روشهای تبلیغات در اینترنت

آیاتجارت به تبلیغات اینترنتی نیاز دارد؟

امروزه تقریبا همه تجارتها از روش های اینترنتی برای تبلیغات خود استفاده میکنند وبرای فروش محصولات ومعرفی خدمات خود ویاشناختن برند خوداز روش های تبلیغات اینترنتی استفاده میکنند.بعضی تجارتهاحضور پررنگ تر و فعال تری دارند و برخی دیگر تنها به یک حضور کم رنگ بسنده می کنند،اما همه تجارتها از حضور خود در اینترنت اهداف مشابه ویکسانی دارند و آن هم جذب تعداد بیشتری از کاربران باصرف هزینه های کمتر و رسیدن به بیشترین سود ممکن می باشد.

برای رسیدن به همه این هدفهاهمزمان و هم چنین شناختن یک تجارت به همه کاربران وایجاد علاقه درآنها به محصولات وخدمات یک تجارت،بهترین راه کار وجود دارد و آن هم استفاده درست و منطقی از روش های تبلیغات اینترنتی می باشد.بر خلاف روش های تبلیغات سنتی که علی رغم داشتن هزینه های بسیار زیادوگران برای صاحبان تجارتها مزایای چندان زیادی ندارد.روش های تبلیغات اینترنتی علاوه برآنکه به دلیل داشتن هزینه های بسیارکم برای تمامی تجارت های کوچک و بزرگ قابل دستیافتنی است،ساده،سریع و موثر بوده و به صاحبان تجارتها کمک میکنند که همان دسته از کاربرانی که را که مد نظر آنها هستند جذب نمایند.به همین خاطر است که روشها تبلیغات اینترنتی روز به روز پرطرفدارتر و پیشرفته تر وگسترده تر میگردند.

ازاین رو میتوان گفت برای هر تجارت طراحی و راه اندازی یک وب سایت نیاز اولیه هرتجارت است و همچنین داشتن حضور فعال وپررنگ در شبکه های اجتماعی لازم وضروری می باشد و لذا داشتن یک برنامه واستراتژی بازاریابی آنلاین اساسی ترین نیاز هر تجارت برای تبلیغات اینترنتی می باشد.

اگر شما بخواهید در زمینه تبلیغات اینترنتی عملکرد قوی و موفقی داشته باشید باید بتوانید به این سوالات زیر پاسخ دقیقی بدهید:

⦁ چراتبلیغات اینترنتی از اهمیت بسیار زیادبرای یک تجارت برخوردار است؟

⦁ تبلیغات اینترنتی شامل چه نوع تبلیغاتی می باشند؟

⦁ برای استفاده ازاین روشهای تبلیغات اینترنتی باید چه نکاتی رادرنظر بگیریم که بتوانیم بهترین نتایج را ازتلاش خود دراین زمینه کسب نماییم؟

مادراین مقاله قصد داریم پاسخ این سوالات را برای شما عزیزان توضیح دهیم پس اگر تلاش میکنید که تبلیغات اینترنتی رابه بهترین و موثرترین شکل برای تجارت خودتان انجام بدهید،تاانتها این مقاله با ما همراه باشید.

مهمترین مزایای تبلیغات دراینترنت چه میباشد؟

فرض کنیدکه شما یک فروشگاه دارید.زمانی میتوانید بیشترین تعداد مشتریان را جذب کنیدو میزان فروش خود رابسیار بالاببرید؟

زمانی که فروشگاه شما در پررفت و آمدترین خیابان درپرجمعیت ترین شهر دنیا قرار گرفته باشدو تمام 24 ساعت روز وتمام 365 روز سال فروشگاه شما بازباشد.

چنین شرایطی تنهازمانی برای یک فروشگاه ایجاد میشودکه تبلیغات اینترنتی رابرای شناختن خودو معرفی محصولات خودبه کاربران استفاده کنید.

زمانی که شما از تبلیغات اینترنتی برای معرفی برند و تجارت خود به کاربران استفاده می نمایید.

تجارت خود را درمعرض دید هزاران کاربرکه در سراسر دنیا به دنبال خدمات و محصولات شما هستند قرار می دهید .

این معرفی در تمام ساعات روز و در تمام روزهای سال به صورت بدون وقفه ادامه دارد وبه این صورت شما میتوانید کاربران رادر هرکجای دنیا که باشند و درهر ساعت و هرروز ازسال برای تجارت خود جذب کنید.

علاوه براین،تبلیغات اینترنتی هم برای تجارتهای بزرگ وهم برای تجارتهای کوچک ازاهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

زیرا دراین نوع ازتبلیغات صاحبان تجارتها تنها با صرف هزینه بسیار کم میتوانند تجارت خود را به همه کاربران در سراسر دنیا نمایش دهند و اینگونه میتوانند ترافیک بیشتری وبالاتری رابه وب سایت خود جذب نمایند وفروش آنلاین خودرا افزایش دهند.

اگربخواهم تمامی این مطالب رادریک جمله برای شما خلاصه کنیم باید بگویم که “یک کمپین تبلیغات اینترنتی که به خوبی مدیریت شود و اهداف از پیش تعیین شده و منظمی داشته باشد،میتواند موفقیت یک تجارت را تضمین نموده ومیزان سود دهی آن را چندین برابر نماید”.

استفاده ازتبلیغات اینترنتی امری است که امروزه بیش ازپیش به آن توجه میشود وتعداد افرادی که ازاهمیت این نوع تبلیغات مطلع می گردند روزبه روز افزایش مییابد.

آمارها وارقام نشان میدهدکه تبلیغات اینترنتی موجب شده است که روزانه میلیون ها دلار سرمایه به تجارت های مختلف در سراسر دنیا منتقل گردد.

واین نوع تبلیغات بطوری جای خودرادرجوامع تجاری دنیابازکرده است که ازصدر بازاریابی محتوا وبازاریابی ویدیویی بالاتررفته و مروزه به یکی اززمینه هایی تبدیل شده است که بیشترین میزان رشد رادردنیای تجارت درسراسردنیا داشته است.

علاوه براین بررسی آمارهای ثبت شده در زمینه تبلیغات اینترنتی نشان داده است که باکم بودن هزینه تبلغات اینترنتی حجم این تبلیغات تاجایی زیاد بوده است که سال گذشته هزینه تبلیغات اینترنتی از تبلیغات تلویزیونی بیشتر شده است.

این امر به دلیل است که تبلیغات اینترنتی ازسایر روشهای تبلیغات عملکرد وبازدهی ونتایج بهتری داشته است زیرااستفاده از روش های تبلیغات اینترنتی صاحبان تجارتها را قادر می سازدکه دسته بندی بهتری ازانواع تبلیغات خود برای کاربران هدف مختلف خود ایجاد نمایند.

این دسته بندی ها باعث شده است که صاحبان تجارتها بتوانند دقیقا همان گروهی ازکاربران راهدف قرار میدهند که درنظر دارند ولذابه نتایج بهتری دست یابند.

زمانی که تمامی این مزایارا درکنار سادگی،دردسترس بودن،کم هزینه بودن،موثر بودن،انعطاف پذیربودن ودارا بودن قابلیت ارزیابی قرار میدهیم.

این حجم ازتوجه تجارت ها وروی آوردن آنها به تبلیغات اینترنتی توجیه پذیرتر میگردد.

بسیاری ازصاحبان تجارتها گفتندکه دلیل آنهابرای انتخاب تبلیغات اینترنتی برای تجارتشان این است که می توانند نتایج حاصل ازآن را بدون ماتلی ودرکوتاهترین زمان  ممکن مشاهده نمایند .

در صورتی که نتیجه های مدنظر خودرا ازاستراتژی استفاده شده برای تبلیغات اینترنتی دریافت نکنند فورااستراتژی و راه خود را تغییر دهند.

اگرشما هنوز نیاز به دلایل بیشتری برای پذیرفتن این امرکه تبلیغات اینترنتی یکی از بهترین روشهای تبلیغاتی در سالهای اخیر و سالهای جاری می باشد،به لیست مزایای تبلیغات اینترنتی که درزیرآورده شده است توجه کنید:

1- تبلیغات اینترنتی دیده شده یک تجارت رادرسراسر دنیابرای همه کسانیکه به دنبال محصولات وخدماتی مشابه آن چه که تجارت نام برده هستند،افزایش می دهد.

2- بااستفاده ازتبلیغات اینترنتی صاحبان تجارتها میتوانند درزمان وانرژی صرف شده براتبلیغات خودصرفه جویی نمایند.استفاده ازروش تبلیغات اینترنتی به صاحبان تجارتهااین امکان را فراهم میکندکه تبلیغات خود را درفرمت ها وشکل های متنوع ومختلف و درپلتفرم های مختلف ارائه نمایند.
3-  تبلیغات اینترنتی بسیار کم هزینه می باشد.

4-  نتیجه های حاصل ازاین نوع تبلیغات درزمان کوتاهی مشخص میشود وقابل ارزیابی میباشد.

5- با استفاده از تبلیغات اینترنتی صاحبان تجارت ها میتوانند تبلیغات خود و کاربران هدف خود را گروه بندی ودسته بندی نمایند.

6- تبلیغات اینترنتی امکان ایجاد ارتباط دو طرفه میان صاحبان تجارتها وکاربران رافراهم میکند.

7- تاثیرگذاری این نوع تبلیغات ازسایر روش های تبلیغاتی بسیار بیشتر وبهترمی باشد.

8- ارزیابی میزان هزینه هاوسود حاصل ازتبلیغات اینترنتی به سادگی امکان پذیر میباشد.

حال که شما بامزایا تبلیغات اینترنتی آشنا شدید وازاهمیت آن تبلیغات برای تجارتهای کوچک و بزرگ آگاه شدید،بهتراست که بدانید بهترین روش های تبلیغات اینترنتی کدامندو شماچطور میتوانید بااستفاده ازاین نوع تبلیغات به هدف های تجاری خود دست یابید.

اگرشما به دنبال رسیدن هدف هایی مثل افزایش ترافیک وب سایت خود،افزایش رویت پذیری تجارت خودبرای مشتریان،ورود به بازارهای جهانی جدید،ایجاد دید مثبت نسبت به برند خود در ذهن کاربران، حفظ ارتباط خود بامشتریان،افزایش میزان فروش و بزرگتر کردن جامعه هدف خود هستید، میتوانیدبا استفاده از تبلیغات اینترنتی خودبه این اهداف دست یابید.

بهترین و موثرترین روش های تبلیغات اینترنتی

 تبلیغ در موتورجستجوگر 


یکی ازروشهای تبلیغاتی آنلاین که بسیارطرفدارداشته ونتایج خوبی برای صاحبان تجارتهای مختلف به همراه داشته،بازاریابی موتورهای جستجوگریا (SEM)می باشد .درلیست موتورهای جستجوگرکه باید در بازاریابی موتورهای جستجوگر به آنها توجه شود گوگل اول قراردارد.

بازاریابی موتورهای جستجوگر درموتورهای جستجوگر گوگل معمولا بااستفاده ازتبلیغات حمایت شده یااسپانسرهای درگوگل بااستفاده از (Google AdWords)انجام می گیرد .

مزیت اصلی آن برای صاحبان تجارتهای مختلف آن است که میتوانند بااستفاده از Google AdWords موقعیت وب سایت خود رادرنتایج جستجوهای گوگل به بالاترین رتبه ممکن تغییر دهند.

با تبلیغات حمایتی درگوگل صاحبان تجارتهای مختلف می توانند محصولات و سرویس های خودرا ازطریق سرویس تبلیغات گوگل دردید کاربران قرار دهند.

در این صورت زمانی که کاربران مطلبی را در گوگل جستجو می نمایند وب سایت هایی که هزینه ی تبلیغات در گوگل ادوردز را پرداخت نموده اندو مطالب ونوشته های آنها مرتبط  وهم راستاباموضوع مورد جستجوی کاربر می باشد،در صفحه نتایج جستجو ها در بعضی مواقع بالاتراز بقیه نتایج به کاربرارائه میشود.
این نوع از تبلیغات معمولا به صورت PPC یا Pay Per Click می باشد.

این به این معنی است که صاحبان تجارتهایی که درخواست استفاده ازاین نوع خدمات را به گوگل ادوردز میدهندبه ازای کلیک های دریافتی از سمت کاربران برروی تبلیغاتشان به گوگل هزینه ای را پرداخت میکنند.

البته این روش تبلیغات در موتورهای جستجوگر تنهانبوده وروشهای دیگری وجود دارد امااین روش یکی ازرایج ترین و پرطرفدارترین روشهای تبلیغات اینترنتی بااستفاده ازموتورهای جستجوگر می باشد.

به عنوان مثال اگر شما عبارت “رزرو هتل” را در گوگل جستجو نمایید با صفحه نتایجی به شکل زیر نمایش داده میشود.

همان طور که در تصویر بالا ملاحضه می نمایید،بالاترین نتایجی که درصفحه نتایج گوگل ظاهر شده اند مربوط به تبلیغات گوگل ادوردز می باشند و درکنار عنوان مربوط به آن وب سایت ها عبارت “Ad” به رنگ سبز نشان داده میشود.

پس ازنتایجی که مربوط به تبلیغات اینترنتی می باشند نتایج جستجوهای ارگانیک در صفحه نتایج جستجوها ظاهر شده است.

درواقع تبلیغات در موتورهای جستجوگر گوگل برای صاحبان تجارتها این امکان رافراهم میکند که برای زمان محدودی وب سایت آنها در صدر نتایج جستجوها قرار بگیرد و از رویت پذیری بالا برخوردار شودو ترافیک آن افزایش یابدتابتوانند ازاین روش مشتریانی رابرای تجارت خود جذب نمایند.

در واقع تبلیغات در موتورهای جستجوگر یکی از ساده ترین  و موثر ترین راه ها برای تبلیغات آنلاین می باشد.

روش تبلیغ در شبکه های اجتماعی

یکی ازبزرگترین اشتباهاتی که بسیاری ازافراد درتبلیغات اینترنتی خود دچار می شوند،دیده نشدن قدرت و نفوذ شبکه های اجتماعی درذهن مردم می باشد.

درواقع یکی ازقدرتمندترین وموثرترین ابزارها برای تبلیغات اینترنتی،شبکه های اجتماعی میباشند.

یکی ازقابلیت های شبکه های اجتماعی درتبلیغات آنلاین آن است که علاوه برآن که پروسه تبلیغات اینترنتی وجذب مشتریان رابرای شمابه بهترین شکل ممکن انجام دهند،ارتباط شما با مشتریان رانیز حفظ می نمایند.

یعنی شما مشتریانی را جذب می نمایید که به صورت اتوماتیک وازطریق همین شبکه های اجتماعی با شما درطولانی مدت درتماس اند.

بسیاری ازشبکه های اجتماعی مثل توییتر،لینکدین،فیسبوک،یوتیوب واینستاگرام دارای امکان تبلیغات برای تجارتها می باشند .

شما میتوانید تبلیغات مختلفی ومتنوعی رابه شکل پیام های متنی،تصاویر وویدیوها را در این شبکه های اجتماعی برای کاربران  خودمنتشر نمایید.

علاوه برآن،این شبکه های اجتماعی به شما اجازه انتخاب جامعه هدف خودرا میدهند.

یعنی شما میتوانیدانتخاب کنیدکه این تبلیغات شما برای کدام دسته ازافراد نمایش داده شود و شمامیتوانید تبلیغات مختلفی برای جامعه آماری های هدف مختلف درنظربگیرید.

اگر شمامیخواهید مشتریان زیادی راجذب کنیدوبرند خود رابه آنها معرفی کنید،استفاده ازاین شبکه های اجتماعی یکی ازبهترین وموثرترین گزینه هایی است که دراختیاردارید.

روش تبلیغ در بنرهای آنلاین

بنرهای تبلیغاتی آنلاین،یکی ازمشهورترین ومعرفترین روشهای تبلیغات آنلاین می باشند.

زیراایجادبنرهای تبلیغاتی یکی ازاولین روشهای تبلیغات آنلاین ومجازی که دردنیای دیجیتال میباشد.

تبلیغات اینترنتی بنری نوعی ازتبلیغات اینترنتی است که توسط وب سایت های پربازیدتبلیغ پذیر روی صفحات وب مختلف قرار میگیرند.

این نوع ازتبلیغات اینترنتی علاوه برآنکه شرکت تبلیغ دهنده رابه کاربران معرفی می نمایند،لینک هایی به صفحه وب آن شرکت رانیز شامل می شود.

وباعث افزایش ترافیک وب سایت توسط لینک مستقیم به وب سایت ومعرفی برندتبلیغاتی به مردم درهر زمان شبانه روزو هرمکان جغرافیایی میشود.

بعضی ازمتخصصان حرفه تبلیغات اینترنتی،این نوع تبلیغ را بهترین و موثرین ترین نوع تبلیغ برشمارند.

تبلیغات بنری اصولا درفرمت های مختلفی مثل.GIF و.SWF میباشند و درسایز های مختلف بسته به سفارش شرکت تبلیغ دهنده طراحی شده ودرون صفحه وب سایت منتشرکننده بنر قرار میگیرند.

البته مشکلی که در رابطه بااین بنرها وجود داردآن است که امروزه این نوع ازتبلیغات اینترنتی خواهان زیادی نداردو تعداد تبلیغاتی ازاین نوع که در وب سایت ها مختلف مشاهده میشود زیاد است که کمتر کسی به این نوع ازتبلیغات توجه میکند و برروی آن ها کلیک میکند.

بنابراین اگرشما به دنبال یک روش تبلیغات اینترنتی موثر و مناسب ومفید هستید،تبلیغات در گوگل ادوردز وشبکه های اجتماعی بیش از این روش توصیه می شود.

روش تبلیغ در پاپ آپ

شاید با دیدن نام پاپ آپ با خود بگویید،پاپ آپها المان های آزار دهنده ای هستند که هیچ کس توجهی به آن ها نمیکند وبدون آن که بر روی آن ها کلیک کنیدآنها را می بندد تا از شر آنها راحت شوید.

حتما شما هم مثل من هزاران پاپ آپ را تا الان بدون آن که به آن نوجه وبرروی آن کلیک کرده باشید بسته اید وشاید مثل خیلی دیگر ازافراد ازدیدن پاپ آپها بر روی صفحات خود راضی نباشید.

درگذشته روش استفاده از پاپ آپها بسیار موثرومفید بود اماامروزه این روش انچنان تاثیر گذار و مفید نمیباشد ومزایای چندانی برای سفارش دهندگان این نوع تبلیغات به ارمغان نمی آورند.

اما چه کاری انجام دهیم که افراد از دیدن پاپ آپ ما آزرده نشوند و مایل باشند بر روی آن کلیک نمایند؟؟؟

معمولا پاپ آپهایی که کاربران رابه وب سایت دیگری منتقل نمی کنند موفقتر است یعنی شماباید پاپ آپ تبلیغاتی خود رابر روی وب سایت خودتان طراحی کنیدنه جای دیگری.

خب شاید بگویید کاربران در وب سایت ما هستند پس دیگر چه نیازی به ایجاد پاپ آپ های تبلیغاتی برای وب سایت ما وجود دارد؟

شما میتوانید با ایجادپاپ آپهایی که پیشنهادات ویژه یامرتبط با وب سایت شمابرای کاربران ارائه میکنند سعی دربهبود تعامل خود باکاربران و ایجاد نوعی روابط بلند مدت باکاربران نمایید.

برای مثال شما می توانید پاپ آپ هایی ایجاد کنید و در آنها پیشنهادات ویژه ای به کاربران خود ارائه دهید و درازای آن ازآنها بخواهید که آدرس ایمیل خود را برای ثبت نام درمجله اینترنتی شما ثبت کنندتا پس ازآن شما بتوانید ازطریق ارسال ایمیل های تبلیغاتی با کاربران خود مرتب درتماس باشید.

یابرای مثال شما میتوانیدپیشنهاد ارائه یک فایل ویدیویی یاPDFرایگان آموزشی رادرازای دریافت ایمیل کاربران دراین پاپ آپها ارائه نمایید.

درست است که استفاده از پاپ آپ در تبلیغات اینترنتی نمیتواند برای شما نتایج سریع داشته باشد اما میتواند برای شما نتایج دراز مدت خوبی به همراه داشته باشد ومیتواند باعث شود که شمابتوانید پایگاه داده بزرگی ازایمیل کاربران ویاحتی اطلاعات دیگری درباره آنها بدست آورد.

روش تبلیغ در وبلاگ

این روش تبلیغات اینترنتی روشی نسبتا جدیدوابداعی است که بسیاری از افراد ازآن آگاه نباشند.

دراین روش هیچگونه تبلیغاتی درصفحه وبلاگها به نمایش درنمی آید و یابنرهای تبلیغاتی درون صفحات وبلاگها قرار داده نمیشود مگراین روش در وبلاگ قصه ای شبیه به یک خاطره نوشته شوند که درآن به محصولات وخدمات یک برند اشاره شود.

درواقع نوعی محتوای مبتنی بریک برند خاص تولید می شود و دروبلاگ از زبان خود نویسنده آن قرارداده میشود.

برای ایجاداین محتواباید یک کارتیمی وگروهی انجام شود وباید درانتخاب وبلاگهایی که برای این کار انتخاب میشوند بادقت انجام شود.

تجارتها ابتدا باید به وبلاگهایی دست یابندکه طرفداران بسیاری دارند واعتماد سازی بسیارخوبی میان صاحبان وبلاگ و کاربران آن برقرارشده است.

سپس به آنها پیشنهاد کنندکه درازای انتشاریک محتوای مبتنی بربرند آنها به آنها هزینه ای را پرداخت خواهند نمود و یا خدماتی را به آنها ارائه خواهند کرد.

برای استفاده ازاین روش تبلیغات اینترنتی تنها کاری که شما باید انجام دهیداین است که وبلاگهایی که تعامل خوبی باجامعه هدف مد نظر شما دارند را بیابید وبه آن ها پیشنهاد همکاری بدهید.

برای مثال وبلاگ TheFashionSpot یکی از وبلاگهایی است که درزمینه مدو مسائل زیبایی زنان کار میکند و طرفداران بسیاری دارد،قشرعمده طرفداران این وبلاگ را زنان جوانی تشکیل میدهندکه به مسائل زیبایی اهمیت بسیارزیادی میدهند.

بسیاری ازبرندهای لوازم آرایشی پست های تبلیغاتی خودرادراین وبلاگ به نمایش میدهند تابتوانند مشتریان بیشتری جذب نمایند وترافیک وب سایت خودرا افزایش دهند.

روش تبلیغ در موبایل


تبلیغات در تلفن های همراه یکی از روش های تبلیغات اینترنتی است که در سال ها اخیر وبا روی کار آمدن تلفن های همراه هوشمند و بهبود سرعت، کیفیت و قابلیت دسترسی به اینترنت توجه بسیاری از صاحبان تجارت های مختلف را به خود جلب نموده است.

البته آمارها نشان می دهد که میزان تاثیر گذاری این روش تبلیغات اینترنتی چندین برابر بیشتر از سایر روش ها می باشد و سود حاصل از این روش بسیار بیشتر سایر روش های تبلیغاتی می باشد.

در گذشته و پیش از روی کار آمدن تلفن های همراه هوشمند نیز تبلیغات موبایلی وجود داشت اما تبلیغات موبایلی در گذشته بسیار ساده و در قالب یک مسیج بی جان بودند.

لذا در گذشته این روش تبلیغاتی سود چندانی را برای صاحبان تجارت ها به هرماه نداشت اما پس از روی کار آمدن تلفن های همراه هوشمند که موجب شده است بسیاری از افراد روزانه ساعات زیادی را آنلاین باشند، تبلیغات در تلفن های همراه رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.

امروزه بسیاری از صاحبان تجارت های کوچک و بزرگ کمپین های تبلیغات بر روی تلفن های همراه را برای تجارت خود ایجاد نموده اند و تبلیغات خود را در قالب متن ها، تصاویر، اسلاید شو ها و ویدیوها برای کاربران ارائه می نمایند.

از آنجایی که دیگر این تبلیغات مانند گذشته باعث آزار کاربران تلفن های همراه نمی شود و آنها هر زمانی که به اینترنت وصل شوند این پیام ها را دریافت می نمایند، این تبلیغات حتی در میان کاربران نیز از محبوبیت زیادی برخوردار شده اند.

یکی از نکاتی که در تبلیغات موبایلی باید در نظر گرفته شود آن است که مطالب ایجاد شده و ارائه شده در این نوع تبلیغات باید متناسب با پلتفرمی باشد که این تبلیغ قرار است در آن منتشر گردد.

برای مثال تصاویر بر روی کامپیوترها و لپ تاپ ها با سایز بزرگتری نمایش داده می شوند و لذا کاربران قادر به دیدن جزییات آن هستند.

حال آنکه بر روی تلفن های همراه تصاویر در اندازه کوچکتری نمایش داده می شوند و این امر موجب می شود که کاربران قادر به دیدن جزییات کوچک تصاویر نباشد و لذا تصاویری که برای تبلیغات در تلفن های همراه ایجاد می گردند باید دارای کلیت بیشتری باشند و جزییات زیر در آنها وجود نداشته باشد.

علاوه بر این کسانی که قصد دارند با استفاده از تبلیغات در تلفن های همراه کاربرانی را به وب سایت خود هدایت نمایند باید به خاطر داشته باشند که کاربران به صورت همزمان از تلفن همراه و لپ تاپ خود استفاده نمی کنند .

زمانی که شما تبلیغات را بر روی تلفن همراه آنها ارسال می نمایید آنها از تلفن همراه خود برای مراجعه به وب سایت شما استفاده می نمایند .

لذا شما باید وب سایت خود را سازگار با تلفن های همراه طراحی کنید و کاری کنید که زمانی که کاربران با استفاده از تلفن های همراه خود به وب سایت شما مراجعه می نمایند قادر به استفاده از تمامی امکانات وب سایت شما باشند.

و برای استفاده از آنها مجبور نباشند که صفحه وب سایت شما را در تلفن همراه خود دائما بزرگ و کوچک نمایند و یا برای دیدن مطالب اسکرول کنند.

شما باید وب سایت خود را به گونه ای ایجاد یا اصلاح کنید که کاربران تلفن های همراه بتوانند به سادگی و بدون هیچ زحمتی از آن استفاده نمایند .

همچنین زمان بارگذاری وب سایت شما باید کم باشد زیرا کاربران تلفن های همراه مدت زیادی را صرف باز کردن لینک شما نمی کنند و اگر وب سایت شما به سرعت بارگذای نشود از آن خارج می شوند به دنبال کار دیگری می روند.

روش تبلیغ در ایمیل یا ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ یکی از اولین شیوه های تبلیغات اینترنتی بود که در میان صاحبان تجارت های مختلف رایج گردید و سال هاست که این روش تبلیغات اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد .

از مزایای آن نسبت به سایر روش ها مثل تبلیغات موبایلی (شیوه قدیمی تبلیغات موبایلی که با ارسال پیامک انجام می گرفت) و یا پاپ آپ ها این است که این روش آزار دهنده نبوده و هیچ مزاحمتی برای کاربران ایجاد نمی نماید.

اما یکی از مشکلات عمده این روش آن است که به دلیل زیاد بودن حجم استقبال از این روش برای بازاریابی توسط صاحبان تجارت های مختلف، حجم ایمیل هایی که روزانه توسط کمپانی های مختلف و کمپین های بازاریابی ایمیلی مختلف برای کاربران ارسال می گردد بسیار زیاد است .

این موجب شده است که کاربران دیگر به این نوع ایمیل ها توجه چندانی ننمایند و برخی بدون آنکه این ایمیل ها را باز کنند تا محتوای آن را ببینند آنها را حذف می نمایند.

البته اگر شما از شیوه های صحیح ایمیل مارکتینگ در پروسه ایمیل مارکتینگ خود استفاده نمایید و لیست ایمیل های خود را به گونه ای ایجاد کنید که تمامی کاربرانی که اعضا لیست ایمیلی شما هستند داوطلبانه بخواهند که ایمیل های شما را دریافت کنند و دریافت ایمیل های شما برای آنها جذابیت و منافعی داشته باشید با این گونه مشکلات مواجه نخواهید شد.

ما در این مقاله قصد نداریم اییمل مارکتینگ و شیوه های صحیح آن را به بحث بگذاریم زیرا ایمیل مارکتینگ یک مساله مفصل و پیچیده است که برای توضیح دادن آن باید مقاله های متعددی نوشته شود، ما در اینجا تنها قصد داریم ایمیل مارکتینگ را به عنوان یک شیوه تبلیغات آنلاین معرفی نماییم.

برای آنکه بتوانید در پروسه تبلیغات اینترنتی از شیوه ایمیل مارکتینگ موفق عمل کنید باید برای کاربرانی ایمیل ارسال کنید که خودشان داوطلب دریافت ایمیل های شما باشند.

ایمیل هایی برای کاربران بفرستید که برای آنها مفید بوده و آنها تمایل به خواندن آن داشته باشند و تبلغات خود را به گونه ای در متن این ایمیل ها بگنجانید که برای کاربران آزاردهنده نباشد و آنها تصور نکنند که این ایمیل ها تنها جنبه تبلیغاتی برای شما را داشته و هیچ مزایایی برای آنها ندارد.

روش تبلیغ ویدیویی

امروزه با پیشرفت علم و بهبود سرعت اینترنت در اکثر نقاط دنیا ویدیو ها به یکی از بهترین و پرطرفدارترین انواع محتواهای آنلاین مبدل گردیده اند.

یعنی افراد ترجیح می دهند به جای آنکه چندین دقیقه به یک متن نوشتاری خیره شده و آن را بخوانند، فایل ویدیویی مربوط به آن متن را مشاهده نمایند که در آن فردی مطالب را برای آنها شرح می دهد.

امروزه کاربران اینترنت روزانه میلیون ها ویدیو را مشاهده می کنند و این سیر صعودی حجم مصرف محتوای ویدیویی توسط کاربران روز به روز درحال افزایش است از این رو ایجاد تبلیغات ویدیویی یکی از بهترین و پر مخاطب ترین نوع تبلیغات اینترنتی می باشد.

ایجاد محتواهای ویدیویی برای اینترنت روز به روز در حال افزایش بوده و حتی پلتفرم هایی ایجاد شده اند که تنها و تنها مختص انتشار محتواهای ویدیویی می باشند که از جمله مهم ترین نمونه های آنها می توان به یوتیوب اشاره نمود.

چنین پلتفرم هایی فرصت خوبی برای صاحبان تجارت های مختلف فراهم می کنند تا با استفاده از ایجاد محتواهای ویدیویی تبلیغاتی برای تجارت خودشان و انتشار آن در این پلتفرم ها که تمامی کاربران آنها به دنبال محتواهای ویدیویی هستند ویدیوهای تبلیغاتی خود را در معرض دید کاربران قرار دهند.

ویدیو هایی که در پلتفرم های مخصوص ویدیو ها مثل یوتیوب و ویمو (vimo) قرار داده می شوند، هنگامی که کاربران در موتروهای جستجوگر مطلب مرتبطی را جستجو می کنند نیز به عنوان نتایج پیشنهادی در صفحه نتایج جستجوها ظاهر می گردند و این مساله ارزش این نوع از تبلیغات را دو برابر می نماید.

زیرا صاحبان تجارت ها با یک تیر دو نشان را هدف قرار داده اند یعنی هم در یک پلتفرم ویدیویی تبلیغاتی را منتشر کرده اند و هم تبلیغات آنها در صفحه نتایج جستجوهای موتورهای جستجوگر به نمایش در می آید.

علاوه بر این ویدیوها قابلیت آن را دارند که بنرهای تبلیغاتی را نیز شامل شوند و تولید کنندگان این ویدیوها می توانند بنرهایی را به عنوان تصویر اولیه ویدیو انتخاب کنند تا زمانی که کاربر ویدیو را در لیست پلتفرم مورد نظر می بیند و پیش از آنکه آن را پلی کند، بنرنام برده برای او نمایش داده شود.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید در موتور جستجوگر پلتفرم های مخصوص ویدیو ها، همچون یوتیوب نیز مانند گوگل امکان درج تبلیغات وجود دارد.

یعنی صاحبان تجارت های مختلف می توانند با پرداخت هزینه ای به صاحبان این پلتفرم ها از آن ها بخواهند که ویدیوی تبلیغاتی آنها را پیش از سایر نتایج در صفحه جستجوی کاربران نمایش دهد .

در این صورت ویدیوی آنها بازدید بیشتری خواهد داشت و بالطبع صاحبان تجارت ها از این روش تبلیغاتی مشتریانی بیشتری را توسط ویدیوهای تبلیغاتی خودجذب خواهند نمود.

 

روش تبلیغ در ریمارکتینگ یا بازاریابی مجدد


یکی دیگر از روش های تبلیغات اینترنتی بسیار موثر که هم برای تجارت های برزگ و هم برای تجارت های کوچک می تواند بسیار مفید باشد، ریمارکتینگ یا بازاریابی مجدد است.

ریمارکتینگ تنها یک روش تبلیغاتی ساده نیست بلکه یک روش بسیار موثر برای شخصی سازی تبلیغات برای کاربرانی است که پیشتر از وب سایت شما بازدید کرده اند اما هیچ تعاملی با تجارت شما برقرار ننموده اند.

ریمارکتینگ قابلیتی است که گوگل ادوردز برای تجارت ها فراهم کرده است که توسط این قابلیت صاحبان تجارت ها می توانند تبلیغات خود را برای کسانی به نمایش در آورند که پیشتر به اپلیکیشن یا وب سایت آن تجارت مراجعه نموده اند.

اما هیچ خریدی انجام نداده اند و وب سایت را ترک کرده اند.

این کار موجب می شود که صاحبان تجارت ها بتوانند روابط خود را با این دسته از کاربران از سر بگیرند و از طریق ابزارهای ارتباطی مختلف برای آنها تبلیغاتی را ارسال نمایند.

شاید با خود بگویید افرادی که یک بار به وب سایتی مراجعه نموده اند اما از آن خرید نکرده اند احتمال اینکه در آینده از آن خریدی انجام دهند بسیار کم می باشد .

زیرا اگر آنها می خواستند از آن وب سایت خرید کنند در همان دفعه اول این که مراجعه نمودند این کار را انجام می دادند اما این نظریه کاملا اشتباه است.

بسیاری از افراد پیش از آنکه چیزی را بخرند در اینترنت درباره آن تحقیق می کنند و انواع محصولات مشابهی که در آن زمینه وجود دارند را مورد بازدید قرار می دهند و پس از انجام تحقیقات نهایتا خرید می کنند.

پس اگر کاربران به وب سایتی مراجعه نمایند و خرید نکنند می توان فرض کرد که شاید در مرحله تحقیقات و بررسی قرار داشته اند و بازاریابی مجدد آنها بتواند آنها را در مرحله خرید به عنوان یک مشتری ثابت برای یک تجارت جذب نماید.

حال یک راه کار ساده برای جذب چنین مشتریانی در مرحله بازاریابی مجدد به شما ارائه می نماییم که در بازاریابی های مجدد می تواند عملکرد تبلیغات را چندین برابر بهبود دهد.

این راه کار ایجاد شرایط ویژه برای کاربرانی است که پیشتر به وب سایت شما مراجعه نموده اند اما خریدی نکرده اند، صاحبان تجارت ها می توانند در پروسه ریمارکتینگ خود شرایط ویژه ای برای این کاربران در نظر بگیرند برای مثال آنها را مشمول تخفیف ویژه خود نمایند تا بدین صورت بتوانند نظر این دسته از کاربران را به تجارت خود جلب نمایند.

بازاریابی مجدد یا ریمارکتینگ، مکمل مهمی برای هر کانال بازاریابی دیگر است.

ترفندی که شما باید به کار ببندید این است که مخاطبان فعلی خود را به گروه هایی بر اساس تمایل آنها به تکمیل فرآیند خرید، تقسیم بندی کنید فهرست هایی که با دقت کامل تنظیم شده باشند، هسته ی موفقیت ریمارکتینگ فروشنده را ایجاد می کنند.

خب تا اینجا شیوه های مختلف ایجاد تبلیغات در اینترنت را مورد بررسی قرار دادیم، حال که با این شیوه ها آشنا شدید و در آستانه شروع پروسه تبلیغات اینترنتی قرار دارید خوب است که اطلاعاتی درباره چگونگی انجام این تبلیغات و پیش زمینه های مورد نیاز برای انجام این نوع تبلیغات به صورت موثر داشته باشید. در زیر نکاتی آورده شده است که شما باید پیش از شروع پروسه تبلیغات اینترنتی آنها را در کار خود لحاظ کنید.

نکاتی برای بهبود نتایج و روند تبلیغات اینترنتی ضروری است؟

1.وب سایت خود را از نظرزیبایی و کاربر پسند بودن، ارتقادهید:تمامی فعالیت هایی که شمادر زمینه تبلیغات انجام می دهید در صورتی موفق می باشد که کاربران برروی لینک شما کلیک کنند وبه وب سایت شما هدایت شوند.

درواقع تبلیغات تنها باعث جذب ترافیک وب سایت شما میشود واین وب سایت شما است که میتواند نرخ تبدیل ترافیک به مشتری را تعیین نماید.

شماباید تا حد ممکن وب سایت خود را بهبودوبهینه کنیدتا کاربران پس ازوارد شدن به وب سایت شما به جستجو درآن وخرید کردن از شما علاقه مند شوند.

طراحی جذاب وزیبا،راحت وآسان بودن امکان گردش در وب سایت وهم چنین سرعت لود وبارگذاری وب سایت شما از مسائلی هستندکه می توانند درتبدیل کاربران به مشتریان موثرباشند.

2. هدف تجارتی خود را مشخص کنید:حتی اگرشما بهترین وباکیفیت ترین تبلیغات راایجاد کنید وهزینه های زیادی راصرف تبلیغات نمایید.

اگر ندانسته که ازاین تبلیغات چه هدفی دارید ومی خواهید کاربرانی که به وب سایت شما جذب می گردند چه هدفی را دنبال نمایند،نمی توانید به موفقیت دست یابید.

قبل ازآنکه پروسه تبلیغات خودرا شروع کنیدابتدابرای کار خود هدف مشخص کنید وکاربران هدف تجارت خود را تعیین کنیدوبدانید که می خواهید چه افرادی رابه وب سایت خود جذب نمایید وتبلیغاتی که ایجاد می کنید برای کدام دسته از افراد جذاب باشند.

3-از کدام روش های برای تبلیغات خود استفاده میکنید: این نکته نیز در ادامه نکته قبل می باشد.

شما بایدابتداکاربران هدف خود را مشخص نماییدو سپس چک کنید که این کاربران در کدام پلتفرم های اینترنتی بیشتر حضور دارند وکدام یک از شبکه های اجتماعی و یاسامانه های اینترنتی بیشتربرای سن و موقعیت کاربران شما طراحی وراه اندازی شده است وکاربران هدف شما را بیشتر جذب میکند.

برای مثال شما باید بررسی کنید که کاربران شما بیشتر در فیسبوک عضو هستند ویا تلگرام و اینستاگرام را ترجیح می دهند.

سپس تبلیغاتی متناسب با نوع پلتفرم و درخور حال کاربران هدف خود ایجاد نمایید.

4-برای طراحی تبلیغات خود زمان بگذارید: بخاطر داشته باشیدکه شمافضای کم ومحدودی دراختیار دارید تااز طریق آن بتوانید پیام خود را به کاربران برسانید وآنها را تشویق ومشتاق به خریدازخودتان نمایید.پس باید تلاش کنیدازاین فضا محدود به بهترین شکل ممکن استفاده نمایید.تمامی رنگ ها و طراحی هایی که شما برای تبلیغات خود انتخاب می نمایید در جذب مشتریان موثر میباشند،شما باید زمان زیادی رابرای فکر کردن درباره انتخاب بهترین کلمات و عبارات،رنگ ها و طرح های موجود در تبلیغات خود نمایید.به همین دلیل است که انتخاب ها می توانند نتایج شما راچند برابر بهبود دهند.

5- دقیق و کامل صحبت کنید:برخلاف آنکه در بازاریابی محتوا به شما گفته می شود که اهداف خود را در لفافه عبارات و کلمات بگنجانید و به گونه ای با کاربر صحبت کنید که متوجه هدف اصلی شما نشود.

در تبلیغات اینترنتی باید واضح و شفاف باشید و هدف خود را مستقیم و بی پرده به زبان بیاورید زیرا تبلیغات اینترنتی فضا و زمان محدودی دارند.

پس اگر می توانید یک مفهوم را با سه کلمه برسانید هیچ گاه برای بیان آن از 10 کلمه استفاده ننمایید.

6- از کلید های CTA استفاده نمایید: همان طور که گفته شد در تبلیغات اینترنتی شما باید منظور و هدف خود را واضح و بی پرده به کاربران بگویید.

پس از آنکه اهداف خود را بیان نمودید به جای آنکه از آنها بخواهید که به آدر س شما در فلان وب سایت و یا فلان فروشگاه در آدرس شما مراجعه کنند از یک کلید کلید CTA استفاده کنید که مستقیما آنها را به وب سایت شما و یا صفحه تلگرام یا اینستاگرام شما هدایت نماید.

طراحی صحیح کلید CTA می تواند در جذب مشتریان بسیار تاثیر گذار باشد.

7- از آلمان های دیداری استفاده کنید: تمامی افراد به آلمان های دیداری توجه و علاقه بیشتری نسبت به نوشته ها نشان می دهند و بررسی ها نشان داده است که آلمان ها دیداری چندین برابر تاثیر گذارتر از نوشته ها می باشند.

برای آنکه بتوانید در نگاه اول کاربران را جذب نمایید و تاثیر خوبی در ذهنیت آنها ایجاد نمایید باید بتوانید تبلیغاتی ایجاد کنید که از لحاظ دیداری آنها را جذب نماید و طراحی زیبایی داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که عدم توجه به طراحی نگارش یک آگهی تبلیغاتی و وجود اشتباهات املایی و گرامری می تواند تاثیر بدی در ذهن ببینندگان نسبت به شما ایجاد نماید.

8-   از لوگوی برند تجاری در تبلیغ های خود استفاده کنید: زمانی که شما یک تجارتی را راه اندازی می کنید یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در موفقیت آینده تجارت شما تاثیر گذار باشد، شناساندن برند شما به مشتریان می باشد.

شما باید بتوانید برند خود را به مشتریان بشناسانید و کاری کنید که آنها برند شما را به خاطر بسپارند.

این هدف با ایجاد یک لوگوی ساده و در عین حال جذاب قابل دستیابی می باشد، شماباید لوگوی خود را در تمامی تبلیغات خود قرار دهید تا با استفاده از این روش بتوانید برند خودتان را به همه بشناسانید.

9- نتایج خود را ارزیابی کنید: آخرین و مهم ترین نکته ای که شما باید برای تبلیغات اینترنتی خود آن را به خاطر داشته باشید، ارزیابی نتایج تبلیغات انجام شده به صورت بلادرنگ می باشد.

شما باید از زمانی که یک تبلیغ را منتشر می نمایید نتایج را مورد آنالیز قرار دهید و در صورتی که نتایج بدست آمده نتایج مورد نظر شما نمیباشد سریعا طراحی، شیوه و مطالب تبلیغاتی خود را تغییر دهید و این کار را آنقدر تکرار کنید تا شیوه درست تبلیغاتی که شما را به اهداف تجاریتان نزدیک می کند را بیابید.

با وجود آنکه دنیای اینترنت بسیار گسترده و وسیع است و تبلیغات در این دنیای گسترده بسیار سخت و دشوار به نظر می رسد اما شما می توانید با تکیه بر نکات آورده شده در این مقاله کار خود را در زمینه تبلیغات اینترنتی شروع نمایید.

به خاطر داشته باشید دنیای اینترنت دنیایی است مملو از فرصت های تجاری مختلف و بهره بردن از این فرصت ها تنها به خود شما و تلاشی که برای دستیابی به اهداف خودتان انجام می دهید بستگی دارد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *