بایگانی/آرشیو برچسب ها : میزبانی وب اسایت

پهنای باند چیست؟

درابتدایی ترین تعریف، پهنای باند میزان ترافیک وداده ای راکه میتواند بین وب سایت ،کاربران واینترنت ADSL پرسرعت شمامنتقل شود ،توصیف میکند. شرکتهای میزبان وب حداکثرسطح پهنای باند رابرای انواع بسته های میزبانی خودارائه میدهند. هنگام مشاهده یک وب سایت میزبانی، غالبانشانه های مشخصی برای تشخیص آن هایی که ازسه …

بیشتر بخوانید »