بایگانی/آرشیو برچسب ها : راه اندازی کسب درآمد

چطور می توانیم کسب و کار جدید را شروع کنیم؟

اگربه فکراین هستیدکه یک کسب وکار و یاتجارتی رابرای خودراه اندازی کنید، حتماباید توصیه هایی رادرنظر داشته باشید. دراین مقاله نمیتوانید بدون راهنمایی پیش روید زیراصد درصد سردرگم می شوید. حال دراین مورد راه کارهایی رابه شمامعرفی میکنیم که میتوانید ازطریق آن یک کسب وکار کوچک را راه اندازی کنید. …

بیشتر بخوانید »

PPC چیست؟

بسیارواضح است! پرداخت به ازای هرکلیک (Pay Per Click) . تبلیغات PPC (Pay Per Click) ازروش های خوب تبلیغات بوده وهستند. تبلیغات موتورهای جستجوگر گوگل که درنتایج جستجو ظاهر میشود خوداز سیستم PPC (Pay Per Click) استفاده میکند. یعنی به ازای هر کلیکی که روی تبلیغ میشود، ازمشتری پول کسر …

بیشتر بخوانید »