خرید و فروش لینک مجازات دارد؟

آیا فروش لینک باعث مجازات سایت شما می شود؟

بله اگر گرفتار شوید!(منظور این است که دردامی که گوگل همیشه برای مجازات دیگران پهن کرده است گرفتارشوید)

درواقع شما میتوانید لینک هارابه هرمقدارکه بخواهید بفروشیدامابرای درامان ماندن ازخشم گوگل rel=nofollowرابه لینکها اضافه نمایید.یا این کاررانکنید ومنتظرازدست دادن رنک خوددربعضی قسمتهاباشید .

امتحانش ضررندارد!مخصوصابا الگوریتم های جدیدگوگل فروش لینک خیلی میتواند تاثیرگذارباشد.

این تصورغلط است که گوگل شماراامر ونهی میکند،بلکه فقط شمارااز بعضی کارها مجاب میکندتابتوانید درنتایج جستجویش دارای رنک خوبی باشید.

  • آیا خرید لینک باعث مجازات سایت شما می شود؟

دوباره بله اگر گرفتارشوید!یااگرکسی شماراگزارش دهد.

توصیه من این است که این کارراانجام ندهیدامااگرانجام دادیدهرگز ازوب سایتی anchor text فراوان نخرید.

والبته هرگزفراموش نکنیدکه حتی اگرهم لینک خریدید درخرید وایجاد لینکها تنوع داشته باشید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *