تست سرعت پاپ آپ سایت رابامرورگرکروم(Chrome)انجام دهید.

برای تست سرعت بارگذاری سایت طبق مراحل زیر عمل می شود :

۱- مرورگرGoogle chrome خودرابازنمایید.
۲- کلید F12کیبورد رابفشارید.
۳- درصورتیکه پنجره ای مجزاگشوده شده(مشابه تصویر۱) گزینه مشخص شده راانتخاب نماییدتادرهمان صفحه ای که وب سایت درآن بارگذاری شده است الصاق گردد.

تست سرعت لود با کروم (۱)

۴- مطمئن شوید تمامی مواردمشخص شده درتصویر،درمرورگرشمانیزهمانند( تصویر ۲) انتخاب شده باشند.

تست سرعت لود با کروم (۲)

۵- طبق تصویر ۳اقدام به انتخاب پروفایل انتخاب شده نمایید تا بارگذاری صفحه با پهنای باند مدیریت شده انجام پذیرد.

تست سرعت لود با کروم (۳)

۶- کلیدهای Ctrl + F5 را بفشارید و اجازه دهید صفحه بصورت کامل بارگذاری شده ونشانگرسربرگ ازچرخش بازایستد.
۷ – مطمئن شویدتمامی بخشهای پنجره که درتصویرمشخص شده نمایان باشند.( تصویر ۴ )

تست سرعت لود باکروم (۴)

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *