آموزش تصویری بکاپ گیری از ایمیل در CPanel

وقتیکه شمایک وب سایت اینترنتی راراه‌اندازی کنیدو یااین که مدیریت یک وب سایت رابرعهده داشته باشیدموارد زیادی وجودخواهند داشت که دراداره بهتراین وب سایت به شماکمک میکنند وکارهای زیادی وجوددارد که شایدانجام آنهاکاری وقت گیر وبی فایده به نظربرسد، امادر صورتیکه یک بارکارتان به آن بیفتدو اینکار راانجام نداده باشیداوضاع حسابی به هم خواهدریخت. عمومااین مواردمعطوف به موضوعات امنیتی وتهیه پشتیبان‌ها میشود. بکاپ گیری رامیتوان به‌عنوان یکی ازاصلی‌ترین این مواردنام برد. دراین مقاله میخواهیم تاباآموزش بکاپ‌گیری ازایمیل در سی پنل باهم یکی ازاقدامات حساسی که میتوانید باآن ایمیل‌های وب سایت خودرا ازنابودی کامل نجات دهیدرا باهم بررسی کنیم.

بکاپ‌گیری از ایمیل در سی پنل کاری است که شایدبی‌دلیل به نظربرسد امابایدگفت که درمواقع حساس دست شمارا میگیرد وبه خاطرهمین موضوع هم میتواندبه یکی ازموارد ضروری تبدیل شود. درادامه قبل ازاین که به شروع آموزش بکاپ گیری از ایمیل در سی پنل بپردازیم لازم است کمی درمورد اهمیت بکاپ‌گیری وهمین‌طور بصورت خاص بکاپ‌گیری از ایمیل‌ها باهم صحبت کنیم.

خرید هاست یکی ازاصلی ترین مراحل راه اندازی وب سایت است. امادلایل زیادی وجوددارد که ممکن است بخواهید هاست خودراارتقا ویا به یک شرکت هاستینگ دیرمنتقل کنید. دراین شرایط ممکن است نیازداشته باشیدتا برخی ازایمیل های قدیمی ومهم خودرانیز به هاست جدیدمنتقل کنید. برای اینکه بتوانیداین ایمیل ها رابازیابی کنید، بایستی به فول بکاپ در سی پنل هاست مراجعه کنید. امابرای بکاپ ایمیل های هاست سی پنل وانتقال به هاست جدیدیک روش ساده ترنیزوجود دارد.

بکاپ گرفتن ازاطلاعات کامل یک هاست زمان براست. اماممکن است شمایک هاست ایمیل تهیه کرده وتنها نیازبه ایمیل های قدیمی خوددارید. بااستفاده ازاین روش میتوانیدبسیار سریع وراحت تر، تنهااز ایمیل های موجوددر هاست بکاپ تهیه کرده وآنها رابه هاست جدید موردنظر خودمنتقل کنید.

 

مراحل بکاپ گیری ایمیل ها در CPanel

همان طورکه درقسمت پیشین اشاره کردیم، ممکن است بنابه هر دلیلی نیازداشته باشید تا ایمیل های قدیمی هاست خودرابازیابی کرده وبکاپ آن رابه هاست جدید منتقل کنید. برای اینکاریک روش ساده وکاربردی وجوددارد که درادامه به صورت مفصل وکاربردی به آموزش آن میپردازیم.

توجه داشته باشیدکه برای تهیه بکاپ بایستی وارد سی پنل هاست مبدایعنی همان هاستی که ایمیل هاروی آن قراردارند بشوید. بعداز اتمام فرآیندبکاپ گیری میتوانیداین ایمیل ها رادر یک آرشیوذخیره ویا به هاست جدیدمنتقل کنید.

 

گام اول: برای بکاپ ایمیل های هاست سی پنل بایستی واردکنترل پنل هاست فعلی خودشوید.

 

گام دوم: درقسمت FILES روی گزینه FILE MANAGER کلیک نمایید.

 

گام سوم: دودایرکتوری به نام mail وetc مربوط به ایمیل ها وپیکربندی ایمیل های هاست شماهستندکه درقسمت home قراردارد. دراین مرحله بایستی این دودایرکتوری راانتخاب کنید. روی دودایرکتوری انتخاب شده راست کلیک کرده وگزینه Compress راانتخاب کنید.

 

گام چهارم: بعداز کلیک راست روی دودایرکتوری فوق وانتخاب گزینه Compress، کادری مشابه تصویرزیر نمایش داده خواهدشد. دراین کادر میتوانیدپسوند دلخواه خودبرای فایل بکاپ انتخاب کنید. پیشنهاد میشود دراین مرحله گزینه اول یعنی پسوند zip راانتخاب کنید. سپس روی گزینه Compress File کلیک نمایید.

 

گام پنجم: پس ازپایان عملیات فشرده سازی یک فایل زیپ درمسیر home هاست شمانمایش داده میشود. این فایل درواقع بکاپ ایمیل های هاست سی پنل شمااست. موردی که درتصویر زیرمشاهده می کنید، همان بکاپ ایمیل های هاست سی پنل شمااست. باکلیک کردن روی این فایل میتوانیدآن رادانلود ودر محل موردنظر خودذخیره کنید.

 

بسیارخب. تابه اینجا کارشما موفق به ایجادیک فایل بکاپ ازایمیل های هاست خودشده اید. امااین ایمیل ها درحال حاضر تنهاآرشیو هستند وامکان خواندن وچک کردن آنها وجودندارد. مگراینکه آنها رابه یک هاست جدید منتقل کنید. برای اینکار نیزتنهاکافی است طبق مراحل زیرپیش بروید.

 

آموزش Restore بکاپ گیری ایمیل در سی پنل

 

مرحله اول: دراین مرحله بایستی واردسی پنل هاست مقصدیعنی جاییکه میخواهید ایمیل ها به آن منتقل شوند،شوید. البته فراموش نکنیدکه بایددقت کنید که ایمیل هایی که بکاپ گرفته اید، برای چه دامنه هایی بوده اند؟ در هاست جدید بایددقیقا همان دامنه هارا بصورت ادان دامین تعریف کنید.

اینکار بصورت ظاهری انجام میشود تاسرویس هاست مقصدبتواند ایمیل شمارا دربخش EMAIL ACCOUNTS نمایش دهد. اگراطلاعات کافی درخصوص نحوه اضافه کردن ادان دامین ندارید، بهتراست آموزش های لازم راببینید ومطالعه کنید.

مرحله دوم: پس ازاضافه کردن دامنه های مربوطه که ایمیل هابر پایه آنهاایجاد شده اند، برای آپلودفایل بکاپ ایمیل در هاست سی پنل، مشابه تصویر زیربه قسمت FILES مراجعه وروی گزینه File Manager کلیک نمایید.

مرحله سوم: بعداز کلیک روی گزینه فایل منیجر، فایل بکاپی که درمراحل قبلی تهیه کرده بودید رادرقسمت Home هاست جدیدخود آپلودکنید. سپس روی فایل بکاپی که آپلودکرده اید، کلیک راست کنیدوگزینه Extract رابزنید. توجه داشته باشید که بعدازاتمام مراحل ریستور کردن ایمیل ها، ایمیل های قدیمی شمادرکنار سایرداده ها وایمیل های موجود در هاست جدیدقرار گرفته واطلاعات قبلی واطلاعات فعلی شماهر دوقابل نمایش خواهندبود.

مرحله چهارم: برای بررسی واطمینان از ریستور بکاپ ایمیل در هاست دیگر ،درقسمت Email روی گزینه Email account کلیک کنید.

مرحله پنجم: اکنون دربخش ایمیل ها میبینید تمامی آدرس هایی که در هاست مبداوجود داشت به بخش ایمیل هاست مقصدشمااضافه شده اند. بعدازکلیک روی گزینه ایمیل اکانت قادرخواهیدبود تاتمام ایمیل های فعلی وایمیل هایی که بازیابی کرده ایدرامشاهده کنید.

 

سخن نهایی

زمانیکه قصدارتقا ویاتغییر هاست دارید، بازیابی وبکاپ گرفتن ازایمیل ها واطلاعات قدیمی اهمیت بالایی دارد. زیرااگر هاست خودرا تغییردهید واز داده های قدیمی خودبکاپی تهیه نکرده باشید، بازیابی ودسترسی به این اطلاعات غیرممکن خواهدبود. بااستفاده ازروشی که دراین مطلب به آموزش آن پرداختیم، میتوانیدبه سادگی ودرکمتر ازنیم ساعت ازایمیل های خوددر سی پنل بکاپ تهیه کرده وآنهارا در هاست جدید خودبازیابی وریستور کنید.

حتی اگرقصدتغییر هاست نداشته باشید، بااستفاده ازمراحل اول این آموزش میتوانید ایمیل ها ودیتاهای مهم خودرا بکاپ گرفته ویک نسخه ازآنها رادر یک مکان امن دریک آرشیو روی کامپیوتر خودنگهداری کنید. ازاینکه تا پایان آموزش نحوه بکاپ ایمیل های هاست سی پنل و انتقال به هاست جدید با ما همراه بودید، سپاس گزاریم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *