بهترین افزونه های شبکه های اجتماعی در وردپرس

آیا بدنبال اشتراک‌گذاری مطالب وردپرس خوددرشبکه‌های اجتماعی میباشید؟افزونه‌های شبکه اجتماعی به شماکمک میکندتااینکاررا براحتی انجام دهید.تنوع این افزونه‌هادرمخزن وردپرس،آنقدرزیاداست که انتخاب ازبین آنهامیتواندبرای مبتدیان بسیارسخت باشد.درادامه به معرفی 10تاازبهترین افزونه شبکه اجتماعی دروردپرس خواهیم پرداخت.

پلاگینهای شبکه‌های اجتماعی دروردپرس

مشکل اصلی اکثرافزونه‌های شبکه‌های اجتماعی وردپرس عملکردآنهامیباشد.ازآنجایی که این افزونه‌هابایدصفحات واسکریپت‌های اضافی رابارگیری کنند،اغلب باعث کندشدن وب سایت شما میشوند.

به همین دلیل بایدبهترین این افزونه‌هارا برروی وب‌ سایت خودنصب کنیدتاتعادل رادر وب سایت خودایجادکنید.یک افزونه شبکه‌ اجتماعی بابسیاری ازویژگیهایی که دارد،میتوانددرصورت کندکردن وب سایت شمابرروی تجربه کاربران تأثیرگذارد. اضافه کردن گزینه‌های کمتری در وب سایت تان،میتواندبهم ریختگی راکاهش دهدوتجربه کاربری بهتری راارائه دهد.

۱-افزونهShared Counts

افزونه شبکه اجتماعی Shared Counts،افزونه‌ای باعملکردی سریع است که استفاده ازآن بسیارساده میباشد.این افزونه ازتعداد محدودی ازشبکه‌های اجتماعی محبوب پشتیبانی میکند.این شبکه‌هاعبارت انداز:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Stumbleupon
 • Pinterest
 • Yummly
 • LinkedIn

دراین افزونه میتوانیدچندین سبک برای چینش دکمه‌هاانتخاب کنید.همچنین میتوانیدمکانی رابرای نشان دادن این دکمه‌ها(قبل یا بعد ازمحتوا) به صورت دستی مشخص کنید. این امکان نیز وجود دارد که برای انواع پست های سفارشی آن را فعال کنید.

۳- افزونه Sassy Social Share

این افزونه از اکثر شبکه‌های اجتماعی پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید دکمه‌های این افزونه را به صورت شناور به نوشته‌های خود اضافه کنید. افزونه Sassy Social Share نیز مانند اغلب افزونه‌های دیگرشبکه‌های اجتماعی،توانایی نمایش تعداداشتراک‌گذاری‌ها رادارد.این افزونه سه نوع سبک برای دکمه‌ها ارائه میدهد.

۴- افزونه AddtoAny

افزونه شبکه اجتماعی AddtoAnyابزاری ساده برای اشتراک‌گذاری است که ازبسیاری ازشبکه‌های اجتماعی پشتیبانی میکند.افزونه AddtoAnyتعداداشتراک‌گذاری‌ها راازطریق اتصال بهGoogle Analyticsنمایش میدهد.

یکیدیگرازامکانات جالب این افزونه،دراختیارقرارداد دکمه اشتراک گذاری جهانی است که باکلیک برروی آن مطلب موردنظربطورهمزمان درتمام شبکه‌های اجتماعی اشتراک‌گذاری میشود.

۵-افزونه MashShare

MashShareیکی ازبهترین افزونه‌ های رایگان وردپرس است که تنظیمات آن به میزان زیادی قابل سفارشی‌سازی است.سرویس رایگان این افزونه ازشبکه‌های اجتماعی اصلی مانندفیسبوک،توییتر وایمیل پشتیبانی میکند.باMashShare Social Networks Add-onمیتوانیدپشتیبانی ازشبکه‌های اجتماعی دیگرمانند+Google،پینترست،Reddit، LinkedIn، WhatsAppوبسیاری دیگر رادریافت کنید.

همچنین نسخه رایگان افزونهMashShareازدکمه‌های اشتراک‌گذاری،پاپ‌آپ‌های اشتراک ویدئو،نوارچسبنده اشتراک‌گذاری،بیشترابزارکهای اشتراک‌گذاری نوشته‌ها،AMP وبسیاری موارددیگرپشتیبانی میکندوباURL کوتاه وگوگل آنالیتیکس ادغام شده است.بعلاوه Add-on‌های رایگانی داردکه میتوانیدویژگیهای بیشتری داشته باشید.

۶-افزونه Social Icons Widget by WPZoom

بااستفاده ازاین افزونه میتوانید،آیکونهای رسانه‌های اجتماعی رابسادگی به نوارکناری وب سایت وردپرسی خوداضافه نمایید.این افزونه،سه استایل دایره‌ای،مربع ویاباحاشیه‌های گرد رابرای آیکونها درنظرمیگیرد.

بعدازنصب وفعالسازی افزونه،بایدبه بخش نمایش »ابزارکهامراجعه نمایید.سپس ابزارکهای آیکونهای اجتماعی را به ستون کناری اضافه نمایید.جهت اضافه نمودن یک شبکه اجتماعی جدید،روی افزودن بیشتر(add more)کلیک کنید.

۷-Social Warfare

Social Warfareیکی ازافزونه های شبکه اجتماعی است که درواقع یک راه‌حل کامل اجتماعی است.این افزونه دکمه‌های محبوبترین شبکه‌های اجتماعی شامل توییتر،فیسبوک،پینترست وبسیاری موارددیگر رادارد.دارای گزینه‌های متعدد برای موقعیت‌های قرارگیری دکمه‌ها می‌باشد.

اگرویژگیهای بسیاربیشتری میخواهید،میتوانیدازافزونهSocial Warfare Proاستفاده کنید.Social Warfare Proیک افزونه بصری شگفت‌انگیزاست که امکان دسترسی به ویژگیهای بسیارمتنوعی رامیدهد.این افزونه ازشبکه‌های اجتماعی محبوب پشتیبانی کرده وبابسیاری ازقالبهای وردپرس بخوبی کارمیکند.

برخی ازویژگیهای این افزونه عبارتنداز:

 • ویژگی کشیدن ورهاکردن برای اضافه/حذف شبکه‌های اجتماعی
 • نمایش تعداداشتراک‌گذاری توییتر
 • اضافه کردن دکمه‌های اشتراک گذاری دربالایاپایین محتوا
 • اضافه کردن دکمه‌های اشتراک‌گذاری شناور
 • پشتیبانی ازURLکوتاه وردیابی آنالیتیکس برای مشاهده اینکه چه میزان ازترافیک شمامربوط به شبکه‌های اجتماعی است
 • اضافه کردن دکمهPin It به تمام تصاویروب سایت شما
 • پشتیبانی ازدکمه WhatsApp

اگربدنبال افزونه‌ای هستیدکه هم برای دسکتاپ وهم موبایل کارکند،افزونه Social Warfareمناسب شمااست.

۸-افزونه Instagram Feed

افزونه Instagram Feedیکی ازبهترین افزونه‌های اینستاگرام وردپرس است.بااستفاده ازآن میتوانیدعکسهای اینستاگرام خودرادروردپرس نشان دهید.این افزونه به شماامکان نمایش آخرین عکسهای اینستاگرام رادروردپرس میدهد.ابتدابایدیک دسترسی اینستاگرام بسازید.سپس میتوانیدازشورت کدهای موجود برای نمایش فیددرهرجایی از وب سایت خوداستفاده کنید.

همچنین به شمااجازه میدهدباسفارشی‌سازی پارامترهای شورت کدچندین فیدبسازید.برای ساخت یک فید نیزمیتوانیدچندین اکانت اینستاگرام رافچ کنید.

۹-Better Click To Tweet

شایدتاکنون برای شماپیش آمده باشدکه قسمتهای نقل قول را دربسیاری از وب سایت‌هامشاهده نموده باشیدکه این امکان رابرای شمافراهم نموده‌اندکه بتوانیدبراحتی آن نقل‌قولها رادرتوئیتربه اشتراک بگذارید.افزونه شبکه اجتماعیBetter Click To Tweetاین اجازه رابه شمامیدهدکه جعبه‌های نقل‌قول توئیت رادرپستهای وردپرسی خوداضافه نمایید.

۱۰-افزونه Social Pug

Social Pugیکی ازبهترین افزونه‌ شبکه‌های اجتماعی وردپرس است که به شماامکان نمایش دکمه‌های شبکه‌های اجتماعی رابصورت مستطیلی یادایره‌ای میدهد.نسخه رایگان این افزونه ازپنج شبکه اجتماعی شامل فیسبوک،توییتر، Google+،پینترست ولینکدین پشتیبانی میکند.این دکمه‌هامیتوانند دربالایاپایین محتوا یابصورت نوارشناور درچپ یاراست صفحه قراربگیرند.

باارتقا افزونه به نسخه Pro آن 11شبکه اجتماعی دیگروگزینه‌های پیشرفته‌تری مانندایمیل وپرینت نیزاضافه میشود.نسخه Proافزونه،گزینه‌ای برای نمایش دکمه‌های اشتراک‌گذاری ازطریق پاپ آپ رانیزارائه میدهد.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *