نکاتی درGoogle Trends که ممکن است اشتباه برداشت شوند.

گوگل ترند(Google Trends)ابزاری کاربردی وبسیارساده ای است که میتوان از آن برای چک کردن نسبی میزان جستجوی کلمات کلیدی وعبارتها استفاده کرد.البته همچنین ازاین روش آدرس http://www.google.com/trends/explore هم میتوانیدازآن استفاده نمایید.که گوگل ترند(Google Trends) شامل قسمت های بسیارزیادی میباشد که ومیتوانید،درآن ازطریق لینک صفحه نخست این ابزار،به کلمات وجملاتی که در دنیا زیادتر جستجو میشوند،دسترسی پیدا نماییدودقت داشته باشید که چه چیزی موردپسند تمامی مردم قرارگرفته است و تمامی مردم دنیا نیزدرحال واکنش نشان دادن به چه مطالبی هستندویا میتوان گفت که چه مطالب هایی  ازمحبوبیت خارج شده ودیگر مورد استقبال قرار نمیگیرند.Trend رادر لغتنامه  را به گرایش معنی کرده اند.ابزار گوگل ترند(Google Trends)، میزان کم وزیاد شدن گرایش جستجوکنندگان به عبارت های کلیدی که در متورهای جستجوگر گوگل(Google) میشوند،را میتوان نمایش دهد.

اما بیاد داشته باشید،که گزارشاتی که گوگل ترند (Google Trends) ارائه مینماید،احتمالا نسبی میباشد.همان گونه که میتوان گفت ازنامش معلوم است که میزان گرایش وروند را نشان مینمایند.البته اگرکلمه کلیدی x، رونددو برابری رانسبت به سال قبل داشته باشد،دلیلی نداردکه حتما تصورکنید که میزان گرایش تمامی مردم به کلمه کلیدی yکه کاهش سه برابری رانسبت به سال قبل داشته ،کم ترمیباشد.چون امکان داردکه کلمه کلیدی yباکم شدن محبوبیت،هنوزهم دارای تعداد بسیاری ازجستجوکنندگان خودباشد.(xوy نمونه میباشند).حالااگریک کلمه کلیدی ویا جملاتی راوارد نمایید، فقط کافی است که نسبت به خود آن عبارت وپیشینه استفاده شده این عبارت،میزان جستجوی آن رانشان میدهد و میتوان گفت که همیشه مقداری بین صفرتاصدرا نشان میدهد.

همچنین اگر شما عزیزان چندتا کلمه وارد نمایید،برطبق همه ی کلمات بصورت تقریبی،میزان جستجو نشان داده شود.درواقع گوگل ترند (Google Trends)،تنهایک پیک (peek) را نشان میدهد.

بعنوان مثال: اگر کلمه شارژ ایرانسل را بررسی نماییم:

 

همانگونه که میبینید این حقیقت دارد که کلمه شارژایرانسل،دارای نموداری رو به پایین است.ولی این ملاکی نیست که فکرکنید،زیرا رو به پایین است،به این معنا نست که رقابت کمتری داردومیزان جستجوی آن کم میباشد.دقت داشته باشیدکه “رو به کاهش است”.این معنی رادارد که مثلا اگرسال 2012ماهانه 700هزاربار جستجو میکردند،حالادرسال 2014 و2015، تقریبا300 هزاربار جستجو میکنند یعنی میشود گفت که نصف سال 2012 است.بنابراین نمودار رو به  پایین نشان میدهد. البته گوگل ترند (Google Trends)  به ما لیست جستجو رانمایش نمیدهد.فقط میتواندمیزان تقریبی رابین عددصفر تاصد نمایش دهد.

همچنین به مثال زیر دقت داشته باشید:

 

این بار میخواهیم کلمه درب اتوماتیک را چک کنیم.همانگونه که مشاهده میکنید،برعکس“شارژ ایرانسل”، تمامارو به بالاهست وازسال 2014نسبت به سال 2012 معمولا رشد دو برابری داشته اشت.ولی به این معنا نیست که که از کلمه “شارژ ایرانسل” رقابتی تراست.چون امکان داردکه کلمه “درب اتوماتیک”،درمدت 2سال،از100جستجوی ماهانه،به 200 جستجوی ماهانه رسیده است که هم 100وهم 200 عددبسیار کمی هست.ولی خب،200 دوبرابر 100 میباشدو درکل،میتوان گفت که گوگل ترند (Google Trends)،پیشرفت دوبرابری نمایش میدهد.بنابراین نبایدصرف این نمودار،فکر کنید،که رقابت “درب اتوماتیک” بیشتراز“شارژ ایرانسل” میباشد.

بااین شرایط میتوان گفت، که  مسلم است اگرنمودار یک کلمه رو به بالاباشدوکلمات دیگر هم رو به پایین،باشد.نبایستی این فکررابکنید،که جملات رو به پایین وکمتر،جستجوی کمتری هم دارند.البته اگردو عبارت را وارد نمایید، قطعامعلوم میشودکه رو به پیشرفت عبارت اول،هنوزبه میزان رو به پایین عبارت دوم نمیشود.همانندتصویر زیر است که نمایش داده میشود.

 

اولی همین نقطه هم برای قضاوت زود میباشدوداستان دشوارترازآن میباشدکه تاالان گفته شد. همچنین نبایستی فکرکنیدکه عبارتی دارای عدد زیادتری میباشدودرنمودارجایگاه بالاتری دارند،قطعا کلمات    پرترافیک تری هست.که برای اثبات این موضوع مثالی را میزنیم.

کلمات“درب اتوماتیک” و “در اتوماتیک” را باهم چک نماییم:

 

همانگونه که درتصویر بالا مشاهده میکنید،کلمات “دراتوماتیک” دارای لول ارزشمندتری درنمودارقرارداردو روبه بالاهم استولی اگرهمین دوکلمات رادرGoogle Keyword Planner ببینید میتوانیدبه عمق داستان دست پیدا کنید:

مشاهده میکنید؟ که عبارت “دراتوماتیک” باتوجه به این که در گوگل ترند (Google Trends)،وضعیت مناسبتری دارد،بطور نسبی،ماهانه 170بارجستجو میشوند،اما کلمات “درب اتوماتیک” که در گوگل ترند (Google Trends)،همچنین باجستجوی پایینتری زوبرواست،5400 باردرماه جستجومیشوند.بهه این معنی است که تقریبا30 برابر “در اتوماتیک” میباشد.

این شرایط باعث میشودکه تمامی حساب وکتاب شمادر موتورهای جستجوگر گوگل (Google)ومیزان ترافیک و مشخص کردن رقبا،اشتباه محاسبه شود وآن چیزی که تصورمیکنید اتفاق نیوفتد.این لینک که مستند موتورهای جستجوگر گوگل(Google) میباشدکه مشاهده نمایید.موتورهای جستجوگر گوگل (Google) دقیقااشاره میکند،که گزارشاتی که نمایش داده میشوند،گزارش کاملی نیست واعداد آن نرمال سازی شده است.وازشما خواهش میکنیم که دیگر،خودرابااطلاعات تقریبی گوگل ترند (Google Trends) درگیر ننمایید.فقط ازآن برای این که مشاهده کنید،میزان رشد وافت،مورد استقبال قرار گرفتن کاربران ویا فراموش شدن توسط آنها ازکلمات کلیدی که رو به رشد ویا افت میشوند آگاه شوید.

گروه آموزشی وب سایت 30، با همکاری کارشناسان متخصص و با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی احساس نیاز به ایجاد بستری آموزشی برای علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ کرد، امروزه تقریبا گسترش نامحدود بازار صنعت دیجیتال مارکتینگ برای همگان آشکار شده است، و خیلی واضح است که نیاز به مراجع آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ هر روزه بیشتر و بیشتر می شود، با توجه به اهمیت این موضوع شما تنها با جستجو در اینترنت شمار زیادی از وب سایت هایی را می یابید که در این حوزه فعالیت میکنند و مقالات و آموزش های تخصصی ارائه می دهند، احساس نیاز برای تولید بستری کاملا تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ توجه و انگیزه ما را به ایجاد یک وبگاه کاملا آنلاین و رایگان بیشتر کرد. گروه آموزشی وب سایت 30 با آماده سازی وب سایت 30 دات آی آر، و جمع آوری و ارائه مقالات و آموزش های تخصصی در صنعت دیجیتال مارکتینگ را راه اندازی کرد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *