآن ها دسترسی داشته باشید، بایستی یک نسخه ی بکاپ ازآن ها تهیه کنید.
 • مبحث بعدی که باید رعایت کنیدآن است که برای دیلیت اکانت سریع تلگرام هیچ روشی وجودندارد وباید مراحل آن، گام به گام پشت سرگذاشته شود.
 • بعضی کاربران برای آن که از حالت ریپورت تلگرام خارج شوند، دست به حذف اکانت تلگرام خود میکنند. این دسته افرادباید دقت کنندکه این روش، روش غلطی است وبهتراست برای خارج شدن از حالت ریپورت ازکارهایی که میتواندبرای آن موثرباشد استفاده نمایید.
 • اگرمدیر و یاادمین یک گروه تلگرامی هستید، قبل ازآن که برای حذف حساب کاربری تلگرام خود کاری را انجام دهید، بهتراست مدیریت آن رابه فرد دیگری واگذارکنید.

آموزش حذف حساب کاربری شخصی تلگرام

پس ازآن که نکته هایی که گفته شددر نظر گرفتید حالا به مبحث دیلیت تلگرام وپاک کردن حساب کاربری می پردازیم، حال نوبت به آن میرسدکه با زبان ساده وگویا درمورد حذف کردن حساب کاربری شخصی بحث کنیم. مادر ادامه تمام مراحل را گام به گام ارائه کرده وبه شما کمک میکنیم تادر صورت نیازبه این فرآیند، بدون سردرگمی، بانحوه دیلیت اکانت تلگرام آشنایی پیدا کنید وبدون هیچ مشکلی حساب کاری خودرا پاک نمایید. مراحل حذف کردن حساب کاربری شخصی دراین برنامه به شرح زیرمیباشد:

۱- لینک https://my.telegram.org/auth?to=deactivate رادر مرورگر موبایل خود یامرورگر کامپیوتر خود که در دسترس دارید واردکنید وآن را جستجو نمایید. این اولین کاری است که برای پاک کردن اکانت تلگرام بایستی انجام دهید.

۲- دراین مرحله ازروش دیلیت اکانت تلگرام به یک صفحه ی جدید وارد میشوید ویک کادر خالی درآن خواهید دید. دراین کادر بایدشماره تلفنی که تصمیم داریدعملیات برروی آن انجام بگیردرا وارد نمایید. در واردکردن شماره توجی کافی داشته باشید ودو نکته ی اساسی را رعایت کنید:

 • شماره را صحیح و واضح واردکنید.
 • حتماشماره کدایران، یعنی شماره ۹۸+ رانیز قبل ازشماره خود تایپ نمایید.

دقت کنیدکه بعد ازوارد کردن کدایران، ضروری نیست که عددصفر رانیز واردکنید. اگر دراین مرحله از دیلیت اکانت تلگرام اشتباهی صورت بگیرد حذف حساب کاربری تلگرام شما درست انجام نخواهدشد.

۳- بعداز آن که شماره را صحیح وارد کردید ومطمئن شدیدکه هیچ خطایی دراین بین مرتکب نشده اید، برروی دکمه next کلیک نمایید.

۴- کاردیگری که درپاسخ به سوال چگونه تلگرام را دیلیت اکانت نماییم، بایدانجام دهید بازکردن تلگرام موبایل ویا کامپیوتراست. برنامه ی تگلرام یک کدبرای شما ارسال کرده وشما بایستی آن راکپی کرده و یاآن را یادداشت نمایید که داشته باشید.

۵- حال باید دوباره به صفحه ی مرورگر وجایی که درحال حذف تلگرام و حذف حساب کاربری شخصی خودبودید، مراجعه کرده وکد کپی شده را درآن وارد کنید.

۶- درکادری که درزیر عبارت confirmation code مشاهده می کنید، کدرا وارد کرده وبرروی دکمه sign in کلیک نمایید ومراحل حذف اکانت تلگرام راادامه دهید.

۷- چنان چه تمام مراحل دیلیت اکانت در تلگرام راتا به این جا درست انجام داده باشید وکد رانیز به درستی درمحل موردنظر تایپ کرده باشید، به صفحه delete account خواهید رسید.

۸- دربین گزینه‌های موجود برروی لینک delete account کلیک کرده تابتوانید به مراحل بعدی دیلیت اکانت تلگرام واردشوید.

۹- درنهایت به صفحه‌ای هدایت خواهیدشد که ازشما علت پاک کردن اکانت تلگرام برای همیشه راسوال میکند. اگر مایل هستید میتوانید درکادر مربوطه جواب خودرا بصورت انگلیسی وارد نماییددر غیر اینصورت برروی delete my account کلیک نمایید.

۱۰- در گام بعدی روش دیلیت اکانت تلگرام بازهم ازشما سوال میشودکه آیاواقعا درمورد پاک کردن حساب کاربری خودمطمئن هستید یاخیر. اگرهیچ شک و تردیدی دررابطه بااین موضوع ندارید برروی کادری که yes, delete mu account رانشان می‌دهد، کلیک نمایید.

۱۱- دراین مرحله نیز تلگرام شمابصورت کامل پاک خواهدشد واین پیغام Your account was successfully deleted from our system. Come back soon برای شمابه نمایش درخواهد آمد.

دقت داشته باشید که اگربخواهید بازهم میتوانید وارد حساب کاربری شخصی خودشوید وبرای این موضوع نیزهیچگونه مشکلی جودندارد، امافراموش نکنیدکه اگر سه باردیلیت اکانت تلگرام رابرای یک خط انجام داده باشید، اجازه ورود به حساب کاربری شخصی رانخواهید داشت واین موضوعی است که به ریسک آن نمی‌ارزد.

آموزش حذف خودکار حساب کاربری تلگرام

این روش هم همانند روش قبلی بسیارساده و راحت هست . برای دیلیت اکانت تلگرام بااین روش، اپلیکیشن تلگرام راباز کنید و واردبخش تنظیمات (Setting) شوید.

 

حالا ازگزینه ی Privacy and Security رابزنید ودر بخش Delete my account، روی If away for رابزنید.

 

حالا میتوانیدبازه زمانی دلخوه برای حذف خودکار اکانت تلگرام راانتخاب نمایید:

 • 1 ماه (1 month)
 • 3 ماه (3 month)
 • 6 ماه (6 month)
 • 1 سال (1 year)

اگر درطول مدت زمانی که تعیین کردید به تلگرام سرنزنید، اکانت شما بصورت خودکار پاک میشود. پس درانتخاب زمان دیلیت خودکار اکانت تلگرام توجه داشته باشید.

 

 

دانلود کردن اطلاعات و فایل های شخصی از تلگرام

همانگونه که گفتیم بعداز دیلیت اکانت تلگرام، دیگراطلاعات شماقابل برگشت نخواهندبود. پس اگراین اطلاعات مانند کاربران، سابقه ی پیام ها، تصاویر ویدئو ها برای شمامهم است، بهتراست قبل ازپاک کردن همه چیز آن ها رادانلود نمایید. برای اینکار شمابه نرم‌افزار دسکتاپ تلگرام نیازدارید؛ یعنی تلگرام کامپیوتر. مراحل دانلوداطلاعات تلگرام بصورت زیراست. اول ازهمه وارد بخش تنظیمات شوید.

 

حالا روی Advanced کلیک کنید و در ادامه Export Telegram data را انتخاب کنید.

حالا اطلاعات و داده‌هایی که نیاز دارید را انتخاب کنید و Export را بزنید. شما گزینه‌های زیر را دارید:

 • Account information: اطلاعات اکانت شما؛ نام، نام کاربری، عکس پروفایل وشماره تماس
 • Contact list: لیست تمام مخاطبین تلگرام شما
 • Personal chats: پیام های شخصی شما بادیگران
 • Bot chats: پیام هایی که باربات‌های تلگرام داشتید
 • Private groups: گروه‌های خصوصی
 • Private channel: کانال‌های خصوصی
 • Public channel: کانال‌های عمومی
 • Photos: تصویرها
 • Video files: فیلم ها
 • Voice massages: پیام‌های صوتی
 • Round video massages: پیام‌های ویدئویی
 • Stickers: استیکرها
 • Animated GIFs: گیف‌ها
 • Files: فایل‌های دیگر

دیلیت اکانت تلگرام بمنظور حذف حساب کاربری انجام میشود. اینکار بااهداف گوناگونی صورت میگیرد. بعضی افرادجهت تمرکز روی درس یاکار، دسته‌ای دیگربرای مسافرت وعده‌ای نیزبرای واردشدن به یک رابطه ی یادلایل شخصی اقدام به حذف اکانت میکنند. بایدبدانید که درعین روش های متعددی که برای پاک کردن حساب تلگرام شما در این پیام‌ رسان وجوددارد، امااستفاده ازنسخه‌ی وب سایت این برنامه، بهترین گزینه برای افراداست. چراکه سایربرنامه ها امنیت مناسبی ندارند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *