آشنایی با چند کتاب آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

پایتون،زبان برنامه‌نویسی نسبتاساده‌ای محسوب میشودکه یادگیری آن بدلیل دارابودن «نحو» یکتایی که برقابلیت خوانایی تمرکز وتاکید داردآسان است. خواندن وترجمه کدهای نوشته شده به زبان برنامه‌ نویسی پایتون نسبت به دیگر زبان هابرای «توسعه‌دهندگان»(Developers)سادهتر محسوب میشود. این موضوع به نوبه خودهزینه‌های نگهداری وتوسعه برنامه‌های نوشته شده به این زبان راکاهش میدهد.

پایتون یکی اززبان‌های بسیارمحبوب درمیان دولوپرها وشرکتهایی است که محصولات نرم‌افزاری مختلفی تولیدمیکنند. برای یادگیری زبان پایتون،منابع آموزشی بسیاری دردسترس هستنداما همواره یکی از راهکارهای استفاده ازکتابهای آموزشی است که درهمین راستادر این پست باما همراه باشید تابا فهرستی ازکتابهای مطرح درحوزه ی آموزش پایتون آشناشوید.سعی می کنیم که بهترین کتابهای آموزش برنامه نویسی پایتون رامعرفی کنیم که برای آموزش پایتون مفید باشد.

زبان برنامه نویسی پایتون یکی ازانواع زبان‌های برنامه نویسی است که محبوبیت زیادی داشته واستارتاپ‌های ایرانی بسیارزیادی ازآن درفعالیت خودبکار میبرند. زبان برنامه نویسی پایتون درحوزه‌ها و مشاغل مختلفی ممکن است کاربردداشته باشد وهمین موجب محبوبیت آن شده است.به همین دلیل افرادزیادی درپی یادگیری آن بدنبال یافتن بهترین کتاب آموزش پایتون هستند.

بدون اتلاف وقت بیاییدبا بهترین کتاب آموزش پایتون برای شروع مبتدیان وتوسعه دهندگان باسطح متوسط آشنا​​شویم. برخی ازکتابها حتی برای توسعه دهندگان باتجربه پایتون وبرای هرکسی که میخواهد مهارتهای پایتون خودرا به سطح بالاتری برساندبسیار مفیداست.

معرفی زبان پایتون

پیش ازآنکه به نام بردن بهترین کتاب آموزش پایتون بپردازیم خوب است که مختصری درباره زبان برنامه نویسی پایتون توضیح دهیم.زبان برنامه نویسی پایتون یا(Python Programming Language)زبانی است که یادگیری آن آسان بوده وبیش ترمورداستقبال کسانی قرارمیگیرد که تاره تصمیم دارندبرنامه نویسی رایادبگیرند. به این خاطرکه زبان برنامه نویسی پایتون یک زبان همه منظوره بوده که توسعه داده شده و محدودبه توسعه یافتن نوع خاصی نرم افزارنیست. به بیان بهترمیتوان چنین گفت که اززبان برنامه نویسی پایتون برای هرکاری اعم ازتحلیل کردن داده‌ها،ساخت بازیهای کامپیوتری و…استفاده نمود.

علاوه برآن،از زبان برنامه نویسی پایتون درزمینه‌های علمی نیزاستفاده میشودزیرا بهترین ابزاربرای محاسه معادلات پیچیده وتحلیل داده است. ازآن جاییکه زبان برنامه نویسی پایتون کلمات کلیدی کمی دارد آموختن آن دشوارنیست وداشتن بهترین کتاب آموزش پایتون میتواندبسیار کمک کننده باشد.هر کسی که خواهان یادگیری زبان پایتون است اگربا زبان انگلیسی آشنایی داشته باشدمیتواند تابخشی ازآن را متوجه شود. باوجود اینکه زبان برنامه نویسی پایتون ساده است ولی وجودبهترین کتاب آموزش پایتون میتواند تأثیرزیادی دریادگیری آن داشته باشدزیرا درمتن کتاب مثال وتمرینهای زیادی برای آسانترکردن فرآیندیادگیری وجوددارد. چنان چه میخواهید برنامه نویسی پایتون رایادبگیرید، کتابهای بسیاری دربازار موجوداست. کتابها این امکان رابه شما میدهندکه به موقع یادبگیرید وتمرین کنید، حتی اگردرحال تمرین باکدهای آن باشید.

مزایای استفاده از زبان پایتون

پیش ازبیان بهترین کتاب آموزش پایتون،بایدبدانید که زبان برنامه نویسی پایتون ممکن است برای شخص برنامه نویس درآمد زایی بالایی داشته باشدبااینحال این تنهادلیل محبوبیت این زبان برنامه نویسی نیست وعوامل دیگری نیزدر آن موثرهستند.به چندمورد آن درادامه میپردازیم:

استفاده در شرکت های مهم:

شرکت ها و کمپانی‌های بزرگ هم چون گوگل،یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام وبسیاری دیگر،از زبان برنامه نویسی پایتون برای اهداف خوداستفاده میکنند.

استفاده در یادگیری ماشین:

استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون یادگیری ماشین راآسانتر کرده است وافراد میتوانند بامطالعه بهترین کتاب آموزش پایتون به این زبان تسلط پیدا کنندو دراین زمینه فعالیت داشته باشند.

استفاده  برای مبتدی‌ها:

افرادیکه تازه تصمیم به شروع یادگیری یک زبان برنامه نویسی هستندبهترین انتخاب برای آنها زبان برنامه نویسی پایتون است که انتخاب بهترین کتاب آموزش پایتون میتواندتأثیر بسیار زیادی دریادگیری داشته باشد.

استفاده و کاربردی در برنامه نویسی :

پایتون،زبانی همه منظوره است وشخص میتواند آنرابرای همه پروژه‌های خوداستفاده کند. از زبان برنامه نویسی پایتون میتوان هم برای تحلیل داده‌ها،هم توسعه وب سایت وهم توسعه واسطه گرافیکی کارگراستفاده کرد درنتیجه درهرموردی قابل استفاده است.

معرفی بهترین کتاب های آموزش پایتون:

کتاب آموزش پایتون How to Make Mistakes in Python

مطالعه این کتاب این امکان رابه اشخاص میدهدکه بااشتباهات ساده وپیچیده‌ای که درهنگام برنامه نویسی با زبان پایتون ممکن است بوجودآید آشناشوند. نویسنده این کتاب“مایک پیرنات”چندین سال تجربه خود واشتباهاتی که درزمینه برنامه نویسی با پایتون مرتکب شده است رابه اشتراک گذاشته است.در نتیجه مطالعه کردن این کتاب میتواند تجربه خوبی به شمابدهد وهم چنین بااشتباهات رایجی که دراین زمینه وجود داردآشناشوید.

کتاب آموزش پایتون Functional Programming in Python

دراین کتاب جنبه‌های برنامه نویسی Functional موردبررسی قرار میگیرد وآپشن‌هایی که خوب کارکرده وآپشن‌هایی که کاربردی نیست رابیان میکند. بامطالعه این کتاب میتوانیداطلاعات خوبی درخصوص گزینه‌های کاربردی وغیرکاربردی پایتون به دست آورید.

کتاب آموزش پایتون A Byte of Python

ازدیگر مواردکه میتوان نام بهترین کتاب آموزش پایتون برروی آن گذاشت، این کتاب است که رایگان بوده وهمگان امکان تهیه کردنش رادارند، بیش تربرای افرادتازه کار خوب است واطلاعات خوب ومفیدی در اختیارشخص قرارمیدهد.

کتاب آموزش پایتون Head – First Python

این کتاب متفاوت وهیجان انگیز،آموزش پایتون رابصورت گام به گام ودرقالب تصویر– متن به خواننده ارائه میدهد.آموزش پایتون درکتاب Head – First Python باتوضیح توابع داده وساختارها شروع میشود و سپس بسراغ مدیریت پایگاه داده(DBMS)، برنامه های وب پایتون و … میرود.این کتاب یک کتاب کامل برای یادگیری پایتون است وشما رادرتبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای پایتون بسیارکمک میکند.

کتاب Head First Python این کتاب اولین کتابی است که میتواند برای کسانی که تصمیم به شروع یادگیری پایتون کردن مفید است. ازآن زمان به بعد،این کتاب اساسی ومهم برای پایتون است. برای شروع به یادگیری زبان پایتون شما باید چندمورد را بصورت خودکار انجام دهید وتجربه کسب کنید.

خوب، این کتابی است که پایتون رابه شما می آموزد. ازطرفداران سری کتابهای Head First که بیش ترین پرفروشهای آن هامانند Head First Java وHead First Design Pattern را مرورکرده ایم، روش آموزش آنهارا بسیار مفید وکاربردی است. سبک منحصربفرد آن هانه تنهاشما رابه خواندن کتاب برای مدت طولانی بدون خسته شدن ترغیب میکندبلکه شمارا به انجام کارهایی درطول مسیر سوق میدهد.این مدل کار وسرگرمی هم چنین به شمادرحفظ دانش کمک میکند. وقتی صحبت از موضوع میشود ،این کتاب برای مبتدیان عالی است امابه اندازه کتاب “Python Crash Course” یا “Automating Boring Boring with Python”کاربردی نیست ،اماهنوز هم کتاب بسیارخوبی برای شروع یادگیری Python است.

این کتاب بلافاصله به شماتمام مواردعملی مانند:ارسال یک اعلان ایمیل،خواندن فایلها، ضمیمه کردن XLS،خراب کردن داده هادر وب وخودکارکردن موارد بی اهمیت بااستفاده از پایتون رابدون این که روزها صرف کنیدالگوریتمهای مرتب سازی یادگیری شبانه،برنامه نویسی شی گرا وانواع مواردعلوم کامپیوتر باشد. اگرکسی هستیدکه باانجام کارهای واقعی یادمیگیرید، پس این کتاب برای شمامناسب است. یادگیری شما هم چنین میتوانیدهمراه باخواندن این کتاب همراه باشد.

کتاب آموزش پایتون Fluent Python

این کتاب موردعلاقه برای برنامه نویسان پیشرفته پایتون است،زیرابه شماکمک میکند تابهترین تکنیکها رابرای نوشتن برنامه های پایتون بهتریادبگیرید. استفاده ازدروس کتاب به شماکمک میکند کد پایتون واضحتر،کوتاه تر وسریع تررا برای پروژههای پایتون دردنیای واقعی خودبنویسید. این مانند:Java موثربرای برنامه نویسان پایتون است.

کتاب آموزش پایتون Python The Hard Way

اگردرباره یک کتاب آموزش پایتون برای مبتدیان سوال کنید،بسیاری ازافراد “Python The Hard Way”،نوشته Zed Shaw راپیشنهاد میکنندرا یادبگیرید. واین برای نیز اتفاق می افتد که همان طورکه جیسون در نظرات خوداشاره کرد، اکنون نسخه جدیدی ازاین مورد نیزوجود دارد: این یکی ازکتاب هایی است که توسط آشنایان معرفی شده است.خواندن کتاب ازچندین نویسنده هم چنین به شماکمک میکند تامفهوم رابهتردرک کنیدزیرا بعضی ازآن هایک موضوع رابهتر توضیح میدهند درحالیکه دیگران موضوعات دیگررا توضیح میدهند. اگردوست دارید روش سخت یادگیری راتجربه کنید (زد شاو)پس این کتاب رادوست خواهید داشت. هم چنین پیشنهاد میکنیم که این ترکیب رابااین (MasterClass) برنامه نویسی پایتون ترکیب کنید تابهترینها را ازهردو جهان کسب کنید.

کتاب آموزش پایتون The Python Crash Course

The Python Crash Course: A Hands-on، Project-based Introduction to Programming،نوشته اریک ماتس ،کتاب جذاب وکاربردی دیگری برای یادگیری پایتون است وبسیارشبیه کتاب اول این لیست است.اگربه هردلیلی قادربه ارتباط با زدشاو ،نویسنده اولین کتاب پایتون دراین لیست نیستید ،پس بایداین کتاب راامتحان کنید.این مقدمه ای کاملاًسریع برای پایتون است که شمارامجبور به نوشتن برنامه حل مشکلات وساختن مواردی میکند که درکم ترین زمان ممکن کارمیکنند.

کتاب آموزش پایتون Introduction to Machine Learning with Python

امروزه یادگیری ماشین(Machine Learning) بابرنامه های متعدد،یکی ازداغ ترین موضوعات دردنیای برنامه نویسان است واین موضوع ازمهمترین کاربردهای پایتون نیز محسوب میشود.اگر قصدورود به حوزه ی یادگیری ماشین رادارید، این کتاب بدلیل داشتن رویکردماشین لرنینگ، یکی از بهترین گزینه های موجوداست.

نتیجه گیری

بهترین کتاب آموزش پایتون دراین مقاله بررسی شد. بااینحال کتابهای زیاددیگری دراین باره وجوددارد که میتواند برای فردبسیار مفیدباشد. توصیه مااین است که اگرتا بحال هیچ پیش زمینه ودانشی درباره زبان برنامه نویسی پایتون نداشتید، ابتداکتابها ومقالات رایگان را تهیه نمایید وپس ازآن که کمی دراین زمنیه علم به دست آوردیداقدام به تهیه کتابهای دیگرکنید تابصورت حرفه‌ای‌تر بااین زبان برنامه نویسی آشناشوید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *