تأثیرات هاست و سرور بر روی سئو وب سایت چگونه است؟

عوامل بسیارزیادی در سئو وب سایت تاثیرگذار هشتند ویکی ازسوال‌هایی که مطرح میشوداین است که آیانوع وکیفیت هاست نیزبر سئو وب سایت تاثیر گذاراست؟ در این مقاله باما همراه باشید تابه توضیح کامل هاست واین که تاثیر هاست بر سئو وب سایت چقدراست، بپردازیم.

بطور کلی زمانی که یک کسب‌ وکار آنلاین درقالب وب‌ سایت راه‌اندازی میشودبرای مدیریت بهتر وتوسعه آن نیازبه مشتریان واقعی میباشد. برای جذب مشتریان وافزایش فروش راه‌های متعددی وجودداردکه یکی ازبهترین وکم‌ هزینه‌ترین آنهاورودی های حاصل از موتورهای جستجوگر گوگل میباشد. یک وب سایت زمانی قدرت رقابت با وب سایت‌ های دیگر رادرحوزه‌ی سئو وب سایت داردکه زیر ساخت آن در وضعیت مطلوبی قرارداشته باشد. هاست بعنوان زیر ساخت وب سایت، نقش تعیین‌کننده‌ای راایفا میکند. به همین جهت دراین مطلب قصدداریم به موضوع تأثیر سرور وتاثیر هاست بر سئو وب سایت و فاکتورهای مؤثر درکیفیت آنهابپردازیم. اگرمیخواهید بدانیدهاست چیست وچگونه میتوانید هاست متناسب بانیاز وب‌ سایتتان خریداری کنید، بامطالعه این مقاله جواب پاسخ خودرا بصورت کامل خواهیدگرفت. دراین مطلب اطلاعات کامل وجامعی درمورد هاست به شماداده خواهدشد که میتوانید ازآنهابه‌خصوص درهنگام خرید هاست استفاده نمایید.

یکی ازمواردیکه معمولاهمه جا به آن اشاره شده است بحث سرعت وب سایت است. ازآن جاکه سرعت وب سایت یکی ازفاکتور های سئو وب سایت محسوب می شود، هاست شمامیتواند بر سئو وب سایت ورتبه شما در موتورهای جستجو گر گوگل تاثیرگذارباشد.

درباره انتخاب هاست اختلاف نظرهای زیادی وجوددارد. عده ای براین باور هستند که رباتهای موتورهای جستجو گر گوگل، باسرعت بیشتری به هاست های خارجی میرسند. بنابراین هاست خارجی بهتر است.

اما من این دیدگاه را با دلایل زیر به چالش می کشم:

ربات های موتورهای جشتجو گر گوگل، اکثراآمریکایی هستند. آیا وب سایتی که درهند یااقیانوسیه است، بایدهاست آمریکایی تهیه کند؟ همین مثال رابه همه کشورها بسط دهید. بدیهی است که منطقی به نظرنمی رسد.
وب سایت هایی که روی هاست خارج ازکشور خودهستند تنهاسرعت ping آنها ازداخل کشور کندتر میشود. ربات های موتورهای جشتجو گر گوگل، سرعت ping راملاک قرارنمیدهند. درهمه جای دنیا دسترسی به وب سایتی که هاست و سرور آن خارج ازآن کشوراست، دارای سرعت ping بیشتری است وسرعت ping وب سایت هادارای استانداردهایی است که بسته به شرایط مختلف متفاوت است. سرعت بارگذاری وب سایت بعداز ping است که میتواند در سئو وب سایت موثرباشد که بازهم برای سرعت دانلود نیازی نیست که شمابه فکر ربات های موتورهای جستجو گر گوگل باشید. الگوریتم گوگل آنقدرنادان نیست که صرفابه خاطر این که ربات هایش ازبرخی کشورها دوراست، به آن هارتبه منفی دهد.
برخی دلیل می آوردندکه موتورهای جستجو گر گوگل درایران، نمایندگی ندارد (یعنی google.ir نداریم) لذاهیچ کشوردیگری باایران قابل مقایسه نیست. درپاسخ به این تفکر، بایددانست که موتورهای جستجو گر گوگل به خوبی میداندکه یک وب سایت استرالیایی ممکن است ازیک هاستینگ آلمانی، هاست تهیه کرده باشد یایک وب سایت آلمانی ازیک هاستینگ آمریکایی، هاست تهیه کرده باشد.این کشورها که مثل ایران نیستند و موتورهای جستجو گر گوگل درآن هادامنه ملی دارد! اصراری نیست اگرهم چنان دوست داریدفکر کنید، موتورهای جستجو گر گوگل به این شدت احمق است که تادید یک وب سایت آلمانی، سرورش در امریکاست، وربات هایش (ربات های آلمانی گوگل) ، ازآلمان دورهستند، تصورکند سرعت آن وب سایت پایین است وامتیازمنفی برای آن وب سایت درنظربگیرد!
ازبین صدهافاکتور رتبه بندی وب سایت ها در موتورهای جستجو گر گوگل، منطقی است که فکرکنید، به خاطر یک فاکتوریعنی سرعت بارگذاری وب سایت، که برای شماچهار ثانیه بیشتراز وب سایت رقیبتان است، موتورهای جستجو گر گوگل نظرلطفش را ازشما بر میگرداند؟ واقعا ماچنین درکی از بهینه سازی وب سایت داریم؟
لذاما دراینجا این دیدگاه رارد میکنیم. برای تهیه هاست، ایرانی یاخارجی بودن راملاک قرارندهید. هرکدام راکه دوست دارید انتخاب کنید. ماشخصا هاست های ایرانی رابه خاطر سرعت بالا (ازداخل کشور) ترجیح میدهیم وهمه کارهای ماروی هاست وسرور های ایرانی سئوی موفقی داشتند.

قطعی وب سایت هابه دلیل ناپایداربودن اینترنت ایران هم به آن شدت نیست که بیش ازچند ساعت درطول چندماه، موجب قطعی وب سایت شود. لذاحتی قطعی هاست های  ایرانی (نقطه ضعف هاست های ایرانی به دلیل مشکلات زیرساختی درداخل کشور) نیزنمیتواند به سئو وب سایت شما آسیب برساند. قطعی های کوتاه مدت، موضوعی نیست که بخواهیدنگران آن باشید. اماباید درانتخاب شرکت هاستینگ وسرور خودکه چقدر ازنظر پشتیبانی قوی هستنددقت کنید. ما دراینجا فقط به قطعی ناشی از دیتا سنتر ها و زیرساخت مخابراتی کشور درباره سرور های ایرانی اشاره کردم.نه قطعی که ازضعف پشتیبانی وسرویس یک شرکت هاستینگ، حاصل شده باشد.از هاستینگ هایی که وقتی وب سایت شمابه هردلیلی قطع میشوندپاسخگو نیستند وشما بایدصبرکنید درساعت اداری بامکافات فراوان مشکل رااعلام کنید وآنها پس ازچندساعت پاسخ شمارابدهند (بماندکه چه پاسخی میدهند!) شدیداپرهیز کنید!

یکی دیگر ازمواردمرتبط با سرور و تاثیرگذار در سئو وب سایت، مکان سرور وارتباط آن بامکان بک لینک های وب سایت وکشور کاربران جستجوکننده در موتورهای جستجو گر گوگل است.این سه مورد، باهم ارتباط تنگاتنگی دارند. وقتی بک لینک های شمااز کشور آلمان باشد، و سرور شمانیز ازکشور آلمان باشد، کاربرانی که IP آلمانی دارند ودر گوگل جستجو میکنند، احتمال این که وب سایت شمارا درنتایج اولیه ببینید، بیشتراست.(توجه کنیدکه این فقط یکی از 114فاکتور رتبه بندی است وبه این سادگی هم نیست)

مورددیگر ip  سرور میباشد. ممکن است وب سایت دیگری روی همان ip بوده که قبلااسپم شده ودر بلک لیست گوگل قرارگرفته است.بدیهی است ip که هاست شماروی آن سوارشده است نبایددرلیست سیاه باشد.

اگرقصد راه اندازی یک وب سایت داشته باشید، درمرحله اول بایستی نسبت به خریدهاست وثبت دامنه اقدام کنید. هاست نیزفضایی است که میتوانیداطلاعات خودرا روی آن بارگذاری کنید.

زیرا هاست میتواندتاثیرات مستقیمی بر سئو وب سایت شماداشته باشد. یکی ازعواملی که برروی سئو وب سایت شمابه شکلهای مختلف تاثیر میگذارد وجودیک هاست مناسب است. دراین مطلب قصدداریم تا به بررسی تاثیر هاست بر سئو وب سایت پرداخته وبیان کنیم که چگونه هاست میتواند بهینه سازی وب سایت شمابرای موتورهای جستجوگر گوگل تاثیرگذارباشد.

قبل ازآنکه در خصوص تاثیر هاست بر سئو وب سایت صحبت کنیم، لازم است تاکمی درباره سئو یا بهینه سازی وب سایت بدانید. تمامی کسب وکارها که اقدام به راه اندازی وب سایت اینترنتی میکنند، دیر یازود بایستی به فکر طراحی یک استراتژی باشند تابتوانند رتبه وب سایت خود را در موتورهای جستجو بهبود بخشند. اما این کار نیازمند صرف زمان زیادی است. داشتن تخصص و اطلاعات کامل درباره فاکتورهای سئو نیز از مهم ترین مواردی است که برای بهبود رتبه سایت موردنیاز شما خواهد بود.

مهمترین تاثیری که یک هاست میتواندبر سئو وب سایت داشته باشد، بهبودسرعت بارگذاری وب سایت برای کاربران است. اگر وب سایت شماباسرعت مناسبی برای کاربران نداشته باشد، دیریازود رتبه خودرا در موتورهای جستجوگر گوگل ازدست خواهیدداد. هر چندکه تلاشهای زیادی برای محتوای وب سایت خودکرده باشید. زیرا موتورهای جستجو گر گوگل همواره درتلاش است تابهترین نتایج رابه کاربران ارائه دهد. زمانیکه طول میکشدتا محتوای یک صفحه به کاربران نمایش داده شود، میتواندتحت تاثیریک هاست مناسب کاهش یابد.

البته فراموش نکنیدکه فاکتورهای بسیاری وجوددارندکه سئو وب سایت شمارا تحت تاثیرقرار میدهند. اماسرعت رامیتوان یکی ازمهمترین آنهادانست. منظوراز سرعت مدت زمان لودشدن وب سایت شما است.

یعنی زمانیکه طول میکشدتا کاربران بتوانداولین محتوای وب سایت شماراببیند. سرعت بارگذاری وب سایت به هاستی که اطلاعات شمارامیزبانی میکند، بستگی دارد. بنابراین میتوان گفت که نوع هاست بر سئو وب سایت تاثیردارد. امااین تاثیر رامیتوان ازجهات متفاوتی موردبررسی قرارداد. درادامه توضیحات بیشتری درپاسخ به سوال آیا هاست در سئو وب سایت تاثیر گذاراست؟ ارائه داده ایم.

 

اثرگذاری هاست بر روی سئو وب سایت چگونه است؟

 

تاثیرات هاست بر روی سرعت وب سایت

امروزه یکی ازعواملی که تاثیرمستقیمی برروی سئو وب سایت شمامیگذارد، سرعت لود وبارگذاری وب سایتتان است. لازم بذکراست که به هرمیزانی که سرعت وب سایت شمابالاباشد، به همان اندازه میتوانیدانتظار داشته باشید که کاربران بیشتری وارد وب سایت شماشده وترافیک آن افزایش چشمگیری پیداکند. این موضوع باعث ارتقای سئو وب سایت شماخواهدشد.

حتی بسیاری ازمتخصصین سئو به این نکته اشاره میکنندکه گوگل درالگوریتم های جدیدش تلاش کرده تا وب سایت های سریعتر رابه عنوان اولویت های اول به کاربران نمایش دهد.

یکی ازسوالات بسیارمهم این است که چه عاملی برروی سرعت ودرنتیجه سئو وب سایت شماتاثیر میگذارد. بی شک وجود هاست مناسب یکی ازاین عوامل مهم است. هاست میتواندتاثیر مستقیمی بر روی سرعت وب سایت شماگذاشته وبواسطه آن سئو وب سایت راتحت تاثیرقرار دهد. برای افزایش سرعت لودصفحات وب سایتتان میتوانیداز هاست پرترافیک استفاده کنید.

تاثیرات هاست بر روی داده و اطلاعات وب سایت

یکی ازمهمترین تاثیر هاست بر سئو وب سایت حفاظت مناسب ازداده ها واطلاعات وب سایت است. تمامی داده ها وکدهای وب سایت شمابرروی هاست ذخیره میشود واگربخشی ازاین اطلاعات ازدست بدهید، به آن معنااست که وب سایت شماقسمتی ازداده های خودراندارد. همان طورکه میدانیداین داده ها عمومامحتوا هستندکه تأثیرمستقیمی برروی سئو وب سایت دارند وازدست دادن آنهابه این معنا است که وب سایت شماقراراست دستخوش تغییرشده ورتبه وب سایتتان افت کند.

به همین دلیل بایدازیک هاست قدرتمنداستفاده کنید تاجلوی بروزچه مشکلاتی رابگیرید. برای این منظورپیشنهاد میشودبه سراغ شرکت هایی برویدکه به صورت دوره ای از هاست شمابکاپ گیری میکنند. داشتن بکاپ ازاطلاعات به شماکمک میکند تااگر در شرایطی، به هردلیلی، بخشی ازدیتا واطلاعات وب سایت خودرا ازدست دادید، بتوانید درکوتاه ترین زمان وسریعا اطلاعات رابازیابی کنید.

 

زمان بالا و مرتبط بودن آن با هاست و سئو وب سایت

بدون شک هیچ هاستی وجودنداردکه بتواند زمان بالا صددرصد رادراختیار وب سایت ها قراردهد. اماموضوعی که بایدبه آن توجه داشت این است که تلاش کنیدتاهاستی راانتخاب کنید که زمان بالا بسیار بالایی داشته باشد.

شاید زمان بالا تاثیر مستقیمی برروی سئو و رتبه بندی وب سایت نداشته باشداما میتواندباتحت تاثیرقراردادن تجربه کاربری وب سایت شما، آن رادربخش سئو وب سایت دچارمشکل کند.

زیرااگر کاربری وب سایت شمارا باز کنداما به دلیل پایین بودن به سرعت ازآن خارج شود، فرآیند سئو وب سایت شمادچار مشکل میشود. به همین دلیل به شماپیشنهاد میدهیم تااز هاست هایی با زمان بالا بسیاربالا استفاده کنید تاازبروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده وبه سئو وب سایت خودکمک کنید. دراین خصوص وبرای دریافت مشاوره رایگان پیشنهادمیشود تاباکارشناسان بخش فروش درتماس باشید.

 

تاثیرات موقعیت مکانی هاست بر روی سئو وب سایت

یکی دیگر ازعوامل تاثیرگذار برروی سئو وب سایت ازسوی هاست وسرور، موقعیت جغرافیایی ومحل قرارگیری هاست و سرور است. به عنوان مثال اگر هاست شما وسرورتان درکشور ایران باشد، مطمئناً کاربران ایرانی میتوانندبه بهترین شکل ممکن از وب سایت شمابازدید کرده وتمامی بخش ها ومحتوا ها آن رابصورت کامل دریافت کنند.

این اتفاق میتواند تاثیرزیادی برروی سئو وب سایت شماداشته باشد. به همین دلیل لازم وضروری است تاموقعیت جغرافیایی هاست و سرور خودرا باتوجه به موقعیت جغرافیایی کاربران ومخاطبان اصلی وب سایت تان تعیین کنید.

یکی ازنکات بسیارمهمی که بایدبه آن توجه داشته باشیداین است که اگرازهاست های ابری استفاده میکنید، این پارامتر برای شمااهمیت خودرا ازدست خواهدداد. زیرا هاست ابری بصورت کلی درتمامی نقاط دنیابصورت یکسان به کاربران عرضه میشود ونمیتواندتاثیری برروی سئو وب سایت تان داشته باشد. پیشنهادمیشود قبل ازخرید وانتخاب هاست سری به مقاله هاست ایران یاخارج بزنید.

 

کلام آخر

دراین مطلب نگاهی به رابطه سئو و هاست انداخته وبیان کردیم که چگونه یک هاست مناسب میتواندبر روی سئو و رتبه یک وب سایت تاثیربگذارد. باتوجه به موضوعات ارائه شده دراین مطلب انتظارمیرود که ازاین پس برای انتخاب هاست به سراغ هاست های حرفه ای رفته وسعی کنید تاهاست های باسرعت خوب را خریداری کنید.

امافراموش نکنیدکه تاثیر هاست بر سئو وب سایت تنهاموردی نیست که بایدبه آن توجه کنید. به عبارتی تنهاباخرید یک هاست مناسب، نمیتوانیدانتظار رشدعجیب وغریبی داشته باشید. برای اینکه بتوانید وب سایت خودرا در نتایج برتر موتورهای جستجو گر گوگل ظاهرکنید، بایستی به تمامی فاکتورها وتکنیک های سئو وب سایت توجه کنید.

برای مثال داشتن یک استراتژی محتوا، بهره مندی ازروشهاس سوشال مارکتینگ وغیره همگی میتواند به رشد وب سایت شماکمک کنند.از اینکه تاپایان مطلب تاثیر هاست بر سئو وب سایت با ماهمراه بودید، ازشما سپاسگزاریم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *