آموزش انتخاب رمز عبور ایمن در وب‌سایت‌ها

آیاتا بحال پیش آمده که زمان ایجاد یک حساب کاربری جدید،درانتخاب رمزعبور،درمانده شده باشید؟تنهاراهی که حساب کاربری شمارادرمقابل افراددیگر وهکرها محفوظ نگه م­یدارد،همین رمزعبورشماست. پس بایدبادقت زیاد رمزعبور ایمن راانتخاب کنید.درخصوص وب سایت نیزانتخاب رمزعبور اهمیت زیادی دارد.چون رمزعبورتنهاراهی است که مانع ازدسترسی دیگران وسوءاستفاده آن­ها از وب سایت شمامی­‌شود.هکرها،همواره درحال یادگیری روشهای جدید برای شکستن رمزعبورهستند،تاحسابهای شما رابه خطربیاندازند.

انتخاب رمزعبورایمن

بنابراین باتوجه به اهمیت زیادانتخاب رمزعبور،دراین مقاله نکاتی راکه درانتخاب رمزعبور ایمن بایدرعایت کنید رابیان میکنیم.البته بخاطرداشتن رمزعبورنیزخود مقوله مهمی است.چون بخاطرداشتن تنهایک رمز عبور،کارسختی است… چه برسد به اینکه بخواهیم،رمزهای عبورمربوط به حسا­بهای مختلف خود را درذهن داشته باشیم.برای حل این مسئله نیزبه شماراهکارهایی راپیشنهادخواهیم کرد.

حمله جستجوی فراگیر(Brute Force)ودسترسی هکربه رمزعبورشما

حمله جستجوی فراگیر،جمله‌­ای است که هکرتلاش میکند،باآزمون وخطا،نام کاربری ورمز عبورسیستم راحدس بزند.این نوع حمله برای سیستم­‌های مدیریت محتوامانندوردپرس وجوملا،بسیارشایع است.

حدس زدن رمزعبور ونام کاربری درحمله جستجوی فراگیر،توسط رباتها انجام میشود.آنهابطور مداوم تلاش میکنندتابه کمک رایجترین رمزهای عبور،رمزسیستم شما راحدس بزنندتاوارد سیستم شوند.این ربات­‌هابسیار بی­‌رحم هستندوتا زمانیکه رمزعبور راحدس نزنند،دست ازتلاش برنمی­‌دارند.هرچه رمزعبورشما سخ­ت‌ترباشد،ربات­‌ها بااحتمال کمتری به حسا­ب‌های شخصی شمادسترسی پیداخواهندکرد.

اگر وب سایت شماهک شود،بایدبارتبه سئو واعتبار وب سایت خودخداحافظی کنید.وب سایت بعدازهک شدن،ممکن است ازبدافزارها پرشود وبصورت خودکاربه تمام بازدیدکنندگان وب سایت شماایمیل اسپم ارسال کند!بنابراین اگرمیخواهید،وب سایت شما درمقابل این ربات­‌هاایمن باشد،بایدیک رمزعبور قوی انتخاب کنید.

1-قابل پیش‌بینی بودن رمزعبور

درست است که بخاطرسپردن رمزهای عبورمانند123یا 123456بسیارراحت است،امااین رمزهایاهرترکیبی ازاعدادیاحروف متوالی به آسانی قابل حدس زدن هستند.همچنین انتخاب تاریخ تولدیانام شمابه عنوان رمزعبور،کارهوشمندانه‌­ای نیست!زیرااین اطلاعات بدون تلاش زیادبرای هرشخصی قابل دسترسی هستند.

2-طول رمز عبور

هرچه رمزعبور طولانی­ترباشد،مناسبتراست.هرچه ازکارکترهای بیشتری در رمزخوداستفاده کنید،احتمال حدس زدنش کمترخواهدشد.پس کارکترهای بیشتریعنی رمزعبورمطمئن‌­تر…

3- پیچیدگی رمزعبور

زمانیکه رمزعبوری انتخاب کردید،بااضافه کردن اعداد،کاراکترهای خاص ومخلوطی ازحروف بزرگ وکوچک دربین حروف آن،رمز راپیچیده کنید تاحدس زدن آن بسیارسخت­ترشود.برای مثال فرض کنید،اسمhary را برای رمزعبورخود انتخاب کرده­‌اید،اکنون نام اصلی رابا اضافه کردن اعدادوکارکترها،مبهم کنید؛مثلاً H4R&r*Y@.

4- جدیدبودن رمزعبور

هیچگاه ازرمزی که مربوط به حساب دیگرتان است،استفاده نکنید.زیرا درغیراینصورت،اگرحسابتان هک شد،حساب­‌های دیگرهم درمعرض خطرخواهندبود.دراین شرایط ممکن است نه تنها وب سایت شما، بلکه زندگی شخصی­تان آسیب ببیند.

چگونه رمز عبورتان رافراموش نکنید؟

اگربرای شما بخاطرسپردن رمزهای عبورمتفاوت وحسا­بهای مختلف کارسختی است،به شما نرم‌افزارهای مدیریت پسورد راپیشنهاد میکنیم.باکمک این نرم‌افزارها قادرخواهیدبود،رمزعبورایمن انتخاب کنیدو نگران فراموش کردن رمزهانباشید.

این برنامه‌ها بصورت افزونه برروی مرورگرتان قرارخواهند گرفت وپس ازاینکه برای اولین باربه هرحسابی واردشدید،رمزعبورتان راذخیره می­کنندودیگرنیازنیست که رمزهای مختلف رابخاطربسپارید.پسورد منیجرها،نرم­‌افزارهایی ایمن وغیرقابل هک هستندکه ازسیستم رمزگذاری End-to-Endبهره م­یبرند.این نرم‌­افزارهاهم چنین به شما درانتخاب رمزهای پیچیده وطولانی کمک میکنند.درادامه دو مورد ازرایج‌­ترین نرم‌­افزارهای مدیریت رمزعبور رامعرفی میکنیم.

LastPass

یکی ازمحبوب­‌ترین پسوردمنیجرها است.این نرم‌‏افزار رمزعبور راذخیره­ میکند.هم چنین رمزعبورایمن به شما پیشنهاد میدهد واگرحسابتان هک شود،بصورت خودکار رمزعبورتان راتغییرمیدهد.

Dashlane

نرم‌­افزار دیگری است که علاوه برامنیت بالا،امکان تغییرهمزمان رمزعبورحساب‏های مختلف راممکن میکند ودرصورت هک شدن حسابتان به شما اطلاع خواهد دادتابااستفاده ازقابلیت تغییرسریع رمزعبور، رمزهایتان راتغییردهید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *