فاکتورهای مهم برای طراحی وب سایت و اپلیکیشن

فاکتورهای برای طراحی وب سایت ویا اپلیکیشن های وجوددارد این فاکتورهاقسمتی مهمی ازفرآیندهای طراحی وب سایت ویا اپلیکیشن ها محسوب می شود الگوهای طراحی ویاهمان “وایرفریم ها” بخش ضروری پروسه طراحی وب سایت ویا اپلیکیشن ها میباشند. این الگوها اگر بطورمتناسبی برای طراحی وب سایت انتخاب وساخته شوند، میتوانندبه شماکمک کنند تادریابید که چه مواردی درکدام مکانها میتواندبهترین کاربردرا داشته باشد وهمچنین شمارا قادر میسازد تامحتواهایی راتنظیم نماییدوروی طراحی خودتمرکز داشته باشید.

هنگامی که الگوهای طراحی وب سایت بادقت ساخته شوند، میتوانند راه رابرای شماهموارسازند. این الگوها میتوانند تکمیل کننده پروژه های طراحی وب سایتی باشندکه به درستی انجام نشده اند. بادر نظرداشتن این موضوع درادامه میتوانید به فاکتورهایی که به شماارائه میشود، دقت داشته باشید تامهارتهای ساخت الگوهای طراحی وب سایت تان را بالاببرید .

فاکتورهایی که دراین مقاله قرار داده ایم شماراروی پروژه طراحی وب سایت متمرکزنگاه میدارد تابه این وسیله بتوانید ازکاربرد وموثربودن پروژه خوداطمینان حاصل نمایید.

 

استفاده از طراحی پبش ساخته یکی از فاکتورهای طراحی وب سایت

درحالیکه ایده ی بسیارخوبی میباشدکه مستقیم به سراغ ابزارالگوسازی طراحی وب سایت خودبروید، پیش طراحی کردن الگوهای مدنظرتان نمیتواند وقت بسیارزیادی رابگیرد وبه شماکمک میکند تایک نقشه کلی برای ادامه راه خودداشته باشید.

 

استفاده درست نکردن از رنگ ها یکی دیگر از فاکتور های طراحی وب سایت

هدف فاکتورهای طراحی وب سایت این میباشدکه محتواها، صفحات وعوامل ظاهری راکناربگذارید وتنها به کاربردی بودن وب سایت ویا اپلیکیشن فکرکنید. اضافه کردن هرعاملی به طراحی، مانندرنگ موجب میشود تاشما ازاین هدف دورشوید ونتوانید به آنچه که میخواهید دست یابید.

 

ساده کردن طراحی یکی دیگر از فاکتورهای طراحی وب سایت 

نبایدالگوهای طراحی وب سایت تان راپیچیده بسازید. آنهارا ساده طراحی کنید تابه شمااین امکان رابدهند که روی هدفهای مهم متمرکزشوید وازعوامل حواس پرتی به دروباشید. فاکتورهای طراحی وب سایت باید بطورواضحی، کاربرد وموثربودن اپلیکیشن ویا طراحی وب سایت تان راتوضیح دهند. شمانیازی نداریدوارد جزئیات شوید وبه این وسیله برمخاطب خودتاثیر بگذارید. بیادداشته باشید که این موضوع موجب میشود تاهدف اصلی الگوهای طراحی رابط های کاربری رادرک نکنید ومسیر رابصورت اشتباهی پیش روید.

 

استفاده از اطلاعات ساده یکی دیگر از فاکتورهای طراحی وب سایت 

انتخاب نمونه داده های ضعیف میتواند موجب ازبین رفتن فاکتورهای طراحی شود. درحالیکه شمانیازندارید تافاکتورهای طراحی وب سایت ویا اپلیکیشن خودرا شلوغ کنید،باید ازهمان مقدار کوتاه اطلاعاتی که به فاکتوری خودمی افزایداطمینان یابیدکه بسیارمرتبط وکاربردی میباشند.

 

استفاده به موقع از حاشیه نویسی یکی دیگر از فاکتورهای  طراحی وب سایت

همیشه کمک های طراحان وبرنامه نویسان در طراحی وب سایت موجب میشود که تا یک وب سایت ویا اپلیکیشن منسجم بماند. اگرقصد داریدتااین راهنمایی ها به راحتی خوانده ودرک شوند، بایدهنگامی که نیازاست ودرجایی که مناسب میباشد، ازحاشیه نویسی کمک بگیرید.

 

استفاده از سیستم شبکه ای و جداول و کاردها یکی دیگر از فاکتورهای طراحی وب سایت

یک تکنیک اساسی برای ساخت فاکتورهای طرای وب سایت این میباشدکه ازسیستم های شبکه ای ویا طرح بندیهای کادری استفاده کنید. استفاده ازاین مورد موجب میشود تاشما براحتی وبه سرعت بتوانیداجزای متفاوت طراحی را به راحتی وبصورت ساختاری طبقه بندی کنید.

 

استفاده سبک های تعریف شده یکی دیگر از فاکتورهای طراحی وب سایت

بسیاری ازنرم افزارها و طراحی وب سایت ها ازفاکتورها استفاده میکنند، فقط به این دلیل که میتوانندبارها ازسبکها وسمبل های موجود درآن بهره مند شوند.

 

استفاده از ابزاهای حرفه ای یکی دیگر از فاکتورهای طراحی وب سایت 

دررابطه با اپلیکیشن ها، ابزارهای بسیاری دردسترس میباشدکه میتوانید به کمک آن فاکتورهای طراحی رابسازید. بعضی ازآنهامخصوصا برای ساخت فاکتورها ساخته شده است و بعضی دیگربه این منظوربه وجودنیامده اند. دراینجا فقط برخی از ابزارهای معروف را معرفی میکنیم :

SKETCH یکی ازبهترین ابزارهادراین زمینه میباشد. این برنامه به طراحان، امکاناتی راارائه میدهدکه براحتی میتوانند کارخود راانجام دهند.
AFFINITY DESIGNER یک ابزار طراحی برداری است که تقریباهرچیزیکه برای ساخت فاکتورها نیازمند است رادراختیارتان قرار میدهد.
PENCIL PROJECT یک ابزاررایگان بامنبع آزاداست که درسیستم عامل هایی مانند IOS،DOJO وغیره پشتیبانی میشود. شماازاین موردبرای طراحی کردن فاکتورها برای وب سایت و اپلیکیشن دسکتاپ نیز میتوانید بهره مند شوید.

استفاده از روش طراحی مناسب یکی دیگر از فاکتور های طراحی وب سایت

بایدبه این مبحث اشراف کامل داشته باشیدکه ما دو نوع فاکتور برای طراحی وب سایت ویا اپلیکیشن درنظر داریم : فاکتورهای کامل و فاکتورهای نیمه کامل.

فاکتورهای نیمه کامل موجب میشود که تاشروع ساخت فاکتوربرای طراحی راحت و باسرعت باشد. هدف اینگونه فاکتورها فقط این میباشدکه ساخت فاکتورهای طراحی وب سایت خودرا آغاز نمایید ودست بکارشوید. این درحالی است که فاکتورهای کامل، جزئیات بیشتری رادراختیارشما قرار میدهند، گرچه انواع رنگها رادر اختیارشما نمیگذارند. در بعضی مواقع فقط یک یاچندرنگ دراین فاکتورها دراختیارتان قرار میگیرد.

 

استفاده از نظرات و پیشنهادات کاربران یکی دیگر از فاکتورهای طراحی وب سایت

یکی ازفواید استفاده از فاکتورهای طراحی وب سایت این میباشدکه ساخت فاکتورها، زمان بسیارکمی را ازشما میگیرد. همچنین همین فاکتورها می توانند در فرآیند طراحی وب سایت نیز با دیگران به اشتراک گذاشته شوند. از این رو آن ها به راحتی می توانند نظرات و بازخوردهای خود را ارائه دهند.

 

الگوهای طراحی وب سایت و یا اپلیکیشن نباید مانع پیشرفت و پیشروی شما در این زمینه شوند. این الگوها تنها یک قدم از پروسه ساخت و طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری محسوب می شوند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *