آموزش ثبت نام کردن در سایت ایرنیک

پایگاه فیزیک نظریIRNIC کارگزار ثبت دامنه های ملی درایران میباشدکه ارائه دهنده ی انواع شناسه های نیک یاNIC-Handle به کاربران میباشد.برخلاف دامنه های بین المللی،برای ثبت دامنه های ملی شرایط وقوانین خاصی وجودداردکه همگی توسط ایرنیک تعیین شده اند.به این صورت تمامی کاربران برای ثبت دامنه های ملی باپسوندهای مختلف میبایست ابتداقبل ازهراقدامی نسبت به عضویت دراین وب سایت وثبت یک شناسه ی نیک باتوجه به نوع پسونددامنه ای که نیازبه ثبت آن دارندنمایند.این شناسه رایگان میباشد وبرای ایجاد آن نیازبه پرداخت هزینه وصرف زمان زیادی نخواهیدداشت.

ساخت شناسه ی حقیقی نیک یاNIC-Handle :

 1. ابتدابه سایت ایرنیک به نشانی https://www.nic.ir وارد شوید.
 2. ازمنوی « مشخصه های شناسه»،زیرمنوی«ساختن شناسه ی کاربری»راانتخاب نمایید.

 1. دراین مرحله واردصفحه ی ساخت شناسه ی کاربری جدیدخواهید شد.انواع شناسه های مختلفی را دراین قسمت میتوانیدایجادنماییدکه بسته به نوع شناسه میتوانیدانواع مختلفی ازدامنه هارا ثبت نمایید.برای مثال باشناسه ی حقیقی قادربه ثبت دامنه باپسوند .co.irنخواهیدبود وبه شناسه ی حقوقی نیازدارید.درهربخش ازشناسه هاانواع پسونددامنه های قابل ثبت نوشته شده است و میتوانید آنها رامشاهده نمایید.

درادامه در2 مرحله آموزش ساخت شناسه ی حقیقی وشناسه ی حقوقی رابه شماآموزش خواهیم داد.

 1. برای ایجادشناسه ی حقیقی،ازقسمت«شخص حقیقی» برروی«تکمیل فرم ودریافت شناسه» کلیک نمایید.

 1. درقسمت نام شخص وسازمان موارد زیررااعمال نمایید:

 • نام (لاتین/فارسی)
 • نام خانوادگی(لاتین/فارسی)
 • نام سازمان(لاتین/فارسی) غیرالزامی

فیلدهای ستاره دارالزامی بوده ومیبایست حتما تکمیل شوندولی مواردبدون ستاره مانند« نام سازمان »ضروری نمیباشد.

 1. در قسمت اطلاعات احرازهویت مواردزیررا اعمال نمایید:

 • کدملی
 • یاگذرنامه

توجه داشته باشید وارد نمودن کدملی به تنهایی کافی میباشد ونیازی به واردنمودن اطلاعات گذرنامه نمیباشد.درصورت تمایل به واردنمودن اطلاعات گذرنامه،مابقی فیلدها رانیزمیبایست تکمیل نمایید.

 1. درقسمت نشانی پستی موارد زیررا اعمال نمایید:

 • کشور
 • استان/ایالت
 • شهر
 • نشانی
 • کدپستی
 • تلفن
 • نمابر

توجه داشته باشید اطلاعات این بخش رامیبایست باحروف لاتین تکمیل نمایید.ازمثالهای موجوددرزیر هرفیلد نیز میتوانیدالگو بگیرید.

دروارد نمودن اطلاعات مربوط به نشانی پستی خودنهایت دقت رانمایید وازواردنمودن اطلاعات نادرست خودداری نمایید.تمامی این اطلاعات برای دسترسی به شمادرمواقع ضروری مورد نیازمیباشند ودر صورت عدم موفقیت به ارتباط باشما درصورت وجوداطلاعات نادرست عواقب آن برعهده ی ثبت کننده ی شناسه خواهدبود.

 1. درقسمت نشانی پست الکترونیکی موارد زیر رااعمال نمایید:

 • پست الکترونیک (آدرس ایمیل)
 • پرسش محرمانه :بصورت انگلیسی یک سوال مطرح نمایید
 • پاسخ سوال محرمانه :فقط حروف لاتین واردنمایید.

توجه داشته باشید پرسش محرمانه دراین قسمت بسیارمهم میباشد وحتما میبایست پاسخ محرمانه خود رانیزدرجایی نگهداری نمایید.سوال محرمانه درایرنیک نگهداری میگردد وامکان تغییرآن به سادگی وجودندارد.درمواردی مانندفراموشی رمزعبور خودبرای ورود به شناسه ی نیک میبایست حتماپاسخ پرسش محرمانه ی خودرا واردنماییدو درغیراینصورت قادرنخواهید بودگذرواژه ی خود رابازیابی نمایید!

 1. درقسمت حریم خصوصی موارد زیررا اعمال نمایید:

 • رابط های مجاز:

دراین قسمت میتوانیدمیزان ارتباط این شناسه باسایرشناسه ها راتعیین نمایید واینکه چه کسانی بتوانندبرای ثبت دامنه ازاین شناسه استفاده نمایند.

خصوصی(فقط توسط صاحب شناسه قابل استفاده خواهدبود)

آزادبرای نمایندگان فروش(این گزینه برای مواردی نیازمیباشدکه میخواهید ازطریق نمایندگان ثبت دامنه)

آزاد(قابل استفاده توسط عموم بعنوان صاحب امتیازیارابط دامنه)

 1. درمرحله ی بازنگری وامضاء کلیه اطلاعات واردشده مجدد به شمانمایش داده خواهدشدکه میتوانید مجدد بررسی نمایید.درپایین صفحه یکسری قوانین درج شده است که میبایست حتما مطالعه نمایید.

 1. درادامه ی قوانین،میبایست نام کامل سازنده ی شناسه راواردنمایید.این نام نیزمیبایست بصورت لاتین درج گردد.

کدکپچا نمایش داده شده رادرفیلدمربوطه واردنماییدوبرروی دکمه ی«موافقم،دریافت شناسه»کلیک نمایید.

 1. درمرحله ی آخر،ساختن شناسه،شناسه ی شما ایجاد میگردد وهمانطورکه درتصویرمشخص میباشد نمایش داده خواهدشد.

دراین مرحله ازایرنیک ایمیلی برای شما ارسال میگرددکه حاوی اطلاعات شناسه ازجمله گذرواژه ی شماجهت ورود به حساب کاربری ایرنیک خودارسال میگردد.

 1. ایمیل دریافتی ازایرنیک رابازنمایید.گذرواژه ی فعلی قابل رویت میباشد.ولی میبایست دراولین ورود به حساب کاربری آن راتغییر دهید.

توجه نمایید درصورتیکه پس ازگذشت 7روز واردحساب کاربری نشوید وگذرواژه ی خود را تغییرندهید،شناسه ی شماحذف خواهد شد.

برروی لینک «به سیستم واردشوید»کلیک نمایید.

 1. دراین مرحله به صفحه ورودبه سامانه منتقل خواهید شد.میبایست اطلاعات زیررا وارد نمایید:

 • شناسه یا پست الکترونیک
 • گذرواژه:همان گذرواژه ی دریافتی درایمیل
 • کدکپچا

برروی «ورود»کلیک نمایید.

 1. دراین مرحله به قسمت تغییر رمزعبور منتقل خواهید شد.سوال امنیتی که درهنگام ثبت نام تعیین نمودید ازشما پرسیده میشود ومیبایست پاسخ محرمانه ی خودراواردنمایید.

سپس درقسمت گذرواژه ی جدید،رمزعبور جدید خود راوارد نمایید.

درآخربرروی «نشاندن گذرواژه »کلیک نمایید.

دراین مرحله شناسه ی نیک شماکاملا آماده است ومیتوانید ازآن برای ثبت دامنه ملی موردنظرخود استفاده نمایید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *