نکات مهم سئو داخلی سایت

همان طورکه میدانید موتورهای جستجوگر هرسال،بعضی ازقوانین وچارچوبهای خودراتغییر میدهند.به همین دلیل وبمستران بایداین قوانین جدیدرامطالعه کنند وبرای بهبود وضعیت سئو داخلی وب سایت وسئو خارجی خود تغییرات لازم رااعمال کنند.

خب شاید بعضی ازشما تفاوت میان سئو داخلی وب سایت وسئو خارجی آن راندانید. بطورساده،سئو داخلی وب سایت،به بهینه سازی محتوای صفحات برای موتورهای جستجوگراشاره دارد.درطرف دیگر سئوی خارجی وب سایت قراردارد.سئوی خارجی شامل فعالیتهایی است که خارج از وب سایت(درفضای اینترنت)وبرای افزایش اعتبار وب سایت نزد موتورهای جستجوگر انجام میشود.

طبیعتاًبهتراست که درابتدا،سئو داخلی وب سایت خود رابررسی کنید وآنرا برای موتورهای جستجوگر بهینه سازی نمایید.پس ازآن که ازوضعیت سئو داخلی وب سایت خود مطمئن شدید میتوانیدباخیال راحت فعالیتهای سئوی خارجی خودرا(مانند لینک بیلدینگ و …)آغازکنید.

دراین مقاله سعی کرده ایم بکمک یک اینفوگرافیک،آخرین نکات مرتبط باسئو داخلی وب سایت راباشما درمیان بگذاریم.مطمئن باشیدرعایت این نکات ساده میتواند وضعیت سئو داخلی وب سایت تان رابهبود بخشیدوروندپیشرفت رتبه وب سایت تان در موتورهای جستجوگر راتسریع کند.

امیدواریم اینفوگرافیک حاضربتواند،همه ی این اطلاعات رابه زبان ساده دراختیارتان قراردهد.هم چنین،لازم است ذکرکنیم،جهت راحتی دوستان وردپرس کار،راه کارهای مرتبط باسئو وردپرس نیزدراین مقاله بطور واضح ودقیق بیان شده است.

به طول دامنه وتعداد کلمات آن دقت داشته باشید.

به گفته ی مَت کاتس،سرپرست تیم وب اسپم گوگل،3تا5 کلمۀ ابتدایی درآدرس وب سایت ازاهمیت بالایی برخودارند.چندنمونه ازURLهایی که برای سئو داخلی وب سایت ضرردارند:

  • https://website30.ir/123456
  • https://website30.ir/in-url-kheili-toolani-ast-blah-blah-blah

نمونه ای از یک URL خوب:

  • https://website30.ir/blog/types-of-links-both-good-and-bad

البته این راهم باید یادآورشویم هرچندکه بهینه کردن کلمات انگلیسی urlمفیداست،اماتاثیراستفاده ازurl فارسی هم نباید دست کم گرفت.البته هزینه اینکار،ازدست دادن زیبایی وسادگیurl وب سایت است.وهمان طورکه احتمالاً متوجه شده‌اید،انتخاب ماگزینه دوم بوده است.

بهینه کردن URLهایی که به سئو لطمه میزند.

بااستفاده ازدو روش زیرمیتوانیدآدرس صفحاتی که برای موتورهای جستجوگر مضرهستندرابهینه سازی کنید.

  • استفاده ازپلاگینهای وردپرس هم چون PrettyLink(این پلاگین دروردپرس لینک جدیدرابهURLقدیمی Redirect میکند).
  • تغییر روندساختارایجاد URL(قابل اجرا دروردپرس)

شاید هم نخواهیدکه باتغییر دادن url،رتبه فعلیتان را ازدست دهید.بنابراین بهترین راه این خواهد بودکه فقط درurl های جدید این نکته رااعمال کنید.

عنوان مطالب خودرا بهینه کنید.

  • تگ متای عنوان مطالب شما بایدبین 50 الی 60 کاراکترباشد.
  • برای تیترمطالب خوداز تگهای H1استفاده کنید.هم چنین،از تگهای H2 وH3 برای سرفصلهااستفاده نمایید.
  • درمتنِ تگ عنوان،حداقل ازیک کلمه کلیدی استفاده کنید.
  • بخاطرداشته باشید تنها60کاراکترازتگِ عنوان مقالات(یاهرتعداد کاراکتری که یک صفحۀ نمایش گر 512 پیکسلی نمایش دهد)به مخاطبان نشان داده میشود.

عنوان های مطالب قدیمی خود رابهینه کنید.

بااستفاده ازپلاگینهایی مانندYoast SEO میتوان به راحتی این عنوان هاتنظیم نمود. Yoastمشکلات موجود درعناوین وdescriptionها راشناسایی میکند.اگرپلاگین سئو را برروی وردپرس خود نصب ندارید،همین الان آن را نصب کنید!

ازتصاویر وفایل چند رسانه ای استفاده کنید.

برای بهینه سازی داخلی وب سایت،بهتراست درمحتوای تولیدی خود ازعکس/تصویر،فایلهای صوتی وویدیویی استفاده کنید.هرکدام ازاین فایلها میتوانند کاربران خاصی را به وب سایت شماجذب کنند.

استفاده از فایلهای چند رسانه ای میتواندکاربران وب سایت تان رافعال نگهدارد ومیزان بانس ریت وب سایت شماراکاهش دهد.متخصصان سئو اعلام کردند درسال 2016 بخش مهمی ازسئوی وب سایت مرتبط باتولید محتوای ویدئویی خواهدبود.

به وب سایت های معتبروبارنک بالا لینک بدهید.

لینک دهی به وب سایت های مرتبط وهمکار،به گوگل کمک میکند تاراحتتر ازموضوع فعالیت وب سایت تان مطلع شود.هم چنین بااینکار گوگل وب سایت تان را بعنوان منبع اطلاعاتی موثق وواقعی شناسایی خواهدکرد.

برای بازاریابی محتوالینک داخلی بهترین وموثرترین روش است.

بعنوان یک قواعدکلی این نکته را بخاطر داشته باشید:درهرپستی که دروبلاگ خود قرار میدهید،2 یا 3 کلمه کلیدی رابه نوشته قدیمی وبلاگ لینک کنید.با تکرار این روند،در مدت زمانی معین موتورهای جستجوگر مقالات شما راباکلمات کلیدی که به آن ها لینک شده اند،خواهند شناخت.

کلمات کلیدی خود رادر100 کلمه ابتدایی متن استفاده کنید.

کلمات کلیدی نه تنها باید بخشی ازMeta Title(عنوان متا) وآدرس مقالات شماباشند،بلکه بایددر Meta description(توضیحات متا)مطالب نیزاستفاده شوند.هرچه کلمات کلیدی زودترخودشان را در متن نشان دهند،برای سئو موثرترخواهندبود.

قرارگرفتن کلمات کلیدی درتوضیحات متای وب سایت،تاثیری درسئوی وب سایت ندارد،اما میتواند کاربران رابه کلیک کردن برروی لینک وب سایت تان ترغیب کند.

مشکلات مربوط به کلمات کلیدی دروردپرس راچگونه حل کنیم؟

از پلاگین Yoast SEOبرای مدیریت کلمات کلیدی خوداستفاده کنید(برای وردپرس).

ازکلمات کلیدی درست ومرتبط با محتوای خوداستفاده کنید.

گوگل درحال حاضر برای موتورهای جستجوگر خودازفناوری Semantic(جستجوی معنایی)استفاده میکند.به این ترتیب،گوگل میتواند معنی کلمه ها رابشناسدونتایج بهتری رابه کاربران نشان دهد.به این ترتیب بهتراست ازکلمات کلیدی مرتبط و عیارت ولغات هم معنی در متن های وب سایت استفاده کنیدتاگوگل بتواندبهتر موضوع      وب سایت شما راتشخیص دهد.

نام تصویرهای وب سایت وتگها ALTرابهینه کنید.

تگهای ALT موضوع تصاویر وب سایت رابه گوگل اطلاع میدهند.اگر تصاویر وب سایت تان بصورت ‘image1’یا‘pic2’ نام گذاری شده باشند،میتوان گفت که ازنظر موتورهای جستجوگر کاملاًبی معنی هستند.همیشه تصاویر وب سایت خودراصحیح نام گذاری کنیدواز تگهایALT استفاده نمایید.به یاد داشته باشید درGoogle Imageرقابت کمتری درکلمات کلیدی وجوددارد وشما میتوانید با بهینه سازی تصاویر خود به جایگاه های بهتری درجستجوی تصاویرگوگل دست یابید.

سرعت بارگذاری اهمیت بسیاربالایی دررتبه بندی وب سایت دارد.

اگرشما درترافیک خیابان گیرافتاده باشید،چه کار میکنید؟مسلماً چراغ راهنمای خود راروشن میکنیدو مسیرتان راتغییر میدهید.حال اگر وب سایت شما کند باشد چه اتفاقی خواهدافتاد؟دراین موقعیت هیچ چراغ راهنمایی وجود ندارد،تنهاترافیک کمتری به وب سایت شما روانه میشود.

مادرجهانی زندگی میکنیم که درآن سرعت امری مهم محسوب میشود.بنابراین بهتراست که درهرماه سرعت وب سایت خودرا آزمایش کنید تابدانید هیچ بازدیدکننده ای راازدست نداده اید.

چگونه میتوان سرعت وب سایت خود رابهبود بخشید؟

میتوانیدبااستفاده ازیک CDN(شبکۀ تحویل محتوا)سرعت وب سایت خود راافزایش دهید.ممکن است نام CDNکمی پیچیده بنظر بیاید،امااصلاً اینطورنیست.استفاده از شبکه تحویل محتوا بسیارساده است.اگرفعلاً نمیتوانیدهزینۀ بسیاری راصرف CDNکنید،میتوانیدازCloudFlare CDN استفاده کنید که رایگان است.

اشتراک گذاری مطالب درشبکه های اجتماعی را افزایش دهید.

درکنارمطالب وب سایت،دکمه های به اشتراک گذاری درشبکه های اجتماعی راقراردهید.استفاده ازاین دکمه هابسیارآسان است،همیشه دردسترس هستندوهمواره به اشتراک گذاری را به کاربران گوشزد میکنند.کاربران راترغیب کنیدتامطالب ونوشته هایتان رابه اشتراک بگذارند.همچنین زمانی که درشبکه های اجتماعی مطلبی قرار میدهید ازهشتگ استفاده کنید.

هرچه تعداد کلمات کلیدی مناسب بیشترباشدسئو بهتری داریم.

تلاش کنیدمحتوایی که میسازید،مختصرنباشد وهمۀ جوانب یک موضوع رابه خوبی توضیح دهد.تولید محتوای خوب برسئوی شما تاثیربسزایی دارد.مثلاً همین مقاله ای که درحال مطالعۀ آن هستید نه تنها نکات مهم سئو را بیان میکند،بلکه راه حل بهبود وضعیت آنها راآموزش میدهد.متخصصان سئو براین باورند یک مقالۀ مفیدباید بین 1500 تا 5000کلمه باشد.

طراحی وب سایتResponsiveامری مهم است.

تعدادکاربران موبایل وتبلت هرروز درحال افزایش است،بنابراین تعداد افرادیکه باموبایل هوشمندبه اینترنت متصل میشوندنیز درحال افزایش است.باطراحی سایت ریسپانسیو،صفحات وب سایت درنمایشگرهای مختلف به خوبی نشان داده میشوند.

به این ترتیب فرقی نداردکه نمایش گر 5اینچ باشدیا30اینچ، وب سایت شمادرهردو نمایش گر به خوبی نمایش داده خواهدشد.

چگونه وب سایت خودرا ریسپانسیو کنیم؟

برای اینکاربهتراست یک طراح وب استخدام کنیدیااینکه ازقالبهایی استفاده کنید که بصورت ریسپانسیو،کدنویسی شده اند.

سخن نهایی

طول میکشد که بک لینک های یک وب سایت یاوبلاگ تازه راه اندازی شده،برروی سئو تاثیرگذارند.دراین زمان یکی ازروشهای موثر برای بهبود وضعیت سئو،رعایت نکات بالاست.مطمئن باشید بارعایت نکات بالا میتوانیدنتایج خوبی رادررتبه بندی وب سایت ها بدست آورید.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *