هاست ایمیل چیست؟

 

میزبانی ایمیل به بیان ساده خدماتی باهدف هدایت پیام های الکترونیک ازطریق یک سرورایمیل اشتراکی است.این سرویس اغلب توسط شرکتهای کوچک ومتوسطی استفاده میشود که ترجیح میدهند آدرس ایمیلهایی بانام تجاری ویادامنه اینترنتی خود داشته باشند.

دنیای تکنولوژی،جهانی است که شایدبرای کسانیکه باآن آشنایی ندارند کمی دلهره آورباشد.بلاخص مواقعی که پای یک اصطلاح ویاعملکرد فنی درمیان است اماباصرف کمی زمان و بررسی امکانات،درک وفهم موضوع آسانترخواهد شد.درخصوص میزبانی ایمیل نیزماجرا اینگونه است.واژه ایمیل یاپست الکترونیک اکنون به اندازه کافی همه گیر وشناخته شده است.

بسیاری ازافراد ازسرویسهای ایمیل برای ارتباط مکتوب بایکدیگراستفاده میکنند.

نکته مهم پوشش نیازهای شمادریک سرویس میزبانی ایمیل است.میزبانی ایمیل مطمئن معمولابصورت تجاری وباپرداخت هزینه دراختیارشما قرارخواهدگرفت.

میزبانی ابری(cloud hosting)بتازگی به سمت عمومی شدن پیش میرود.واین امردرمدیریت سرویسها تاثیرگذارخواهدبود.درحالیکه افرادبرای استفاده های شخصی ازایمیلهای رایگان استفاده میکنند،برای سرویسهای شرکتی وسازمانی استفاده ازخدمات رایگان نامناسب بنظرمیرسد.

دلایلی برای این عدم تناسب وجوددارندکه شامل مواردی چون:واقع شدن نام سرویس رایگان درقسمت دامنه ایمیل ولطمه به پرستیژسازمانی،عدم وجودداشتن پشتیبانی ازطریق ایمیل وتلفن،بلاک شدن فرستندگان استفاده کننده ازسرویسهای معمول رایگان توسط بعضی ایمیل سرورها،تهدیددرخصوص امنیت استراتژیک ومالی نامه هاو …که به هنگام ثبت دامنه بایستی به آن توجه کرد.

یک مزیت سرویس میزبانی ایمیل زمانی است که شرکت برنامه ای درخرید وتجهیزسرور ویاراه اندازی وب سایت ندارد،وتنها درآن زمان،استفاده ازخدمات نامه رسانی الکترونیک موردتوجه شرکت میباشد،باخریدیک سرویس میزبانی ایمیل مطمئن شمانیازی به کانفیگ سروردرجهت انتقال صحیح نامه ها،جلوگیری ازورود وخروج اسپم،مواردمربوط به امنیت داده ها،جلوگیری از تهاجم برنامه های مخرب وویروسهانخواهید داشت.

مزیت دیگراین سرویس استفاده از نام دامنه مختص شرکت برای سرآیند ایمیل اکانتهاست،بااین ویژگی آدرس ایمیلهای شرکت شمامشخصترخواهدبودوهمچنین نامه های ارسالی قابل authenticateازسمت گیرندگان خواهندبود.(شرایطی رافرض کنیدکه شخص جاعلی بااستفاده ازیک ایمیل رایگان مشابه بانام شرکت شماباشرکای تجاریتان واردتعامل شود!)

معمولاباپنل میزبانی ایمیلی که دراختیارشماقرارخواهدگرفت قادربه مدیریت ایمیل اکانتها(ساخت،تعیین تنظیمات وحجم و …)خواهیدبود.بعلاوه اغلب امکان اتصال بااستفاده سرویسهای POP , SMTP و IMAP را دربرنامه هایی نظیرMS Outlook ، Windows Mail وسایرکلاینتهای ایمیل،همچنین بهره گیری از وب میل(ارسال،دریافت ومدیریت ایمیلها تحت وب) راخواهید داشت.

بی شک برای هرشرکت ویابنگاه تجاری،داشتن ایمیل اکانتهایی بانام تجاری ومارک آن،امری اجتناب ناپذیراست.

شماهیچوقت دوست نخواهیدداشت نامه های شرکت خودرادرسربرگ شرکت دیگری(حتی اگربه رایگان به شما ارائه شده باشد)ارسال نمایید.پس چه توجیهی وجوددارد که ازایمیل اکانتهای رایگان چون(gmail,hotmail , …)بجای سربرگ شرکت ویانام تجاری خوداستفاده کنید؟

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *