درمورد گوگل ساجست (Google Suggest) چه میدانید؟

 

Google Suggest یاپیشنهادات خودکاریکی ازمشهورترین وموثرترین عملکردهای موتورهای جستجوگرگوگل است که درزمان واردکردن کوئری درکادرجستجو پیشنهاداتی به کاربران ارائه میدهد.به عبارت دیگر،زمانیکه کلمه کلیدی موردنظررادرکادرجستجوگر تایپ میکنید،همزمان باتایپ کردن،لیستی ازپیشنهادات به صورت آبشاری درزیرکادرجستجو به شما داده میشود.به این بخش Google Search Suggestion (گوگل ساجست) گفته میشود.

 

تاریخچه پیشنهادهای خودکارگوگل(Google Suggest)

قابلیت Google Suggest ازسال 2004 درایالات متحده آمریکا به صورت آزمایشی پیاده سازی شد ودرنهایت درسال 2008 ازحالت آزمایشی به حالت دائمی تغییریافت.بااین قابلیت کاربربدون نیازبه جستجوی جدید،سریع تربه نتیجه جستجوی موردنظرش میرسد. 

عملکرد پیشنهادهای خودکارگوگل(Google Suggest)

همزمان باتایپ کلمات کلیدی درکادرجستجو،فُرم داده ها رابه سرورهایی که درپس زمینه کار میکنند،ارسال میکند و بطورخودکار پیشنهادهایی برای ادامه درخواست ارائه میکنند.به عنوان مثال اگرکاربری کلمه کلیدی “سئو” را درکادر جستجوگر وارد کند،گوگل کلمات “سئو در رودپرس” یا “سئو چیست” و ..را پیشنهاد میدهد.هرپیشنهاد براساس اصطلاحاتی است که اغلب همراه بااصطلاح واردشده توسط کاربراستفاده میشود.این عملکرد مبتنی برفناوری Ajax است که امکان تغییر درمحتوای صفحه رافراهم میکند،بدون این که صفحه ای دوباره بارگزاری شود. 

عوامل تاثیرگذار درپیشنهادهای خودکار گوگل( Google Suggest)

سه عامل مهم درلیست نتیجه های پیشنهادهای گوگل تاثیر دارند:

۱. کلمات کلیدی باارزش ومهم  

گوگل بااستفاده ازمنابعی مانند وب سایت آمازون،کلمات یا عبارت هایی که بیشتر توسط کاربران جستجو میشوند راشناسایی میکند وآنها رادرقسمت پیشنهادهای خودکارقرار میدهد.البته توجه داشته باشید اگرشما صد هزاربار یک کلمه راجستجو کنید این دلیل نمی شودکه گوگل آن رادرقسمت پیشنهادهای خود قراردهد.جستجو کلمه بایدکامل ودرست باشدیعنی کاربران بسیاری ازنقاط مختلف ومتنوع آن راجستجو کنند.گوگل درحال حاضر به عواملی مانند تعداد جستجو کاربران و قابل شناسایی بودن آن ها توجه می کند.که بعضی ازوب سایت ها برای دیده شدن درساجست گوگل اقدام به خرید بازدید وب سایت خود می کنند تابااستفاده اینکار افزایش ورودی ازگوگل راداشته باشند وبرندشان بیشتر دیده شود.

۲. موضوع های تِرند شده

منظورازموضوعات تِرندشده مسائلی  هستندکه درلیست اخبارداغ روزباشد ودریک بازه زمانی کوتاه،میزان جستجو ومحبوبیت آنهارا دررسانه های اجتماعی وخبری به یک باره زیادشده باشدوبسیاری ازافراد آن رادرگوگل سرچ کنند.به طورمثال موضوع هایی مانند “ویروس کرونا” یا “واکسن ویروس کرونا” که این روزها به عنوان یکی ازاولین پیشنهادهای گوگل برای تکمیل خودکار کوئری کاربران ارائه میشود.

3-مکان جغرافیایی

محل وموقعیت جغرافیایی افراد هنگام جستجو نیزیکی ازفاکتورهای تاثیر گذاردرپیشنهادهای خودکارگوگل است.میزان جستجوی یک کلمه یاعبارت خاص ممکن است درموقعیتهای جغرافیایی مختلف،متفاوت باشد.شایدیک کلمه خاص دریک منطقه بیشترجستجو شود پس ممکن است آن کلمه درمنطقه ی موردنظر درپیشنهادهای قرارگیرد ولی درشهری دیگر درنتایج نباشد به همین دلیل،گوگل پیشنهادهای  ارائه شده را براساس میزان سرچ کلمه یا عبارت درموقعیت جغرافیایی کاربرارائه میکند.هرچه منطقه ی جغرافیایی که کلمه کلیدی درآن مورد جستجو قرار میگیرد،وسیع ترباشد گوگل بهتروسریع ترکلمه را شناسایی می کند ودرلیست پیشنهادهای خود قرار می دهد. 

تاثیر پیشنهادهای خودکار گوگل (Google Suggestدرتحقیق کلمات کلیدی

تحقیق کلمات کلیدی یکی ازاصلیترین مزیتهای الگوریتم پیشنهادهای گوگل است.ازآن جایی که تمام پیشنهادهای گوگل به صورت الگوریتم وبراساس میزان محبوبیت وتعداد سرچ های کلمه جستجو شده ارائه میشود،میتوان ازآن درتحقیق کلمات کلیدی مقالات وب سایت ها استفاده کرد.به عبارت دیگر،پیشنهادهای خودکار گوگل برای سئو کاران و صاحبان وب میتواند به اندازه ابزارگوگل ادوردز(Google Adwords)مفید باشد.به کمک این قابلیت،سئو کاران میتوانند تشخیص بدهند که کدام کلمه کلیدی رابرای استفاده در وب سایت خود بهینه کنند.صفحات وب را میتوان باتوجه به ترکیب کلمات کلیدی که معمولا پیشنهاد میشوند بهینه سازی کرد و به این ترتیب امکان ارتقاء رتبه درنتایج جستجو افزایش خواهد یافت. 

تاثیر پیشنهادهای خودکار گوگل (Google Suggest) برسئو

اگرچه قابلیت پیشنهادهای خودکار گوگل تاثیر مستقیمی دربهینه سازی موتورهای جستجو ندارد،اما هربازاریاب اینترنتی و متخصص سئو بایدازتاثیر عملکرد این الگوریتم روی نام تجاری آگاهی داشته باشد.برخی مواقع ممکن است نام یک برند به سرعت در کادر جستجوی گوگل بایک عملکرد منفی سرچ شود.در این صورت،آن برند به همراه کلمه منفی درقسمت پیشنهادهای گوگل به کاربران نشان داده خواهد شد.دراین جا میتوان باکمک سئو تاحدبسیار زیادی این مشکل رابرطرف کرد.درواقع،بایدازسئو به عنوان نماینده آن برند،شرکت یا محصول آسیب دیده استفاده شودوبادادن پیامهای مثبت به عموم کاربران(بعنوان بخشی ازفرایندبازاریابی) سعی دررفع این مشکل نمایند.

در بهترین حالت، بااین تکنیک میتوان باعث تغییر در کوئری های جستجو شد و بقیه بارمنفی بتدریج توسط گوگل ازلیست پیشنهادهای خودکارحذف خواهد شد.البته عکس این موضوع نیزکاملا صدق میکند وشما میتوانید شهرت مثبت یک برند راازطریق Google Suggest تقویت کنید.

برای آن دسته ازکسب و کارهای اینترنتی که کوئری های خود را باوارد کردن برند+کلمه کلیدی مورد هدف قرار میدهند،قابلیت پیشنهادهای خودکار میتواندتاثیر مثبتی داشته باشد.

این وب مستر  میتوانند وب سایت های خودرابا ترکیب” برند+پیشنهاد” یا ”برند+تست” بهینه کرده و شانس بازدید بیشتر وب سایت شان را بیشتر کنند.

ساجست اینستاگرام چیست؟

حتما برای شما هم پیش آمده است که درزمان جستجو یادرهنگامی که درصفحه عمومی اینستاگرام هستید،اینستاگرام حسابهای خاصی راباهدف فالو کردنشان به شما نشان میدهد.به این قابلیت ،ساجست اینستاگرام میگویند.

عملکرد ساجست اینستاگرام چگونه است؟

زمانی که شما یک حساب کاربری را فالو میکنید،لیستی تحت عنوان ساجست(suggested) به شما نشان داده خواهد شد.این لیست مجموعه ای از اکانت های پیشنهاد شده ازطرف اینستاگرام است .اینستاگرام بانمایش دادن این لیست ازشما میخواهد آن ها رافالو کنیدیا تنها یک مرور براین اکانت های پیشنهاد داده شده داشته باشید.

چه عواملی درقرار گرفتن درلیست ساجست های اینستاگرام موثر است؟

اینستاگرام برای نمایش لیست ساجست در بخش جستجو ازمعیارهای مختلفی استفاده میکند.مهم ترین آن ها عبارتنداز:

  • 1-تعداد فالورها
  • 2-تعداد لایک ها و کامنت ها
  • 3-تعداد بازدید از پیج
  • 5-آمار جستجوی کاربران

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *