همه چیز درمورد لینک UTM

امروزه مبحث مدیریت وب سایت بقدری تخصصی وحرفه ای شده است که افرادفعال دراین حوزه تمام تلاش خودرا میکنند تاازروشهای گوناگون وعلوم مختلف برای بهبودوضعیت وب سایت خوداستفاده کنند. یکی ازموضوعات بسیارمهم در وب سایت توجه به رفتارکاربران است. درواقع شماباید بادقت بسیارزیادی رفتارکاربران خودرا زیرنظر قرارداده وتلاش کنید تابه درک دقیقی ازسلیقه مخاطبین خودبرسید.شما می توانید ازعلم آمار،مانند بکاربردن کد ولینک UTM برای انجام اینکاراستفاده کنید.

مثلاً میتوانید بابررسی میزان کلیک هربخش از وب سایت تان بفهمیدکه کدام بخش هابرای کاربران جذاب بوده ومخاطبین بیش تری دارد. اماسوال بسیارمهم این است که چگونه بایدبه این آمارها دست پیدا کنیم؟چگونه بایدمیزان کلیدخوردن هربخش از وب سایت رامحاسبه کرد؟ برای حل این مشکل مفهومی به نام UTM بوجودآمده است.

میتوانید ازآن برای به دست آوردن آمارکلیک لینکهای داخل وب سایت خوداستفاده کنید. امااگر بتازگی کسب وکار آنلاین خودرا راه اندازی کرده اید،طبیعی است که هنوز بابسیاری ازمفاهیم دراین حوزه آشنایی نداشته باشید. امادرادامه قصدداریم شمارا با لینکهای UTM ، کاربردآن ونحوه ایحاد آن باشما صحبت کنیم.

UTM چیست؟

UTM که مختصر شده عبارت (Urchin Tracking Module) است.قطعه کدی است که بااضافه کردن آن به انتهای هرلینکی میتوانید امکان رهگیری آمارورودی به آن لینک رابه دست بیاورید. درواقع این کد اطلاعات مختلفی رابه سیستم گوگل آنالیتیکس ارسال کرده واطلاعات رادرآن نقطه پردازش میکند. سپس شمامیتوانید این اطلاعات رامشاهده کرده واز آنهابرای بهبودوضعیت وب سایت خوداستفاده کنید. بعنوان مثال شمامیتوانید برروی لینکهایی مثل بنر وب سایت،خبرنامه، وبلاگ، کمپین تابستانه وموارداین چنینی، لینک (Urchin Tracking Module) رااضافه کرده وسپس آمار افرادی که برروی آن کلیک کردن را بدست بیاورید.

اهمیت استفاده از لینک‌­های UTM در بیزنس و فعالیت شما

همه‌­ی مام­‌دانیم که مدیران کسب و کارها و کسانیکه در دیجیتال مارکتینگ فعالیت دارند،سعی می­‌کنند بااستفاده ازتبلیغات، مخاطبان وبازدیدکنندگان به وب سایت راجذب کنند. راههای زیادی برای تبلیغات پیش روی این افرادقرار گرفته شده است. یکی ازمهم ترین موضوعات دراین عرصه، تشخیص بهترین ومقرون بصرفه ترین روشهای جذب مخاطب است.

برای این که مدیران تشخیص دهند که چه روشی بیش ترین میزان بازدید،کلیک ویاخرید رابه همراه دارد، به جمع‌­آوری آمار واطلاعات خاصی نیازدارند. استفاده از لینک‌­های UTM یکی ازبهترین روش­هابرای دریافت آمارمیزان بازدید از وب ­سایت ازطریق تبلیغات ویاکمپینهای مختلف میباشد. ازمهم ترین فواید لینک­های  UTM می­توان به ساخت واستفاده آسان آن ­هااشاره کرد.تنها لازم است کدخاصی رابه انتهای لینک اضافه کنید وازآن ­ها درجاهای مختلف استفاده کنید.

تبلیغات معمولا ازطریق ایمیل مارکتینگ، اس­‌ام‌­اس مارکتینگ،تبلیغات آنلاین (بنری، گوگل ادز، …)،شبکه­‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و …) وتبلیغات آفلاین (رویداد، تراکت، …) و … انجام می­شود. شما می­توانیداز لینک‌­های UTM بهره ببرید تابتوانید بسادگی بفهمیدکه درهربازه زمانی چه تعدادکلیک و ورودی ازطریق تبلیغات دریافت کرده­‌اید. بسادگی بااستفاده ازاین لینک­‌های UTM می­توانیدتشخیص دهیدکه کاربری که وارد وب سایت شماشده ازطریق کمپین است یااز وب سایت خاصی که برای شماتبلیغ کرده یااین که اگر ازکمپین مخاطب واردشده ازطریق کدام بنروارد وب سایت شده است.

آموزش ساخت لینک‌های UTM

 

شمامیتوانید لینک­‌های UTM را به روشهای مختلفی بسازیدکه درادامه بابرخی ازاین روشهاآشنا خواهیدشد. البته ناگفته نماندکه تمام این روشها،برای لینک سازی است وشما می­توانیدیکی ازروشهارا برای لینک سازی UTM انتخاب کنید.

یو تی ام به زبان ساده یعنی اضافه کردن ۵پارامتر به انتهای آدرسهای اینترنتی (URL) برای ثبت وضبط اطلاعاتی ازمنبع.

اولین روش:

اولین روش برای ساخت لینکهای یو تی ام، تایپ بصورت دستی است.برای انجام اینکارتنها کافی است که درانتهای لینکهای خود،پارامترها را بدرستی قراردهید. توجه داشته باشیدکه قراردادن نام، رسانه ومنبع کمپین ضروری است ومیتوانید سایرپارامترهای محتوای کمپین وعبارت کلیدی کمپین راقرار ندهید. برای انجام اینکار بصورت دستی بایدآخر لینک علامت؟قرار دهید وبعداز علامت سؤال پارامترهای موردنیاز خودرا همراه بامقادیر آنهاقرار دهید، توجه داشته باشیدکه برای جداکردن پارامترهاباید از& استفاده کنید.

یک لینک Urchin Tracking Module دارای ۵پارامترمختلف است که باید باتکمیل این ۵پارامتر درنهایت لینک خودرا ایجادکنید. این پارامترهای مختلف عبارتنداز:

  • utm_source
  • utm_medium
  • utm-campain
  • utm_content
  • utm_term

۱. منبع کمپین (Campaign Source)

یکی ازاولین پارامترهای ضروری درلینکهای یوتی ام، منبع کمپین یاCampain Source است. بااستفاده ازاین پارامتر میتوان متوجه شدکه ورودی وب سایت ازچه طریقی بوده است؟ بعنوان مثال، گوگل، اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، یک وب سایت دیگرکه رپرتاژ مادرآن منتشرشده و… هرکدام یک منبع کمپین محسوب میشوند.این پارامتر درلینک یو تی ام به صورت utm_source نمایش داده میشود واستفاده ازآن اجباری است. بعنوان مثال، utm_source=reportage یعنی این که منبع ورودی‌ مارپرتاژ است.

۲. کمپین (Campaign Medium)

یکیدیگر ازپارامترهای اجباری برای ساخت لینک یو تی ام، رسانه کمپین است. بااستفاده ازاین پارامتر میتوان نوع تبلیغی که درنظردارید راتعیین کنید. تبلیغ میتواند دارای انواع مختلفی مانندبنر، ایمیل یا تبلیغات کلیکی (cpc) باشد. این پارامتر بصورت utm_medium درلینک یو تی ام قرار میگیرد.

مثال: utm_medium=banner برای تبلیغ بنری

۳. نام کمپین (Campaign Name)

شما میتوانید برای هرکمپین خودیک نام مجزا تعیین کنید.این پارامتر بصورت utm_campaign درلینک یو تی ام نمایش داده میشود وجزو پارامترهای اجباری است. بعنوان مثال فرض کنیم کمپین تبلیغاتی شما به مناسبت نوروز اجرامیشود. دراینصورت عبارت utm_campaign=Nowruz یعنی نام این کمپین شما Nowruz است.

۴. عبارت کلیدی کمپین (Campaign Term)

بااستفاده ازاین پارامتر میتوانیم بفهمیم که کاربران وب سایت بااستفاده ازچه کلماتی وارد وب سایت ماشده‌اند. این پارامتر برای تبلیغاتی مانند:گوگل ادز کاربرددارد که کاربرپس ازجستجوی کلمه کلیدی مورد نظرما، روی تبلیغ کلیک میکند و وارد وب سایت میشود. این پارامتر درلینک یو تی ام بصورت utm_term نمایش داده میشود واستفاده ازآن اختیاری است. باتوجه به اینکه Campaign Term کاربردمشخصی دارد، میتوانید درموارد خاص ازآن برای رصداطلاعات اضافی استفاده کنید.

۵. محتوای کمپین (Campaign Content)

این پارامتر تعیین کننده محتوای تبلیغاتی شمااست. بعنوان مثال، فرض کنید بنر شمابرای تبلیغ محصول «کیف»باشد. دراینصورت، میتوانیدپارامتر utm_content=bag رادرلینک یو تی ام خودقرار دهید.استفاده ازاین پارامتر اختیاری است

دومین روش:

استفاده از UTM سازهاازدیگر روش­های لینک سازی است. UTM سازهاابزارهایی هستند که کارساخت لینک رابسیارساده خواهندکرد. شماکافی است اطلاعات درخواستی درفرم راپرکنید تا بتوانیدبه لینک موردنظر خوددسترسی داشته باشید. یکی ازابزارهای پیشنهادی، ابزارساخت لینک UTM ازگوگل است. افزونه Google Analytics URL Builder نیزکارلینک سازی UTM رابسیارساده­‌تر کرده است.

سومین روش:

استفاده ازاکسل نیزمیتواند درلینک سازی UTM به شماکمک کند. شمامیتوانید بافرمول نویسی دراکسل، لینک‌­های UTM موردنیاز خودرا بسازید.

چهارمین روش:

استفاده ازاکستنشن‌­های مرورگرها نیزم­‌تواند گزینه­‌ای خوب برای تولیدلینک UTM باشد. درمرورگرها اکستنشن­‌های مختلفی برای ساخت لینک­‌های UTM قرارداده شده است. Google Analytics URL Builder،  UTM.io و UTM Builder ازجمله اکستنشن‌­های موجوداست که شمام­یتوانید برای لینک سازی ازآن ­هااستفاده کنید.

پنجمین روش:

استفاده از لینک­‌های کوتاه شماهم میتوانیدمستقیماً درتبلیغات ویاکمپین ازلینک­‌های UTM که ساخته­‌ایداستفاده کنید وهم ازلینک­‌های کوتاه. لینکهای UTM گاهی بدلیل طولانی بودن و وجودکاراکترها وعلامت­های مختلف شایدظاهر زیبایی نداشته باشند،برای این منظور شما میتوانید ازلینک­‌های کوتاه استفاده کنید. البته وجوداین لینک­‌های کوتاه دربرخی ازشبکه­‌های اجتماعی که محدودیت کاراکتردارند میتواند بسیارمفیدباشد. شما میتوانید از وب سایت­‌های مختلفی برای کوتاه کردن لینک­‌ها (Short Links)استفاده کنید.ابزار UTM‌ ساز آنالیتیکس بصورت خودکار لینک کوتاه رادراختیار شماقرار میدهد ودیگرلازم نیست از وب سایت­‌های دیگر برای کوتاه کردن لینک استفاده کنید.

موارد استفاده از لینک UTM

حالاکه بااین نوع لینک آشناشدید،ممکن است این سوال بسیارمهم برای شما بوجود بیایدکه چه زمانی بهتراست تاازاین مفهوم استفاده کنیم. ازمهمترین مواردیکه پیشنهاد میشود تاازاین لینک در وب سایت خودبرای آنهااستفاده کنید، میتوان به مواردزیر اشاره کرد:

کمپبن شبکه های اجتماعی

زمانیکه یک کمپین شبکه اجتماعی را بوجود بیاورید، میتوانیدلینک صفحات پروفایل رسمی خود درسایر شبکه های اجتماعی رابااستفاده از لینک URCHIN TRACKING MODULE کامل کرده وکمپین شبکه های اجتماعی خودرا از این طریق مدیریت وآمارگیری کنید.

کمپبن ایمیل

یکیدیگر ازمصارف استفاده ازاین تکنولوژی برای رصدکردن خبرنامه وکمپینهای ایمیلی است تابتوانیدبه آمارهای مختلفی ازورودی وترافیک کمپینهای ایمیلی خوددسترسی پیداکنید.

 کمپین بنری و تبلیغات

زمانیکه برای وب سایت خودبنر وتبلیغات گرفته اید، برای اینکه متوجه تعدادافرادیکه برروی بنر کلیک کردند، بشویدلازم است تا از URCHIN TRACKING MODULE استفاده کنید. استفاده ازاین روش میتواندبه شماکمک می کند تاتعداد ورودی های هربنر راپیاده کرده ودرنهایت کمپین بنری وتبلیغاتی خودرابه بهترین شکل ممکن به پایان برسانید.

درنهایت

دراین مقاله قدم به قدم باتولید لینکهای UTM وراههای تولیداین نوع لینک‌­ هاآشنا شدید. شمامیتوانید برای هرتبلیغ ویاکمپین یک لینک UTM بسازید تاورودی­‌های وب سایت خودرا بصورت تفکیک شده در اختیارداشته باشید. ازاین پس شما بسادگی میتوانید ترافیک شبکه­‌های اجتماعی،کمپین­های مختلف وهم چنین تبلیغات انجام شده رارصدکنید. میزان پارامترهای قرارگیری درلینک UTM هراندازه که بیش تر باشد، شماگزارش دقیقتری دراختیار خواهیدداشت.

این ابزار درعین سادگی، ابزاری مهم وکاربردی برای تبلیغات هدفمند وبهینه درفضای تبلیغات آنلاین است. ازاین پس سعی کنیدحتماً ازاین لینکهای مفید در طراحی وبرنامه­‌ریزی برای تبلیغات استفاده کنید تا ازظرفیتتان بصورت بهینه برای رشد وموفقیت خوداستفاده کنید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *