آموزش تغییر url های وردپرس با افزونه های آن

دراین مقاله ی آموزشی خواهید آموخت که چگونه Site URL یا Home URL رادرتنظیمات وردپرس تغییر دهید.اینکاربرای مواقعی مفیداست که قصد انتقال وب سایت وردپرسی خود به مسیری دیگربرای مثال ساب دامین و یاتغییر دامنه ی وب سایت به دامنه ی دیگری راداشته باشید.توجه داشته باشید باانجام اینکار وب سایت شما منتقل نخواهد شد و می بایست حتما آدرس جدید وجود داشته باشد وصحیح باشد درغیراینصورت ممکن است وب سایت شماازدسترس خارج شده و بامشکل مواجه شود.

تغییر آدرس سایت یا Site URL:

برای تغییر آدرس سایت میتوانید بصورت زیر اقدام نمایید:
• وارد مدیریت پیشخوان وردپرس وب سایت خود شوید.
• ازپنل سمت راست صفحه برروی Setting یاتنظیمات کلیک کنید(به صورت پیشفرض زیرمنوی تنظیمات همگانی برای شما بازخواهد شد)
• درفیلد مقابل گزینه ی«نشانی وب سایت (URL)» میتوانید آدرس جدیدرا وارد نمایید.
• در آخربرروی دکمه ی «ذخیره ی تغییرات» کلیک نمایید تاتغییرات مورد نظر اعمال گردند.
• هما کنون تغییرات Site URL دردیتابیس وب سایت ذخیره خواهند شد.


تغییر آدرس خانه یا Home URL:

برای تغییرآدرس وردپرس سایت میتوانید بصورت زیراقدام نمایید:
• وارد مدیریت پیشخوان وردپرس سایت خود شوید
• ازپنل سمت راست صفحه برروی Setting یاتنظیمات کلیک کنید (به صورت پیشفرض زیر منوی تنظیمات همگانی برای شما باز خواهد شد)
• درفیلد مقابل گزینه ی « نشانی وردپرس (URL)» میتوانید آدرس جدید را وارد نمایید.
• درآخر برروی دکمه ی «ذخیره ی تغییرات» کلیک نمایید تاتغییرات مورد نظراعمال گردند.


برای اطمینان بیشتر میتوانید صفحه ی اصلی وب سایت را بازنمایید وآن را بررسی کنید که تغییرات درپایگاه داده ی سایت اعمال شده باشند.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *