بایگانی/آرشیو برچسب ها : سرور اختصاصی

سرور مجازی یا هاست؟

خریدهاست مناسب اولین گامی است که بایدبرای راه اندازی یک وب سایت موفق وحرفه ای برداشته شود.امازمانیکه شماآشنایی چندانی باانواع هاست یاسرورو ویژگیهای مختلف هریک ازآنهانداشته باشید،ممکن است کمی درهنگام انتخاب سرورمیزبان خوددچارتردیدشویدوسوالات متعددی ذهن شما رادرگیرکند.قبل ازهرچیزی بایدکاملابدانیدکه تفاوت هاست باسرورچیست؟هاست اشتراکی چیست؟ سروراختصاصی چه ویژگیهایی دارد؟مزایاومعایب میزبان اشتراکی …

بیشتر بخوانید »