آموزش تصویری انتقال اطلاعات از هاست به هاست جدید

شاید برای شماهم پیش‌آمده باشدکه بخواهید وب سایت وردپرسی خودرا به علت‌ های گوناگون مثل کمبودمنابع سرورفعلی ویادلایل دیگر به هاست یاسرور جدیدی منتقل کنید. انتقال وب سایت وردپرس به هاست جدیدهم مانند هرکاری پروسه خاص خودرا دارد واگر به‌جزء کارهایی که دراین مطلب میخوانید راانجام دهید ممکن است وب سایت خودرا دریک لحظه نابود کنید!!! پس انجام مراحلی که دراین مقاله میخوانید امری ضروری است.

البته این نکته رایادآور شوم که اکثرمیزبان‌ها بصورت رایگان فایل‌ های شمارابه هاست جدید منتقل میکنند امابرای اطمینان بیشتر، بهتراست خود اینکار راانجام دهید. نگران نباشید انتقال وردپرس از یک‌هاست به هاست دیگرپیچیده نیست وباروش‌هایی که دراین مقاله آورده‌ایم میتوانیدبه‌راحتی اینکار راانجام دهید.

وقتی میخواهید وب سایت خودرا از یک هاست به هاستی دیگرانتقال دهید، نیازاست برای امنیت اطلاعات از وب‌سایت تان پکاپ تهیه کنید. این نسخه پشتیبان ازبروز هرگونه مشکل جلوگیری میکند. البته در نظرداشته باشید اگراین نسخه پشتیبان راتهیه نکنید ممکن است وب‌سایت تان ازبین برود. پس ازانجام این مهم غافل نشوید.

روش‌ های مختلفی برای انتقال وردپرس ازیک هاست به هاست دیگروجود دارندکه به کمک آنهامی‌ توانید وب سایت خودرا به هاست دیگری منتقل کنید. به عنوان نمونه ممکن است شمادرحال حاضر هاستی باکنترل پنل دایرکت ادمین داشته باشیدکه به دلیل محدودیت‌ های موجود دراین کنترل پنل وامکاناتی که به آنهانیاز دارید، لازم است هاست خودرا به سی پنل تغییردهید.

یااینکه گاهی اوقات افرادبرعکس این عمل میکنند وبه خاطر هزینه بالایی که کنترل پنل دایرکت ادمین دارد، ترجیح میدهنداز کنترل پنل ارزانتری هم چون دایرکت ادمین استفاده کنند. چراکه نیاز به امکانات آنچنانی نداشته وازسوی دیگر بیشترکارهای لازم را ازطریق FTP وسایر ابزارهای موجوداستفاده میکنند.

درادامه این مقاله قصددارم به معرفی دوروش برای انتقال وردپرس بپردازم. شمابااستفاده ازاین دوروش میتوانید وب سایت وردپرسی خودرا به راحتی به هاست جدید باامکانات ومنابع بیشترمنتقل کنید.

 

آموزش تصویری انتقال وردپرس از یک هاست به هاست جدید

این انتقال میتوانددلایل زیاددیگری هم داشته باشدکه این موضوع به خودتان بستگی دارد. روش اول بیشترجنبه معرفی دارد وچون معمولاشرکت‌ های هاستینگ اینکار رارایگان انجام میدهند، ضرورتی به توضیح کامل آن نمیبینم. امادر روش دوم که روش دستی است به بررسی تخصصی این روش میپردازم.

البته یک روش سومی هم وجوددارد که میتوانید باساخت بسته نصبی آسان وردپرس ازطریق افزونه داپلیکیتور اینکار راهم انجام دهید. چون این افزونه یک افزونه محبوب برای اینکاربوده وبرای اهداف مختلف دیگری هم مورداستفاده قرارمی‌گیرد.

 

روش اول: انتقال دادن تمام اطلاعات به هاست جدید

دراین روش میتوانید یک فول بکاپ از هاست خودتهیه کنید که نه تنهاکلیه اطلاعات دیتابیس و وردپرس قابلیت انتقال به هاست دیگر راخواهندداشت، بلکه اطلاعات دیگری نظیر ایمیل‌ها، آمار وارقام ثبت شده در سی پنل، تنظیمات ابزار مورداستفاده و… نیزارسال خواهدشد.

برای اینکار کافی است ازقابلیت backup wizard سی پنل کمک بگیریدکه پیش ازاین در آموزش بکاپ گیری و بازگردانی بکاپ به معرفی کامل این روش پرداختم ومی‌توانید ازطریق این مقاله بااین روش آشنا شوید.

اما ازآن جاییکه این روش هنگام خرید هاست جدیدتوسط شرکت‌ های هاستینگ بصورت رایگان بوده ودر قالب«انتقال اطلاعات رایگان وب سایت» به هاست جدیدارائه میشود، شایدنیازی نباشداصلا خود شما اینکار راانجام دهید.

 

روش دوم: انتقال اطلاعات به صورت دستی

دراین روش خودشما بایدفرآیند انتقال وردپرس از هاست قدیمی به هاست جدیدرا انجام دهید. ازآنجاییکه هدف ماصرفا انتقال وردپرس است وضرورتی به انتقال ایمیل‌های هاست شایدنداشته باشیم، تنها کار هایی که بایدانجام دهیدشامل مراحل پنج گانه زیرهستند که به ترتیب وبصورت تصویری توضیح داده‌ام.

درپایان نیز به معرفی خطاهای رایجی که ممکن است پس ازانتقال برایتان رخ دهدپرداخته وراهکار حل این مشکلات رانیز موردبررسی قرار دادم.

 

مرحله اول: بکاپ گرفتن از database وب سایت

دراین مرحله بایدبه محیط مدیریت دیتابیس در هاست خودوارد شده ویک خروجی بافرمت sql. از دیتابیس خودتهیه کنید. برای این منظورکافی است پس ازاین که وارد هاست شدید، مشابه تصویرزیر روی گزینه phpmyadmin کلیک کنید.

 

دراین صورت لیست دیتابیس‌های شمامشابه تصویرزیر نمایش داده میشود که بایدطبق شماره‌گذاری تصویر زیرابتدا ازمنوی سمت چپ روی دیتابیس موردنظر کلیک کرده وسپس ازمنوی بالاروی Export کلیک کنید.

درنهایت روی دکمه Go کلیک کنید تایک خروجی بافرمت sql. آماده شده وپس ازاین که پنجره دانلودنمایش داده شد آن راذخیره کنید. درمراحل بعد قراراست این فایل رادردیتابیس هاست درون ریزی کنیم.

 

مرحله دوم: خروجی گرفتن به صورت فایل zip از وب سایت

دراین مرحله بایدوارد فایل منیجرهاست شده وازکلیه پوشه‌ها وفایل‌هایی که متعلق به وردپرس هستندیک فایل خروجی بافرمت zip. تهیه کنید. برای این منظورابتدا وارد هاست خودشده وسپس مشابه تصویر زیرروی گزینه File Manager برای ورودبه مدیریت فایل‌ های هاست کلیک کنید.

پس ازاین که وارداین مسیر شدید بایدروی public_html کلیک کنیدتا روت اصلی هاست که فایل‌ های وردپرس دراین بخش قراردارند راببینید. همان طورکه درتصویر زیرمشاهده میکنید ازنوار ابزاربالا روی SELECT ALL کلیک کرده وسپس گزینه COMPRESS راانتخاب کنید. یااین که میتوانید پس ازانتخاب همه فایل‌ ها وپوشه‌ ها راست کلیک کرده واین گزینه راانتخاب کنید.

دراینصورت مشابه تصویر زیرپنجره‌ای به شمانمایش داده میشودکه میتوانید فرمت ونام فایل خروجی راانتخاب کنید. همان طورکه در تصویر زیرمشاهده میکنید ابتدافرمت خروجی راروی گزینه zip. قراردهید. البته که میتوانید ازفرمت‌های دیگری مثل tar.zip. هم استفاده کنیدکه فشرده سازی بیشتری انجام گرفته وفایل خروجی باحجم کمتری تهیه خواهدشد.

سپس مسیرفایل رابدون تغییر روی همان حالت public_html قرارداده ودر نهایت نام فایل رادرصورت نیاز تغییردهید. دراینجا نام فایل core.zip انتخاب شده است.

درنهایت روی دکمه compress file کلیک کرده وبسته به حجمی که کل فایل‌ های وب سایت شمادارد منتظربمانید تاخروجی تهیه وبه شمانمایش داده شود. باانجام اینکار اگرمسیر public_html را بازکنید خواهیددید که فایل بانام وفرمت انتخابی اضافه شده است. این فایل رادانلود کنید تادر مراحل بعدی روی هاست جدیدآپلود کنیم.

 

مرحله سوم: بارگذاری فایل‌ در هاست جدید

درمرحله قبلی ما ازکلیه فایل‌ها وپوشه‌ های موجود وب سایت خودکه درمسیر public_html قرارداشتند یک نسخه به صورت خروجی زیپ تهیه کردیم. حالاباید این فایل رادرست درهمان مسیر public_html آپلودکنیم. بنابراین مشابه تصویرزیر روی File Manager در هاست کلیک کرده وسپس به مسیر public_html مراجعه کنید.

حال همانطور که درتصویر زیر میبینید روی دکمه Upload کلیک کنید.

نکته: طبق تصویر بالا من چون قصد دارم این انتقال را در یک پوشه انجام دهم، فایل‌ها را در پوشه‌ای با نام wp آپلود کردم. در این صورت آدرس سایت من پس از انتقال به صورت ساب فولدر مانند site.com/wp خواهد بود. پس اگر قرار است وردپرس بر روی روت هاست و در مسیر اصلی نصب شود، شما باید این فایل‌ها را در مسیر public_html آپلود و از حالت فشرده خارج کنید تا وردپرس در دامنه اصلی مثل site.com نصب شده باشد.

دراینصورت صفحه‌ای مشابه تصویر زیرنمایش داده میشود که بایدفایل خودرا برای آپلود انتخاب کرده ومنتظر بمانید تاآپلود بصورت کامل انجام گیرد.

پس ازاین که آپلودشد به مسیری که فایل آپلودشده برگشته وباانتخاب وکلیک روی گزینه EXTRACT آن را ازحالت فشرده خارج میکنیم.

که خروجی نهایی آن چیزی مشابه تصویر زیربوده وهمان طورکه میبینید کلیه پوشه‌ ها وفایل‌ های وردپرس درمسیر نصب قراردارند.

مرحله چهارم: ساخت دیتابیس در هاست جدید و درون ریزی آن

بسته به این که از هاست باچه کنترل پنلی استفاده میکنید، ابتداوارد هاست جدید خودشده وبه منویی که برای ساخت دیتابیس درنظرگرفته شده مراجعه کنید. ما دراین آموزش از هاست سی پنل استفاده میکنیم، بنابراین برای ساخت دیتابیس وردپرس باید دربخش DATABASES روی MySQL Database Wizard کلیک کنیم.

همان طورکه در تصویر زیرمی‌بینید، فیلدی باعنوان Create New Database وجوددارد. نام دیتابیس جدیدرا دراین کادر واردکرده وسپس روی دکمه آبی Next Step کلیک کنید.

 

بعد ازنمایش پیام سبزرنگ مبنی برموفقیت آمیزبودن انتخاب نام برای دیتابیس، دراین مرحله به قسمت MySQL Users هدایت میشوید که مشابه تصویر زیر ازشما خواسته میشود اطلاعات دیتابیس راکه شامل انتخاب نام کاربری وکلمه عبور است واردکنید.

همان طورکه درتصویر بالا میبینید دراین مرحله اطلاعات راباید به شرح زیرتکمیل کنید:

ابتدا دربخش Username یک نام کاربری برای دیتابیس خودانتخاب کنید. برای این که امنیت دیتابیس شمابالا باشد، پیشنهاد میکنیم نام کاربری دیتابیس متفاوت ازنامی باشدکه برای دیتابیس درمرحله قبل انتخاب کردید.
درکادر Password بایدیک رمز عبورقوی برای دیتابیس خودانتخاب کنید. رمزی متشکل ازاعداد، کاراکترهای خاص وحروف بزرگ وکوچک انگلیسی راانتخاب کنید. برای این که ازیک رمز قوی استفاده کنید، پیشنهاد میکنیم باکلیک روی دکمه PASSWORD GENERATOR از رمزی که سی پنل بصورت تصادفی تولید میکنداستفاده کنید.
درکادر Password(Again) دوباره رمزی که درمرحله قبل انتخاب کردید را واردکنید.
درنهایت روی دکمه Create User کلیک کنید تانام کاربری ورمزی که برای دیتابیس انتخاب کردیدساخته شود.
درمرحله‌ی بعدی بایدسطوح دسترسی رابرای کاربر جدیدفعال کنید که برای این منظورکافی است مشابه تصویر زیرتیک گزینه ALL PRIVILEGES رابزنید تاهمه گزینه‌ها انتخاب شوند ودرنهایت روی دکمه Make Changes کلیک کنید.

دراینصورت دیتابیس شماساخته شده ویک پیغام سبزرنگ نیز به شمانمایش داده میشود.

اخطار: دقت کنید که حتمااطلاعاتی که دراین مرحله شامل نام انتخابی دیتابیس، نام کاربری ورمز عبوربودند رادرجایی یادداشت کنید؛ چراکه درمراحل بعدی به آنهانیازداریم.

حالابه منظور درون ریزی دیتابیس که درمرحله اول از هاست قبلی آن راتهیه کردیم، مجددابه صفحه اصلی سی پنل درهاست جدید بازگشته ومشابه تصویر بالا دربخش DATABASES روی گزینه phpmyadmin کلیک کنید. دراینصورت صفحه‌ای مشابه تصویر زیربه شمانمایش داده میشود. دراین مرحله بایددیتابیسی که همین چنددقیقه قبل ساختید راانتخاب کرده وسپس به منوی Import مراجعه کنید.

درنهایت همان طورکه درتصویر بالامی‌بینید باکلیک روی دکمه Browse فایل SQL. که درمرحله اول از هاست قبلی ازآن خروجی گرفتیم راانتخاب وباکلیک روی دکمه Go آن را دردیتابیس وب سایت درون ریزی کنید. که در اینصورت بایدمشابه تصویر زیر پیغام موفقیت آمیزبودن نمایش داده شود.

ضمن این که همان طورکه درستون سمت چپ می‌بینید، جداول وردپرس به این دیتابیس جدیدکه آن رادرون ریزی کردیم اضافه شده است.

 

مرحله پنجم: ویرایش کردن فایل wp-config.php

دراین مرحله لازم است که اطلاعات دیتابیس که شامل نام، نام کاربری ورمز عبور است را ازاطلاعاتی که برای هاست قدیمی بودبه اطلاعات دیتابیس جدیدکه درمرحله قبل در هاست جدید ساخته ودرون ریزی کردیم اصلاح کنیم. بنابراین به File Manager هاست رفته ودرمسیر فایل‌های وردپرس به دنبال فایلی با نام wp-config.php بگردید. سپس باانتخاب وکلیک روی دکمه EDIT مشابه تصویرزیر، به صفحه ویرایش این فایل هدایت شوید.

حال همان طورکه درتصویر زیر می‌بینید، به ترتیب اطلاعات دیتابیس راکه شماره گذاری کردم، به اطلاعاتی که درمرحله چهارم برای دیتابیس هاست جدیدساختید آپدیت کرده وروی دکمه SAVE کلیک کنید.

درنهایت پس ازذخیره کردن این فایل کاربه اتمام رسیده وشما باموفقیت خودتان وردپرس را ازیک هاست به هاست دیگرمنتقل کردید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *