توسعه‌ دهنده حرفه ای(senior) چه ویژگی دارد؟

هدف ازنوشتن این مقاله راهنمایی کاربربرای تبدیل شدن به یک توسعه دهنده حرفه‌ای است.بطورکلی توسعه یک نرم افزارفرآیندی است که درآن با استفاده ازیک زبان برنامه‌نویسی مانند:c, c++, java ,python و …یک برنامه راطراحی وراه اندازی میکنند.یک توسعه دهنده نرم‌افزار شخصی است که برنامه‌های کامپیوتری راتوسعه میدهد.توسعه دهنده نرم‌افزارانواع متفاوتی داردکه درادامه به آنهاخواهیم پرداخت.همانطورکه گفته شدبرای ایجاد یک نرم‌افزار اززبانهای مختلفی استفاده میشود.یکی ازحوزه‌های پرمخاطب توسعه نرم‌افزاری توسعه برنامه‌های تحت وب است.

انواع توسعه دهنده (senior)نرم‌افزار:

همانطورکه گفته شد توسعه دهنده نرم‌افزارشخصی است که بااستفاده ازیک زبان برنامه‌نویسی اقدام به توسعه نرم‌افزارهای مختلف درحوزه‌های وب،اپلیکیشن‌های موبایل،نرم‌افزارهای دسکتاپ و …. میکند.توسعه دهنده‌ها انواع مختلفی دارندکه براساس میزان دانش وسطح مهارت این افراد دسته بندی شده‌اند.درادامه به معرفی این دسته‌بندی‌ها میپردازیم:

  1. Junior :پایین‌ترین سطح توسعه دهنده نرم‌افزاراست.این دسته ازافرادمعمولا بین 1تاسه سال سابقه کاردربرنامه‌نویسی را دارند.کدهای نوشته شده توسط این افرادباید بطوردائم مورد بازبینی قرار بگیرد وبابت اشکالات به آنهاتذکرداده شود.درهنگام کارکردن باتوسعه دهندهjoniorبایدابتدا توضیحاتی دررابطه باساختاربرنامه والگوریتم مورداستفاده داده شود.دقت کنیدکه توسعه دهندهJonior یک توسعه دهنده حرفه‌ای نمیباشد ونبایدبااین دسته ازتوسعه دهنده‌ها انتظارعملکردحرفه‌ای راداشت.
  2. Mid-Level:توسعه دهندگان دراین رده توانایی انجام یک پروژه کوچک ویاحتی متوسط رادارند.این افراد میتوانندمشکلات یک پروژه هرچقدرهم بزرگ باشند راحل کنند.معمولا توسعه دهندگان mid-levelبین 5تا7 سال سابقه کاردرزمینه توسعه نرم‌افزاررادارند.دقت کنیدکه این افرادمیتوانندحتی یک برنامه‌نویس ارشددریک پروژه باشندامایک توسعه دهنده حرفه‌ای نیستند.بهتراست درپروژه‌های برنامه نویسی مختلف ازتوسعه دهندگان joniorبه عنوان برنامه‌نویس ارشداستفاده شود که درادامه به آن‌ها اشاره میکنیم.
  3. Senior:معمولاحرفه‌ای‌ترین افراد دریک تیم برنامه‌نویسی هستند.این افراد توانایی ایجادیک پروژه برنامه‌نویسی رابه تنهایی دارند.درتیمهای مختلف ازتوسعه‌دهندگان seniorبه عنوان برنامه‌نویس ارشد استفاده میکنند.این دسته ازتوسعه دهندگان معمولابین8تا10سال سابقه کاری درتخصص خود دارند.هم چنین میتوانندانواع خطاها رادرپروژه‌های بزرگ وکوچک برطرف کنند.
  4. Luminary:به توسعه دهنده حرفه‌ای‌تر ازتوسعه دهندهSenoirگفته میشود.این افراد معمولابیشتر از10سال سابقه کاری دارند.آنها دراکثر اوقات تنها به عنوان برنامه‌نویس ارشد درتیمها فعالیت دارند. ازاین اصطلاح معمولا دررده‌بندی توسعه‌دهندگان استفاده نمیشود.

زملن لازم برای یک توسعه دهنده حرفه‌ای شویم چقدراست؟

در واقع دسته‌بندی توسعه دهندگان نرم‌افزار بیشتر به سطح علمی ومیزان مطالعه این افراد دراین حوزه دارد.میزان سابقه کارشمادرحوزه برنامه نویسی مرتبط،تاثیربسیارپایینی درسمت شما دریک تیم برنامه‌نویسی دارد.برای تبدیل شدن به یک توسعه دهنده حرفه‌ای بایدنهایت تلاش خودرابکاربگیرید.دربسیاری ازموارد دیده شده است که شخص توسعه دهنده بعدازدو تاسه سال تلاش کردن دراین زمینه به سطح senior رسیده است.سعی کنیدبرای تبدیل شدن به یک توسعه دهندهsenoir برروی توانایی‌های فردی کارکنیدتاافزایش سابقه کارآن دریک تیم.

یک توسعه دهندهsenior چه توانایی‌هایی دارد؟

همان طورکه گفته شد برای تبدیل شدن به یک توسعه دهنده حرفه‌ای زمان ازاهمیت چندانی برخوردارنیست.معمولا به علت توانایی‌های یک شخص به او لقب توسعه دهنده senior را میدهند.یک توسعه دهنده حرفه‌ای بایدتوانایی‌های مانندحل مسئله،یادگرفتن ازطریق خودآموزها و ….راداشته باشدکه درادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

1. توانایی حل مسئله:

یکی ازتوانایی‌های اصلی یک توسعه دهنده حرفه‌ای نرم‌افزار توانایی درحل مسئله‌های مختلف است.اگر میخواهیدبه یک توسعه دهنده حرفه‌ای تبدیل شوید حتما ابتدابایدبرروی توانایی حل مسئله خودکار کنید.برای این کاربهتراست به طور تمرینی مسائل مختلف راحل کنید.یک ازبهترین راه‌ها برای افزایش توانایی حل مسئله که باعث پیشرفت شگفت‌انگیز شما درحل مسئله‌های مختلف میشودقضیه اویلر است.

پروژه اویلر مجموعه‌ای ازمسائل چالش‌برانگیز برنامه‌نویسی است.برای حل کردن این مسئله‌ها بایدتوانایی خوبی دراجرای الگوریتم‌های مختلف درزمینه برنامه‌نویسی داشته باشید.برای شروع میتوانیدبه وب سایت projecteuler مراجعه کنید و پس از ثبت نام حل کردن مسائل مختلف را شروع کنید.این وب‌ سایت به شما مسئله‌های تمرینی بسیارمناسبی راازسطح مبتدی تا حرفه‌ای ارائه میکندکه میتوانید بااستفاده اززبانهای برنامه‌نویسی مختلف اقدام به پیاده‌سازی آن‌ها کنید.

2.مطالعه documentation:

مطالعه کردن منابع هرزبان برنامه نویسی یا فریمورکی میتواندتوانایی‌های بی‌نظیری رابه شما درزمینه‌های مختلف بدهد.قطعا هرزبان یا فریمورکی که به صورت عمومی ارائه میشود دارای منابع یادگیری دقیقی است که به طورجامع به آموزش مبحث موردنظر پرداخته است.بهتراست به عنوان یک توسعه‌دهنده حرفه‌ای حداقل یک باربه documentation ابزاریا فریمورک یاحتی زبان برنامه‌نویسی مورداستفاده خودتان سربزنید.نیازی نیست که همه دستورها وبخش‌ها رادرابتدای کارحفظ کنید.اما سعی کنید بصورت کاملا روزنامه‌وار به مطالعه بپردازید. سعی کنید با بخش‌های مختلف آشنا شویدتا درزمان مناسب از آنها استفاده کنید.

3.دریک تخصص مهارت کاملی داشته باشید.

اگر دوست دارید درطراحی وب تبدیل به یک توسعه دهنده حرفه‌ای شوید این یک هدف کاملا قابل قبول است. امادربسیاری ازموارددیده شده که توسعه دهندگان تازه‌کار علاقه‌مند به چندین تخصص نامرتبط هستند. این موضوع باعث عدم دستیابی به تخصص لازم توسعه دهنده در یک حوزه به خصوص و تبدیل شدن به یک توسعه دهنده حرفه‌ای می‌شود.

در این مقاله سعی شد اطلاعات مفیدی به کاربر در مسیر تبدیل شدن به یک توسعه دهنده حرفه‌ای داده شود. قطعا نکات دیگری هم برای تبدیل شدن به یک توسعه دهنده سینیور وجود دارد که می‌توانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

4. توانایی برطرف کردن مشکل پروژه:

یکی از اصلی‌ترین توانایی‌های یک توسعه دهنده حرفه‌ای برطرف کردن مشکلات پروژه یاتشخیص مشکل یاهمان debug کردن است.بعدازبه وجود آمدن اولین کامپیوتر و ورودیک پروانه به آن اولین باگ کامپیوتری به وجود آمد. باگ‌های کامپیوتری انواع مختلفی دارندکه درحالت‌های مختلف به وجود می‌آیند.به عنوان یک توسعه دهنده حرفه‌ای بایدکاملا انتظار هم چنین اتفاقاتی رادرپروژه داشته باشید.یک توسعه دهنده senior بایدبتواند به راحتی مشکلات مختلف یک پروژه رارفع کند.

5.مسئولیت پذیری:

فقدان مسئولیت پذیری یک توسعه‌ دهنده حرفه‌ای رابه یک توسعه دهنده jonior تبدیل میکند.اگردرزندگی شخصی خودتان انسان مسئولیت‌پذیری نیستید سعی کنید برای تبدیل شدن به یک توسعه دهنده موفق برروی این مهارت فردی بیشتر کارکنید.مسئولیت پذیری درکارهای تیمی موجب افزایش بهره‌وری درهنگام ایجاد پروژه میشود.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *