ابزارهای امنیت سایبری چیست؟

این روزهااکثرشرکت ها بخش عظیمی ازامور وپیگیری های خود رابه واسطه فضای تحت وب وبابهره گیری ازابزارهای نوین جهت افزایش بازده وکارایی خود انجام میدهند وهمین موضوع،وضوح علت فراهم نمودن بستری امن وغیرقابل نفوذ ازجانب سایرین که راه دسترسی به اطلاعات عمومی ومحرمانه یک شرکت را برآن ها ببنددبرملا میسازد.هم چنین لزوم بهره گیری ازابزارهای امنیت سایبری رایگان برای امنیت سرورهای هرفرد درهرشرکتی نیزازدیگر مواردی است که باید به آن توجه داشت.

اهمیت ابزارهای امنیت سایبری

هرکدام ازشما ممکن است روزانه خبرهای بسیاری درمورداقدام به حملات سایبری یادستگیرشدن گروهی ازمجرمان سایبری راشنیده باشیدکه اینها همه حاکی ازافزایش ارتکاب اینگونه جرایم درجامعه است.افرادیاموسساتی که قربانی این حملات میشونداغلب با فاش شدن اطلاعات مخفی وشخصی شان،اعتبار وآبروی خود راازدست میدهند.

دراین شرایط حوزه فعالیت شرکتشان رکود پیدا کرده ودیگرمشتریان به آنها اعتمادی نخواهندداشت وآنها رابه چشم کلاهبردار ومتقلب تصورخواهند کرد درنتیجه این حملات میتواند آسیبهای شغلی،مالی، روانی وجبران ناپذیری رابه فرد یاموسسه موردهدف هکرها واردکند.با استفاده ازابزارهای امنیت سایبری رایگان این اسیها به حداقل میرسد.

این نکته نیزلازم به ذکر است که بابه کارگیری این ابزارها هم نمیتوان ازحفاظت کامل وموثرسیستم اطمینان حاصل نمود.امنیت سایبری خود حوزه هاوعملکردهای گوناگونی راازحفاظت شبکه ها دربرابرنفوذ افرادناشناس ودسترسی یافتن آن ها به اطلاعات تاتعیین رمز برای تمام ورودی های شبکه راشامل میشودکه لازمه هرکدام،بررسی وکنترل کامل شبکه جهت یافتن نقاط ضعف وحفاظت از آن ها پیش از دسترسی افراد ناشناس به آنان میباشد.

بهترین وموثرترین ابزارهای امنیت سایبری

این ابزارها میتوانند حوزه های فعالیتی مختلفی ازیک شبکه راپوشش دهند که درزیر به تعدادی ازمهمترین ابزارهای امنیت سایبری رایگان برای امنیت سرور اشاره میکنیم:

1-ابزارهای دفاع ازشبکه

یکی ازابزارهای پرکاربرد وقابل استفاده به صورت رایگان دراین زمینه میتوان Netstumbler رانام برد.ازاین نرم افزار میتوان درشبکه هایی که ازسیستم عامل ویندوز پشتیبانی میکننداستفاده کرد وتوانایی این راداردتاباکار بردن افزونه WAP به پورت های بازیک شبکه دسترسی پیدا کند.این ابزارهمواره مورد استفاده گسترده کاربران قرارداشته ویکی ازدلایل آن،امکان جستجو کردن ویافتن بخشهای آسیب پذیریک سیستم میباشد که آن رابه ابزاری کاربردی بدل کرده است.تنها ایرادی که میتوان درآن ذکرکرد این است که به دلیل کارایی درسیستم عامل ویندوز،قابلیت پشتیبانی ازقوانین سورس کد را ندارد.

2- رمرگذاری باابزارهای امنیت سایبری

ازابرازهای محبوب دراین گروه میتوان True Cryptرانام برد که سال هاست باهمان ورژن قدیمی مورد استفاده جمع کثیری ازبرنامه نویسان قرار دارد.این ابزار میتواندیک سیستم مخصوص ذخیره کردن اطلاعات رابه طورکامل یاتنها بخشی ازآن رارمزگذاری کرده وآنها رادریک فایل ذخیره سازد.علت کاربرد گسترده ودیرینه این ابزارتوانایی رمزگذاری اطلاعات موجود در هرلایه بادادن حق انتخاب بین دو دسترسی متفاوت به کاربر می باشد. این ویژگی رمزگذاری لحظه ای باعث شده پس از گذشت سال های متمادی، این ابزار همچنان طرفداران خود را در میان سایر برنامه ها حفظ کند.

3-کنترل نفوذ باابزارهای امنیت سایبری

جهت پایش و نظارت بر امنیت و میزان حفاظت شدن یک سیستم در برابر حملات سایبری، از ابزارهایی که استفاده از آن امری ضروری و لازم الاجرااست،Kali Linux میباشد.استفاده ازاین ابزاربرای کاربران بسیارسهل وبدون دردسر میباشد وهرکس میتواندبه راحتی ازآن جهت کنترل وحفاظت ازشبکه خود بااسکن محل های آسیب پذیر بهره ببرد.به کاربردن این ابزاربرای افرادی که تجربه فعالیت درزمینه امنیت سایبری راداشته وازاطلاعات مناسبی دراین زمینه برخوردارندبه مراتب آسانتر وکاربردی ترخواهد بود.

4-ابزارشناسایی قسمتهای آسیب پذیرومخرب

ابزارNetwork Mapper یابه اختصار Nmap،یک نرم افزاررایگان وOpen Source بشمار میرود وبه کمک آن میتوان فرایندهای مختلفی من جمله جستوجو برای پیداکردن نقاط حساس شبکه ها،زیرنظر داشتن یک میزبان درحال فعالیت وشناسایی احتمال وپیش آگهی های وقوع یک حمله سایبری درسیستم راانجام داد.این ابزاررا میتوان درانواع مختلفی ازسیستمهابه کاربرده وبه وسیله آن به تمام ویژگی ها واطلاعات یک شبکه احاطه پیداکرد.

5-ابزارهای امنیت شبکه

ابزاری پرکاربرد وپرسرعت دراین دسته که به کاربران قابلیت یافتن داده های آسیب رسان ونظارت برداده های تحلیلی شبکه های بی درنگ رامیدهد،Splunk نام دارد.کاربااین ابزاربسیارسریع و آسان انجام میپذیرد وازتوان جستوجوی بالایی برخورداراست.به کمک آن میتوان اطلاعات رادرمحل های بخصوصی ذخیره کرده تادرزمان لزوم بتوان به اطلاعات موردنیازدسترسی یافت.

آیاامنیت پرداخت آنلاین اهمیت دارد؟

علاوه برموارد یاد شده،استفاده ازابزارهای امنیت سایبری ورعایت نکات ایمنی درموضوع پرداخت آنلاین اهمیت ویژه ای دارد.درواقع توجه به این نکات ازسرقتهای اینترنتی مانند برداشته شدن اطلاعات کارت بانکی ویابرداشت پول ازکارت،جلوگیری به عمل می آورد.

به این منظورکاربران بایدازدراختیار قراردادن اطلاعات کارت بانکی خودبه افراد ناشناس ویاواردکردن آن دراپلیکیشن ها،رباتها،شبکه های اجتماعی وغیره خودداری به عمل آورند.هم چنین توجه به نوع آدرس سایتی که مربوط به درگاه پرداخت اینترنتی است،یاهمان URL نیزازجمله مهمترین نکات دراین خصوص است.بطوریکه می بایست آدرس درگاه باعبارت https آغازشده وبانیزباعبارت shaparak.ir به پایان رسد.

بایدتوجه شود که درصورتی که تصویر قفل در وب سایت نشان داده نشده یاقرمزبوده ویا اینکه دارای خط قرمز باشد،نبایدبه آن درگاه اطمینان نمود.هم چنین مواجه شده باخطاهای امنیتی مانند خطای SSL ازجمله علامتهای هشداربرای درگاه های غیر مطمئن بشمار می آید.وجود خطای SSL به معنای عدم برخورداری ازگواهینامه امنیتی SSL در وب سایت مربوطه است.

وجوداین گواهینامه برای ایجاد یک اتصال امن میان وب سایت ومرورگرضروری میباشد.استفاده ازگواهینامه SSL درامنیت تراکنشها وپرداختهای مالی نقش به سزایی دارد.امیدواریم که مطالعه این مطلب و آشنایی بابعضی ازکاربردی ترین ابزارهای امنیت سایبری برای شما مفید بوده باشد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *