معرفی ابزار سئو وب سایت

وجودابزارهای متفاوت درهرکاری به مادربالابردن دقت ویاتسریع روندکار کمک میکند. سئو وب سایت هم ازاین گفته مستثنی نیست. باوجود ابزار سئو میتوان مدیریت بهتری برروی روند سئو وب سایت داشته باشیم. باکمک ابزار سئو میتوان بررسی دقیقتری از وب سایت ها ومراحل انجام سئو انجام داد. دراین مقاله باابزارهای بررسی سئو وب سایت آشنا میشویدکه به شمادر کسب سئو وب سایت ودرنتیجه کسب رتبه بهتر وب سایت کمک میکند.

آشنایی با ابزار سئو  وب سایت

درواقع ابزار سئو وب سایت (SEO)، وب سایت‌ ها یابرنامه هایی هستندکه بتوان ازطریق آن ها وب سایت رابه لحاظ رعایت تمام جوانب وزوایای مختلف،آنالیز وبررسی نمود.اکثر ابزار سئو وب سایت میتواند هزینه‌ای رادربرداشته باشد. نکته قابل توجه دراستفاده از ابزار سئو وب سایت این است که،ابزارهای رایگان سئو وب سایت دربرخی کاربردها میتوانند حرفه‌ای عمل کنند ونقاط ضعف وقوت رقبای شمارابه شما،نشان دهد. استفاده ازانواع ابزار سئو بطورحتم میتواند درافزایش میزان کسب وکار،سرمایه وثروت شمابسیار تاثیرگذارباشد وکمک شایانی به کسب وکارشماکند.

تمامی این مواردزمانی میسرخواهند شدکه، شمااطلاعات وآگاهی کافی درمورد ابزار سئو وب و وب سایت های آنالیز سئو داشته باشید ودرست زمانی این موارد بکارشما خواهدآمدکه، بتوانید وب سایت‌ های رقبای خودرا آنالیز وتحلیل نمایید. بسیاری ازاین ابزارهایی که ارائه شده است،توسط وب سایت‌ های حرفه‌ای مورداستفاده قرارمیگیرند.درصورتیکه صاحب یک کسب وکار ویا وبمستر یک وب سایت هستید، شغل شماایجاب میکند‌که باانواع ابزار سئو وب سایت ،یک آشنایی مختصری داشته باشید.

استفاده کاربردی از ابزار سئو 

هر ابزار سئو کاربردمتفاوتی دارد.برخی ازدریافتن کلمات کلیدی،برخی دیگردرتعیین استراتژی لینک سازی خارجی وبرخی دیگردرپیدا کردن مشکلات وب سایت شماکمک میکند. ولی مهم ترین دلیل استفاده از ابزار سئو رامیتوان آنالیز وب سایت خودوهمین طور آنالیز وب سایت رقبا،بدست آوردن اطلاعات دقیق وهمین طورداشتن آمار وگزارش دانست.

درکناراستفاده از ابزار سئو بایدیک تحلیل صحیح ازکلمه کلیدی،لینک،لینک سازی،تبادل لینک، بک لینک وتولیدمحتوا که موردپسند کاربران میباشند،داشته باشید تابراحتی بتوانیدرقبای خودراکنار زده و وب سایت خودرا دررتبه‌های بالاترجستجوی گوگل، قراردهید. به شماپیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات درحوزه بک لینک چیست مقاله مارامطالعه نمایید.

انواع مختلف ابزار سئو 

 • ابزار آنالیتیک: نوعی ابزار سئو میباشندکه برای آنالیز جستجوهای کاربران مورداستفاده قرارمیگیرد.
 • ابزار یافتن بهترین کلمات کلیدی: این نوع از ابزار سئو به شماکمک میکند‌به هنگام انتخاب کلمه کلیدی بهترین کلمه کلیدی رابیابید.
 • ابزار بررسی رقابت کلمات کلیدی: این نوع ابزار سئو برای بررسی میزان رقابت درجستجوی کلمات کلیدی،استفاده میشود.
 • ابزار سئو داخلی وب سایت: این ابزارها برای آنالیز سئو داخلی وب سایت،مورداستفاده قرار میگیرند.
 • ابزار بررسی بک لینک: این ابزارها برای بررسی وآنالیز میزان بک لینک‌های موجوددر وب سایت‌ ها،استفاده میشوند.
 • ابزار رتبه‌بندی سایت گوگل: این ابزار جهت آنالیز وبررسی رتبه‌بندی ورنکینگ یک وب سایت در گوگل، مورداستفاده قرارمیگیرد.
 • ابزار بهینه‌ کردن محتوا: این ابزارها غالباًبرای بهینه‌سازی کردن محتوای وب سایت‌ هااستفاده میشوند.
 • ابزار تست سرعت وب سایت: این نوع ابزار سئو برای تست سرعت وب سایت وبالاآمدن آن،مورد‌ استفاده قرارمیگیرد.

دراین جا ودراین مقاله ابزار سئو وب سایت قصدداریم نمونه‌هایی ازانواع ابزار سئو رابه شمامعرفی کنیم.پیش ازهرکاری بهتراست بدانیدکه بسیاری ازاین ابزارهای سئو رایگان میباشنداما این ابزارهاکارایی خاصی نداشته وممکن است بیش ترازارائه خدمات، وقت شمارا تلف کنند.درعین حال ابزارهای حرفه‌ای، کارایی‌هایی ازقبیل بررسی وضعیت وب سایت، آنالیز وب سایت در گوگل، بررسی سئو یک وب سایت وبسیاری ازموارد دیگر را،دارامیباشند. این به هیچ عنوان قابل مقایسه باابزارهای رایگان نیست واین ابزارها تاحدودی جواب گوی نیازهای شمامیباشند.

1.ابزار سئو وب سایت: هاب اسپات (HubSpot Website Grader)

همانطورکه میدانید رشد وب سایت باعث پیشرفت برندکسب وکارشما میشود. به همین خاطر ترافیک وب سایت درافزایش بازدید وب سایت حائزاهمیت است. درابزار HubSpot’s Website Grader بسادگی باواردکردن URL، ازعملکرد سئو وب سایت اطلاع کسب میکنید.

باکمک HubSpot’s Website Grader که یکی ازبهترین ابزار سئو وب سایت است، شمامیتوانید:

عملکرد وب سایت رادرمدت کوتاهی بررسی کنید.
پشتیبانی وبررسی وب سایت آموزش داده می شود.
اجازه دسترسی به دوره های آموزشی،درزمینه بهبود وب سایت داده می شود.
نحوه بهینه سازی وب سایت باتلفن همراه آموزش داده میشود.
مهمترین اقدامات امنیتی وب سایت رایادمیگیرید.
میتوانید UX وب سایت خودرا شخصی سازی کنید.

2.ابزار سئو وب سایت: Ahrefs 

ابزار سئو ahrefs ازجمله ابزارهای سئو وب سایت است که کارکردی بسیارساده اماموثردارد. بااستفاده ازاین ابزار میتوانیدبرای بررسی سئو خارجی هم چون لینکهای خارجی وب سایت خود ورقبا رادیده و مقدار لینکهای ازدست رفته ویااضافه شده رابررسی کرد. ازجمله اینکار‌ها میتوان به مواردزیر اشاره کرد:

 

 • آنالیز وبررسی تعدادبک لینک‌های یک وب سایت.
 • بررسی وآنالیزتحولات وتغییرات به وجودآمده برروی بک لینکها دراثرگذر زمان.
 • کسب اطلاعاتی درباره،ارزش رتبه‌بندی بک لینکهای ایجادشده در وب سایت‌ ها.
 • جداسازی بک لینکهای مفید وارزشمند،از بک لینک‌های کهنه وقدیمی یابه اصطلاح بک لینک‌های مرده.

3.ابزار سئو وب سایت: Majestic Seo

 

این ابزار سئو وب سایت همانندahrefss به شمادرشناسایی لینک های ورودی وخروجی سئو کمک میکند. باکمک این ابزار بررسی سئو وب سایت میتوانیدانکرتکست ها،تعداد ونسبت لینک های فالو ونوفالو نحوه لینک سازی داخلی وخارجی وب سایت رابررسی کنید.

4.ابزار سئو وب سایت: Google Search Console

 

Google Search Console یکی از ابزارهای گوگل برای سئو است که با آنالیز رایگان سئو سایت، به شما کمک می‌کند تا رتبه‌ی فعلی سایت و‌ یا وبلاگ خود را بدانید. آمار دقیقی از شرایط سایت، رتبه و کلماتی که مخاطبان با آن وارد سایت شما شده اند را گزارش دهد، تا با بکار­گیری آن‌ها نتیجه‌ی مثبتی را دریافت کنید وکیفیت کاری خود را بالا ببرید.

 

هم چنین این ابزار سئو گوگل به شمااطلاع میدهدکه موتور جستجو به وب سایت شمادسترسی دارد وپس ازآن اطلاعاتی رادراختیار شما،قرار میدهد.این اطلاعات به شماکمک میکند‌ تامتوجه شوید گوگل چگونه وب سایت شمارا میبیند واین که جهت افزایش سئو وب سایت و بهینه‌سازی وب سایت، بایدچه مواردی رعایت شود.

5.ابزار سئو وب سایت: Keywordtool

درصورتیکه دنبال کلمات کلیدی مناسب برای محتوای وب سایت خودهستید، میتوانیداز این وب سایت استفاده کنید. این ابزار رایگان سئو یافتن بهترین کلمات کلیدی میتواند به افزایش میزان بازدید وترافیک وب سایت کمک کند وبازدیدکننده بسیاری رابه سمت وب سایت شماهدایت کند.این ابزار رایگان میتواند دراین زمینه به خوبی به شماکمک کند.تنهاکافی است کلمه کلیدی موردنظر خودرا درآن واردکنید تا پس ازیک مدت زمان کوتاه،لیستی ازکلمات کلیدی کاربردی ومشابه راکه به ارتقا وب سایت کمک میکند‌، دراختیار شماقراردهد.

 

6.ابزار سئو وب سایت: Histats

این ابزاربیش تر زمانی بکارشما خواهدآمدکه بخواهیداطلاعات دقیقی رادرباره بازدید‌کنندگان وب سایت، ترافیک وب سایت وعلاوه برآن آمارمراجعه‌کنندگان به وب سایت ومدت زمان ماندگاری آن هادر وب سایت رابه دست آورید. مااستفاده ازاین ابزار رابه کسانیکه به سئو وب سایت خود وبازدید‌ کنندگان وب سایت اهمیت میدهند،توصیه میکنیم. بسیاری ازوبمستران ازاین وب سایت استفاده می‌ کنند.

 

7.ابزار سئو وب سایت: Google Analytics

گوگل آنالیتیکس یکیدیگر ازابزارهای رایگان سئو است که توسط گوگل معرفی شده وجهت بهینه‌سازی وب سایت مورداستفاده قرار میگیرند. دراین وب سایت،شما میتوانیداطلاعات دقیق وکامل درموردرفتار و عملکردبازدید کنندگان وکاربران مختلف وب سایت خودرا، کسب کنید.

گوگل آنالیتیکس امکانات مختلفی رادراختیار کاربران قرار میدهدکه دراین جامیخواهیم به برخی ازآن ها،اشاره‌ای داشته باشیم.

 • آمار ومیزان بازدیدکنندگان بطورروزانه.
 • مدت زمان ماندگاری کاربران در وب سایت.
 • مدت زمانیکه کاربران درصفحات مختلف وب سایت شمابه گشت وگذار پرداختند.
 • تشخیص ابزار مورداستفاده برای ورودکاربران به وب سایت که آیاکاربران ازطریق کامپیوتر یاازطریق گوشی تلفن همراه واردشده‌اند.
 • تشخیص ساعات مراجعه کاربران به وب سایت شما.
 • موضوعات موردعلاقه کاربران.
 • کاربران بیش تر ازچه مطالبی بازدیدکرده‌اند.
 • ترافیک وب سایت ازچه لینکهایی بوده است.

8.ابزار سئو وب سایت: SEMrush

یکی ازابزار‌های سئو ویک خزنده وب قوی به حساب می آید.SEMrush این امکان رامیدهدتا قدم اول در سئو نویسی رامحکم ودرست بردارید. ابزار سئو SEMrush شماراقادر میسازد تابتوانید کلمات کلیدی و هم چنین کلید واژه‌های مرتبط را،تجزیه وتحلیل کنید وازبهترین واژه‌های کانونی بهره ببریدتابه این ‌ترتیب، بتوانیدبیش ترین میزان کلیک راداشته باشید. این اولین ومهم ترین مرحله در سئو نویسی است.

درمرحله‌ بعدی،این ابزارطول کلمات کلیدی رابرای شماتحلیل خواهدکرد واجازه نمیدهد، تاازحد استانداردآن تجاوزکنید. ابزار سئو SEMrush ‌یکی ازابزار‌های است که برای استفاده ازآن بایدآن راخریداری کنید، به همین دلیل میتوان ازنسخه رایگان Google Keywords Planner استفاده کرد.معمولاآن دسته ازابزار‌های سئو که پولی هستندازامکانات بیش تر وکاملتری برخوردارهستند. بنابراین درصورت نیازاقدام به خرید ابزار سئو SEMrush کنید.

9.ابزار سئو وب سایت : Yoast Plugin‌

یکیدیگراز ابزار های سئو Yoast Plugin است که دارای محبوبیت وکارایی خاص است. این ابزار،محیطی شبیه Wordدارد ومحتوای شمارا به لحاظ کیفیت کنترل میکند. این ابزار سئو به شماکمک میکند تا،از کلید واژه‌ها بدرستی استفاده کنید و تراکم کلمات کلیدی یا Keyword Density  رعایت شود، تاچگالی مناسبی درمتن داشته باشید. بااستفاده ازاین ابزار میتوانیدتولید محتوایی استانداردرافراهم کنید.این ابزار برمواردی مانند: متا،گذاشتن عکس،کلید واژ‌ها،عناوین وطول کلمات آن،تعدادلغات استفاده شده درمتن، استفاده ازلینک‌های داخلی وخارجی نظارت کرده وآن هاراکنترل میکند.

10.ابزار سئو وب سایت: Link Miner

Link Miner یک اکستنشن است که برروی مروگر نصب میشود وباکمک آن میتوانید لینکهای شکسته موجود درهرصفحه راپیدا کنید. باکمک این ابزار سئو میتوانید ازلینک های هرصفحه خروجی گرفته و آنها را با اطلاعات بدست آمده در این ابزار آنالیز کنید.

 

11.ابزار سئو وب سایت: Slerpee

این سایت جزو آن دسته از ابزار‌های سئو است که با بکارگیری آن نتایج مثبتی را مشاهده خواهید کرد. با استفاده از این ابزار می‌توانید شکل نمایش سایت خود را در گوگل کنترل کنید. باید به این موضوع اهمیت داد، زیرا شکل نمایش سایت شما‌ یکی از عواملی است که می‌تواند، میزان کلیک خوردن سایت را بالا ببرد و رتبه‌ی شما را ارتقا دهد.

 

12.ابزار سئو وب سایت: Beam UsUP

این ابزار سئو می‌تواند خطا و اشتباهات شما را رصد کند و مانع از تولید محتوا‌های تکراری و کپی شده، می‌شود. با استفاده از این سایت ، در مدت زمان بسیار کوتاهی می‌توانید سئو خود را ارتقاء دهید.

 

13.ابزار سئو وب سایت : Moz Pro

ابزاردیگری که میخواهیم به معرفی آن بپردازیم Moz Pro میباشدکه یکی از قویترین وبهترین ابزارهای سئو وب سایت است. به کمک این ابزار شمامیتوانیدترافیک زیادی رابرروی وب سایت خود بوجودآورید  و نرخ تبدیل رادر وب سایت خودافزایش دهید.هم چنین بااین ابزار بررسی کردن وب سایت رقبابرایتان به آسانی امکانپذیر خواهدبود ودرمیان هزاران رقیب میتوانید بهترین عملکرد راداشته باشید وکوی سبقت را ازآن هابربایید. باکمک ابزار moz شمامیتوانید درمیان کلمات کلیدی جستجو کرده وبهترین کلماتی که سرچ بیش تری دارندرابرای وب سایت خوداستفاده کرده وآنها رادرمحتواهی خودبکار بگیرید.

14.ابزار سئو وب سایت: Similar Web

علاوه براین که حواستان به سئو وب سایت تان است ومرتب عملکرد وب سایت تان رابررسی میکنید، بایدحواستان به دور وبرتان هم باشدکه ببینیددیگران چکار میکنند وشما درمیدان رقابت کجای کارید.ابزار SimilarWeb نه تنهاابزاری رایگان برای انجام چنین کاری است،بلکه استفاده ازآن بسیارساده وآسان است. شمامیتوانید بررسی کنیدکه ترافیک رقباچه قدراست؟ رتبه صفحات شان چقدراست؟چقدر اینگیجمنت دارند واطلاعات دیگری که دیدخوبی برای برنامه‌ریزی به شمامیدهد. درضمن تمام داده‌ها وآمارها بافرمتهای قابل خواندن به شماارائه میشوند.

اطلاعات بسیارزیادی ازطریق این ابزار بدست می آید،بنابراین سعی کنیدصفحه نتایج رابه دقت وباجزئیات بررسی کنیدچون این داده‌هابرای بهبود سئو وب سایت واستراتژی بازاریابی شمادرآینده استفاده میشود.

بطورمثال به قسمت داده‌های مرتبط باجستجو بروید؛ ازطریق این بخش میتوانیدبفهمید ترافیک وب سایت ازکجا تامین میشود (ازتبلیغات گوگل، ازکلمات کلیدی و …).روی چه کلماتی بیش ترین ترافیک را دارید وتبلیغات شماروی کدام کلمه‌هابیش ترین بازده راداشته است.محدودیتی که نسخه رایگان این ابزاردارداین است که شمامیتوانید فقط 5مورد راباهم مقایسه کنید،ولی باهمین 5 موردهم تمام اطلاعات لازم دستتان خواهدآمد.

 

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *