بایگانی/آرشیو برچسب ها : هشتگ اینستاگرام

هشتگ اینستاگرام چیست؟ استفاده های آن

هشتگ نویسی برای نوشتن صحیح هشتگ ، نیازبه ابزار یامهارت خاصی ندارد. فقط کافی است علامت مربع رابگذارید ودرادامه کلمه یاعبارت موردنظرتان رابنویسید. اماچند نکته راباید در هشتگ نویسی رعایت کنید. میان علامت مربع وکلمه یاعبارت موردنظرتان، فاصله ای نباشد. بعنوان مثال #فالوجت صحیح است. اما# فالوجت غلط است. اگربرای …

بیشتر بخوانید »