آشنایی با مرورگر اینترنت اکسپلورر

تاریخچه

اینترنت اکسپلورِر (به انگلیسی: Internet Explorer) (به اختصار: IE یا MSIE) مرورگر وب شرکت مایکروسافت بودکه برای اولین باربطور پیش‌فرض درسیستم‌عامل ویندوز ۹۵ حضورداشت وبرای آخرین باربه طورپیش فرض درویندوز 8.1 نصب شده بود وسرانجام بامایکروسافت اج جایگزین شد. نخستین نسخه ازاین مرورگر درسال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی ازیک بسته آپدیت برای ویندوز ۹۵ عرضه شده بود. که سرانجام مایکروسافت پس از۲۷ سال در۲۵ خرداد ۱۴۰۱ به طوررسمی پایان اینترنت اکسپلورر رااعلام کرد.

پروژه اینترنت اکسپلورر تابستان ۱۹۹۴به وسیله توماس ریردون آغازشد. درمه ۲۰۲۱ مایکروسافت اعلام کردکه از۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ پشتیبانی ازاینترنت اکسپلورر راپس از ٢٧سال متوقف میکند وبه جای آن بر مایکروسافت اج تمرکزمیکند.

 

مرورگر اینترنت اکسپلورر چیست ؟

امروزه استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر بسیارکاهش پیداکرده است واغلب افراداز مرورگرهای جایگزین استفاده میکنند. Internet Explorer یا IE یکی ازمحصولات شرکت مایکروسافت است که درسال ۱۹۹۵ به بازارعرضه شد.

مرورگر اینترنت اکسپلورر رامیتوان یکی ازشاهکارهای شرکت مایکروسافت دانست که همزمان بارواج استفاده از اینترنت رونمایی گردید. این نرم افزار باقابلیت های منحصربه فرد خودتوانست دریچه ای برای ورودبه اینترنت باشد وبسیاری ازکاربران اولین بار ازاین نرم افزار برای ورودبه اینترنت استفاده کردند.

 

آشنایی با مرورگر اینترنت اکسپلورر

یکی ازانواع مرورگرکه دارای بیشترین استفاده کننده است مرورگر اینترنت اکسپلورر میباشد. این مرورگر دربازار همراه باویندوز عرضه میشود وبرخلاف سایر مرورگرها نیازی به نصب آن روی ویندوزنیست. اینترنت اکسپلورر رامیتوان تنها مروگری دانست که درروی ویندوز نصب شده وشرکت مایکروسافت نسخه های بروزرسانی شده ی آن رانیز دربازار عرضه میکند.

بسیاری ازبرنامه نویسان و طراحان وب سایت هااز مرورگر اینترنت اکسپلورر درنسخه های ۸ و ۹استفاده کرده وصفحات وب سایت ها رابراساس آن طراحی میکنند. این افرادتوانسته اند بااین روش، صفحات وب سایت ها راباهمان ساختار دردیگر مرورگرها بازکنند. به همین دلیل است که هنوزهم این مرورگر طرفداران زیادی رابه خوداختصاص داده است.

امروزه باایجاد قابلیتهای مختلف درسایر مرورگرها، استفاده از Internet Explorer کاهش یافته است اماهنوز هم برخی از وب سایت ها درایران بااین مرورگر بازمیشوند. ازجمله مهمترین وب سایت هایی که تنهابا این مرورگر بازمیشوند وب سایت های دانشگاهی ازجمله مجموعه دانشگاه های پیام نوراست که دانشجویان برای ورودبه صفحات پروفایل خوداز این مرورگر استفاده میکنند.

به همین خاطر است که هنوزهم کاربران از مرورگر اینترنت اکسپلورر بهره برده واستفاده ازآن بعدازگذشته بیش ازبیست سال رایج است.

اگربا مرورگر Internet Explorer ، مرورگر پیش فرض سیستم عامل ویندوز درحال مشاهده این متن هستیدبرای شمامتاسفم! هرچه سریع تراین صفحه راببندید و مرورگر Chrome یا firefox یاهر مرورگردیگری غیراز IE نصب کنید!

مرورگر IE دارای ضعیف ترین DOM ( مخفف Data Object Model که قوی بودن آن درنمایش صحیح اجزاء صفحات موثراست) است .همچنین مرورگر IE دارای کمترین امنیت، کمترین پشتیبانی ازکدهای جاوا اسکریپت وبدترین سازگاری با CSS3 و HTML5 رادارد. (این هاکه سهل است، این مرورگر بانسخه های قبلی CSS و HTML 4 هم مشکل دارد!)

این مرورگر درنسخه های 9 وبالاتر (بعداز ویندوز 7سروریس پک 1) به حدمعقولی رسیده است اماآنقدر کند وسنگین است که کاربران راپشیمان میکند. این مرورگر مقدارخیلی زیاد رم وپردازنده مصرف میکند. نسخه 8 این مرورگر هم کارشما رابرای تنظیم اینترنتتان درپنل مودم اینترنت شما (اولین استفاده بعدازنصب ویندوز) یاسایر استفاده های غیرمهم ممکن است راه بیندازد!

این مرورگر بیشترتوسط کودکان، کهنسالان وکاربران آماتور وتازه واردی که خیلی سخت باکامپیوتر کارمیکنند مورداستفاده قرارمیگیرد! باتغییر مرورگر خوداز IE به هرمرورگر دیگری، خودرا ازاین دسته کاربران جداکنید!

اگربرای همه کارهای خوداز این مرورگر استفاده میکردید، بهتراست دیگر بااین مرورگر نادان وضعیف واز رده خارج وعقب مانده ، خود داری کنید وهرجا دیدید کسی از IE به عنوان مرورگر پیش فرض خود استفاده میکند، جهت فرهنگ سازی ، سعی کنیدبه شکلی محترمانه این انتخاب اورا زیرسوال ببرید وبادیده تاسف به این عمل نگاه کنید!

اگرهنگام تماس باپشتیبانی سرویس دهنده اینترنتان یاهر جاییکه مربوط به مشکلی درسطح وب باشدتماس گرفتید وپشتیبان به شماگفت، که مرورگر IE رابازکنید، برای آن پشتیبان ابرازتأسف کنید وبگویید خانم/آقای پیشتیبان! کدام انسان بادرایتی ازاین مرورگر استفاده میکند که من استفاده کنم؟

این مرورگر دارای تضادهای زیادی درنحوه نمایش محتوا نسبت به سایر مرورگرهاست وکار رابرتوسعه دهندگان و طراحان وب سایت برای طراحی صفحاتی که بااین مرورگر سازگاری داشته باشند، به شدت سخت کرده است وازآن جاکه کاربران غیرحرفه ای وب به خصوص درایران ، ازاین مرورگر مزخرف استفاده میکنند، به ناچارباید وب سایت ها سازگاربااین مرورگر باشند.

این همه تاکید برعدم استفاده از IE واستفاده ازمرورگری غیر ازآن برای القای قباحت وضعف علمی وفرهنگی(!) درصورت استفاده از مرورگر IE به شما است. خواهشمندم اگراین حس رادریافت کردید منتقل کنید! به امیدروزی که خودشرکت Microsoft شرم کند (وبا یک عذر خواهی اعتراف کند که ازساخت یک مرورگر خوب ناتوان است وصحنه رادربحث مرورگر ترک کند) واین مرورگر رابطور پیش فرض در ویندوز قرار ندهد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *