بایگانی/آرشیو برچسب ها : بازار یابی اینترنتی

ایجاد یک موضوع رسانه اجتماعی: ایده های پست قدرتمند

رسانه‌های اجتماعی هنوز یکی از بهترین استراتژی‌های دیجیتال مارکتینگ هستند و آن را جزء هر کمپین تبلیغاتی قرن بیست و یکم می‌سازند. بیش از 80 درصد از نسل هزاره از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، به همراه 74 درصد از مصرف کنندگان GenX و تقریباً نیمی از تمام افرادی …

بیشتر بخوانید »

مزایای همکاری با شرکت طراحی وب سایت متخصص

تصور کنید که شما کسب وکار نسبتا کوچک ویا بزرگ را راه اندازی کردید تفاوتی ندارد، میتوان گفت که حضور آنلاین موجب میشود که شما دراین کارر با موفقیت و یا شکست روبه رو شوید. البته میتوان گفت که داشتن یک طراحی وب سایت حرفه ای و موفق پایه واساس …

بیشتر بخوانید »

آموزش تگ کردن در instagram

دسته بندی وتگ گذاری، هردو کاربردهای خود رادر ارائه مطالب وب سایت یا وبلاگ داراهستند. برای حفظ سادگی ودسترسی بهترکاربران به مطالب وب سایت پیشنهادمیشود که تعداددسته‌ها رابیش تراز پنج عدد قرارندهید. کاربران برای دسترسی به موضوع مشخصی در وب سایت شمااز دسته‌ها استفاده میکنند وزیادبودن تعدادآن میتواند موجب سردردگمی …

بیشتر بخوانید »

influencer marketing چیست؟

اینفلوئنسر مارکتینگ نوعی بازاریابی است که براستفاده ازرهبران اصلی برای هدایت پیام برندشمابه بازارهای بزرگ تمرکزدارد. بجای بازاریابی مستقیم برای یک گروه بزرگ ازمصرف‌کنندگان، شمابه اینفلوئنسرها مبلغی پرداخت میکنید یابگونه‌ای آنها راجذب برندخود میکنید که باخواست خودشان برای شمابازاریابی کنند. فرقی ندارد کسب وکارشما نقلی وتازه تاسیس باشد یامجموعه‌ای بزرگ …

بیشتر بخوانید »

اشتباهات رایج در لینک سازی و گرفتن بک لینک

درباره بک لینک ،اهمیت وجایگاه لینک سازی درافزایش رتبه وب سایت بسیار مهم است واین موضوع موجب رواج باورهای اشتباه درباره بک لینک دربین وبمستران شده است که برخی ازآن هانتیجه عدم آگاهی وبرخی دیگر بدلیل آموزشهای اشتباه ویاتلقی نادرست ازقواعد واصول بک لینک میباشد. آن چه مسلم است قوانین …

بیشتر بخوانید »

پارادوکس انتخاب چیست؟

گزینه‌های کمتر یعنی مشتری وفروش بیشتر! همیشه هرچه بیشترباشد،بهتراست.موافق نیستید؟تنوع غذایی بیشتردریک رستوران،طعم‌های بیشتریک برندمربا،کانال‌های تلویزیونی بیشترو …ماهمیشه به دنبال بیشتر،بیشترهستیم.نه؟نه!این فقط ظاهرامراست. واقعیّت چیزدیگری است وفکر میکنم دیگر وقت آن رسیده که ماهم درباور خود تجدیدنظرکنید.انتخاب‌های زیاد میتوانندنتیجۀ کاملاً عکسی داشته باشند وباعث ایجاد سردرگمی برای مشتری شوند.اماچطورچنین چیزی …

بیشتر بخوانید »

لید چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

چقدردرکودکی maze بازی‌ میکردیم.موش رابه پنیر میرساندیم،هری پاتررابه جام آتش میرساندیم،پروانه رابه گل میرساندیم،و و و … امروزهم دراین مقاله قراراست یادبگیریم که لیدچیست؟چطورمیشودیک آدم عادی را به لید تبدیل کرد؟ واو رابه صفحه خریدرساند.برای اینکه راحتترباشیم،ازاینجا به بعدمقاله اسم این شخصیت فرضی رافرهادمیگذاریم ومیفهمیم که فرهادباید ازچه مسیری برودتابالاخره …

بیشتر بخوانید »

بازاریابی با استفاده از شبکه های اجتماعی

اصطلاح بازاریابی درشبکه های اجتماعی یاهمان Social Media Marketing اصطلاحی است که طی چندوقت اخیربسیار پرکاربرد شده است.امروزه اهمیت حضور وتبلیغات درشبکه های اجتماعی برکسی پوشیده نست امااگرفکر میکنید برای حضور دراین فضا، یک بلندگو بردارید ومحصول وکار خودرا درشبکه‌های اجتماعی جاربزنید کمی درنگ کنید!قبل ازاینکار بایدبدانید که معرفی وفروش …

بیشتر بخوانید »